×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית הדין הרבני האזורי באשקלון קיבל את תביעתו של לקוח המשרד וחייב את אשתו בקבלת הגט, תוך שלילת תשלומי המזונות לאשה ובעיקר בשל מיאוס מצדו של הבעל לאור התנהלותו של האשה מאז הפרידה...
האשה חוייבה בקבלת גט ומזונותיה נשללו בבית הדין בשל מיאוס
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

בית הדין חייב אשה בקבלת גט בתביעה של לקוח המשרד

      31/07/2022 16:00

בסוף חודש יולי 2022 ניתן פסק דין בתביעת גירושין של לקוח המשרד, המנהל במשך שנתיים ימים הליכים משפטיים מתוך רצון להתגרש. במסגרת ההליך שהתנהל בבית הדין הרבני האזורי באשקלון, טענה האישה, לכאורה, לשלום בית וטענה כי אין לבעל עילה לגירושין.

הטענה העיקרית שטענו בהליך היתה כי יש לחייב את האשה במתן גט ולקבוע שהיא מורדת, ולפטור את הבעל מחיוב הכתובה.

החלטת בית הדין בתביעה שהגשנו קבעה:

"ביה"ד מתרשם שכבר אין תקנה לנישואין, והבעל כבר פיתח שנאה ומאיסה כלפי אשתו, בגלל התנהלותה וסחטנותה לפי תפישתו, כך שלמעשה אין לצפות ממנו למעשה לחזור אליה".

בהמשך פסק הדין נקבע גם:

"נראה כי הבעל כבר מאס באשתו, והתפתחו אצלו רגשי שנאה מאז הגשת התלונה במשטרה עליו [לא בשל הפירוד הממושך, אלא מעצם הגשת התלונה, ואכמ"ל], וכן עקב דרישותיה של האשה בענייני הרכוש, אשר נתפשות בעיניו כסחטנות. רגשות אלו משמעותיים וניכרים, והם אינם מאפשרים שלו"ב. וכבר הארכנו (בפס"ד הנ"ל, וכן בתיק 1184170/14) שטענת "מאיס עלי" אינה רק בסלידה גופנית מיחסי אישות, אלא גם ברגשי שנאה אשר אינם מאפשרים את קיום הנישואין, כמש"כ מהר"א ששון [תורת אמת] (סימן קפו)".

בית הדין חייב את האשה לקבל את הגט לאלתר ובמקביל, פסק כי הבעל פטור מתשלום מזונות לאשתו.

בפסק הדין החשוב עלו 3 נקודות מהותיות:

  • האשה חוייבה בקבלת גט ואין בפסק הדין המלצה לגירושין
  • בית הדין קבע כי ההליך המשפטי, הגשת התלונה במשטרה ודרישת האישה לקבל נכסים שלא שייכים לה, העצימו את השנאה עד כדי "מאיס עלי" וכידוע, מאיסות הנה עילה לגירושין
  • במסגרת תביעת מזונות אישה, כאשר האישה מאיסה על בעלה ואין הוא יכול לגרשה נוכח התנגדותה, אין לפסוק לה מזונות וזאת, בנוסף לעובדה שבמקרה זה האישה משתכרת מספיק כדי מחייתה.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי ובכל שאלה נוספת, ניתן לפנות אלינו.

פסק הדין המלא

בבית הדין הרבני האזורי אשקלון, לפני כבוד הדיינים: הרב מאיר כהנא – אב"ד, הרב שלמה צרור, הרב גודיס דניאל

התובע: פלוני

ת"ז XXXXXXXXX

(ע"י ב"כ עו"ד גיטה גוטמן

ועו"ד צברי גלית)

נגד

הנתבעת:

פלונית

הנדון: גירושין

פסק דין

בפני בית הדין תביעת גירושין כרוכה של הבעל, ומנגד, תביעת האשה למזונות אשה. האשה טוענת לשלום בית, ותביעת כתובה טרם הוגשה. יצוין כי תביעת חלוקת הרכוש נדונה בבית הדין, והיא כעת בשלב הגשת הסיכומים.

רקע עובדתי

הצדדים נישאו בשנת תשע"א (XXXX), נישואין שניים לבעל ונישואין שלישיים לאשה. לצדדים שני ילדים משותפים, ולאשה בן בגיר מנישואיה הקודמים, אשר התגורר עם הצדדים.

לאחר ויכוח חמור בין הבעל לבנו החורג... הגישה האשה ..... תלונה במשטרה על התנהגות אלימה של האב כלפי הקטינים המשותפים. לטענת הבעל מדובר בתלונת שווא, שהאשה הגישה נגדו, בהסתת הבן הבגיר.

מאז, הבעל עזב בהסכמה את הבית, והצדדים נפרדו.

הבעל הגיש תביעת גירושין כרוכה ביום XXXX.2020. בתביעתו בקש מביה"ד ליתן פסק דין הקובע כי על הצדדים להתגרש לאלתר, ולקבוע כי נוכח התנהגותה ומעשיה של האשה, יש להכריז עליה כמורדת ואין הבעל חב בכתובתה ובתוספת כתובתה. האשה טוענת לשלום בית ושאין עילות לגירושין. עד עתה לא הגישה האשה תביעת כתובה.

ביום 10.12.2020 הגישה האשה תביעה למזונות אשה (תיק 1277612/6).

התקיימו מספר דיונים. ביה"ד ניסה להביא את הצדדים לידי הסכמה, אך הבעל עומד על דרישתו לגירושין, והאשה עומדת על טענתה לשלו"ב ומסרבת להתגרש. לאחר דיון ביום XXXXXX, ביה"ד הורה לצדדים להגיש סיכומים בתביעת הגירושין של הבעל. התקבלו הסיכומים של שני הצדדים.

עיקר טענות הצדדים

טענות הבעל

• לאחר דרישת הבעל מהאשה שהבן הבגיר יעזוב את הדירה, עקב התנהגותו כלפי הבעל, האשה השיבה לו כי אם זוהי דרישתו, פניה מועדות לגירושין, ובכך העדיפה את בנה הבגיר על בעלה.

• האשה הגישה תלונת שווא נגד הבעל בהסתת הבן הבגיר במוצאי XXX במגמה להרחיק את הבעל מדירת המגורים. המשטרה הוציאה את הבעל מהבית באזיקים. בכך פירקה האשה, למעשה, את ביתם של הצדדים.

• בעת הגשת התלונה, לשאלת החוקר: "אם אתם לא מסתדרים למה אתם לא מתגרשים?" ענתה האשה: "אני רוצה לפתוח תיק ברבנות", כמתועד בפרוטוקול החקירה.

• האשה צעקה לעבר הבעל: "התגרשתי משני גברים, אתגרש גם ממך".

• האשה כינתה את הבעל בשמות גנאי שונים: "קמצן ברמה חולנית", "אלים ואכזרי", "חולה נפש ולוקח כדורים פסיכיאטריים", ועוד.

• הבעל נאלץ לתבוע גירושין לאחר שהאשה סירבה ליישב את המחלוקות דרך הסכמות. הבעל אף רצה להאריך את תקופת עיכוב ההליכים לצורך הגעה להסכמות, אך האשה לא רצתה.

• האשה נמנעה מקיום יחסי אישות לפני הפירוד למשך כמה חודשים, והתנתה את קיומם במתן כסף לקניות. לחיזוק טענה זו צירף הבעל בדיקת פוליגרף שעשה מטעם עצמו.

• טענת האשה לשלו"ב היא מן השפה ולחוץ. עיקר מטרתה היא הישגים כספיים, לדרוש מהבעל שיקנה לה דירה וליטול חלק במשק שקיבל הבעל בירושה.

• האשה, הטוענת לשלו"ב ולחזרת הבעל הביתה, סירבה לאפשר לו להיכנס לבית לאסוף את חפציו האישיים, ודרשה מביהמ"ש שהבעל יאסוף אותם באמצעות צד שלישי.

• לאחר הפירוד, האשה מנעה מהבעל לפגוש את ילדיו הקטינים במשך כחודשיים.

טענות האשה

• אין לבעל עילת גירושין.

• לדברי הבעל בדיון, ובפגישות ביישוב סכסוך, הוא אמר שהוא רוצה שלו"ב ולא רוצה להתגרש, וכך גם נרמז בתסקיר העו"ס, ששני הצדדים לא באמת מעוניינים בגירושין. אחות הבעל ויועציו המשפטיים הם שמסיתים אותו לגירושין.

• הצדדים הסכימו לפנות לייעוץ בשיחה עם הדיינים מחוץ לפרוטוקול, אך ב"כ הבעל הכשילה את היזמה.

• הבעל בחר לעזוב את הדירה המשותפת, הגיש בקשה ליישוב סכסוך ואחר כך תביעת גירושין, כך שהוא יוזם הגירושין.

• האשה עברה .... בגיל מבוגר בכדי להביא לבעל ... ילדים לעולם.

• האשה מכחישה שכינתה את הבעל בכינויי הגנאי האמורים לעיל. אדרבה, הוא כינה אותה בכינויי גנאי: "יא חמורה", יתוש עם בגרות", ועוד, וכמו כן קרא לבנה הבגיר שמות גנאי. כמו כן, היא מכחישה את טענתו בדבר אמירות שלה בענייני גירושין.

• הבעל הכה אותה פעם על הגב, וגם נהג עם הילדים בצורה חסרת סבלנות ומאיימת עד כדי מגע אלים של סטירות וצביטות. התלונה לא היתה תלונת שווא, והאשה לא התכוונה להרחיק את הבעל מהבית בהגשתה.

• הבעל נהג בקמצנות כלפי אשתו, ודרש ממנה לשלם את שכירות הדירה.

• הבעל הבטיח לה טרם נישואיהם שהוא יקנה לה דירה, ובכך הוליך אותה שולל.

• הבעל עזב את חדר השינה מיוזמתו וישן בסלון. כאשר האשה היתה קוראת לו לבוא לישון איתה הוא היה מתעלם ממנה.

• הבעל ידע טרם הנישואין שיש לאשה בן בגיר, ושהוא יגור איתם. סביר שהבן הבגיר יתחתן בשנים הקרובות ויעזוב ביוזמתו את דירת הצדדים. על כן אין לראות בבן הבגיר גורם המצדיק את אי חזרתו של הבעל אל הבית.

דיון והכרעה

כאמור, הצדדים פרודים כבר מעל שנתיים, ונתונים בהליכים משפטיים מאז, הן בביה"ד והן בביהמ"ש.

הבעל ובאת כוחו מבססים, למעשה, את תביעתם לגירושין על ארבע עילות הלכתיות: מאיסותו של הבעל באשה עקב הגשת התלונה ועקב דרישתה להמשך נוכחותו של בנה הבגיר בדירה, הפירוד הממושך, הגשת התלונה המונעת את החיים המשותפים ובכך מובילה לגירושין, והטענה כי גם האשה בעצם רוצה בגירושין וכל טענותיה לשלו"ב הן מן השפה ולחוץ.

את עיקר המאמץ בחקירות השקיעו הבעל ובאת כוחו בהוכחת שתי הטענות האחרונות, כי האשה היא שיצרה את המציאות של הפירוד, ושגם היא באמת מעוניינת בגירושין, ועל כן היא התחילה את המערכה בהגשת תלונת שווא במשטרה נגדו. לפיכך, לטענתם, יש לחייב את האשה במתן גט ולקבוע שהיא מורדת, ולפטור את הבעל מחיוב הכתובה.

בדרך כלל, יש לטענה זו משקל הן בתביעת הגירושין והן בתביעת הכתובה. אולם בנידון דידן, נראה כי שתי טענות אלו אינן הכרחיות לדיון בתביעת הגירושין עצמה, ולכן ביה"ד אינו נדרש להכריע בהן. אם תוגש תביעת כתובה, אכן יידרש ביה"ד למתן הכרעה בטענות אלו על בסיס ההוכחות שהוצגו בפני ביה"ד.

אולם, כלפי התביעה לחייב את האשה בגט אין צורך בהכרעה זו, וכפי שיתבאר.

אין חולק על כך שבני הזוג פרודים כבר יותר משנתיים, וההליך המשפטי מאז הפירוד העצים בצורה חמורה את המחלוקות שביניהם ואת רגשות העימות והשנאה. אמנם, בדיון הראשון ביום XXXXXXX הציע ביה"ד לצדדים ללכת לייעוץ נישואין, ובשיחות עם הצדדים מחוץ לפרוטוקול שני הצדדים הסכימו לכך, אך הדבר לא יצא לפועל בשעתו. אולם כעת, ביה"ד מתרשם שכבר אין תקנה לנישואין, והבעל כבר פיתח שנאה ומאיסה כלפי אשתו, בגלל התנהלותה וסחטנותה לפי תפישתו, כך שלמעשה אין לצפות ממנו למעשה לחזור אליה.

ידועים דברי הגר"ח פלאג'י בספרו "חיים ושלום" (ח"ב קיב), שכתב:

"וידעו נאמנה כי כל הבא לעכב מלתת גט בענין זה כדי להנקם זה מזה מחמת קנאה שנאה ותחרות, פעמים שהאיש רוצה לגרש והאשה אינה רוצה, וכדי להנקם מהאיש מעכבים הדבר שלא לשם שמים, עתידין ליתן את הדין [...] וכמו כן להיפך כשהאשה רוצה וכו' וכדי להנקם מהאשה מעכבים מלתת גט שלא לשם שמים, גם בזה לא בחר ה' [...] והנני נותן קצבה וזמן לדבר הזה, דאם יארע איזה מחלוקת בין איש לאשתו, כבר נלאו לתווך השלום ואין להם תקנה, ימתינו עד זמן ח"י חדשים, ואם בינם לשמים נראה לבי"ד שלא יש תקווה לשום שלום ביניהם, יפרידו הזווג ולכופם לתת גט עד שיאמרו רוצה אני כדבר האמור ותמצא מש"כ בזה בספר החסידים".

כאמור, בנידו"ד הצדדים פרודים כבר יותר משנתיים, וביה"ד אינו רואה דרך כלשהי להשיב את השלום לביתם של הצדדים בשלב זה.

אמנם, הסכמת רוב הדיינים היא שאין לכוף, ואף לא לחייב בגט על סמך דברי הגר"ח פלאג'י בלבד, וכבר הארכנו בזה בפס"ד (תיק 1129765/2).

אולם, כאמור, בנידו"ד נראה כי הבעל כבר מאס באשתו, והתפתחו אצלו רגשי שנאה מאז הגשת התלונה במשטרה עליו [לא בשל הפירוד הממושך, אלא מעצם הגשת התלונה, ואכמ"ל], וכן עקב דרישותיה של האשה בענייני הרכוש, אשר נתפשות בעיניו כסחטנות. רגשות אלו משמעותיים וניכרים, והם אינם מאפשרים שלו"ב. וכבר הארכנו (בפס"ד הנ"ל, וכן בתיק 1184170/14) שטענת "מאיס עלי" אינה רק בסלידה גופנית מיחסי אישות, אלא גם ברגשי שנאה אשר אינם מאפשרים את קיום הנישואין, כמש"כ מהר"א ששון [תורת אמת] (סימן קפו).

בצירוף עילות אלו: פירוד ממושך כדעת הגר"ח פלאג'י, ומאיסות הבעל באשתו באופן מבורר חד משמעי ובלתי הפיך, ובפרט כאשר הצדדים הם מבני ספרד אשר כלפיהם יש להקל יותר בחדר"ג, ביה"ד מחייב את האשה בקבלת גט.

לעת עתה ביה"ד אינו מכריע בשאלה האם האשה זכאית לקבל את כתובתה, או שהיא הפסידה אותה. אם תגיש האשה תביעת כתובה, ידון ביה"ד בתביעתה.

עם זאת, הואיל ונראה לכאורה כי מרבית הטיעונים וההוכחות גם לעניין הכתובה כבר נשמעו בביה"ד בדיון בתביעת הגירושין, ביה"ד קובע כי בפתיחת התיק, על האשה להודיע האם ברצונה לקיים דיון הוכחות נוסף בתביעת הכתובה, או שהיא מסתפקת בטענות ובהוכחות שהוצגו כבר בפני ביה"ד במסגרת הדיון בתביעת הגירושין.

לאחר הגירושין, ביה"ד ידון וייתן החלטות בנושא המשמורת והסדרי שהות קבועים לצדדים, כפי הצורך. יש לציין שבהחלטה מיום XXXXX, בהסכמת הצדדים, נתן ביה"ד תוקף פסק דין להמלצות התסקיר מיום XXXX [הוגש לבית הדין ביום XXXXX].

בענין תביעת האשה למזונות אשה, לכאורה תלוי הדבר בשאלה אם האשה מוגדרת כמורדת או לא, והדבר יתברר סופית עם השלמת תביעת הכתובה.

אלא שבנידון דידן נראה שאין צורך לדון בכך, משני טעמים. ראשית, האשה משתכרת סך כ-6,000 ₪, אשר נכנס לחשבונה הפרטי, ויש בכך בכדי לפרנס את עצמה, כך שזכות הבעל לומר לה: "צאי מעשה ידייך במזונותייך" (אה"ע סימן סט סעיף ד, עיי"ש בב"ש ס"ק ד). לכן, למעשה, אין לפסוק לאשה מזונות לתקופה שלאחר הפירוד.

בנוסף, בנידון דידן יש לדון בשיטת הרא"ם (בתשובותיו סי' ל) והב"ח (אה"ע סימן עז) שאין הבעל חייב במזונות אשתו כאשר הוא רוצה לגרשה אך מנוע מכח חרם דרבנו גרשם מלגרש אותה בעל כורחה. ואף כי הסכמת הפוסקים אינה כן, עכ"פ ב"מאיסה עלי" אין לחייב את הבעל במזונות, כמבואר בבית יעקב (סי' עז) ובפד"ר (כרך ג עמ' 267). ועי' בפס"ד מביה"ד הגדול (תיק 907072-6) מאת הרה"ג זמיר, נהרי ולוז-אילוז שליט"א מיום ב' בטבת תשע"ט (10.12.2018).

מזונות הקטינים נידונים בביהמ"ש, כפי הסכמת הצדדים בדיון ביום XXXXXXX והחלטת ביה"ד מאותו יום.

כאור לעיל, בביה"ד מתנהל גם הליך של חלוקת רכוש. ביה"ד הורה לצדדים ביום XXXXXXXXXX להגיש סיכומים בזה, ופסק דין יינתן לאחר מכן.

מסקנה

לאור כל הנ"ל, ביה"ד קובע:

א. ביה"ד מחייב את האשה לקבל את גטה לאלתר.

ב. ביה"ד קובע מועד לסידור גט ליום XXXXXX בשעה YYY.

ג. הבעל פטור מתשלום מזונות אשתו.

ד. אם תגיש האשה תביעת כתובה, ידון ביה"ד בתביעתה. על התובעת יהיה להתייחס בתביעתה לשאלה, האם היא מבקשת מביה"ד לפסוק את הדין על פי הטענות וההוכחות בתיק הגירושין, או שהיא מבקשת לקיים דיון הוכחות נוסף.

ה. בתביעת חלוקת הרכוש עדיין לא הוגשו סיכומים. פסק הדין יינתן לאחר קבלת סיכומי הצדדים, או בחלוף הזמן שנקבע להגשתם, לפי העניין.

ו. עם חתימת פסק דין זה ייסגרו תיקי התביעה XXXXXXX. תיקים XXXXXXX יישארו פתוחים לעת עתה.

פסק הדין ניתן לפרסום בהשמטת פרטי הזיהוי של הצדדים. ניתן ביום כ"ז בתמוז התשפ"ב (26/07/2022).

הרב מאיר כהנא – אב"ד

הרב שלמה צרור

הרב גודיס דניאל

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון