×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט נתן תוקף יוצא דופן להסכם ממון שנחתם בין בני זוג אך לא אושר על ידי בית המשפט...
פסק דין חריג נתן תוקף להסכם ממון למרות שהוא לא אושר בבית המשפט
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו
הסכם ממון מנוסח ע"י עו"ד מקצועי
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו

הסכם ממון תקף למרות שלא אושר בבימ''ש

      18/12/2016 14:24
הסכם ממון הנו הסכם שנועד לקבוע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של גירושין.

על מנת שהסכם הממון ייכנס לתוקף, עליו להיערך בכתב ולהיות מאושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

לפני הנישואים ניתן לאשרו גם בפני נוטריון ורושם נישואים. כך קובעים סעיפים 1 ו-2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

במסגרת הליך תמ"ש 33176-03-14 פלונית נ' פלוני אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, נדון תוקפו של הסכם ממון אשר נחתם בין שני בני זוג ימים ספורים טרם נישואיהם, אך לא אושר על ידי בית המשפט.

התיק עסק בשני בני זוג שנישאו לזה לזו, לאחר שכל אחד מהם כבר קיים בעבר קשר נישואים קודם ממנו נולדו לו ילדים משלו.

ימים ספורים לפני הנישואים חתמו הצדדים על הסכם ממון אשר מסדיר סוגיות רכושיות בין הצדדים גם במקרה של פירוק היחסים, אשר כלל מנגנון של הפרדה רכושית מסויימת בין הצדדים.

כאמור, ההסכם לא אושר בבית המשפט.

עקב סכסוך שהתגלע בין הצדדים הם החלו לנהל הליך גירושין, במסגרתו הגישה האשה תביעה רכושית כנגד הבעל.

במסגרת תביעה זו טענה האשה כי להסכם הממון שנחתם בינה לבעלה אין כל תוקף מאחר שהוא לא אושר כדין, על כן מגיע לה מחצית מנכסי הבעל שנצברו במהלך החיים המשותפים, בניגוד למנגנון ההפרדה הרכושית הקבוע בהסכם.

מנגד טען הבעל שיש לתת להסכם לתוקף למרות שהוא לא אושר בבית המשפט, כאשר יש לחלק את הרכוש בינו לאשתו בהתאם לנוסח ההסכם.

הצדדים היו חלוקים באשר לנסיבות חתימת ההסכם.

האשה טענה שהבעל הציג בפניה את ההסכם מספר ימים לפני החתונה, כאשר עשה זאת במפתיע וכאולטימטום לנישואין או ביטול החתונה.

לפיכך היא נאלצה לחתום עליו בלית ברירה מבלי לקרוא אותו ולהבין את תכנו ומשמעויותיו.

בנוסף טענה האשה כי גם בפועל היא ובעלה לא פעלו על פי הסכם הממון, מאחר שבמשך כל 12 שנות הקשר ביניהם דאג הבעל למימון כל הוצאותיה והוצאות משק הבית המשותף שהיו גבוהות ביותר, ללא כל רמז להפרדה רכושית ביניהם.

מנגד טען הבעל שהם ניהלו מו"מ על תנאי ההסכם במשך שבעה-שמונה חודשים לפני החתונה, כאשר האשה ניסחה את הגרסה הסופית של ההסכם וחתמה על ההסכם מרצונה החופשי באופן שקול ומדוד, לאחר שכל דרישותיה התקבלו.

עוד טען הבעל כי גם לאשה עצמה היה אינטרס לקבוע מנגנון של הפרדה רכושית, שכן באותו מועד היו בבעלותה שתי דירות, אחזקות כספיות בהיקף של למעלה ממיליון ₪ ועל פי גרסתה עצמה, היא הייתה בשיא הקריירה שלה ונהנתה מהכנסות גבוהות.

קראו בהרחבה: אישור הסכם ממון לבני זוג מאותו המין

בנוסף טען הבעל כי לא ברורות תלונותיה של האשה כנגד ההסכם שכן מדובר בהסכם נדיב, במסגרתו התחייב הבעל להעניק לתובעת סכומים מכובדים ביותר ומבלי שלתובעת יש כל התחייבות כלפיו.

לגבי העדר אישור ההסכם טען הבעל כי הוא למד לראשונה על הבעייתיות שכרוכה בכך כשנה בלבד לפני פרידת הצדדים, זאת מאחר שהאשה הפנתה אותו אל עו"ד, לכאורה על מנת להבטיח את עצמה במקרה שיארע לו דבר מה.

לטענתו הוא לא סבר גם אז שהאישור הכרחי, מכיוון שלא העלה על דעתו שהאשה תנסה להתנער מהסכם אותו היא עצמה ניסחה.

בנוסף טען הבעל כי הם מילאו את הוראות ההסכם בדקדקנות לאורך שנות נישואיהם וכי האשה לא היססה לדרוש ולקבל מהבעל את הכספים הרבים להם היא זכאית על פי ההסכם.

קראו בהרחבה: ביטול הסכם ממון

פסיקת בית המשפט

בית המשפט ציין כי על פי ההלכה, ככלל, הסכם ממון אשר לא קיבל את אישור בית המשפט הנו חסר תוקף.

יחד עם זאת נקבע בפסיקה חריג לכלל ולפיו, בהתקיים הנסיבות המתאימות ומכוח עקרון תום הלב, ייחשב הסכם ממון כתקף ומחייב את בני הזוג אף אם לא אושר בפני הרשות המוסמכת, לדוגמא במקרה בו הצדדים ערכו הסכם ממון שלא אושר, אולם מאז חתימתו נהגו על פי המוסכם בו.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בהליך ע"א 151/85 רודן נ' רודן.

קראו בהרחבה: הסכם ממון בין ידועים בציבור

על מנת לבחון האם החריג הנ"ל מתקיים במקרה דנן, בחן בית המשפט את הראיות שהובאו בפניו ובהסתמך על ראיות אלו קבע בית המשפט כי הוא מקבל את כל טענות הבעל בעניין זה.

ראשית, בית המשפט קבע כי האשה היתה מודעת היטב לרצונו של הבעל לערוך הסכם יחסי ממון וזאת מספר חודשים לפני החתונה, כאשר היא ניהלה עמו מו"מ על תנאיו וחתמה על ההסכם תוך ידיעה מלאה של תוכנו ומרצונה החופשי.

שנית, בית המשפט דחה את טענת האשה לפיה הן היא והן בעלה ידעו במועד חתימת ההסכם שאין לו תוקף ללא אישור בית המשפט, כאשר הם בחרו לא לאשר את ההסכם מאחר שהם זנחו אותו.

תחת זאת קבע בית המשפט כי שני הצדדים לא ידעו במועד חתימת ההסכם על הצורך באישור בית המשפט, כאשר הבעל לא ראה צורך בדיעבד לאשר את ההסכם, מאחר שלא סבר שהאשה תתנער מהסכם אותו היא ניסחה בעצמה.

שלישית, בית המשפט קבע כי הצדדים מילאו אחר הוראות ההסכם בקפידה במשך כל 12 שנות חייהם המשותפים.

כך לדוגמא, בהתאם להסכם, היה על הבעל לערוך צוואה לטובת האשה, המזכה אותה בחמישית מרכושו של הבעל בעת פטירתו ואכן הבעל ערך צוואה כזו.

בנוסף, על פי ההסכם היה על הבעל לממן את רכישת הגג הצמוד לדירתה של האשה ומלוא הוצאות השיפוצים שלו.

ואכן, הבעל עמד גם בהתחייבותו זו בעלות של כמיליון ש"ח.

עוד עלה בבירור כי הצדדים התנהלו ככלל בהפרדה רכושית מלאה, מאחר שבמקרים קונקרטיים בהם ביקשה האשה כי נכס מסוים אשר התעתד הבעל לרכוש יהיה משותף לצדדים, פנו הצדדים לקבלת ייעוץ משפטי על מנת להסדיר את סוגיית הבעלות.

אם לא די בכך אזי האשה עצמה לא הכחישה כי את כל הרכוש והממון שצברה, גם במהלך חייהם המשותפים של הצדדים, שמרה לעצמה בלבד ומעולם לא הפקידה ולו שקל בודד אחד בחשבון המשותף, אף שלגרסתה שלה היתה בתקופה הרלוונטית בשיא הקריירה.

בנסיבות אלה, ברור כי גם האשה לא סברה בזמן אמת כי הצדדים מתנהלים בשיתוף רכושי.

בסיכומו של דבר ולאור מכלול הראיות אשר הונחו בפניו, קבע בית המשפט כי הצדדים התנהגו בפועל בהתאם להסכם הממון שנחתם ביניהם, זאת למרות שהוא לא אושר בבית המשפט ועל כן המדובר בהסכם שריר ובר תוקף.

בהתאם לכך גם נקבע כי יש להורות על היעדר שיתוף ברכוש שנצבר על ידי כל אחד מהצדדים במהלך חייהם המשותפים, תוך דחיית תביעתה של האשה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   הסכמי ממון   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון