×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
פסולי חיתון לפי ההלכה היהודית - על מי מדובר ומה ניתן לעשות על מנת להינשא?
פסולי חיתון לפי ההלכה היהודית - על מי מדובר ומה ניתן לעשות?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

פסולי חיתון לפי ההלכה היהודית

      17/02/2016 10:53

פסול חיתון הינו יהודי אשר מנוע מלהתחתן על פי ההלכה היהודית. כיום קיימים למעלה מ-300 אלף פסולי חיתון בישראל וזאת מסיבות שונות.

בסקירה שלפנמיך נסביר מי הם אותם אנשים המוגדרים כפסולי חיתון, מאילו סיבות וכיצד בכל זאת ביכולתם להתחתן.

פסולי החיתון כוללים בין השאר:

 • ממזרים הינם פסולי חיתון ל-10 דורות, ומותר להם להתחתן רק עם ממזרים כמוהם או גרים. ממזר הינו מי שנולד לאשה נשואה מגבר שאינו בעלה, או מגילוי עריות.
 • אנשים שכבר נשואים מנועים מלהינשא לאדם נוסף, עד לתום נישואיהם המקוריים. זאת, גם אם הם מסורבי גט או עגונים, דהיינו מי שבן זוגם נעדר, ועם זאת אין ממצאים חד משמעיים שהם אינם עוד בחיים. האיסור על אשה נשואה להינשא לגבר נוסף הינו איסור מהתורה, מדאורייתא, ואילו האיסור על גבר נשוי להינשא לאשה נוספת נובע מחרם דרבנו גרשום, שעוצמתו פחותה, ועל כן בנסיבות מסויימות ניתן להתיר לגבר להינשא לאשה שניה.
 • פצוע דכה וכרות שופכה מותרים להתחתן רק עם גיורת. פצוע דכה הוא אדם שחתכו לו את האשכים או את שבילי הזרע. כרות שפכה הוא אדם שחתכו לו את השופכה למעלה מהעטרה.
 • כהנים אינם יכולים להינשא לגרושה, אלמנה, גיורת, זונה, חלוצה, וחללה. חלוצה הינה אשה שהתאלמנה מבעל ללא ילדים ועברה טקס חליצה על ידי אחי הבעל. חללה הינה מי שנולדה לכהן מנישואים אסורים. ילד שנולד לכהן מנישואים אסורים קרוי חלל, והינו פסול כהונה.
 • זוגות חד מיניים.
 • זוגות חסרי דת.
 • זוגות מעורבים מבחינה דתית: יהודי עם מי שאינו כזה.
 • אישה שזקוקה לייבום.
 • אישה שנאפה בעודה נשואה, אינה יכולה להינשא לגבר שעמו נאפה, בהתאם לכלל לפיו היא אסורה לבעלה ולבועלה.
 • קרובי משפחה מסויימים מנועים מלהינשא זה לזו: הורה עם ילדו, אח עם אחותו, אחיין עם דודתו וכדומה.
 • מי שיהדותם איננה ברורה דיה. מדובר בעיקר בעולים חדשים שאין להם מסמכים מטעם ארץ המוצא שלהם המוכיחים את יהדותם, ועל כן הרבנות אינה מוכנה לחתנם.
 • מי שנולד מהזרעה מלאכותית:

- אם האם פנויה הילד כשר.

- אם האם נשואה והזרע הוא של האב, הילד כשר.

- אם האם נשואה והזרע הוא מיהודי אחר, יש דעות שהילד נחשב שתוקי, קרי, מי שאינו יודע מי אביו, והוא פסול חיתון מדרבנן.

- אם האם נשואה והזרע מנכרי, או שההזרעה נעשתה בחו"ל, מקום בו רוב האנשים אינם יהודים, הילד כשר.

רשימת פסולי החיתון

על מנת להבטיח את שמירת האיסור לחתנם, הרבנות הראשית מנהלת רשימת פסולי חיתון המכונה גם רשימת מעוכבי נישואין. כפי הנראה כוללת רשימה זו גם רשימה של גברים אשר קיימו קשרים עם נשים בעודן נשואות.

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 6.4501 בדבר רשימות מעוכבי נישואין, קובעת את הכללים המשפטיים שצריכים להנחות את מערכת בתי הדין הרבניים בכל הקשור לניהול רשימת פסולי החיתון וקבלת החלטות בעניין זה.

ההנחיות נכתבו בזמן כהונתו של השופט העליון אהרון ברק כיועמ"ש לממשלה בשנת 1976, ועודכנו על ידי השופט העליון אליקים רובינשטיין בעת כהונתו כיועמ"ש לממשלה בשנת 2003.

ההנחיות מכירות בכך כי לרשמי הנישואין ולבתי הדין הרבניים ישנה סמכות לבחון ולבדוק האם אדם שמבקש להירשם לנישואין ברבנות הינו בעל כשירות להינשא על פי ההלכה, וזאת על פי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג- 1953 ופקודת הנישואים והגירושין (רישום), 1929.

במסגרת חוקים אלה, אין רושם הנישואין חייב לפעול על-פי הצהרותיהם של בני-הזוג הבאים להינשא, ומותר לו לבחון ולבדוק את כשירותו של המבקש להינשא על-פי דין תורה. כך גם פסק בית-המשפט העליון בהליך בג"צ 359/66 גיתיה נ' הרבנות הראשית והמועצה הדתית ירושלים.

עם זאת, ההנחיות קובעות כי הפעלת סמכות זו על ידי רשמי הנישואין ובתי הדין הרבניים צריכה להתבצע תוך הקפדה על זכויות הפרט.

בהתאם לכך, החלטות רושם הנישואין חייבות להתבסס על ראיות סבירות, ולאחר שניתנה לאדם הנידון זכות טיעון, וזאת כמפורט להלן:

 • מבחינת הראיות - החלטתו של רושם הנישואין לסרב לבקשתו של אדם להירשם לנישואין חייבת להתבסס על ראיות שאדם סביר היה רואה אותן כבעלות ערך הוכחתי, ואין הוא רשאי להסתמך על רכילות, השערות גרידא או שמועות בעלמא.
 • מבחינת זכות הטיעון - בטרם יקבל הרושם את החלטתו לסרב לבקשתו של אדם להירשם לנישואין, עליו:

(1) להודיע לאותו אדם כי התקבל אצלו מידע ביחס למעמדו האישי.

(2) לתת לאותו אדם הזדמנות לעיין במידע המצוי אצלו ביחס למעמדו האישי.

(3) לאפשר לאותו אדם לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו ביחס למידע המצוי בידי הרושם

רשימת פסולי החיתון תכלול החלטות משני סוגים בלבד: החלטות של בתי-דין רבניים ביחס לבעלי הדין שבפניהם, וכן החלטות של רושמי הנישואין המסרבים לבקשתו של אדם להירשם לנישואין.

על רשימת פסולי החיתון להיות סודית, ולהתנהל במשרד הדתות בלבד, וזאת על מנת שלא לפגוע בצנעת הפרט.

לפיכך, אסור לרשימה להיות חשופה למאות רשמי הנישואין הפעילים במדינה, בשל החשש שהיא תדלוף לרשות הרבים. תחת זאת יתנהל רישום מרכזי בעניין זה במשרד הדתות בלבד, אשר יהיה פתוח לרושמי הנישואין, כך שהם יוכלו לפנות ולקבל מידע לגבי מקרה אינדיבידואלי.

כיצד יכולים פסולי החיתון להינשא?

כאמור, פסולי החיתון אינם יכולים להינשא בארץ על פי ההלכה. עקב כך, פסולי החיתון יכולים להינשא זה לזה רק באמצעות נישואים אזרחיים שכיום אפשריים רק בחו"ל.

בעקבות פסק הדין שניתן בהליך בג"ץ 143/62 פונק שלזינגר נ' שר הפנים, גם בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל יכולים להירשם כנשואים במשרד הפנים בישראל.

עם זאת יש לזכור כי במקרה של פרידה בין בני הזוג, אזי יתכן שבמקרים מסויימים מבחינת הרבנות בארץ הם יאלצו בכל זאת להתגרש במסגרת בית דין רבני, וזאת לצורך קבלת גט לחומרא, למען הסר ספק.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון