×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את מגוון הדרכים לפעולה משפטית מהירה לצורך שינוי הסדרי ראיית הילדים...
שינוי הסדרי ראיה בהליך משפטי מהיר - איך עושים את זה?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו
ייעוץ משפטי על משמורת ילדים
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו

איך משנים את הסדרי הראיה?

      17/12/2015 12:32

על פי החוק קיימות שתי דרכים לקביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה: במסגרת הסכמת ההורים ובכפוף לאישור של בית המשפט בהתאם לעקרון טובת הילד, או על פי החלטה שיפוטית של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני אשר בפניהם נדון עניין זה.

יחד עם זאת חשוב לזכור כי ההחלטה בעניין הסדרי הראיה איננה סופית ומקובעת. ניתן לשנות את הסדרי הראיה בכל מקרה של שינוי נסיבות מהותי שמצדיק זאת, אם כי בתנאי שהדבר עולה כמובן בקנה אחד עם עקרון טובת הילד.

כשם שניתן מלכתחילה לקבוע את הסדרי הראיה בהסכמת ההורים בכפוף לאישור בית המשפט או במסגרת החלטה שיפוטית, כך גם ניתן לשנותם בהסכמת ההורים בכפוף לאישור בית המשפט או במסגרת החלטה שיפוטית.

לשם כך יש לחזור לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני אשר בית הדין הרבני אישר את הסדרי הראיה המקוריים, ולהגיש תביעה לשינוי הסדרי הראיה.

גם לשם קבלת הכרעה בעניין זה, נוהג בית המשפט למנות פקידת סעד אשר עורכת בדיקות בעניין זה לגבי ההורים והילד, ומגישה את ממצאיה והמלצתה בעניין זה לבית המשפט במסגרת תסקיר הסעד.

שימו לב וזכרו כי הפניה לבית המשפט או בית הדין הרבני לצורך שינוי הסדרי הראייה שלכם, צריכה להיעשות בייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בדיני משפחה ולא לבד.

שינוי נסיבות שמאפשר שינוי הסדרי ראיה

להלן מספר דוגמאות לשינוי נסיבות מהותי בגינוי עשוי בית המשפט לאשר את שינויים של הסדרי הראיה.

אחד המקרים הנפוצים של שינוי נסיבות מהותי אשר יכול להצדיק שינוי הסדרי ראיה, הינו כאשר ההורה המשמורן מבקש לעבור למקום מגורים אחר, אשר מרוחק בהרבה ממקום המגורים של ההורה שאינו משמורן.

במקרה כזה, במידה ובית המשפט יחליט לאשר את שינוי הסדרי הראיה, נהוג לא פעם לחייב את ההורה המשמורן להשתתף בנטל הסעת הילדים לצורך קיום הסדרי הראיה עם ההורה השני, וזאת על מנת להתחשב ולהקל על ההורה הלא משמורן, שנאלץ לקבל בעל כורחו את הרחקת מגורי הילדים ממקום מגוריו.

במסגרת תמ"ש (י-ם) 25399-00 פלונית נ' פלוני, נדונה בקשת האם המשמורנית לשנות את הסדרי הראיה של האב, בשל רצונה של האם לעבור מירושלים ולהתגורר בעיר אחרת בארץ, לצורך לימודי פוסט דוקטורט באותה העיר.

האב התנגד לבקשת האם בטענה שהמעבר יפגע בילד, ינתקו מסביבתו הטבעית והמוכרת, וישפיע לרעה על הסדרי הראיה. למרות שהאב היה יכול לכאורה להסתפק בהגשת כתב הגנה, הוא בחר להגיש תביעה לשמירת הסדרי הראיה, ולהוצאת צו האוסר על העברת הילד לאותה העיר, וכן להוצאת צו לעיכוב יציאת הילד מן הארץ.

ממצאי תסקיר הסעד העלו ששני ההורים מתפקדים, משמעותיים ומטיבים לבנם, וכי הסדרי הראיה של האב עם הילד מתקיימים כסדרם. פקידת הסעד גם הגיעה למסקנה שרצונה של האם לעבור לאותה העיר אינו נובע מגחמה או מרצון לחבל בקשר בין האב לבין הילד, אלא מתוך רצון כן להתקדם בתחום המקצועי ולדאוג לפרנסתה.

עוד קבעה פקידת הסעד שמעבר של ילד בגילו של הקטין למקום מגורים חדש ולבית ספר חדש, מאחר שהבן עולה לכיתה א', אינו טראומה כשלעצמו, במקום בו ההורים מכינים את ילדם כראוי למעבר כזה, ונותנים לו תחושה של אופטימיות ותמיכה. ילדים בגילו ובמצבו של הקטין מסתגלים במהירות למעבר.

כתוצאה מכך הגיעה פקידת הסעד למסקנה שהמרכיב העיקרי אותו יש לשקול הינו השפעות (אי) המעבר על הקשר של הילד עם כל אחד מהוריו, והמחיר שהוא ישלם בכל אחת מהאלטרנטיבות.

שכן מצד האחד ,המעבר לעיר האחרת יחייב נסיעות רבות של הילד הלוך ושוב לצורך קיום הסדרי הראיה עם אביו. אולם מצד שני, הישארותה של האם במגורים בירושלים תחייב אותה לנסוע נסיעות רבות הלוך ושוב לאותה העיר, כך שזמינותה של האם לילד תצומצם אף היא.

על מנת להקל על האב, האם אף הביעה את נכונותה להשתתף בנטל ההסעות של הילד לצורך קיום הסדרי הראיה, להגדיל את הסדרי הראיה וכן לחלק בצורה אחרת את החופשות והחגים.

בית המשפט בחן את טענות ההורים, והגיע למסקנה שבאותו המקרה הצדק עם האם. בית המשפט נימק זאת בכך שההחזקה בקטין נתונה בידי האם ויש להקל עליה בקשר עמו. חיוב האם לנסוע, מידי יום ביומו, מירושלים לאותה העיר בה היא מבקשת ללמוד ובחזרה יכביד עליה שלא לצורך.

יש גם לקחת בחשבון מקרים חריגים בהם במקרה שהקטין יחוש ברע יהיה צורך בהוצאתו מביה"ס. ככל שהמרחק בין האם לבין הבן יהיה רב יותר, יקשה עליה הדבר ובסופו של דבר ההכבדה תזיק לקטין.

עוד לקחת בחשבון את העובדה שהאם הפגינה גמישות רבה והיתה מוכנה לעשות כמעט כל דבר כדי לאפשר הקטנת הפגיעה בהסדרי הקשר הקיימים ובמילוי החוסר שיווצר בביקורים, אם יאושר המעבר זאת ע"י הרחבת הביקורים והמפגשים בחופשות, בהוספת מפגשים בשבתות ועוד.

בהתאם לכך אישר בית המשפט את מעבר האם והילד לאותה העיר, וכן הורה לאם להגיש הצעה לעדכון הסדרי הראיה ברוח הצעתה.

דוגמא נוספת לשינוי נסיבות מהותי הינה כאשר ההורה משמורן עומד להגר מהארץ. במקרה כזה על ההורה המשמורן להגיש בקשה לשינוי הסדרי הראיה של ההורה שאינו משמורן.

במידה וההורה המשמורן לא יקבל את אישור בית המשפט לכך, ויוציא את הילדים מחוץ למדינה ללא קבלת אישור כאמור, הוא עלול להיות מואשם בחטיפת הילדים שלא כדין.

מאחר וישראל חתומה על אמנת האג להחזרת ילדים חטופים, יוכל ההורה שאינו משמורן לפעול להחזרת הילד למדינה בהתאם להוראות אמנה זו. כדי למנוע מצב כזה מומלץ להוציא מבעוד מועד צו עיכוב יציאה מהארץ כלפי הילד.

דוגמא נוספת לשינוי נסיבות מהותי הינה כאשר הילדים מתבגרים, ועל כן ניתן להאריך ולהגדיל את משכי הסדרי הראיה של ההורה שאינו משמורן עמם, ולכלול יותר ויותר לילות בהם הילדים ילונו אצלו. דוגמא אחרת הינה כאשר הילדים עצמם מביעים את רצונם להאריך את משכי הסדרי הראיה ומפגשיהם עם ההורה שאינו משמורן.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   משמורת ילדים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (9) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 9 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון