×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
מה הם הקריטריונים לצורך שינוי החלטה בדבר משמורת ילדים? הכירו את עמדת בית המשפט לענייני משפחה...
קריטריונים לשינוי החלטה בדבר משמורת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו
ייעוץ משפטי על משמורת ילדים
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו

הקריטריונים לשינוי החלטה בדבר משמורת ילדים

      18/02/2020 11:45

סוגיית קביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה נמנית על הסוגיות החשובות ביותר במסגרת הליכי גירושין ובמקרים רבים הנה סלע מחלוקת בין ההורים המתגרשים.

לאורך השנים יצג משרדנו בני זוג, גרושים וגרושות, שפנו בתביעה לבית המשפט לצורך דיון מחדש בשאלת המשמורת ולשם קביעת הסדרי ראיה חדשים.

לשיחת ייעוץ אישית עם עו"ד במשרד גוטמן צברי חייג/י: 072-336-0526

לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, קיימות שתי דרכים לקביעת סוג המשמורת שתחול על הילד: בהסכמת ההורים, בהתאם לסעיף 24 לחוק, או על ידי קביעת בית המשפט לענייני משפחה, בהעדר הסכמה כזו, וזאת בהתאם לסעיף 25 לחוק.

יחד עם זאת, גם במקרה בו משמורת הילדים נקבעה על ידי בית המשפט אין המדובר בהחלטה סופית, ובית המשפט מוסמך לשנותה בכל מקרה שהתרחש שינוי נסיבות מהותי או התגלו עובדות חדשות, כפי שנסביר בהרחבה בסקירה שלפניך.

הסמכות השיפוטית לשנות הסדרי משמורת

סמכות זו מוקנית לבית המשפט לפי סעיף 74 לחוק אשר קובע כי: "בית המשפט רשאי לשנות או לבטל החלטותיו לפי חוק זה אם נשתנו הנסיבות או נתגלו עובדות נוספות לאחר שנתן החלטתו".

בנוסף, במסגרת הליך ע"א 217/75 לוי נ' נחול קבע ביהמ"ש העליון כי החלטה בנושא משמורת ילדים לעולם אינה יוצרת מעשה בי-דין, מאחר שכל שינוי מהותי בנסיבות מצמיח עילת תביעה חדשה לשינוי ההחלטה הקודמת.

יחד עם זאת, קיימת דיעה מוטעית לפיה ניתן לשנות החלטה לגבי משמורת ילדים בכל מקרה כביכול של שינוי נסיבות או גילוי עובדות, בעוד שאין המצב כך. נהפוך הוא, על פי ההלכה על בית המשפט להשתמש בסמכותו לפי סעיף 74 לחוק בזהירות רבה ורק במקרים מיוחדים.

לשם כך אין די בכך שחל שינוי הנסיבות או התגלו עובדות החדשות לאחר ההחלטה הקודמת, אלא יש להוכיח גם את קיומם של התנאים הבאים:

  • הנסיבות החדשות הינן מהותיות עד כדי כך שיש בהן ליצור מצב חדש המחייב בחינה מחודשת של ההחלטה הקודמת. כך נקבע בהליך ע"א 217/75 לוי נ' נחול.
  • המצב החדש הינו לרעת הקטין במידה המצדיקה שינוי של ההחלטה הקודמת. כך נקבע בהליך ד"נ 17/75 נחול נ' לוי.
  • מבחינת מאזן העלות-תועלת, התועלת שבניהול הליך המשמורת החדש עולה על הנזק שעלול להיגרם ממנו מבחינת הילדים נשוא ההליך. כך נקבע בהליך תמ"ש 37842-07-15 א.ע. נ' נ.ע.

הנזקים הפוטנציאלים לילדים עלולים להיגרם כתוצאה מחשיפתם לעצם ניהול ההליך החדש, בפרט שלא פעם ההורים גם מנסים להשתמש בילדים כדי להכפיש זה את זו במטרה לזכות במשמורת עליהם.

בנוסף, לניהול ההליך יש השפעה שלילית על ההורים עצמם, הן מאחר שהורותם נבחנת ומוטלת בספק, והן מאחר שהם נאלצים לחוות הליך המשפטי שתוצאותיו מאיימות על הקשר שלהם עם ילדיהם. דבר זה משפיע לרעה על יכולת ההורים לתפקד בצורה מיטבית, וממילא מרע עם הילדים עצמם.

נזקים אלו מחייבים לבחון באופן זהיר ודווקני קיומו של הליך משמורת נוסף לאחר שכבר מוצה ההליך הקודם, בפרט שיש הורים שמשתמשים לרעה בהליכים הנוספים ורק על מנת להתיש את הצד השני.

במסגרת הליך תמ"ש 37842-07-15 הנ"ל קבע ביהמ"ש כי נטל ההוכחה בדבר קיומם של התנאים הללו מוטל על ההורה שמבקש לשנות את ההחלטה הקודמת בדבר משמורת הילדים. עוד נקבע כי מדובר בנטל משמעותי וכי לשם כך על אותו הורה להציג טיעונים כבדי משקל.

תיק זה עסק בזוג הורים לילדים שהיו בני 14 ו-9 במועד מתן פסק הדין, ביום 19.2.2016. בהליך קודם נפסק שהמשמורת על הילדים תהיה בידי האם. ערעור האב על החלטה זו נדחה. כעבור כשנה, האב שוב הגיש בקשה לדיון מחודש במשמורת הילדים לפיה המשמורת המלאה תועבר לידיו.

במסגרת בקשה זו, מיחזר האב טענות שנטענו על ידו פעמים רבות בעבר, לפיה האם הנה בלתי יציבה ומעורערת בנפשה, וכי היא מזניחה את הילדים ונוהגת באלימות כלפיהם.

למעשה, החידוש היחידי שצויין בבקשת האב היה שהאב נפגש עם עורך דין חדש, וזה אמר לו שממקרא חקירת הילדים לגבי אלימותה הנטענת של האם כלפיהם, עולה שהילדים דיווחו במפורש כי מדובר בריבוי של מקרי אלימות, ולא במקרה אלימות חד פעמי בלבד.

לטענת האב, דבריו של עורך הדין מעידים על חומרת התנהגותה האלימה של האם כלפי הילדים ואזלת היד של רשויות האכיפה, הרווחה ובית המשפט להגן על הילדים.

בנוסף, עתר האב למינוי מומחה פסיכיאטר מטעם בית המשפט לבחינת מצבה הנפשי של האם, מסוכנותה כלפי הילדים ומסוגלותה ההורית.

האם טענה שיש לדחות את הבקשה, מאחר שהיא לא מצביעה על שינוי נסיבות כלשהו שארע מאז ההחלטה הקודמת בעניין משמורת הילדים.

ביהמ"ש קבע כי האב לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו. שכן, האב לא הוכיח כי ישנה נסיבה שלא היתה ידועה בעת פסיקת בית המשפט המחוזי, היוצרת מצב חדש שמחייב לבדוק שוב את שהוכרע בעבר.

האב גם לא הוכיח כי המצב החדש שנוצר הוא לרעת הילדים וכי התועלת שבניהול ההליך החדש עולה על הנזק, מנקודת מבטם של הילדים.

טענת האב בדבר אלימות האם, איננה טענה חדשה כלל ועיקר, והיא שימשה חרב ארוכה בידו של האב על מנת לנסות ולפגוע באם במהלך כל שנות הסכסוך. הטענה נבדקה ונדחתה על ידי הגורמים והמקצועיים ושתי ערכאות שיפוטיות.

גם הטענה לפיה עורך דין פלוני ראה חומר חקירה ממנו עולה כי אותה אלימות נטענת לא היתה חד פעמית, איננה טענה חדשה כלל, מאחר שהאב עצמו ממילא טען כך בעבר ולאורך כל הדרך.

לפיכך, טענות האב אינן עולות כדי נסיבה חדשה ומכל מקום לא מדובר בנסיבה היוצרת מצב חדש. הנסיבה הנטענת גם לא משנה לרעה את מצב הילדים ואין ספק, כי הנזק שייגרם להם בגין ניהול ההליך הינו חמור וללא כל תועלת.

בסיכומו של דבר, דחה בית המשפט את בקשת האב ואף חייב אותו לשלם לאוצר המדינה הוצאות משפט בסך של 10,000 ₪, מאחר שהוא הגיש את הבקשה בחוסר תום לב.

מפסיקתו של בית המשפט בהליך הנ"ל, על דרך השלילה אמנם, ניתן להבין ולהסיק לגבי הקריטריונים המהותיים שאותם בודק בית המשפט לענייני משפחה, כאשר ניצבת בפניו תביעה לשינוי החלטה קודמת בדבר משמורת ילדים.

אם ברצונך לבדוק את האפשרות להגשת תביעה לשם שינוי המשמורת על הילדים, חשוב לבחור עורך דין מעולה בתחום דיני המשפחה, להפגש איתו ולהתייעץ לגבי סיכויי ההחלטה והצלחת התביעה אם וכאשר.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   משמורת ילדים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון