×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית הדין הרבני דן בשאלת תוקפו של תנאי בהסכם גירושין ולפיו הבעל יעביר לאשתו את חלקו בדירת המגורים ובתנאי שתעביר את הדירה לילדים לאחר פטירתה, לנוכח הוראות חוק הירושה...
תוקף תנאי בהסכם גירושין לפיו על האם להעביר דירה לילדים לאחר מותה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

על האם להעביר דירה לילדים לאחר מותה: תנאי בהסכם גירושין

      13/09/2022 13:10

בית הדין הרבני הגדול נדרש לדון ולהכריע בהליך 1059984-4 פלונית נ' פלוני בשאלה האם יש תוקף לתנאי בהסכם גירושין, אשר קבע שהבעל יעביר לאשה את חלקו בדירה שמשותפת לשניהם, בתנאי שהאשה תעביר את הדירה לאחר מותה לארבעת ילדיהם המשותפים, או שמא המדובר בתנאי בלתי חוקי, מאחר שהוא מנוגד לסעיפים 8(א) ו-27 לחוק הירושה.

בסקירה שלפניך נסביר בהרחבה אודות פסק הדין החשוב והדרך לפרשנות הסכם גירושין במקרים דומים גם בעתיד.

כיצד הגיע המקרה לפתחו של בית הדין הרבני?

תיק זה עסק בבני זוג שהביאו לעולם ארבעה ילדים משותפים ושהיו בעלים משותפים של שתי דירות.

הבעל הגיש תביעת גירושין נגד האשה בפני בית הדין הרבני האזורי, אולם היא סירבה במשך זמן רב להתגרש, בטענה שאין עילה לגירושין. בית הדין האזורי קיבל לבסוף את תביעת הבעל וקבע שהאשה חייבת להתגרש, אולם היא המשיכה לסרב להסכים לקבל את הגט.

עקב כך הטיל עליה בית הדין האזורי מגבלות והיא הגישה ערעור על כך בפני בית הדין הגדול.

בתום משא ומתן ארוך, ממושך ומייגע הצליח לבסוף בית הדין הגדול לשכנע את האשה להסכים להתגרש, ולהביא את בני הזוג לחתום על הסכם גירושין בשנת 2019.

הסכם הגירושין שנחתם קבע, בין היתר, שהבעל יעביר את חלקו בשתי הדירות המשותפות לאשה, בתנאי שלגבי אחת מהן תירשם הערת אזהרה לפיה הדירה תעבור לאחר מות האשה לארבעת הילדים בחלקים שווים ביניהם.

ברם, זמן קצר לאחר חתימתה על ההסכם ואישורו, הגישה האשה עתירה לפיה יש לבטל סעיף זה, בטענה שהמדובר בסעיף בלתי חוקי, מאחר שהוא נוגד את סעיפים 8(א) ו-27 לחוק הירושה.

סעיף 8(א) לחוק הירושה קובע כי "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים" ואילו סעיף 27 לחוק קובע כי "התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה אינה תופסת".

עוד טענה האשה שמדובר בהסכם כולל ומאחר שללא מכירת הדירה היא איננה יכולה לממן את התחייבויותיה לבעל לפי ההסכם, אזי צריך למעשה לבטל את כל ההסכם ולדון מחדש בנושא חלוקת הרכוש ביניהם.

הסכם בדבר ירושה לעומת הסכם שיש לו השלכה על העיזבון

בית הדין הגדול קבע בתחילה שאין מדובר ב"הסכם בדבר ירושתו של אדם", שאסור לפי סעיף 8(א) לחוק הירושה, אלא בהסכם שיש לו השלכה על עזבונו של אדם, שאינו סותר סעיף זה.

במסגרת פסק הדין בהליך בע"מ 1811/20 פלוני נגד פלונית דן ביהמ"ש העליון במקרה דומה, שעסק בסעיף בהסכם ממון שקבע שדמי השכירות המתקבלים מהשכרת האולמות שהיו בבעלות משותפת של בני הזוג יופקדו בחשבון בנק משותף לשניהם.

אם הבעל ילך לעולמו לפני האישה, כל הכספים הללו יהיו שייכים לאישה בלבד ואם האשה תלך לעולמה לפני הבעל, יהיו הבעל או יורשיו זכאים להכנסות הנובעות מכל האולמות למעט מאולם האישה, שיועבר לבעלות יורשיה.

בית המשפט העליון דן ביחס שבין חוק יחסי ממון לבין סעיף 8 לחוק הירושה וקבע שנקודת המוצא היא אינה של התנגשות דינים, אלא שיש להפעיל את שני החוקים ולפרשם במידת האפשר באופן ששואף ליצירת הרמוניה ביניהם.

עוד נקבע שאין מדובר ב"הסכם בדבר ירושתו של אדם", שאסור לפי סעיף 8(א) לחוק הירושה, אלא בהסכם שיש לו השלכה על עזבונו של אדם, שאינו סותר את הוראת סעיף 8, מאחר שהוא אינו מעביר את הזכות להימנות בין היורשים למי שאינו יורש על פי דין והוא גם אינו מדיר יורש.

אין מדובר בהסכם שדן בירושה אלא בהגבלת זכויות הבעל שניתנו לה

בית הדין הגדול הוסיף וקבע שגם במקרה דנן לא מדובר בהסכם שדן בירושת נכסי האשה.

מדובר בשתי דירות ששייכות לשני בני הזוג באופן שווה, אולם האישה סירבה להתגרש כי היא רצתה בזכויות עודפות. לפיכך, הבעל הסכים לבסוף להעביר לאישה את חלקו בדירות, אולם מכיוון שהוא לא רצה להדיר את ילדיהם מזכויותיו בדירות, הוא הסכים לתת אותן בתנאי שתירשם הערת אזהרה על אחת הדירות לפיה זכויותיו בה ניתנו לאישה רק לימי חייה בלבד.

מבחינה הלכתית ואולי גם מבחינה חוקית אפשר היה לתת לאישה את זכויות הבעל בשתי הדירות במתנה, וזאת בגדר של 'נכסי לך ואחריך לפלוני', או בגדר 'מתנה לזמן', אבל לבסוף הועדף השימוש בהערת אזהרה ורק על דירה אחת, כדי להקל על האשה ולאפשר לה למכור בחופשיות את אחת הדירות.

גם את הדירה השניה היא תוכל למכור, אם היא תגיע להבנה עם הילדים על גרירת האזהרה על נכס אחר או בכל סיכום אחר.

לפיכך, לא מדובר במקרה דנן בכלל בסעיף שדן בירושת נכסי האישה, אלא בהגבלה מראש של זכויותיו של הבעל הניתנות לה ועל כן אין לו בכלל נגיעה לחוק הירושה והוראותיו לגבי צוואה.

יתרה מכך, גם כשמדובר בהסכם על התחייבות לכתיבת צוואה לטובת היורשים החוקיים על ידי בעל הנכס, אין בכך סתירה לחוק הירושה וזאת לפי פסיקת בית הדין הרבני הגדול, כמו גם לאור הפרשנות המצמצמת שניתנה לסעיף 8(א) לחוק הירושה בפסיקה האזרחית, לפיה הסעיף מדבר רק על הסכם שנעשה על מנת להוסיף יורש או להדיר יורש מהירושה, ולא כאשר ההסכם מתייחס לעיזבון עצמו או לחלקו.

בפסק הדין בהליך ע"א 682/74 יקותיאל נגד ברגמן נקבע שהחוקק מבחין היטב בין "ירושה" לבין "עיזבון": "הירושה" היא הזכות שמכוחה עובר במות המוריש "העיזבון" לידי יורשיו.

לפיכך, סעיף 8(א) אינו אוסר עסקאות בעיזבון אלא אוסר עסקאות "בירושה". הוא אינו אוסר על הסכם שנוגע לעזבונו העתיד של מוריש אשר עודנו חי ובוודאי לא על הסכם בדבר נכס מסויים מנכסי עזבונו.

האיסור חל אך ורק על הסכמי ירושה והם אינם אלא הסכמים המתיימרים להעביר יורש מירושתו או לעשות ליורש את מי שאינו יורש לא על פי דין ולא על פי צוואה ככתוב בחוק. המדובר הוא בהענקה או בשלילה של זכות ירושה ולא בעסקות הנוגעות לנכסי עיזבון.

בהתאם לכך נדחתה עתירת האשה, והיא חוייבה לרשום את הערת האזהרה על הדירה לטובת הילדים.

קריאה נוספת בנושא: צוואה מול הסכם ממון - מי גובר לפי חוק?

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון