×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
לפני השגת התנגדות לקיום צוואה חשוב להכיר את התנאים המקדימים הנדרשים מהמתנגד/ת...
תנאים מקדימים לצורך הגשת התנגדות לקיום צוואה - חשוב לדעת!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

תנאים מקדימים לצורך התנגדות לצוואה

      10/01/2016 10:43

החוק בישראל קובע כי על מנת להקנות לצוואה תוקף משפטי מחייב אשר יאפשר לממש אותה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה בפני רשם הירושות או בית הדין הרבני. יחד עם זאת, קיימת גם אפשרות חוקית למי שמתנגד למתן בקשה זו להגיש התנגדות לקיום הצוואה.

סעיף 67 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע כי: "הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו".

כלומר כל מי שמעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לקיום הצוואה תוך 14 יום ממועד פרסום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ברבים, דהיינו בעיתונות היומית וברשומות. כלומר התנאי המקדמי הראשון להגשת התנגדות הנו שהמתנגד יהיה מעוניין בדבר.

כעת נשאלת השאלה מהו למעשה פירוש הביטוי מעוניין בדבר ועל מנת לענות לשאלה זאת חשוב לבחון את נסיבות המקרה הספציפי שלך.

במסגרת הליך רע"א 3154/94 עאסי נגד עאסי, קבע ביהמ"ש העליון כי משמעות הביטוי המעוניין בדבר כאמור בסעיף 67 לחוק הירושה, רחבה משל הביטוי הנוגע בדבר הנזכר בסעיף 155 לחוק.

ביהמ"ש הבהיר כי הנוגע בדבר הוא מי שטוען לזכות הנאה ישירה בעזבון כיורש על פי דין או כזוכה על פי צוואה, בעוד שהמעונין בדבר, יכול שיהיה גם מי שטוען להנאה עקיפה מן העזבון מכוחו של יורש או זוכה כאמור.

כלומר, על פי הפסיקה המעוניין בדבר איננו כל אדם שחש שיש לו עניין כלשהו בהתנגדות לצוואה, אלא עליו להיות בעל זכות ישירה או עקיפה בצוואה או בנכסיה. לדוגמא, נושה שיש לו זכות ישירה בנכסי העזבון מכח חוב של המצווה, או יורש על פי הדין שמשום מה נושל מהצוואה.

בכל מקרה, מומלץ תמיד להתייעץ עם עורך דין מנוסה בדיני משפחה לפני שפנים להגשת התנגדות, ולו לצורך בדיקת התנאים המקדימים שהנם אבן הדרך הראשונה שיש לחצות לפני הגשת כל התנגדות.

תנאים מקדמיים נוספים להגשת התנגדות לקיום צוואה

קיום עילה מוצדקת להתנגדות: על המתנגד להציג עילה מוצדקת לפני ולצורך הגשת ההתנגדות לקיום הצוואה. עילה אשר מוכרת על פי הדין. בשל עקרון העל בדבר כיבוד רצון המצווה, דיני הצוואות בארץ אינם מכירים בטענות המבוססות על חוסר צדק, חוסר הגינות, קיפוח וכדומה כעילות שמוכרות על פי החוק ועל כן לא די בתחושות כאלו כדי להגיש התנגדות לקיום הצוואה.

עילות התנגדות שמוכרות על פי החוק הנן לדוגמא, עילות בגין פגמים טכניים שנפלו בעת עריכת הצוואה, כגון העדר חתימת המצווה או העדר תאריך, או פגמים מהותיים כגון הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה אשר פגעה ברצונו החופשי והאמיתי.

קיום ראיות המבססות ומוכיחות את עילת ההתנגדות: נטל הראייה לגבי קבלת ההתנגדות לצו קיום הצוואה מוטל על המתנגד, וזאת בהתאם לעיקרון הכללי לפיו המוציא מחברו עליו הראיה.

לפיכך, לא די בכך שהמתנגד מציג עילת התנגדות מוכרת על פי החוק, אלא עליו גם לבססה ולהוכיחה באמצעות ראיות מוצקות וכבדות משקל.

שכן בשל אותו עקרון העל בדבר כיבוד רצון המצווה, הנחת המוצא הנה שהצוואה כשרה ותקפה, ולפיכך מי שמתנגד לקיומה צריך להוכיח את עילת ההתנגדות שלו שאכן נפל בה פגם כלשהו אשר מצדיק את פסילתה או ביטולה, באמצעות ראיות כבדות משקל.

כל ספק בעניין זה פועל לטובתו של מי שביקש את קיום הצוואה וזאת כפי שנקבע בהליך דנ"א 1516/95 מרום נ' היועהמ"ש לממשלה.

יחד עם זאת, קיים הבדל מהותי בעניין נטל הראיה בין עילה המבוססת על פגם טכני לבין עילה המבוססת על השפעה בלתי הוגנת:

במידה והמתנגד הוכיח קיומה של חזקה לכאורה בדבר הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה, עובר נטל הראיה אל מי שמבקש את קיום הצוואה, באופן לפיו עליו לסתור חזקה זו. יחד עם זאת, נטל השכנוע עדיין מוטל על כתפי המתנגד ואיננו מוסר ממנו לעולם.

אולם, במידה והמתנגד הוכיח כי נפל פגם טכני בצוואה, מתהפך נטל הראיה, באופן לפיו על מי שביקש את הצו לקיום הצוואה להוכיח כי חרף הפגם הטכני האמור, הצוואה עדיין משקפת את רצונו החופשי האמיתי של המצווה, וזאת בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה.

סוג הערכאה המשפטית והדין המהותי לבירור ההתנגדות: הסמכות השיפוטית בארץ לדון בענייני ירושה מוקנית לבתי המשפט לענייני משפחה, אשר פוסקים לפי הדין האזרחי-חילוני, ולחילופין, לבית הדין הרבני אשר פוסק לפי הדין הדתי-העברי. כלומר, לשתי הערכאות הללו קיימת סמכות מקבילה לדון בנושאים אלו.

יחד עם זאת, קיים הבדל מהותי ביניהן, מאחר שבית הדין הרבני מוסמך לדון בנושאים אלו רק במידה וכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו בכתב את הסכמתם לכך, וזאת בהתאם לסעיף 155 (א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965. לעומת זאת אין הדבר דרוש במקרה של תביעה בבית המשפט לענייני משפחה.

על המתנגד, איפוא, לקחת בחשבון גם את סוג הערכאה המשפטית שתדון בהתנגדות, ולהציג את ההתנגדות שלו בהתאם לדין המהותי שלפיו היא דנה.

סעדים: על המתנגד להגדיר לעצמו מלכתחילה אילו סעדים הוא מבקש להשיג מבית המשפט באמצעות הגשת ההתנגדות שלו. חשוב להקפיד כי המדובר בסעדים שבית המשפט אכן מוסמך לתת על פי החוק ולא מעבר לכך.

לסיכום, הבנת הנושא ובדיקה יסודית לגבי התנאים המקדימים להגשת התנגדות לצוואה, הנם אבן דרך חשובה שיש לחצות לפני שמקבלים החלטה בנושא. בחינת הנושא לעומק, ביחד עם עורך הדין שלך הנה בגדר הכרח, הן לפי דרישות החוק והן לפי פסיקות קודמות.

קריאה נוספת: אישור צוואה של קשיש אשר הותיר את כל רכושו למטפלת

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון