×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכרעה חשובה של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים קובעת כי ההלכה בדבר סמכותו הבלעדית של בית המשפט לענייני משפחה לדון בענייני מזונות ילדים, חלה גם על תביעות גירושין הקודמות למועד קביעת ההלכה בחודש ספטמבר 2019...
סמכות בימ"ש לדון בענייני מזונות ילדים חלה על תביעות גירושין הקודמות למועד קביעת ההלכה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

תחולת ההחלטה בדבר סמכותו הבלעדית של בימ''ש לדון בנושא מזונות ילדים

      23/01/2020 15:15

בהחלטה שניתנה ביום 26.11.2019 בתיק תלה"מ 22314-08-19 פלונית נ' פלוני אשר התנהל בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, נקבע כי תחולתו של פסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון ביום 23.9.2019 בתיק בע"מ 7628/17 פלוני נ' פלונית ואשר שב וקבע שרק בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בתביעת מזונות קטינים ואילו בית הדין הרבני אינו מוסמך לכך, הנה גם למפרע, כך שהיא שחלה גם על תביעות גירושין שהוגשו לפני מתן פסק הדין הנ"ל ביום 23.9.2019.

מהי הלכת 7628/17?

פסק הדין החשוב שניתן על ידי בית המשפט העליון ביום 23.9.2019 בהליך בע"מ 7628/17 שב וקבע כי רק בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בתביעת מזונות קטינים ואילו בית הדין הרבני אינו מוסמך לכך.

לפיכך, במידה ומי מההורים הגיש תביעת גירושין בפני בית הדין הרבני, הוא לא יוכל לכרוך בה גם את תביעת מזונות הילדים, אולם הוא יהיה רשאי לכרוך בה את התביעה להשבת הוצאות תשלום מזונות שההורה השני לא שילם למרות שהוא מחוייב בהם.

חשוב להבהיר שפסק הדין בתיק בע"מ 7628/17 לא קבע לראשונה תקדים בעניין זה, אלא הוא למעשה רק שב ואשרר את תוקפה של ההלכה שכבר ניתנה על ידו 50 שנה קודם לכן, בשנת 1969, בתיק בר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי ואשר מכונה הלכת שרגאי.

הלכת שרגאי ניתנה בהתאם לפרשנות סעיף 3 לחוק שיפוט בתי־דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג-1953 וכפי הנראה היא נבעה ממדיניותם של בתי הדין הרבניים, שבדרך כלל נוהגים לפסוק דמי מזונות ילדים בסכומים נמוכים יותר מאלו שנפסקים על ידי בתי המשפט לענייני משפחה.

הצורך לשוב ולדון בהלכת שרגאי ולאשרר את תוקפה, התעורר בעקבות פסיקות סותרות שניתנו בעניין זה בשנים האחרונות על ידי בתי הדין הרבניים לעומת אלו של בתי המשפט לענייני משפחה, ובמיוחד נוכח פסיקות של בתי הדין הרבניים אשר קבעו שניתן לכרוך את תביעת מזונות הילדים בתביעת גירושין שמוגשת בפניהם.

פסיקות סותרות אלו גרמו למירוץ סמכויות מיותר בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני המשפחה, דבר שהלכת בע"מ 7628/17 ביקשה לשים לו סוף.

מהו היקף תחולתה הלכת 7628/17?

לאחר מתן פסק הדין בהליך בע"מ 7628/17 ביום 23.9.2019, התעוררה השאלה מהו היקף תחולתו של פסק דין זה.

האם המדובר בהיקף פרוספקטיבי, מעתה והלאה, כך שהוא חל רק על תביעות גירושין שנכרכו בהן תביעות מזונות קטינים שהוגשו מלאחר יום 23.9.2019 בלבד, או אולי המדובר בהיקף רטרואקטיבי, למפרע, כך שהוא חל גם על תביעות גירושין כאמור שהוגשו לפני מועד זה.

כאמור, שאלה זו הוכרעה בהחלטה שניתנה ביום 26.11.2019 בפסק הדין בהליך תלה"מ 22314-08-19 פלונית נ' פלוני אשר התנהל בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, בפני השופטת אורית בן דור ליבל.

לו"ז ההליכים שקדמו למתן החלטה זו היה כדלקמן:

(1) ביום 16.7.2019 הגיש האב תביעת גירושין כנגד האם בפני בית הדין הרבני וכרך בה גם את תביעת מזונות הקטין.

(2) ביום 11.8.2019 הגישה האם תביעת מזונות קטין בפני בית המשפט לענייני משפחה. האב לא הגיש כתב הגנה כלפיה.

(3) ביום 23.9.2019 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין בתיק בע"מ 7628/17.

(4) ביום 30.10.2019 התקיים דיון בפני בית הדין הרבני שבו טענה האם שהסמכות לדון בתביעת מזונות הקטין נתונה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד, וכי בית הדין הרבני אינו מוסמך לדון בה, וזאת בהתאם להלכת בע"מ 7628/17.

(5) ביום 3.11.2019 נתן בית הדין הרבני החלטה שדחתה את טענת האם וקבעה שיש לו סמכות לדון גם בתביעת מזונות הקטין, וזאת מאחר שתוקפו של פסק הדין בתיק בע"מ 7628/17 הנו רק ממועד נתינתו ואילך ולא למפרע. לפיכך, ומאחר שהבעל הגיש את תביעת הגירושין שלו, שבה הוא כרך גם את תביעת מזונות הקטין, ביום 16.7.2019, וזאת לפני פסק הדין שניתן בתיק בע"מ 7628/17 ביום 23.9.2019, מכאן שבית הדין הרבני מוסמך לדון גם בתביעת מזונות הקטין.

האם עמדה על טענתה שהסמכות העניינית לדון בתביעה למזונות הקטין נתונה לבית המשפט לענייני משפחה ואילו האב המשיך לטעון לסמכות בית הדין הרבני לדון בתביעה זו.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את טענת האם וקבע שתוקפו של פסק הדין בתיק בע"מ 7628/17 הנו למפרע, כך שהוא חל גם על תביעות גירושין שהוגשו לפני מתן פסק דין זה, וזאת מאחר שהוא רק שב ואשרר את הלכת שרגאי שניתנה כבר בשנת 1969 ואף נקבע בו במפורש שהלכת שרגאי לא שונתה מאז שניתנה: "בפסיקתו של בית משפט זה בשנים האחרונות אין שינוי או סטייה מהלכה זו".

לפיכך, אין כל בסיס לטענת בית הדין הרבני לפיה פסק הדין הנ"ל חל רק על תביעות גירושין שהוגשו לאחר מועד נתינתו.

בית המשפט לענייני משפחה גם התייחס להלכת פלמן, שגם בה נכרכה תביעת מזונות קטין בתביעת גירושין ואשר ניתנה על ידי בית המשפט העליון בהליך בג"צ 8497/00 פלמן נ' פלמן.

הלכת פלמן קבעה שערכאה שניה תהיה רשאית להחליט רק במקרים חריגים ובהתקיים טעם מיוחד שיצדיק זאת, שיש לה סמכות לדון בתביעה מסויימת למרות שערכאה אחרת כבר החליטה שבסמכותה לדון באותה התביעה.

כדוגמא לטעם מיוחד כאמור, נתן בית המשפט העליון מקרה בו ההכרעה לעניין הסמכות ניתנה תוך חריגה ברורה מכללי הצדק הטבעי, מן הסוג המביא לבטלותה של ההכרעה, או כאשר נכרכה בתביעת גירושין סוגיה שאינה ניתנת לכריכה, כגון תביעת ילד למזונותיו, ואף על פי כן קבע בית-הדין הרבני שבסמכותו לדון בסוגיה זו מכוח כריכתה בתביעת הגירושין, וזאת כפי שלמעשה אירע גם במקרה דנן.

לכך יש גם להוסיף את חוסר תום הלב של האב, אשר נמנע במכוון מלהגיש כתב הגנה כנגד תביעת האם למזוונות הקטין, חרף חלוף המועד הקבוע בדין ושנקצב בהחלטות בית המשפט, וזאת על מנת למנוע את התקדמות ניהול ההליך בפני בית המשפט לענייני משפחה. בכך תרם האב בחוסר תום לב לתוצאה של מריוץ הסמכויות ומירוץ ההחלטות.

בהתאם לכך, קבע בית המשפט שהסמכות לדון בתביעת מזונות הקטין קנויה לו.

לפנים משורת הדין, הוא גם נתן לאב ארכה נוספת של 10 להגשת כתב הגנה מטעמו, תוך התראה שבמידה ולא יעשה כן, עלול להנתן כנגדו פסק דין בהיעדר הגנה.

עוד בנושא: חלוקת מזונות ילדים במשמורת משותפת

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 43 רמת גן

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון