×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט המחוזי דן בשאלת מועד כניסתו לתוקף של צו הורות פסיקתי וההכרעה חשובה עבור משפחות רבות בישראל...
תחולתו של צו הורות פסיקתי: מתי בדיוק הצו נכנס לתוקף?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

מתי נכנס צו הורות פסיקתי לתוקף מחייב?

      17/07/2019 10:13

צו הורות פסיקתי הינו צו שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה ואשר מאפשר למי שאינו הורה ביולוגי של ילד מסויים להירשם כהורה שלו. כלומר, מדובר בצו הורות משפטית שמהווה חלופה לצו אימוץ.

צו זה מאפשר, בין היתר, לחד מיניים להירשם כהורה נוסף של ילד שנולד לבן הזוג שלהם ושאותו הם מגדלים יחדיו במסגרת הקשר הזוגי שלהם.

במסגרת הליך עמ"ש 2574-12-17 היועמ"ש לממשלה – משרד הרווחה נ' ד' ול' אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, נדונה השאלה מהו מועד תחולת צו ההורות הפסיקתי.

האם הוא נכנס לתוקף רק ממועד נתינתו על ידי בית המשפט ואילך, או שאולי יש לו תוקף רטרואקטיבי כך שהוא חל כבר ממועד לידת הילד שלגביו ניתן צו ההורות הפסיקתי.

תיק זה עסק בערעור שהוגש על ידי היועמ"ש לממשלה על פסק דין שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, לגבי זוג לסביות אשר כל אחת מהן הביאה זו אחר זו ילד לעולם מאותו תורם זרע, כאשר שתיהן מגדלות יחדיו את שני הילדים וזאת ממועד לידתם.

כאשר נולד הילד הראשון, בת הזוג שאינה אמו הביולוגית הוציאה צו אימוץ לגביו. כאשר היא עצמה ילדה את הילד השני, בת הזוג השניה הגישה מספר חודשים לאחר מכן בקשה להוצאת צו הורות פסיקתי לגביו.

בית המשפט לענייני משפחה נעתר לבקשה וגם קבע שצו ההורות הפסיקתי יחול כבר ממועד לידת הילד.

בית המשפט נימק זאת בכך שאין המדובר בצו המכונן מצב חדש שנוצר, אלא שהוא משקף עובדה קיימת, לפיה בת זוגה של ההורה הביולוגית משמשת כהורה נוסף לילד כבר מרגע היוולדו, ועל כן אין כל מניעה כי הצהרה זו תחול רטרואקטיבית ותשקף את המצב לאשורו.

בנוסף, ההכרה הרטרואקטיבית בהורות שלה מיום הלידה מיטיבה עם הילד ועולה עם הצורך להכיר בזכויותיו ולממשן.

טענות היועץ המשפטי לממשלה

היועמ"ש לממשלה הגיש ערעור על החלטה זו בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, בטענה לפיה צו הורות פסיקתי הנו צו המכונן את ההורות, ואינו צו המצהיר על הורות קיימת.

לשיטתו, יצירת הורות משפטית בדרך של אימוץ, צו הורות לפי חוק הפונדקאות או צו הורות פסיקתי, נוצרת רק משעה שבית המשפט קובע את קיומה במסגרת פסק דין.

משמעות הקביעה לפיה צו ההורות הפסיקתי מצהיר על ההורות ולא מכונן אותה, הנה הכרה ב-"הורות הסכמית" קרי, כזו המאפשרת רכישת מעמד של הורה מכוח הסכמה של ההורה הגנטי.

אולם, הכרה כזו הנה פסולה ומנוגדת לתכליתם של ההסדרים המשפטיים הקיימים הבאים לידי ביטוי במנגנוני הפיקוח והבקרה הקבועים בחוק האימוץ ובחוק הפונדקאות.

עוד טען היועמ"ש שאין סיבה לסטות מהמצב המשפטי בשעה שבנות הזוג הגישו את הבקשה לצו הורות פסיקתי במשך מספר רב של חודשים לאחר הולדת הילד.

לגישתו, יש להגיש את הבקשה למתן צו הורות פסיקתי תוך 90 יום מיום לידת הילד, אחרת תחולת הצו, אם ינתן, תהא בהכרח ממועד המאוחר להולדת הילד.

טענות בנות הזוג

בנות הזוג טענו שהערעור מעלה חשש בדבר שיקולים זרים מצד היועמ"ש כלפיהן, מאחר שערכאות משפטיות שונות כבר הכירו בתחולת צו הורות פסיקתי ממועד הלידה ביחס לקטינים שהבקשה בעניינם הוגשה חודשים רבים ואף שנים לאחר מועד לידתם, אך היועץ המשפטי לממשלה לא ערער על אותן החלטות.

בנוסף, בפסק דין עמ"ש 60269-01-17 ב"כ היועץ המשפטי לממשלה נ' סול נקבע מפורשות שיש להותיר את מסגרת השיקולים למתן צו הורות רטרואקטיבי אשר תחולתו למן מועד הלידה ואילך, כמסגרת פתוחה וכי ראוי להותיר בידי בית משפט שיקול דעת רחב.

פסק הדין בעניין סול לא קבע כי הגשת הבקשה לצו הורות במועד מסוים מהווה תנאי יחיד שבהיעדרו אין לאשר תחולה רטרואקטיבית של הצו, אלא שמועד הגשת הבקשה הנו שיקול אחד מני רבים.

עוד טענו בנות הזוג כי הקריטריונים אותם קבע היועמ"ש כתנאי למתן הסכמתו לצו הורות פסיקתי ולתחולה רטרואקטיבית של הצו אינם מפורסמים וידועים לציבור וכידוע, נורמה משפטית שאינה גלויה אינה בת תוקף ודינה בטלות.

החלטת בית המשפט לעניין מועד תחולת הצו

תחילה קבע בית המשפט המחוזי שצו הורות פסיקתי הנו צו מכונן ולא צו הצהרתי וזאת בהתאם לקביעת בית המשפט העליון בהליך בע"מ 4880/18 פלונית ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה. לפיכך, ככל שמפסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה משתמע כי צו ההורות שניתן הוא הצהרתי, יש לבטל קביעה זו ולראות בצו כמכונן.

לגבי מועד תחולתו של צו ההורות הפסיקתי, דחה בית המשפט את גישת היועמ"ש לממשלה לפיה יש להגיש את הבקשה למתן צו הורות פסיקתי תוך 90 יום מיום לידת הילד כדי שהצו יחול ממועד לידת הילד, וקבע שאין לאמץ מועד קבוע ומוגדר, שלאחריו צו ההורות יהא מיום הינתנו בלבד.

בית המשפט פסק כי ראוי להותיר בידי בית משפט מרווח של שיקול דעת, לשם קביעת מועד התחולה, לאחר שקילת מכלול הנתונים והנסיבות של המקרה הפרטני.

דרך זו תואמת והולמת יותר את המדיניות המאפיינת את דיני המשפחה בכלל, והעוסקים ביחסי הורים וילדיהם הקטינים בפרט. על כן, אימוץ מבחן טכני התוחם את מועד הגשת הבקשה בזמן, תחת מבחן מהותי המתמקד בשאלת קיומה בפועל של ההורות טרם מתן הצו, מנוגד הוא לאותה מדיניות ולעקרונות השיטה.

מה גם שאי הגשת הבקשה במועד מוקדם יותר לא נבעה מאדישות או מיחס של זלזול של בנות הזוג, זניחה או חזרה מרצונה של בת הזוג שאינה האם הביולוגית בהכרה בהורותה על הילד או באיכות הקשר הזוגי ביניהן, אלא מנסיבות הנובעות מעצם לידתו והקשיים בהם נתקלים הורים, משנולד להם ילד, כאשר את רוב מרצם ומשאביהם הם מפנים באותה תקופה לגידולו.

אותם קשיים שהיו נחלת בנות הזוג ואליהן נקלעו בעל כורחן, מנעו או הקשו עליהן להגיש הבקשה ולשאת בעלויות הייצוג המשפטי הנדרש.

אמנם, בתיק סול נפסק כי צו הורות יחול ממועד הינתנו, אולם גם נפסק שבית המשפט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להקדים את תחולתו למועד הלידה וזאת מטעמים שירשמו על ידו, סמכות זו תהא סמכות רחבה ומסגרת השיקולים אותם ישקול בית המשפט תהא פתוחה.

בית המשפט יבחן לצורך הקדמת מועד חלותו של הצו למועד הלידה, בין השאר, את העובדות הבאות:

  • מועד הגשת הבקשה להורות ופרק הזמן שחלף ממועד הלידה ועד להגשתה
  • אופן הורותו של הקטין, קרי מתרומת זרע מגורם אנונימי או מקיום יחסי אישות
  • אופן קבלת ההחלטה באשר להורותו של הקטין, קרי, האם כהחלטה משותפת של שני ההורים המיועדים או בהחלטת אחד מהם אשר חברו הצטרף לרצונו זה במהלך ההליך
  • בחינת טובתו של הקטין בנסיבות הגשת הבקשה (המבחן החשוב והעיקרי)

כלומר, מועד הגשת הבקשה אינו חזות הכל ולא אמור לבדו להכריע תחולת הצו, למפרע או מיום הינתנו, כאשר לצד זאת יבחנו נתונים ושיקולים שונים, שעיקר העיקרים הינו בחינת טובת הקטין.

כשמדובר במערכת זוגית, שבתוכה התעצבה ההחלטה להוליד צאצא ובמקרה דנן המדובר בילד שני, כשהראשון הוא בנה הגנטי של האחת והשני הוא בנה הגנטי של השניה, ואל תוכה של מערכת זו הוא נולד, או אז המדיניות הרצויה מחייבת מתן משקל יותר למשפחתיות ולהורות החברתית שקמה ממועד הלידה, על פני שיקולים טכניים פורמליים אחרים דוגמת מועד הגשת הבקשה, ובתנאי כי זה לא מנע או הקשה על בירור העובדות הרלוונטיות.

צו כזה משרת את טובת הילד ובדומה לילד גנטי, לתחולתו מיום הלידה משמעויות כלכליות וחשוב מכך, הכרה בזהותו ושורשיו מאותו מועד, והוא מונע קיומו של פער בין המצב העובדתי ובין המצב המשפטי.

יחד עם זאת, מוטב שהבקשה למתן צו הורות תוגש בסמוך ללידת קטין, מאחר שטובתו של קטין היא כי יחסי ההורות יכוננו ויוכרו סמוך ללידתו.

בתי המשפט כבר החליטו שיש בכוחם ליתן צו הורות פסיקתי ואף להחילו רטרואקטיבית. לפיכך, לא נמצא כל צידוק מדוע להימנע דווקא במקרה דנן ממתן צו כזה, המשרת את טובת הילד, רק בשל המועד בו הוגשה הבקשה.

בהתאם לכך נקבע כי יש לבטל קביעת בית משפט קמא לפיה צו ההורות הנו הצהרתי, אך להותיר קביעתו לפיה תחולתו תהא מיום לידת הילד.

עוד בנושא: הליכי פרידה וגירושים של זוגות חד מיניים בישראל

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון