×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
חזקת התא המשפחתי מאפשרת לבני זוג לקבל פטור מתשלום מס שבח ומס רכישה כגוף משפטי 1, ולכן השאלה כיצד מוגדר התא המשפחתי מקבלת משנה משמעות! בית המשפט העליון הכריע וקבע...
חזקת התא המשפחתי לעניין קבלת פטור מתשלומי מס שבח ומס רכישה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו
הסכם ממון מנוסח ע"י עו"ד מקצועי
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו

חזקת התא המשפחתי בהקשר של מס שבח ומס רכישה

      08/09/2020 11:13

חזקת התא המשפחתי הנה חזקה משפטית שקובע חוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 ולפיה, לצורך הפטורים הניתנים לגבי תשלום מס שבח ומס רכישה ביחס לדירה יחידה, יראו מוכר או רוכש, ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וכן את ילדיהם הקטינים שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילדים נשואים, כמוכר או רוכש אחד.

סעיף 49(ב) לחוק קובע את חזקת התא המשפחתי לגבי הפטורים שמעניק החוק מתשלום מס שבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה כאמור בפרק חמישי 1 לחוק, ואילו סעיף 9(ג1א)(2)(ב)(2) לחוק קובע את חזקת התא המשפחתי לגבי הפטור שמעניק החוק מתשלום מס רכישה בגין רכישת דירה יחידה כאמור בסעיף 9(ג1ג)(2) לחוק.

חזקת התא המשפחתי רואה בבני המשפחה כאישיות משפטית אחת וזאת על מנת למנוע תכנוני מס בלתי לגיטימיים לקבלת הפטורים שהחוק מעניק לדירה יחידה, באמצעות רישום דירות באופן מלאכותי על שם יחידי התא המשפחתי.

הסיבה העיקרית לכך הנה שהמדובר בפטורים שניתנו על מנת להקל על נטל המס בעסקאות מקרקעין שמיועדות למגורים בפועל ולא להשקעה. לפיכך, אין מקום לאפשר לאותו תא משפחתי ליהנות מריבוי פטורים, כך שהוא יזכה לפטור נוסף ממס שבח, למרות שהוא כבר השתמש בפטור זה, או שהוא יזכה לפטור נוסף ממס רכישה, למרות שאין זו דירתו היחידה.

לאורך השנים ניתנו על ידי בית המשפט העליון מספר פסקי דין שפירשו את חזקת התא המשפחתי, במיוחד בנסיבות בהם לאחד מבני הזוג הייתה דירה משלו עוד מלפני הנישואים, ובשעה שבן הזוג השני טען שאין לו קשר לדירה זו, ועל כן הוא זכאי לפטור לפי החוק כאשר הוא רוכש או מוכר דירה.

יובהר שמאחר שתכלית ולשון חזקת התא המשפחתי הינן זהות לעניין מס שבח ומס רכישה, אזי ההלכות שנקבעו בפסיקה לגבי כל אחת מהן, רלוונטיות לשתיהן יחדיו.

בבמסגרת הליך ע"א 3489/99 מנהל מס שבח מקרקעין חיפה נ' אן מרי נקבע שחזקת התא המשפחתי תחול גם אם קיים הסכם ממון בין בני הזוג שקובע שיש ביניהם הפרדה רכושית מוחלטת.

בפסק הדין המעניין בהליך ע"א 3185/03 מנהל מס שבח מקרקעין מרכז נ' שחר פלם נקבע שמאחר שהדירה של בן הזוג נרכשה לפני הנישואים, אזי חזקת התא המשפחתי לא תחול, מאחר שהמועד הרלוונטי הוא מועד הרכישה ובמידה שבמועד רכישת הדירה האמורה הם עדיין לא היו בני זוג, אזי אין חשש לתכנון מס לא לגיטימי.

עם זאת גם נקבע שעל בן הזוג השני, הנישום, להוכיח שאין לו קשר לאותה דירה, דבר שניתן להוכיח בין היתר באמצעות הסכם ממון שקובע הפרדה רכושית בין בני הזוג.

בעקבות הלכת פלם, פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע 5/2011 אשר קבעה שיש להחיל את חזקת התא המשפחתי לעניין מס רכישה רק ממועד יצירת התא המשפחתי, וביחס לרכישות שבוצעו במהלך הנישואין, ולא לפני כן. יתרה מכך, קיומו של הסכם ממון יכריע בשאלת הזכויות הקנייניות של בני הזוג, ודירה שעוגנה בהסכם ממון כרכושו הבלעדי של אחד מבני הזוג, לא ניתן יהיה לקבוע לגביה כי היא רכושם של שני בני הזוג, אף אם הם חיים בה ומנהלים משק בית משותף.

סתירת חזקת התא המשפחתי

במסגרת פסק הדין בהליך ע"א 3178/12 שלמי נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה שעסק בסוגיית תשלום מס שבח, קבע בית המשפט העליון שחזקת התא המשפחתי הנה פיקציה משפטית, שנועדה לקבוע את התא המשפחתי כיחידה אליה מכוון המחוקק את הקלת המס הניתנת בעת רכישת דירה יחידה, וכן על מנת למנוע תכנוני מס באמצעות רישום דירות באופן מלאכותי על שם יחידי התא המשפחתי, על מנת למקסם ניצול של הקלות המס הקבועות בחוק ביחס לדירה יחידה.

עוד נקבע שחזקת התא המשפחתי איננה חזקה חלוטה כי אם חזקה הניתנת לסתירה.

פרשנות זו נובעת מההכרה שבעידן בו אנו חיים כיום, ישנם תאים משפחתיים מגוונים ועל כן, חזקה שרואה לנגד עיניה את התא המשפחתי כיחידה כלכלית אחת, פוגעת באוטונומיה של חברי תאים משפחתיים שונים להגדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם באופן שונה ועל כן ראוי לפרשה כחזקה הניתנת לסתירה.

נטל ההוכחה לכך שיש לסטות מחזקת התא המשפחתי, מוטל על הנישום שמבקש לסטות מחזקה זו ולשם כך עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: קיומו של הסכם ממון תקף בין בני הזוג, שקובע הפרדה רכושית בין בני הזוג לגבי דירות המגורים שברשות כל אחד מהם, והוכחה שהסכם הממון מיושם בפועל, וזאת כדי למנוע כריתת הסכמים שנועדו אך ורק לשם תכנון מס בלתי לגיטימי, ובשעה שאין למעשה בפועל הפרדה רכושית בין בני הזוג.

כדי לאשר או לשלול את ההפרדה הרכושית בנכסים חיצוניים, ניתן להשתמש במבחני העזר שנהוגים בדיני המשפחה לבחינת השיתוף שנוצר בנכסים חיצוניים ואשר מופיעים ממילא בהוראת הביצוע 5/2011:

  • מגורים במשותף
  • מימון משותף
  • תשלום משכנתא משותף
  • קבלת דמי שכירות המשולמים לחשבון בנק משותף

יודגש כי לא מדובר ברשימה סגורה של מבחני עזר וייתכנו מבחני עזר נוספים. במסגרת פסק הדין בהליך ו"ע 16836-03-17 רוזנבוים נ' מדינת ישראל אשר התנהל בפני בית המשפט לעניינים מנהליים מרכז, נדון ערר שעסק במקרה בו שני בני זוג רכשו יחדיו דירת מגורים, בשעה שהם חיים יחדיו בדירה שהבעל רכש לבדו עוד לפני נישואיהם, ואשר בהסכם הממון שנחתם בין הצדדים, נקבע שהיא שייכת רק לו.

בגין רכישת מחצית דירת המגורים החדשה הבעל שילם מס רכישה מלא, ללא פטור המגיע לרוכש דירה יחידה וזאת נוכח בעלותו על הדירה השניה.

לעומת זאת, האשה ביקשה לקבל פטור מתשלום מס רכישה עבור רכישת המחצית שלה בדירת המגורים, בטענה שהמדובר בדירתה היחידה והראשונה שהיא רכשה אי פעם בחייה, וזאת מאחר שאין לה כל זכויות בדירה הנוספת של הבעל, לפי הסכם הממון שביניהם.

ברם, רשויות מס שבח דחו את טענת האשה בנימוק לפיו יש לראות בה כבעלת זכויות גם בדירה של הבעל וזאת נוכח חזקת התא המשפחתי. עוד נטען כי הסכם הממון שבינה לבעלה נגוע בתכנון מס פסול, מאחר שלמעשה אין הפרדה רכושית ביניהם, בפרט מאחר שהם חיו יחדיו וגידלו את ילדיהם במשותף בדירה הנוספת של הבעל.

כלומר, לא היתה מחלוקת במקרה זה לגבי קיומו של הסכם ממון בין הצדדים, אלא רק לגבי אופן יישומו בפועל.

בית המשפט ציין שמבחן המגורים במשותף בדירה אכן יכול ללמד שאין להחריג את הדירה מחזקת התא המשפחתי שקבע המחוקק, אולם המבחנים שצויינו בהלכת שלמי אינם בבחינת רשימה סגורה והם גם בבחינת מבחני עזר גרידא, שנועדו לאתר את המקרים בהם הסכם הממון הנו למראית עין בלבד.

לפיכך, כאשר הנסיבות מלמדות שהפרדת הרכוש שעוגנה בהסכם הנה אמיתית, אזי אין באי התקיימות אחד ממבחני העזר, לרבות מבחן המגורים במשותף בדירה, כדי לשלול את סתירת חזקת התא המשפחתי.

בהמשך לכך קבע בית המשפט, אם כי בדעת רוב, שבהתבסס על הראיות שהוגשו בתיק, ההפרדה הרכושית שבין בני הזוג, שעוגנה בהסכם הממון מלפני נישואיהם, הנה אמיתית ולא למראית עין, והיא משקפת שמירה של הבעל על בעלותו הבלעדית בדירה שרכש מכספו שנים רבות לפני הנישואים.

בהתאם לכך גם נקבע שהאשה הצליחה לסתור את חזקת התא המשפחתי ועל כן היא זכאית לפטור מס רכישה בגין רכישת דירה יחידה.

עוד בנושא: מתן תוקף משפטי חריג להסכם ממון שלא אושר בבית המשפט

קרא עוד
שייך לנושא:   הסכמי ממון   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון