×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך להוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה באמצעות עורך דין מנוסה...
הוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה באמצעות עורך דין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

הוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

      18/10/2022 12:19

תופעת האלימות במשפחה הינה תופעה קשה וכאובה ביותר, אשר לעתים מצריכה התערבות משפטית לצורך הגנת הקורבנות, לרבות באמצעות הוצאת צו הגנה צו הגנה למניעת אלימות במשפחה.

צו זה הינו צו חירום אשר נועד למנוע מאדם לפגוע או לאיים על בני משפחתו ולהרחיקו מסביבתם באופן מיידי, לרבות מבית המגורים המשותף, בהתאם לסעיף 2(א) לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991.

בדרך כלל צו ההגנה מוצא לבקשת אישה המוכה על ידי בן זוגה וזאת על מנת להגן עליה ולעיתים גם על ילדיה מפני מעשי האלימות.

עם זאת יובהר כי הגדרת בן משפחה על פי סעיף 1 לחוק הנה רחבה ביותר וכוללת בני משפחה בעבר ובהווה, לרבות בן או בת זוג, הורה או בן / בת זוג של הורה, צאצא או צאצאית של בן / בת זוג, סב או סבתא, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.

במסגרת צו ההגנה רשאי בית המשפט לאסור על הגורם האלים להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום, להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, וזאת גם אם יש לו זכות כלשהי בדירה או נכס.

במידה וניתן הצו רשאי בית המשפט עם מתן הצו או במועד מאוחר יותר, להורות לגורם האלים לתת התחייבות לקבלת טיפול מגורם שיקבע בית המשפט, כאמור בסעיף 2א לחוק.

בנוסף יאסר על הגורם האלים להחזיק בנשק ואם יש לו נשק, ינתן צו לתפיסתו לאלתר, אלא אם כן בית המשפט סבר כי אין בנשק כדי להוות סיכון לקורבן, וזאת כאמור בסעיפים 2ב ו-2ג לחוק.

מהות צו ההגנה למניעת אלימות במשפחה

צו ההגנה למניעת אלימות במשפחה הינו צו חירום אשר נועד למנוע מאדם לפגוע או לאיים על בני משפחתו ולהרחיקו מסביבתם באופן מיידי, לרבות מבית המגורים המשותף, בהתאם לסעיף 2(א) לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991.

בדרך כלל צו ההגנה מוצא לבקשת אישה המוכה על ידי בן זוגה, וזאת על מנת להגן עליה ולעיתים גם על ילדיה מפניו.

עם זאת יובהר כי הגדרת בן משפחה על פי סעיף 1 לחוק הינה רחבה ביותר, וכוללת בני משפחה בעבר ובהווה, לרבות בן או בת זוג, הורה או בן/בת זוג של הורה, צאצא או צאצאית של בן/בת זוג, סב או סבתא, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.

במסגרת צו ההגנה רשאי בית המשפט לאסור על הגורם האלים להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום, להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, וזאת גם אם יש לו זכות כלשהי בדירה או נכס.

במידה וניתן הצו, רשאי בית המשפט עם מתן הצו או במועד מאוחר יותר, להורות לגורם האלים לתת התחייבות לקבלת טיפול מגורם שיקבע בית המשפט, כאמור בסעיף 2א לחוק. בנוסף, יאסר על הגורם האלים להחזיק בנשק, ואם יש לו נשק, ינתן צו לתפיסתו לאלתר, אלא אם כן בית המשפט סבר כי אין בנשק כדי להוות סיכון לקורבן וזאת כאמור בסעיפים 2ב ו-2ג לחוק.

התנאים למתן צו ההגנה בבית המשפט

התנאים למתן צו ההגנה מפורטים בסעיף 3 לחוק. אין המדובר בתנאים מצטברים אלא די בכך שהגורם האלים קיים אחד מהתנאים הללו כדי שהצו יינתן לגביו:

  • נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין, בסמוך לפני הגשת הבקשה.
  • התנהג באופן שמהווה בסיס סביר להניח כי הוא מעמיד את בן משפחתו בסכנה גופנית ממשית, או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
  • התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או מנע ממנו לנהל את חייו באופן סביר ותקין.

קראו בהרחבה: אלימות מילולית בין בני זוג

הליך הוצאת צו ההגנה למניעת אלימות במשפחה

לשם הוצאת צו ההגנה מומלץ לפנות מיידית לקבלת ייעוץ וייצוג של עורך דין המתמחה בדיני משפחה, ומנוסה בטיפול וייצוג קורבנות אלימות במשפחה, ואשר ביכולתו לסייע בהוצאת הצו בהקדם האפשרי.

ניתן להוציא צו הגנה באמצעות בית משפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הצו יכול להנתן לבקשת בן המשפחה הנפגע, אך גם לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, תובע משטרתי, או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או על פי חוק ההגנה על חוסים, כאמור בסעיף 3 לחוק.

לשם הגשת הבקשה לקבלת צו ההגנה יש למלא טפסים רלוונטיים, אך הגשת הבקשה איננה כרוכה בתשלום אגרה, וזאת על פי האמור בתקנה 20(30) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007.

ניתן לקבל את הצו באופן מהיר יחסית ולמעשה כבר ביום הגשתו וזאת במעמד צד אחד, וללא צורך בנוכחות הגורם האלים, בהתאם לסעיף 4 לחוק.

עם זאת, במידה והצו ניתן במעמד צד אחד יש לקיים דיון בעניין זה בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי, לא יאוחר מחלוף 7 ימים מיום מתן הצו. לפיכך, תוקפם של צווי ההגנה המקוריים שניתנו במעמד צד אחד הינו עד ל-7 ימים.

במסגרת הדיון במעמד שני הצדדים, זכאי הגורם האלים להציג את עמדתו בפני בית המשפט ולהגן על עצמו.

בתום הדיון, ובמידה ובית המשפט החליט להותיר את הצו על כנו, רשאי בית המשפט להאריכו לתקופה של עד 3 חודשים, כאמור בסעיף 5 לחוק.

בתום תקופה זו יתקיים דיון נוסף על מנת לבחון אם קיים צורך בהארכתה, ובלבד שהתקופה הכוללת של תוקף הצו לא יעלה על 6 חודשים.

יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להאריך את תוקף הצו לתקופה כוללת של שנה אחת ואף שנתיים, אך זאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

מנגד, במידה ויתברר לבית המשפט שהבקשה למתן צו הגנה הוגשה מטעמי סרק ותוך ניצול לרעה של הליכי בית המשפט, כגון אשה שהעלילה על בעלה במטרה להכפישו במסגרת הליכי גירושין שהיא מנהלת כנגדו, אזי מוסמך בית המשפט לדחות את הבקשה ולקבוע שהיא קנטרנית, כאמור בסעיף 11 לחוק.

במקרה כזה רשאי בית המשפט גם להטיל על מבקש הבקשה תשלום הוצאות לטובת המדינה ולטובת הגבר, בשיעור שימצא לנכון ו/או להטיל עליה לשלם פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.

מה עושים במקרה של הפרת צו הגנה?

במידה והגורם המאיים הפר את צו ההגנה, באופן לפיו הוא נכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או נכנס לתחום המרחק מאותה דירה שנאסר עליו להיכנס אליו, ניתן להגיש כלפי תלונה במשטרה, ובמקרה כזה רשאית המשטרה לעצרו, כאמור בסעיף 7 לחוק ואף להגיש כתב אישום כנגדו.

הגורם המפר לא יוכל לטעון להגנתו שבני משפחתו לא עמדו על קיומו של החוק או על הפעלת הוראות החוק בשל הפרתו.

עוד בנושא: דחיית בקשה להוצאת צו הגנה כי הגרוש אינו מסוכן

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון