×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך הנכונה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לקבל צו הרחקה בעילת מדור שקט...
הדרך שלך לצו הרחקה בעילת מדור שקט ושלו
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

קבלת צו הרחקה בעילת מדור שקט

      28/02/2016 12:27

תופעת האלימות במשפחה הנה תופעה קשה וכאובה ביותר הקיימת בכל המגזרים בארץ.

הרשויות בארץ ובייחוד משרד הרווחה, מפעילות דרכי סיוע שונות לקורבנות האלימות במשפחה. עם זאת, קיימים מצבים חמורים יחסית, אשר מצריכים התערבות משפטית מהירה לצורך הגנת הקורבנות, וזאת במיוחד בנסיבות שבהן כבר נשקפת סכנה לשלמות חייהם, גופם או נפשם של הקורבנות.

אחד הכלים החשובים בתחום זה הנו צווי ההגנה השונים, המהווים סעד חירום ראשוני אשר נועד להרחיק את הגורם האלים באופן זמני או קבוע על מנת להבטיח את שלומו של קורבן האלימות.

בדרך כלל המדובר במקרים בהם הגורם האלים הינו הבעל, אשר מפעיל אלימות כלפי האישה ו/או הילדים, אם כי לא תמיד.

בשיטת המשפט שלנו קיימים 3 סוגי הגנה: צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, צו למניעת הטרדה מאיימת, וצו הרחקה בעילת מדור שקט.

בסקירה שלפניך נסביר את מהותו של צו הרחקה בעילת מדור שקט.

מהותו של הצו ומשמעותו עבורך

צו הרחקת אדם בעילת מדור שקט הנו צו יציר הפסיקה, לו זכאים אישה וילדים במסגרת זכותם למדור שקט ושלו.

צו זה ניתן כאשר קיימת אלימות שיש בה סכנה מוחשית מיידית מצד הבעל לשלום האישה והילדים, ואשר נועד לאסור את כניסתו לבית המשפחה בשל הפרת זכות האישה הילדים למדור שקט ושלו.

המדובר בדרך כלל במצב בו האישה והילדים סובלים מאלימות פיזית ומילולית קשה מצד הבעל, באופן לפיו המשך הימצאותו בבית המשפחה גורמת למתח בלתי נסבל המשפיע לרעה על מצבם הנפשי של הילדים והאישה.

מקורו של צו ההרחקה הנו בדין האישי הקובע את זכות האישה והילדים לשלווה ושקט בבית. הזכות למדור שקט ושלו פירושה חובתו של הבעל לספק לאישה ולילדים מגורים, שבהם יוכלו לחיות את חייהם בשלווה מבלי שיהיו צפויים למעשי אלימות או התגרות בלתי נסבלים, וזאת כחלק מזכות האישה והילדים למזונותיהם.

זכותם של הילדים למדור שקט כלפי אביהם הוכרה כזכות משפטית ישירה שלהם כלפי האב הן לפי הדין האישי והן לפי דיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

כלומר, חובתו של אב למתן מדור שקט ושלו גם כלפי ילדיו, ולא רק כלפי האם, נובעת מחובותיו הישירות כלפי הילדים ולאו דווקא בעקיפין כתוצאה מחובתו כלפי האם. כך נקבע בין השאר במסגרת הליך ע"א 4480/93 פלוני נ' פלונית.

מכוח הזכות למדור שקט זכאים האישה והילדים לקבל צווים שימנעו את הפרתה, ובכלל זה צו שימנע את גישתו של הבעל אל בית מגוריהם.

לשם הוצאת צו ההרחקה בעילת מדור שקט מומלץ לפנות מיידית לקבלת ייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין המתמחה בהליכי גירושין וייצוג קורבנות אלימות במשפחה.

רק בדרך זאת ניתן לפעול בצורה יעילה ומהירה על מנת לטפל בהוצאת הצו בהקדם האפשרי.

מהם התנאים לקבלת הצו?

נקודת המוצא הינה כי מתן צו האוסר כניסתו של בן זוג לדירת בני הזוג הוא סעד מרחיק לכת, ובשל חומרתו המופלגת מצווה בית המשפט לנהוג לגביו זהירות יתרה. כך נקבע ע"י ביהמ"ש המחוזי בי-ם בהליך מ"א 268/95 לוגסי נ' לוגסי.

במסגרת הליך ע"א 192/82 סדן נ' סדן ובהליך ע"א 4480/93 פלוני נ' פלונית קבע בית המשפט העליון את התנאים העובדתיים שיש להוכיחם על מנת שיוצא צו הרחקה בעילת מדור שקט, כמפורט להלן:

  • קיומה של סכנה מוחשית ומיידית, המרחפת על ראשו של הצד הטוען כי הוא קורבן, שהנם בד"כ האישה והילדים.
  • מעשי האלימות הינם בעלי חומרה מיוחדת.
  • יש להוכיח מי הוא האחראי למריבות ומתי החלו.
  • אלימות רוחנית / נפשית תוכל לשמש בסיס לצו הרחקה אך רק במקרים חריגים.

לגבי התנאי הראשון, על התשתית העובדתית להראות חשש סביר לקיומה של סכנה מוחשית ומיידית. לצורך הערכת מסוכנותו של בן המשפחה, יש לבחון את חומרתם של מעשי האלימות, תדירות המעשים, מערכת היחסים הכוללת שבין התוקף לבין הקורבן, מצבם הבריאותי של הצדדים, מצבם הנפשי של הצדדים ואת מידת ההכרה או ההכחשה של האלימות ע"י התוקף.

בעת הדיון בבקשה למתן צו ההרחקה, בית המשפט מאזן בין הזכויות ושוקל את טובת האישה הילדים וזכויותיהם כנגד הנזק לבעל והפגיעה בזכות הקניין שלו, שמכוחה הוא זכאי לגור בדירה השייכת לו.

בין היתר שוקל בית המשפט האם צו הרחקה מבוקש בתום לב מצד האישה במטרה לדאוג למדור שקט לה ולילדיה או מתוך מטרה נסתרת להשיג הישגים ממוניים.

כמו כן יש לבחון האם האישה פועלת, במקביל לצו ההרחקה, במטרה להביא לסיום הסכסוך עם בעלה ולהגיע להסדר כולל ליחסיהם, או שהיא מסתפקת בצו ההרחקה בלבד, שאז נראה שהיא חוששת מבירור הסכסוך לגופו ורוצה לסיים את הנישואין בדרכי עקיפין וזאת כאמור בהליך ע"א 192/82 סדן נ' סדן.

שיקול נוסף ומרכזי עוסק בשאלה האם הבעל עדיין גר בדירת המגורים או שהוא כבר יצא ממנה עקב הסכסוכים בין בני הזוג, וזאת כפי שנקבע בהליך ע"א 192/82 סדן נ' סדן.

במקרה בו בן הזוג לא גר תקופה משמעותית בדירה לפני הדיון בצו ההרחקה, יקל על בית המשפט ליתן את הצו, שכן לא מדובר בגירוש בן הזוג מהדירה אלא באיסור כניסה בלבד.

במסגרת הליך ע"א 4480/93 פלוני נ' פלונית אף נקבע כי כאשר הוצאת צו המניעה מטרתו דאגה למדור שקט לילדים, ניתן להוציא צו כזה גם בלי שהייתה אלימות כלפי הילדים, אם הצו דרוש לטובתם.

בתיק זה אישר בית המשפט העליון הוצאת צו מניעה נגד האב שהימצאותו בבית יצרה מתח בלתי נסבל שהזיק לילדים ואף הביא שניים מהם לניסיונות התאבדות, וזאת, למרות שהיה ברור שהאב אינו אלים כלפי האישה או כלפי הילדים.

במידה שבית המשפט ימצא שיש מקום לתת צו הרחקה הצו ינתן לתקופה קצובה ומקסימום לשנה.

עם זאת, ניתן לתת צו הרחקה בלתי מוגבל בזמן, אם כי רק במקרים יוצאי דופן בחומרתם, בהם נראה שאין סיכוי כלל שבן המשפחה האלים שהורחק מביתו, ישוב מדרכו הרעה ויחדל מאלימותו הקשה. כך נקבע בהליך ע"א 410/80 ברזני נ' ברזני.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון