×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך החוקית והמהירה ביותר להוצאת צו ירושה לאחר פטירתו של אדם...
הוצאת צו ירושה לאחר פטירתו של אדם בהליך חוקי ומהיר
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

הדרך להוצאת צו ירושה

      05/05/2016 15:26

בארץ קיימות שתי דרכים להעברת נכסי הירושה של אדם שנפטר לידי היורשים: ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה.

במידה והמנוח לא ערך צוואה או במידה והוא ערך צוואה אך היא נפסלה מסיבה כלשהי, תבוצע העברת נכסיו ליורשיו על פי הדין.

לשם כך יש להוציא צו ירושה וזאת באמצעות רשם הירושות ובמידת הצורך, גם באמצעות בית המשפט לענייני משפחה.

גורמים אלו פוסקים בהתאם לדין האזרחי-חילוני ולרבות לפי חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ותקנות הירושה, תשנ"ח-1998. לחלופין, ניתן להוציא צו ירושה גם באמצעות בית הדין הרבני אשר פוסק בהתאם להלכה היהודית.

ברם, לשם כך דרושה הסכמתם בכתב של כל הצדדים הנוגעים בדבר, וזאת בהתאם לסעיף 155(א) לחוק הירושה.

הוצאת צו ירושה באמצעות רשם הירושות

מילוי פרטי טופס הבקשה לצו ירושה: לצורך קבלת צו ירושה כדין, יש בראש ובראשונה למלא את פרטי טופס הבקשה לקבלת צו זה, ולחתום על התצהיר הנלווה לו בפני עורך דין אשר יאמת את החתימה.

ניתן להוריד את טופס הבקשה מאתר האינטרנט של משרד המשפטים. את הבקשה יכול להגיש כל אחד מהיורשים על פי דין של המנוח.

במסגרת הבקשה יש למלא את הפרטים הבאים: פרטי המבקש, פרטי בא-כוחו של המבקש במידה והוא מיוצג על ידי עורך דין, פרטי המנוח, האם המנוח הותיר אחריו צוואה, פרטי היורשים על פי דין, כשרותם המשפטית של היורשים על פי דין, הסתלקות יורשים על פי דין מהעיזבון, וחלוקת הירושה ביניהם על פי הדין.

הגשת הבקשה לצו ירושה: את הבקשה למתן צו ירושה יש להגיש בלשכת הרשם לענייני ירושה, אשר בתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו האחרון של המנוח לפני פטירתו. במידה והמוריש גר בחו"ל במועד פטירתו, יש להגיש את הבקשה ללשכת הרשם הנמצאת באזור בו נמצאים נכסיו.

יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

 • שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות: שובר כחול עבור פתיחת תיק הבקשה, ושובר כתום עבור הוצאות פרסום הבקשה בעיתון.
 • תעודת פטירה של המנוח, מקור או העתק נאמן למקור. אם המנוח היה תושב ישראל שנפטר בחו"ל, יש לצרף תמצית רישום ממשרד הפנים המציינת את תאריך פטירתו.
 • אישור משלוח בדואר רשום של ההודעות לכל יתר היורשים על פי דין.
 • תצהירי הסתלקות, מקוריים, במידה שישנם יורשים אשר מסתלקים מחלקם בעיזבון.
 • יפוי כח, מקור או העתק נאמן למקור, במידה והמבקש מיוצג ע"י עורך דין.

את הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש לרשם הירושות בארבעה סטים נפרדים: 1 מקור, ו-3 העתקים.

אופן טיפול רשם הירושות בבקשה לצו ירושה

עם קבלת הבקשה לצו ירושה יערוך רשם הירושות בתחילה בדיקה מקדמית. במסגרת הבדיקה המקדמית, יבדוק רשם הירושות האם הבקשה תקינה.

כלומר, האם היא הוגשה ע"י מי שמוסמך להגישה והאם פרטיה מולאו במלואם. במידה ויתברר כי הבקשה אינה מלאה וחסרים בה פרטים, היא תישלח בחזרה למגיש הבקשה, בצירוף דרישה להשלים את הפרטים החסרים.

בנוסף, הרשם יבדוק האם כבר קיים אצלו תיק קודם על שמו של המנוח, וכן יוודא האם המנוח לא הפקיד צוואה, בגינה לא ניתן להוציא את צו הירושה. פרסום המודעה נועד לאפשר לכל מי שמעוניין בכך להגיש התנגדות למתן צו ירושה, וזאת תוך 14 יום ממועד פרסום המודעה.

במידה והוגשה התנגדות למתן צו ירושה, יעביר הרשם את התיק לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בבקשה ובהתנגדות לה, ויכריע האם להורות על מתן צו ירושה או לאו.

במקביל, תועבר הבקשה לתגובתו של בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה שאצל האפוטרופוס הכללי. על ב"כ היועמ"ש להגיב לבקשה תוך 45 יום באחת מהדרכים הבאות:

 • אישור הבקשה.
 • בקשה להשלמת פרטים חסרים.
 • העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

במידה ולא הוגשה התנגדות לבקשה, לרבות מטעם ב"כ היועמ"ש ופרטי הבקשה הושלמו במלואם, ינתן צו הירושה. בדרך כלל אורך הליך כזה כשלושה עד ארבעה חודשים.

הוצאת צו ירושה באמצעות בית הדין הרבני

לשם הוצאת צו ירושה באמצעות בית הדין הרבני, יש למלא בשני עותקים את פרטי טופס הבקשה לצו ירושה, שדיי דומים לפרטי טופס הבקשה להוצאת צו ירושה באמצעות רשם הירושה.

את הטופס ניתן לקבל במזכירות בית הדין הרבני או להוריד מאתר האינטרנט של הנהלת בתי הדין הרבניים.

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תעודת פטירה של המנוח: מקור + העתק.
 • שני שוברי תשלום עבור תשלום האגרה בגין פתיחת תיק הבקשה, אותה יש לשלם במזכירות בית הדין, ועבור אגרת הוצאות פרסום הבקשה בעיתון וברשומות, אותה יש לשלם בבנק הדואר.
 • טופס הסכמה לסמכות בית הדין הרבני, אשר חתום ע"י כל היורשים על פי הדין.

כבר בעת פתיחת התיק במזכירות בית הדין הרבני, יקבע מועד לדיון ראשון בתיק. בשלב זה יש להמתין לתגובת רשם הירושות לבקשה, אשר תינתן עד 45 יום ממועד הגשת הבקשה, ובלבד שחלפו 15 יום ממועד הפרסום בעיתונות וברשומות.

במועד הדיון על כל היורשים להופיע אליו. במידה וההגעה לבית הדין הרבני בו נקבע הדיון לא מתאפשרת מחמת מרחק גיאוגרפי או מחלה, על היורש למלא טופס "הסתלקות מן העיזבון והקנאה והסכמה לסמכות בית הדין".

טופס זה יש למלא בפני בית הדין הרבני האזורי, הקרוב למקום מגוריו של היורש, ולהעבירו לבית הדין בו מתנהל הדיון. במידה ואחד היורשים על פי דין נמצא בחו"ל, עליו לחתום על טופס זה בפני בית דין מוכר או נציג רשמי של מדינת ישראל.

אם אחד הילדים נפטר אחרי פטירת אחד ההורים, מומלץ להוציא תחילה צו ירושה לגבי עזבון הילד שנפטר ואחר כך להורה המנוח. למועד הדיון יש להביא שני עדים גברים, שאינם קרובי משפחה ולא קרובי משפחה ביניהם, המכירים את המנוח והיורשים.

במהלך הדיון בית הדין הרבני יחקור את היורשים והעדים. במידה ולא הוגשה התנגדות מטעם הרשם לענייני ירושה או אדם אחר התובע חלק מהירושה, ינתן צו הירושה ע"י בית הדין הרבני.

במסגרת צו זה יקבע בית הדין מי יהיו היורשים על פי הדין ואילו חלקים מהירושה יקבל כל יורש.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון