×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
לא עוד שינוי נסיבות מהותי! מעתה ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה להפחית את תשלומי מזונות הילדים כמעט בכל מקרה של שינוי נסיבות ולאו דווקא במקרים של שינוי מהותי...
תנאי להפחתת מזונות ילדים: שינוי נסיבות ולא בהכרח שינוי מהותי!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

הפחתת מזונות מצריכה שינוי נסיבות, לאו דווקא מהותי!

      25/10/2020 14:45

כידוע, סכום מזונות הילדים אינו סכום קבוע וסופי, גם אם הוא נקבע במסגרת פסק דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, וניתן לשנותו מעת לעת, קרי, להפחיתו או להגדילו, לפי הצורך.

יחד עם זאת, כדי שבית המשפט ישתכנע שיש אכן מקום לשנות את סכום המזונות, על מבקש השינוי להוכיח שחל שינוי מהותי בנסיבות אשר מצדיק את שינוי הסכום הקודם. כך קובעת הפסיקה בעניין זה, ולרבות במסגרת ע"א 363/81 פייגה נ' פייגה.

בהקשר זה התעוררה השאלה האם הלכת בע"מ 919/15 שניתנה ביום 19.7.2017 יכולה להוות שינוי נסיבות כשלעצמה, אשר מצדיק את שינוי סכום המזונות.

הלכה זו קבעה שתשלום דמי המזונות של ילדים בני 6 עד 15 שמוחזקים במשמורת משותפת, יוטל על שני ההורים יחדיו, אם כי בהתאם ליכולותיהם הכלכליות, ובהתחשב בחלוקת זמני השהות של הילדים אצלם.

שאלה זו נדונה בתיק תלה"מ 27735-06-17 ע.ע נ' ש.ז. אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. תיק זה עסק בתביעה להפחתת מזונות ילדים שהגיש אב כנגד אם, שלהם ילדה אחת משותפת.

השניים נישאו בדצמבר 2013, כשבועיים לאחר לידת ילדתם המשותפת. ברם, כבר במאי 2014 הגישה אם תביעת מזונות ומדור עבור הבת כנגד האב.

בנובמבר 2015, כאשר הילדה הייתה בת כשנתיים, ניתן בתביעה זו פסק דין, שקבע בין היתר שהאב ישלם מזונות ומדור עבורה בסך של 2,650 ₪ וזאת למרות שהאם גרה עם הילדה אצל הוריה, ולא משלמת שכירות.

חיוב זה מכונה מדור רעיוני והוא נובע מחובת האבות לפי ההלכה לשאת במלוא הוצאות הילדים עד הגיעם לגיל 6.

ביוני 2017 הגיש האב את התביעה להפחתה / ביטול של דמי המזונות הללו. פסק הדין בתביעה זו ניתן על יד השופט פליקס גורודצקי בחודש מאי 2019 ולהלן עיקריו.

טענות הצדדים בפני בית המשפט

האב טען שחל שינוי נסיבות מהותי שמצדיק את שינוי המזונות ואשר בין היתר כולל את הרחבת זמני השהות של הילדה אצלו כך שהיא שוהה אצלו 43% מהזמן ואצל האם 57% מהזמן, וכן נוכח הפחתת הכנסותיו ובמקביל הגדלת הוצאותיו.

בנוסף טען האב שפסק הדין ניתן על סמך הצגת מצג שווא של האם לפיו אין לה הכנסות וזאת בשעה שיש לה פוטנציאל השתכרות גבוה, אלא שהיא בוחרת לא לעבוד ולא למצותו. בנוסף, יש לה הכנסה נוספת ממתן שיעורים פרטיים, קצבת ביטוח לאומי מארה"ב, עזרה כלכלית רבה מהוריה וכן נכסים בחו"ל.

לפיכך טען האב שיש לקבוע שכל הורה ישא בהוצאות הילדה אגב שהותה עמו וכי הוצאות חינוך ובריאות חריגות ישולמו על ידי שני הצדדים בחלקים שווים.

עוד טען האב שיש להחיל את הלכת בע"מ 919/15 גם על בתו וזאת למרות שטרם מלאו לה 6 שנים.

האם הכחישה את כל טענות האב לפיהן חל שינוי מהותי בנסיבות. בין היתר, טענה האם כי שהיא משתכרת בסכום של 4,200 ₪ בחודש ואילו האב מרוויח פי 4 ממנה, בעוד שלא חל שום שינוי בזמני השהות של הילדה וכי היא לא נותנת שיעורים פרטיים ולא מקבלת קצבת ביטוח לאומי מארה"ב.

לגבי החלת הלכת בע"מ 919/15 טענה האם שמכיוון שהילדה טרם הגיעה לגיל 6 ומכיוון שהכנסות הצדדים אינן שוות, לא ניתן להחיל עליה את הלכה זו.

הדיון והחלטת בית המשפט

בית המשפט ערך הבחנה בין שינוי סכום מזונות שנקבע בהסכם גירושין שנכרת לפני בע"מ 919/15 לבין שינוי סכום מזונות שנקבע בהכרעה שיפוטית שניתנה לפני בע"מ 919/15.

לגבי שינוי חיוב במזונות שנקבע בהסכם גירושין שנכרת לפני הלכת בע"מ 919/15 ציין בית המשפט שבעניין זה קיימת פסיקה אשר קובעת שהלכת בע"מ 919/15, כשלעצמה, אינה מהווה שינוי נסיבות לצורך שינוי דמי המזונות וזאת כאמור בתיק פש"ר 30528-05-15 מיום 16.7.18.

כמו כן נפסק כי יש ללכת בעניין זה בדרך הביניים, לפיה רק אם יוכח שינוי נסיבות עובדתי, ידרש בית המשפט לבחינת שיעור המזונות ובכלל זה עליו לבחון את השלכותיה של הלכת בע"מ 919/15 על שיעורם וזאת כאמור בתיק עמ"ש 62263-10-17 מיום 17.9.18.

לגבי שינוי חיוב במזונות שנקבע בהכרעה שיפוטית שניתנה לפני הלכת בע"מ 919/15 ציין בית המשפט כי לא רק שהוא לא מצא פסיקה מנחה בעניין זה, אלא שאף קיימת לגביו מחלוקת בין שופטי בתי המשפט לענייני משפחה.

לפי עמדת בית המשפט יש מי שסובר שהלכת בע"מ 919/15 כשלעצמה מהווה שינוי נסיבות שיש להידרש בעטיו לשיעור המזונות, אך יש גם מי שסובר שאין היא מהווה שינוי נסיבות וכי עדיין צריך להוכיח שאירע שינוי נסיבות, ורק במידה ויוכח כזה, ניתן להשתמש במבחני הלכת בע"מ 919/15 לצורך קביעת אומדן המזונות.

השופט גורודצקי עצמו סבר שהליך בע"מ 919/15 לא ביטל את ההלכות שהיו נהוגות בעבר בדבר הוכחת שינוי נסיבות מהותי בהשוואה למצב שהיה בעבר, כך שמי שמעוניין לשנות סכום מזונות שנקבע בפסק דין שניתן לפני בע"מ 919/15 עדיין ידרש להוכיח קיומו של שינוי נסיבות ואולם, בשונה מהעבר, אור הזרקורים יופנה לעצם שינוי הנסיבות ולא להיותו מהותי.

במילים אחרות, בתביעה לשינוי דמי מזונות שמקורם בפסק דין שניתן לפני בע"מ 919/15 די בכך שבעת הגשת כתב התביעה, יצביע התובע על שינוי נסיבות כלשהו, ולאו דווקא שינוי מהותי, ככל שהשינוי נוגע להכנסות ההורים, צרכי הקטינים, שינוי בהרכב התא המשפחתי או חלוקת זמני השהות.

במקרה כזה יש לבחון מחדש את סכום המזונות ברוח הלכת בע"מ 919/15 כלומר, בהתחשב בהכנסות ההורים וחלקות זמני השהות של הילדים ביניהם.

יחד עם זאת, גם במידה ובית המשפט יגיע למסקנה שיש מקום לשנות את המזונות, אזי השינוי יחול רק לאחר שהילדים יגיעו לגיל 6 שנים.

בהתאם לכך נקבע במקרה דנן שהאב הוכיח שאירע שינוי נסיבות לגבי שני רכיבים בלבד.

האחד, מתייחס לגידול בהכנסות האם, מאחר שלאחר פסק הדין היא החלה לעבוד ולהרוויח כ-5,000 ₪ בחודש. השני, מתייחס לשינוי זמני השהות של הילדה, שהפכו לכמעט שיוויוניים בין ההורים.

בהמשך לכך ערך בית המשפט תחשיב ששיקלל לתוכו את הכנסות ההורים, חלקות זמני השהות וצרכי ילדה.

בסיכומו של דבר קבע בית המשפט כדלקמן:

  • עד שהילדה תגיע לגיל 6, האב ימשיך לשלם את מזונותיה כפי שנקבע בפסק הדין המקורי.
  • לאחר שהילדה תגיע לגיל 6, יש להפחית את מזונותיה לסך של 1,000 ₪. כמו כן, ההורים ישאו יחדיו בהוצאותיה הרפואיות והחינוכיות וזאת בהתאם להכנסותיהם, קרי, 74% לאב ו-26% לאם. לגבי המדור קבע בית המשפט שמאחר שהאם גרה בבית הוריה והיא לא טענה שבכוונתה לשכור מדור עתידי, אזי לפי הפסיקה אין מקום לחייב את האב בתשלום מדור עבור הבת גם לאחר הגיעה לגיל 6. בהתאם לכך נפסק שכל הורה יישא בהוצאות המדור לאחר הגיעה של הילדה לגיל 6.

לא נפסק צו להוצאות.

לקריאה נוספת: הילדים עבור לפנימייה, מה עם המזונות? סמכות הדיון בנושא מזונות ילדים - רק בבימ"ש לענייני משפחה

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 43 רמת גן

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון