×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בעלי החברה קבעו ביניהם כי במקרה של פטירת אחד מהם, המניות שלו יעברו לבעל החברה השני. האם ההסכם הנו בגדר ביצוע עסקה אסורה בירושה ומנוגד לחוק?
סעיף 8(א) אוסר על ביצוע עסקה בירושה ומה לגבי עסקה בעיזבון?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

ביצוע עסקה בירושה: סעיף 8(א) לחוק הירושה

      23/04/2020 11:36

סעיף בהסכם בין בעלי חברה אשר קובע שבמקרה של פטירת מי מהם תועברנה מניותיו לבעל המניות השני, הינו סעיף אשר אינו נוגד את סעיף 8(א) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, שאוסר על ביצוע עסקאות בירושה עתידית, ועל כן הינו סעיף חוקי ותקף.

כך נקבע בממסגרת פסק הדין המעניין בהליך ת"ע 26289-03-19 ר.ב. נ' ר.ש. שהתנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.

פסק הדין קבע שסעיף העברת המניות האמור אינו מהווה עסקה בירושה כי אם עסקה בעיזבון, שאינה אסורה לפי סעיף 8(א) לחוק ועל כן הנה חוקית ותקפה.

עסקת העברת המניות וטענות הצדדים

תיק זה עסק בהסכם מייסדים שנערך בין בעלים של שתי חברות נפרדות, שהחליטו להקים חברה שלישית באמצעות שתי החברות שבבעלותם, בחלקים שווים ביניהם.

ההסכם כלל סעיף שקבע שבמות אחד משני בעלי החברה, תועברנה המניות בחברה של המנוח לבעל המניות השני, שנותר בחיים, ללא תמורה.

כשנה לאחר מכן, נפטר אחד משני בעלי החברה ומונה לו מנהל עיזבון.

בעל המניות שנותר בחיים העביר את מניותיו של המנוח לרשותו, בהתאם לאותו סעיף בהסכם המייסדים ובעקבות זאת הגיש נגדו מנהל עיזבון המנוח תביעה להשבת המניות.

מנהל עיזבון המנוח טען שסעיף העברת המניות מהווה הסכם בדבר ירושתו העתידית של אדם ועל כן הינו בטל, וזאת מאחר שהוא מנוגד לסעיף 8 לחוק (א) הירושה, שקובע כי: "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם - בטלים".

בעל המניות הסביר שסעיף העברת המניות נקבע בינו למנוח מאחר שהם לא רצו להימצא במצב שבו יכפה על מי מהם להמשיך ולפעול בחברה עם גורמים זרים בחברה, במקרה שמי מהם ילך לעולמו.

לדבריו, לאף אחד מהם לא היו יורשים מקרבה ראשונה ועל כן הם חששו מכניסתו של גורם זר לחברה.

לגבי חוקיות הסעיף, טען בעל המניות שאין המדובר בעסקה בירושה אלא בעסקה בנכסי עיזבון, אשר הוכרה כחוקית ותקפה בפסיקה.

לדבריו, הסעיף לא נועד לעקוף את הוראות חוק הירושה, אלא רק כדי לשמור על האינטרסים של החברה, באמצעות קביעת מנגנון שיגביל את עבירתן של המניות במקרה של פטירת אחד מבעלי המניות.

סעיף 8(א) לחוק אוסר על ביצוע עסקה בירושה להבדיל מביצוע עסקה בעיזבון

בית המשפט הבהיר שהטעם לסעיף 8(א) לחוק הירושה נובע מרצון המחוקק לקבוע שהדרך היחידה לשנות הסדרי ירושה תהיה בדרך של כתיבת צוואה בלבד, כך נקבע בין השאר בפסק הדין החשוב בהליך ע"א 682/74 יקותיאל נ' ברגמן.

בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע שיש לפרש את סעיף 8(א) לחוק הירושה על דרך הצמצום המרבי והקפדנות החמורה וזאת בשל ההגבלה שהוא מטיל על חופש החוזים.

הלכה זו נובעת מהעמדה שמקדשת את חופש החוזים ומסתייגת מכל ניסיון להגביל אדם מלהתקשר בעסקאות בנוגע לרכושו, לרבות במקרים בהם לא עולה חשד לפגיעה ברצונו החופשי והטוב, או בדבר קיומה של השפעה זרה.

פסק דין יקותיאל קובע שהמחוקק מבדיל בין המונח ירושה למונח עיזבון ובהמשך לכך עורך אבחנה בין ביצוע עסקה בירושה לביצוע עסקה בעיזבון וקובע שסעיף 8(א) לחוק אוסר רק על ביצוע עסקה בירושה, בעוד שהוא אינו אוסר על ביצוע עסקה בעיזבון.

האבחנה בין ירושה לעיזבון נובעת מסעיף 1 לחוק הירושה שקובע כי: "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו" בעוד שסעיף 8(א) לחוק משתמש במילה "ירושה" ולא "עיזבון", כאשר הירושה היא הזכות שמכוחה עובר העיזבון במות המוריש לידי יורשיו.

לפי פסק דין יקותיאל, סעיף 8(א) לחוק אינו אוסר על עריכת הסכם בעיזבון קרי, הסכם שנוגע לעיזבונו העתידי של מוריש שעודנו חי, או הסכם בדבר נכס מסויים מנכסי עזבונו.

סעיף חוק זה אוסר אך ורק על עריכת הסכמי ירושה קרי, הסכמים שמתיימרים להעביר יורש מירושתו או לעשות ליורש את מי שאינו יורש, לא לפי הדין ולא לפי צוואה. המדובר בהענקה או בשלילה של זכות ירושה ולא בעסקות הנוגעות לנכסי עיזבון.

במקרה דנן, מאחר שהמייסדים בחרו להחזיק במניות בחברה באמצעות שתי חברות ולא כאנשים פרטיים, ציין בית המשפט שספק בעיניו אם חוק הירושה ובמיוחד סעיף 8(א) שלו, בכלל חלים על הסכם המייסדים.

בהמשך קבע בית המשפט שסעיף העברת המניות במקרה דנן הנו בגדר עסקה בעיזבון ולא בגדר עסקה בירושה ולכן הוא לא מנוגד לסעיף 8(א) לחוק הירושה, אלא חוקי ותקף.

בית המשפט קבע שסעיף העברת המניות איננו מבקש להפוך ליורש את מי שאיננו יורש, או לגזול מיורש את מעמדו שבדין, אלא הוא מתייחס לעסקה ספציפית בעיזבונם העתידי של כל אחד מבעלי המניות בחברה.

הסעיף לא קבע הסדר בדבר ירושתו העתידית של מי מבעלי המניות אלא הסדר הנוגע למניות החברה.

מדובר בחברה קטנה, והסעיף משקף את רצון המנוח ושותפו שעם מותו של אחד מהם, תועברנה מניותיו לשותף הנותר ולא ליורשים או לצדדים אחרים, בפרט שאין לאף אחד מהם יורשים מדרגה ראשונה.

לפיכך, עלינו לתת תוקף לרצונו וחירותו של האדם. זוהי גם התכלית של חוק הירושה. צוואה היא רצונו החופשי של המצווה וברוח זו יש לראות אף את הסכם המייסדים כמעין "הוראת צוואה" שמשקפת את רצונו של המנוח לגבי גורל החברה.

בהתאם לכך הורה בית המשפט על דחיית תביעת מנהל עיזבון המנוח להשבת מחצית מניות החברה שהועברו לבעל המניות שנותר בחיים.

קריאה נוספת: משמעות החוקית של הסכם חלוקת עיזבון

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון