×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
המדריך המלא בנושא צוואות לפי דין בישראל! אם הגיע הזמן לערוך צוואה הגעת למקום הנכון. עורכי הדין שלנו מסבירים את כל מה שחשוב לדעת לפני כתיבת צוואה...
עריכת צוואה לפי חוק - הסברים על סוגי צוואות וניסוח הולם
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

הגיע הזמן להכין צוואה

      25/06/2019 09:50

צוואה הנה מסמך משפטי במסגרתו מגלה המצווה את רצונו לגבי מה יעשה ברכושו לאחר מותו ולמי הוא יחולק.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מעניק לכל אחת ואחד מאיתנו את הזכות המלאה לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו ומכאן הצורך בניסוח צוואה ברורה ועל פי דין.

נציין עוד כי כל אדם חופשי לצוות את כל רכושו, לאחר לכתו מן העולם, לכל אדם אחר או גוף מאוגד משפטית - לפי שיקול דעתו הבלעדי.

עקרונית, על פי החוק הירושה ניתן להוריש את עזבון המנוח בהתאם להוראות הדין או בהתאם להוראות הצוואה. לפיכך, מומלץ לערוך צוואה רק במידה והמצווה מעוניין לחלק את עזבונו שלא בהתאם להוראות הדין.

בסקירה שלפניך נסביר את כל הכללים החשובים לצורך עריכת צוואה חוקית ותקפה, בהתאם להוראות החוק ופסיקת בתי המשפט בישראל לאורך השנים.

ככלל, כל אדם רשאי לערוך צוואה למעט האנשים הבאים:

קטין - כלומר, מי שטרם מלאו לו 18 שנים ועל כן הוא טרם הפך לבגיר.

מי שהוכרז פסול דין - כלומר, מי שהוכרז ע"י בית המשפט כמי שסובל ממחלת נפש או ליקוי שכלי כלשהו, בגינם אין הוא מסוגל לדאוג לענייניו.

מי שערך את הצוואה בשעה שלא ידע להבחין בטיבה - כלומר, מי שערך את הצוואה בזמן שהוא לא היה מודע למשמעויות ולהשלכות שלה.

סוגי צוואות בישראל

חוק הירושה קובע ארבעה סוגים של עריכת הצוואה וזאת כמפורט להלן:

צוואה בכתב יד - צוואה שנכתבה כולה בכתב ידו של המצווה וכמו כן נושאת תאריך הכתוב בכתב ידו ואת חתימת ידו. זהו סוג הצוואות הנפוץ ביותר.

צוואה בפני עדים - צוואה שנחתמה על ידי המצווה בנוכחות שני עדים, אשר מאשרים בחתימת ידם על גבי הצוואה שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו, ושהוא חתם עליה בפניהם. צוואה זו הינה הצוואה הנפוצה ביותר.

צוואה בפני רשות - צוואה שהמצווה מצהיר על תוכנה בפני אחד מהגורמים הציבוריים הבאים: שופט, נוטריון, חבר בית דין דתי או רשם לענייני ירושה. הגורם הציבורי יקריא את הצוואה בפני המצווה, ויחתום עליה, לאחר שהמצווה יצהיר כי זוהי אכן צוואתו.

צוואה בעל פה - הצוואה היחידה שנעשית בעל פה ומכונה גם צוואת שכיב מרע. צוואה יכולה להיערך רק רק על ידי מי שעומד למות, או מי שרואה את עצמו עומד מול המוות בנסיבות המצדיקות זאת.

על המצווה לומר בעל פה את תוכן הצוואה בפני שני עדים, שמבינים את לשונו. על העדים לרשום את דבריו בזיכרון דברים ולהפקידו ברשם הירושה בהקדם האפשרי. במידה והמצווה נותר בחיים כעבור חודש ממועד עריכת הצוואה, הצוואה מתבטלת.

כללי כתיבת הצוואה

הכלל המרכזי בכל הקשור לעריכת צוואות, הוא שהצוואה תיעשה מרצונו החופשי והמלא של המצווה ומתוך צלילות דעתו, ותוך שהוא מודע היטב למשמעות הצוואה ולהלכותיה.

זו גם הסיבה מדוע נקבע כי קטין, פסול דין, או מי שאינו מודע לטיב הצוואה – אינם רשאים לערוך צוואה.

בהתאם לכלל המרכזי הנ"ל נקבעו גם ההוראות הבאות:

  • צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת כלשהי, אונס, כפייה, מרמה וכדומה, הנה צוואה בטלה.
  • הוראת צוואה, למעט צוואה בעל פה, שמזכה את מי שערך אותה, או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, הנה בטלה. זאת, שוב, על מנת למנוע ככל הניתן מצב של יצירת השפעה בלתי הוגנת על המצווה על ידי מי מהגורמים האלו, אשר עלולים לפגוע בשיקול דעתו ורצונו החופשי של המצווה.
  • למצווה יש חופש מוחלט לצוות כפי שיחפוץ לבו. לפיכך, התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה - אינה תופסת. כמו כן, הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה - בטלה.
  • הצוואה חייבת להיות מעשה אישי ופרטי של המצווה בלבד. לפיכך, אין הצוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו. כמו כן, הוראת צוואה אשר מתנה את תוקפה ברצונו של אדם אחר שאינו המצווה - בטלה.

בנוסף לכללים הללו, חשוב גם להקפיד היטב על עריכת הצוואה מבחינה צורנית, טכנית ופורמאלית בהתאם להוראות החוק החלות על הסוג הצורני הספציפי שלה.

עוד בנושא: המנוח סבל מדמנציה ולמרות זאת צוואתו אושרה!

פגמים שעלולים ליפול בצוואה ואופן ביטולה

ניתן לחלק את סוגי הפגמים שעלולים ליפול בצוואה לשני סוגים עיקריים:

פגמים מהותיים – המדובר בפגמים לגבי מצבו השכלי ו/או הנפשי של המצווה בעת עריכת הצוואה, אשר עלולים לפגוע ברצונו החופשי, צלילות דעתו ומודעותו למשמעות הצוואה והשלכותיה.

לדוגמא, כאשר המדובר במצווה קשיש שלוקה בדמנציה / שיטיון אשר פוגעים בצלילות דעתו, או כאשר המדובר במצווה שהופעלו עליו לחצים והשפעות בלתי הוגנות שונות כתיבת הצוואה.

פגם מהותי נוסף יכול ליפול לגבי תוכן הצוואה וזאת כאשר המצווה כולל בצוואה הוראה שביצועה הנו בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי. במקרה כזה, אותה הוראה תהיה בטלה.

פגמים טכניים – הינם פגמים אשר נפלו ביחס להוראות הטכניות של החוק לגבי אופן עריכת הצוואה לפי סוגה. לדוגמא, צוואה בכתב יד אשר לא נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, ו/או לא נשאה את חתימתו או תאריך.

לגבי הדרך להתנגד לביצוע צוואה, נתחיל ונדגיש כי קיים צורך לפנות לייצוג של עורך דין המתמחה בתחום על מנת להגיש התנגדות כאמור ולזכות בתמיכת בית המשפט לענייני משפחה.

מי שמתנגד לצוואה כלשהי ומעוניין בביטולה, יכול להגיש התנגדות לקיומה במסגרת הליכי מתן הצו לקיום הצוואה, וזאת בהתבסס על אחד מהפגמים הללו.

במידה והתנגדותו תתקבל והצוואה תיפסל ותבוטל, יחולק עזבון המנוח בהתאם להוראות הדין.

לחילופין, גם המצווה עצמו רשאי לבטל את הצוואה שלו. בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה המצווה רשאי לבטל את הצוואה שלו באמצעות אחת מבין הדרכים הבאות: ביטול באמצעות אותה צורה שבה נערכה הצוואה, השמדה פיזית של מסמך הצוואה או עריכת צוואה חדשה גם אם לא מצויין בה במפורש כי הצוואה הקודמת מבוטלת, וזאת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת ולא מוסיפות עליה.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (10) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 10 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון