×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בין הצדדים להסכם הגירושין יש חילוקי דעות - כיצד יפרש בית המשפט את ההסכם שנחתם?
פרשנות הסכם גירושין במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים - הכיצד?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

איך מפרשים הסכם גירושין בעת הצורך?

      13/09/2022 13:12

הסכם גירושין הינו הסכם אשר מסדיר בין בני הזוג את כל הסוגיות הכרוכות בהליכי הגירושין שלהם, כגון מתן הגט, חלוקת הרכוש המשותף, תשלומי מזונות אישה וילדים, ענייני משמורת והסדרי ראיה ועוד.

יחודו של הסכם זה מתבטא בכך, שבשונה מהסכמים אחרים, הוא נכנס לתוקף רק לאחר שהוא מאושר כדין על בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. כך קובע סעיף 2(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. אישור ההסכם כאמור אף מקנה לו תוקף כשל פסק דין, כלומר ניתן לאוכפו בלשכת ההוצאה לפועל.

דרישת אישור ההסכם כאמור נובעת ממצבם הרגיש והעדין של היחסים בין בני זוג העומדים להתגרש. על מנת להבטיח כי בני הזוג חותמים על ההסכם מרצונם החופשי בהבנה והסכמה מלאה, קבע המחוקק שני תנאים מצטברים.

האחד, כי ההסכם יכנס לתוקף רק לאחר אישורו והשני, כי האישור ינתן רק לאחר שבית המשפט לעניי משפחה / בית הדין הרבני הסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם וכן וידא שבני הזוג עשו אותו מהסכמתם החופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

עם מתן האישור להסכם הגירושין נפרדים בני הזוג ויוצאים לדרכם החדשה, תוך שהם מחוייבים בכיבוד הוראות ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין.

יחד עם זאת, ולמרות נסיבותיו המיוחדות של הסכם זה, עדיין יתכנו מצבים בעתיד בהם הצדדים יחלקו על האופן לפיו יש לפרש את ההסכם. ניסיון החיים מלמד אותנו כי לעיתים, גם שנים לאחר החתימה על ההסכם, מתגלעים חילוקי דעות באשר לכתוב, שאז נדרשים הצדדים למתן פרשנות ובחלק מהמקרים, שאלת הפרשנות מועברת לפתחו של בית המשפט.

לפיכך נשאלת השאלה כיצד יפרש בית המשפט הסכם גירושין שאושר כדין במקרה של התגלעות מחלוקת בין בני הזוג לגבי אופן פרשנותו ויישומו.

אין חולק כי הסכם גירושין הינו הסכם לכל דבר ועניין, ועל כן יש לפרשו בהתאם לדיני החוזים.

הסעיף הרלוונטי בעניין זה הנו סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, אשר קובע כיצד יש לפרש את ההסכם על מנת ללמוד ממנו על אומד דעתם של הצדדים, דהיינו, כוונת הצדדים לגבי מהות ומטרת ההסכם.

ברם, בעניין זה יש לשים לב כי נוסח סעיף זה עבר תיקון אשר נכנס לתוקף ביום 17.1.2011.

הנוסח הקודם של סעיף 25 (א) לחוק החוזים קבע כי: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו - מתוך הנסיבות".

לעומת זאת, נוסחו החדש של סעיף 25 (א) לחוק החוזים קובע כיום כי: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים כדי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".

עמדת בית המשפט בעניין פרשנות הסכמי גירושין

במסגרת הליך ע"א 3894/11 דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' ניר בן שלום, נקבע כי הסכמי גירושין אשר נערכו לפני מועד כניסת תיקון סעיף 25(א) לתוקף, יפורשו לפי נוסחו הקודם של סעיף זה, ואילו הסכמי גירושין אשר נערכו לאחר מועד זה יפורשו לפי נוסחו החדש של סעיף זה.

אולם הלכה למעשה, יובהר כי אין הבדל מהותי בין שני נוסחים אלו. שכן, ביהמ"ש העליון פסק כי הנוסח החדש של סעיף 25 (א) לחוק החוזים, אימץ למעשה את האופן לפיו פירשה הפסיקה את הנוסח הקודם של סעיף זה, וזאת כפי שיבואר להלן.

כאמור, הנוסח הקודם של סעיף 25 (א) לחוק החוזים קבע כי: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו - מתוך הנסיבות".

לכאורה, הנוסח הקודם של סעיף 25(א) קבע שיטת פרשנות דו-שלבית, לגבי האופן לפיו יש לעמוד על אומד דעת הצדדים: בתחילה יש לנסות לפרש את ההסכם לפי לשון החוזה ורק אם הדבר אינו ניתן, יש לפרשו על פי הנסיבות החיצוניות להסכם.

אולם במסגרת הליך ע"א 4628/93 מ.י. נ' אפרופים שיכון וייזום בע"מ קבע ביהמ"ש העליון כי המדובר למעשה בשיטת פרשנות חד שלבית, ולפיה יש לעמוד על אומד דעת הצדדים באמצעות בחינה מקבילה הן של לשון החוזה והן של הנסיבות החיצוניות לו.

הלכת אפרופים נתקלה בביקורת עזה לפיה היא עלולה להביא לפרשנות חוזה שהינה שונה ממילותיו המפורשות. אולם במסגרת הליך במסגרת הליך ע"א 2533/01 ארגון מגדלי ירקות - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל אושרה הלכה זו.

יחד עם זאת, ביהמ"ש העליון הבהיר כי למרות המעבר לשיטה פרשנית חד שלבית, עדיין נותר ללשון החוזה מקום מרכזי וחשוב בתהליך הפרשנות לצורך איתור אומד דעתם הסובייקטיבית של הצדדים לחוזה.

במסגרת הליך דנ"א 2045/01 ארגון מגדלי ירקות – אגודה החקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל נקבע כי המטרה הראשונה בפרשנות חוזה הינה לאתר את כוונת הצדדים הסובייקטיבית, ורק במידה והדבר אינו אפשרי, בית המשפט רשאי לבחון את התכלית האובייקטיבית מאחוריו.

עוד נקבע כי לשון החוזה עדיין מחזיקה במשקל מרכזי וחשוב בהליך הפרשנות וכי: "קיימת חזקה שלפיה פרשנות נכונה של חוזה היא זו התואמת את המשמעות הפשוטה הרגילה והטבעית של הכתוב".

במסגרת הליך בע"מ 5141/09 פלונית נ' פלוני אשר ניתן בשנת 2010 לפני שתיקון סעיף 25(א) נכנס לתוקף, מתווה כב' השופט דנציגר את כללי פרשנות הסכם גירושין.

לדבריו, במידה ולשון החוזה ברורה דיה, חזקה עליה שהיא משקפת את אומד דעת הצדדים. לפיכך, יש להעניק ללשון החוזה משקל מכריע בפרשנותו.

כלומר, יש לתת לחוזה את המשמעות הפשוטה והברורה העולה מלשונו, ואין צורך ללכת מעבר ללשון החוזה. עוד נקבע כי לשון החוזה קובעת את גבולות תכלית החוזה, כאשר הפרשנות חייבת לקבל אחיזה בטקסט עצמו, וגבול הפרשנות במשפט הוא גבול הטקסט.

כב' השופט דנציגר מדגיש כי כאשר לשון החוזה מצביעה בברור על כוונת הצדדים, אין צורך ללכת מעבר לה, מאחר ואין זה תפקידו של ביהמ"ש ליצור עבור הצדדים חוזה סביר יותר מזה שהם יצרו.

כך גם נפסק במסגרת ע"א 8239/06 אברון נ' פלדה אשר קבע כי:

"עלינו להישמר ככל הניתן מלקרוא לתוך החוזה תניות חדשות תוך כדי התהליך הפרשני שמא נימצא כותבים עבור הצדדים חוזה חדש שהם מעולם לא כרתו ושאליו מעולם לא התכוונו ולכן, על בתי המשפט להימנע מליצור 'תחושה' או 'אווירה' שלפיה אף חוזה אינו ברור, הכל פתוח, וכל תוצאה ניתנת להשגה באמצעות פרשנות"... אין זה תפקידו של בית המשפט ליצור עבור הצדדים חוזה סביר יותר מזה שהם יצרו לעצמם. הבחינה האובייקטיבית תעשה רק כאשר איתור כוונתם המשותפת הסובייקטיבית של הצדדים אינו אפשרי".

כאמור, בשנת 2011 תוקן סעיף 25 (א) לחוק החוזים, באופן לפיו הוא קובע כיום כי "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים כדי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".

במסגרת הליך רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ, קבע ביהמ"ש העליון כי במסגרת תיקון סעיף 25(א) אימץ המחוקק למעשה את הלכת אפרופים, בדבר השיטה החד שלבית.

בהתאם לכך נקבע כי: "...חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית ניתנת לסתירה שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב".

במסגרת הליך תמ"ש (חיפה) 41459-02-10 ,15264-03-13 א.ב. נ' א.צ.ב. נדון הסכם גירושין אשר נכנס לתוקף לפני שתוקן סעיף 25 (א) אולם, פסק הדין עצמו ניתן לאחר שתוקן סעיף זה.

בין הצדדים התעוררה מחלוקת בין היתר לגבי האופן לפיו יש לפרש את סעיף 13 להסכם, אשר התייחס לחברה משפחתית שהוחזקה בבעלות משותפת של שני בני הזוג. החברה עצמה החזיקה בבעלות על חנות.

סעיף זה קבע כי החברה תישאר בבעלות שניהם עד למועד מסויים, וכי לאחר מכן האשה תעביר לבעל את חלקה במניות החברה בתמורה לשקל אחד.

בתביעתה, טענה האשה כי החברה החזיקה גם בכספים, מהם מגיעים לה מחצית. הבעל טען כי כל נכסי החברה כללו רק את החנות. במהלך ניהול התיק הוכיח כי בתמורה לקבלת מניותיה של האישה בחברה, הוא שילם לה 50,000$ אשר משקפים את שווי מחצית החנות.

ביהמ"ש קבע שפרשנותו מילולית של הסעיף השנוי במחלוקת מתייחסת רק להחזקה בחברה ולהעברת הבעלות בחברה כנגד הסכום המצוין במפורש בסך של 1 ש"ח.

ההסכם אינו מציין כי התובעת זכאית לזכויות נוספות או קבלת כספים או רווחים עד למועד ההעברה. לעומת זאת, כאשר הצדדים רצו לציין העברת כספים או רווחים הם עשו זאת במפורש במסגרת ההסכם, ואילו בעניין זה נמנעו מלעשות כן.

עוד קבע ביהמ"ש על סמך נסיבותיו החיצוניות של ההסכם כי ככל שהיתה חלוקה של כספים נזילים בין בני הזוג, היא נעשתה לפני חתימת ההסכם, בזמן החיים המשותפים של הצדדים. לפיכך קבע ביהמ"ש כי הן לשון ההסכם והן נסיבותיו החיצוניות של ההסכם תומכים בטענת הבעל וקיבל את עמדתו.

קריאה נוספת: פרשנות ומתן תוקף לסעיף בהסכם גירושין

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון