×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה קבע פיצוי כספי גדול לאב בגין חטיפת בתו לטורקיה על ידי גרושתו...
פיצוי כספי גדול לאב בגין חטיפת בתו לתורכיה על ידי גרושתו
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו
ייעוץ משפטי על משמורת ילדים
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו

פיצוי מעל 2 מיליון ₪ לאב בגין חטיפת בתו על ידי האם

      18/02/2020 11:59

הליך הגירושין נחשב בדרך כלל להליך קשה מאד במובנים שונים, הן בפן הכלכלי-משפטי והן הפן הרגשי-נפשי.

הקושי המובנה הטמון בהליך זה נוטה להתעצם שבעתיים כאשר לבני הזוג יש גם ילדים משותפים. זאת, בין היתר מאחר שהחלטת הגירושין גורמת לפרידה לא רק בין בני הזוג עצמם, אלא גם בין ילדיהם המשותפים להורה אשר אינו מחזיק במשמורת הקבועה עליהם.

ישנם הורים אשר אינם משלימים ואינם מוכנים להסתפק במימוש הסדרי הראיה שניתנו להם במסגרת הסדר משמורת הילדים שנקבע להם.

חלק מהם אף מרחיק לכת, ומפר בצורה חמורה ובוטה את הסדרי המשמורת ואת החוק, וזאת באמצעות חטיפת הילדים לחו"ל.

בסקירה שלפניך נסביר בהרחבה אודות מקרה קיצוני של חטיפת ילדה על ידי אמה, לאחר שהשתיים יצאו לכאורה לביקור משפחתי בטורקיה ולא שבו ממנו.

האב שנותר בארץ חיפש את בתו במשך שנים ארוכות, תוך שהוא מוציא סכומי כסף אדירים בניסיונות לאתרה ולהשיבה לישראל. לאחר שהצליח, הגיש תביעת פיצויים כנגד האם החוטפת.

הכרעת בית המשפט לגבי חטיפת הילדה

במסגרת הגברת ההרתעה המשפטית מפני חטיפת ילדים, פסק בית המשפט לענייני משפחה ביום 17.2.2016 במסגרת הליך תמ"ש 15115-40 י.ש. נ' ט.א.א.ש פיצוי עתק בסך של 2,000,000 ₪ לאב אשר בתו נחטפה לתורכיה על ידי אמה, בנסיבות חמורות במיוחד.

המדובר היה בבני זוג, גבר ישראלי ואשה תורכיה, אשר נישאו בשנת 1997 ונולדה להם בת. באפריל 2004, בהיות הילדה בת 4 שנים, נסעה האם עם הבת לביקור אצל בני משפחתה בתורכיה, אשר אמור היה להימשך במשך 10 ימים בלבד. האם לא שבה עם הבת לישראל ולמעשה חטפה אותה.

עקב חטיפת הילדה שכר האב עורך דין המתמחה בדיני משפחה ונקט בהליכים להשבת הילדה לישראל לפי אמנת האג, וקיבל צו מבית משפט בתורכיה אשר הורה על השבת הילדה לישראל. למרות האמור האם הפרה את הצו.

האם גם הגישה שני ערעורים על הצו בפני בית המשפט העליון בתורכיה, אשר נדחו, ואף הגישה עתירה למניעת השבת הילדה לישראל בפני בית הדין הבינלאומי לזכויות אדם בשטרסבורג, שגם היא נדחתה, בהרכב של 15 שופטים.

למרות כל האמור האם המשיכה להפר את כל החלטות בתי המשפט השונים שהורו לה להשיב את הילדה לארץ. אם לא די בכך, האם אף נעלמה עם הילדה, וזאת למשך שנתיים וחצי ימים, במהלכם האב נותק מבתו לחלוטין, ולא ידע כלל היכן היא נמצאת.

לבסוף ולאחר מאמצים אדירים, הצליח האב לאתר באמצעות חוקרים פרטיים את האם והבת באיסטנבול, כשהן חיות שם כמוסלמיות ובזהות בדויה. הילדה הושבה לישראל במרץ 2008 ומאז היא חיה עם אביה בארץ.

חטיפת הילדה התמשכה על פני 4 שנים, כאשר הילדה נחטפה בהיותה בת 4 שנים והוחזרה בהיותה בת 8 שנים.

האב הגיש תביעת נזיקין בסך של מעל 2 מיליון ₪ כנגד האם בגין חטיפת הילדה, וכן נגד הוריה ואחותה של האם בגין סיוע לחטיפת הילדה.

ראשי הנזק כללו פיצוי בגין ההפסדים שנגרמו לאב בגין העלויות ההליכים המשפטיים בארץ ובחו"ל, כולל עלויות איתור האם והבת באמצעות שכירת חוקרים פרטיים, וכן פיצוי בגין הכאב, הסבל ועוגמת הנפש שנגרמו לו עקב החטיפה.

עילת התביעה התבססה על הפרת אמנת האג וסעיפים 15 ו-18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

סעיף 15 לחוק הכשרות קובע כי אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו. סעיף 18 לחוק קובע כי שני ההורים חייבים לפעול תוך הסכמה משותפת לגבי כל עניין הנתון לאפוטרופסות.

בית המשפט קבע כי משני סעיפים אלו עולה כי הורה אינו רשאי לקבוע על דעת עצמו את מקום מגורי הילד הקטין, ועליו לקבל את הסכמת ההורה השני לכך. במידה וההורה אינו עושה כך, קמה להורה השני עילת תביעה כלפיו. עוד נקבע כי חטיפת הילדה בניגוד לאמנת האג מקימה אף היא עילת תביעה ישירה של ההורה השני כנגד ההורה החוטף.

לגבי הפיצוי עבור ההוצאות, קבע בית המשפט כי בנסיבות המיוחדות של התיק ניתן לסטות מכללי הראיות לצורך עשיית צדק ולחשב את ההוצאות על דרך האומדנא, וזאת לאור סעיף 8(א) לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1985.

בין היתר, קבע בית המשפט שהוא שוכנע כי איתור הילדה היה כרוך בעבודת חקירה רבה, וכי לצורך כך נאלץ האב לשכור את שירותיהם של חוקרים בארץ ובחו"ל, אשר עבודתם כללה קבלת מידע מגורמים שונים ששולמו להם כספים רבים במזומן וללא קבלות.

לגבי הפיצוי בגין הכאב וסבל פסק בית המשפט לאב פיצוי עתק בסך של 650,000 ₪ בגין מעשה החטיפה שנמשך 4 שנים.

לשם כך התחשב בית המשפט, בין היתר, במעשיה החמורים של האם, אשר הפרה שוב ושוב את כל הצווים שהורו לה להשיב את הילדה לארץ.

האב אף היה בפחד ממשי שמא לא יצליח למצוא את הילדה ולא יראה אותה יותר, כשהנו נתון ללחצים קשים ביותר מצד משפחת האם, שהנה בעלת השפעה רבה וממון רב. כן נכפו עליו הליכים משפטיים רבים ובכללם הליכים פליליים וכל זאת בארץ זרה שהוא אינו דובר את שפתה.

כמו כן, במשך 4 שנות החטיפה נותקה הילדה מאביה, ובכך שללה האם מהאב את זכותו הטבעית לגדלה ולשהות במחיצתה. הילדה הוחזרה לאב כשהיא מוסתת לגמרי נגדו, כך שהיה לו קשה מאד לרכוש שוב את אמונה.

בית המשפט קבע כי: "אותות החטיפה לא הסתיימו ולא מצאו מזור עם החזרתה לישראל. "חור שחור" זה מפעפע ויפעפע ביחסיהם של התובע ובתו לכל אורך שנות חייהם".

בנוסף, הנתבעים חוייבו גם בתשלום הוצאות מיוחדות בסך של 40,000 ש"ח לפי תקנה 514 לתקנות סדר הדין האזרחי, מאחר שהם התנהלו בתיק באופן שאינו ראוי לכל אורכו ועשו כל שלאל ידם על מנת לעכב ולהכשיל את ניהולו על ידי הגשת בקשות סרק רבות.

בסך הכל נפסק לאב פיצוי בסך של מעל 2,000,000 ₪, אשר יש לקוות כי אף הוא יהווה כלי הרתעה אפקטיבי מפני חטיפת ילדים בעתיד.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   משמורת ילדים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון