×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
למרות הקשיים הכרוכים בכך, ישנם מקרים שבהם ניתן לפתוח ולשנות את הסכם הגירושין שלך...
התנאים לצורך שינוי הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

מתי וכיצד ניתן לשנות הסכם גירושין?

      31/05/2020 15:25

למרות הקשיים הכרוכים בשינוי הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, ישנם לא מעט מקרים שבהם אחד הצדדים להסכם יכול לפנות לבית המשפט באמצעות עורך דין המתמחה בהליכי גירושין, במטרה לפתוח את ההסכם ולשנות את חלק מסעיפיו.

בסקירה המפורטת שלפניך נסביר אודות התנאים ההכרחיים לצורך קבלת אישור מבית המשפט לענייני משפחה לדיון ושינוי תנאים בהסכם שקיבל גושפנקא משפטית ותוקף של פסק דין, כמו גם אודות המקרים שבהם הסיכויים לשינוי אינם גבוהים ולמעשה אינם קיימים כלל.

חשוב להדגיש כבר עתה כי על מנת לשנות כל הסכם הגירושין, בכל מקרה, חשוב להתייעץ באופן אישי עם עורך דין ולבדוק את הנסיבות האישיות בכל מקרה לגופו.

לשיחה והתייעצות ניתן לפנות לטלפון: 072-336-0526

הסכם גירושין הנו הסכם אשר נערך בין בני זוג במסגרת הליך הגירושין שלהם, כדי להסדיר סוגיות שונות הקשורות בהליך זה. בהתאם לכך, הסכם הגירושין מורכב מרכיבים שונים, כגון עצם הגירושין וסידור הגט, חלוקת הרכוש המשותף, תשלומי מזונות אישה, תשלומי מזונות ילדים, משמורת הילדים והסדרי שהות.

ייחודו של הסכם הגירושים מתבטא בכך שכדי שהוא ייכנס לתוקף, אין די רק בקבלת הסכמת הצדדים לגביו, אלא יש גם לקבל את אישורו באמצעות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

כך נקבע ברישא של סעיף 2(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973: "הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור".

סעיף זה חל גם על הסכם גירושין וזאת לאור סעיף 2(ד) לחוק זה אשר קובע כי: "הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה".

אישור ההסכם כאמור אף מקנה להסכם תוקף של פסק דין, באופן לפיו ניתן לאכוף אותו באמצעות הליכי ההוצאה לפועל במידה והוא מופר על ידי מי מהצדדים להסכם.

ככלל, הסכם הגירושין הנו למעשה הסכם פשרה, אשר נועד להביא לסופיות ההליכים בין הצדדים ולשים קץ לסכסוכים ביניהם.

יחד עם זאת, ניתן עדיין לשנות רכיבים מסויימים הכלולים בהסכם זה, במידה ומתקיימות העילות המתאימות לכך, אם כי גם שינוי ההסכם טעון אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני שאישרו את ההסכם מלכתחילה, כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.

כך עולה מהסיפא של סעיף 2(א) לחוק יחסי ממון, שם נכתב: "...וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור".

מה ניתן ומה לא ניתן לשנות בהסכם הגירושין?

את שינוי ההסכם ניתן לעשות בשני אופנים. בהסכמה מלאה והדדית של שני בני הזוג או באופן חד צדדי, אם כי יודגש כי אישור ההסכם דרוש בכל מקרה, וזאת גם כאשר שינוי ההסכם נעשה בהסכמה מלאה והדדית של שני בני הזוג.

לפיכך, במקרה כזה, שני בני הזוג יגישו יחדיו בקשה מוסכמת לשינוי ההסכם בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני כאמור. לעומת זאת, כאשר מדובר בבקשה חד צדדית של אחד מבני הזוג בלבד, אשר בן הזוג השני מתנגד לה, יגיש בן הזוג שמעוניין בשינוי בקשה מטעמו בלבד.

לצורך שינוי רכיבי הסכם הגירושים, יש לבחון באיזה רכיב מדובר. מחד, רכיבים אשר קשורים לילדים כגון מזונות ילדים, משמורת ילדים והסדרי ראיה, ומאידף רכיבי הרכוש והממון, כגון רכיב חלוקת הרכוש המשותף.

כאשר מדובר ברכיבים אשר קשורים לילדים, אזי המדובר ברכיבים דינמיים, אשר נקבעים בהתאם למצבם המשתנה של הילדים וההורים ועל כן ניתן תמיד לשנותם, אם כי לשם כך דרוש שינוי נסיבות מהותי. בית המשפט ידון ויכריע בבקשה לאישור שינוי ההסכם בכפוף לעקרון העל של טובת הילדים.

לגבי מזונות ילדים, סעיף 13(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959 קובע כי בית המשפט רשאי לשנות את אשר נקבע בהסכם, בויתור ובפסק-דין, אם ראה לעשות כן על סמך נסיבות שנועדו למבקש או שנשתנו אחרי ההסכם, הויתור או פסק-הדין.

בפסיקה נקבע כי פסק מזונות אינו יוצר מחסום סופי מפני חידוש ההתדיינות וניתן לחזור ולפנות לבית המשפט בקשר לשינוי המזונות, להגדילם או להקטינם, במידה וחל שינוי מהותי בנסיבות שמצדיק זאת.

שינוי מהותי בנסיבות אשר יצדיק הגדלת סכום מזונות הילדים יחול כאשר אירע שינוי קיצוני לרעה במצב הכנסותיה / בריאותה של האישה, או שינוי קיצוני לטובה במצב הכנסותיו של הבעל, צרכים מיוחדים של הילד וכדומה.

שינוי מהותי בנסיבות אשר יצדיק הקטנת סכום מזונות הילדים יחול במידה וחל שינוי קיצוני לרעה במצבו הכלכלי/בריאותו של האב, מעבר ממשמורת יחידנית של האם למשמורת משותפת, מרדנות קיצונית של הילד כלפי האב וכדומה.

לגבי משמורת ילדים והסדרי ראיה, סעיף 74 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, שהנו החוק אשר מסדיר את סוגיית משמורת הילדים, קובע כי: "בית המשפט רשאי לשנות או לבטל החלטותיו לפי חוק זה אם נשתנו הנסיבות או נתגלו עובדות נוספות לאחר שנתן החלטתו".

במסגרת הליך ע"א 217/75 לוי נ' נחול נקבע כי החלטה בנושא משמורת ילדים לעולם אינה יוצרת מעשה בי-דין, מאחר שכל שינוי מהותי בנסיבות מצמיח עילת תביעה חדשה לשינוי ההחלטה הקודמת.

בהתאם לכך, ניתן לבקש לשנות משמורת ילדים ממשמורת יחידנית למשמורת משותפת או להיפך, לשנות הסדרי ראיה וכדומה, במידה והתרחש שינוי נסיבות מהותי. מדובר בשינויים כגון שינוי קיצוני לרעה במצבו הבריאותי / נפשי / כלכלי של ההורה המשמורן, מעבר למקום מגורים מרוחק של אחד ההורים וכדומה.

כאשר מדובר ברכיבי הרכוש והממון, כגון בכל הקשור לחלוקת הרכוש המשותף, נטיית בתי המשפט לפתוח את ההסכם על מנת לשנות רכיבים אלו, כאשר אין הסכמה הדדית בין בני הזוג בדבר השינוי, הנה פחותה בהרבה, וזאת בשל עקרון ההסתמכות.

שכן, לא פעם הסכמת כל אחד מבני הזוג להתגרש מתבססת, בין היתר, על אופן חלוקת הרכוש ביניהם, תוך ויתורים על חלק מזכויותיהם האחרות.

לפיכך, לגבי רכיבים אלו לא ניתן להחזיר את הגלגל אחורה לאחר סידור הגט, למעט במידה וקיימות נסיבות חריגות במיוחד, כגון גילוי חשבון בנק סודי בחו"ל שבן הזוג לא דיווח עליו בעת עריכת הסכם הגירושין וכדומה.

עוד בנושא: כיצד מפרשים הסכם גירושין במקרה של אי הסכמה?

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון