×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה פסק בשאלה מעניינת: איפה עובר הגבול בין מה שמותר לצדדים המתגרשים לשתף עם בני משפחה, לבין שיתוף שעלול להוות פגיעה בפרטיות...
עירוב בני משפחה בפרטי הליך גירושין - הזכות לשתף מול הזכות לפרטיות
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

עירוב בני משפחה בהליך הגירושין יכול לפגוע בפרטיות!

      01/04/2019 15:03

כאשר שני בני זוג נקלעים להליך גירושין נראה שאך טבעי שמי מהם ייערב ויישתף בני משפחה שקרובים לו בפרטי הליך הגירושין למשל, למטרת פריקה רגשית וקבלת תמיכה, ו/או למטרת התייעצות כיצד לנהוג במסגרת הליך זה וכדומה.

יחד עם זאת בהליך תמ"ש 62002-05-16 ק. נ' ד. אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקוה, נדונה השאלה עד כמה עירוב בני משפחה קרובים בפרטי הליך הגירושין בין בני זוג מהווה פגיעה בפרטיות, בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א–1981.

תיק זה עסק בתביעה בשני בני זוג מבוגרים שהתגרשו לאחר 4 שנות נישואים, כאשר לכל אחד מהם יש ילדים משלו ממערכת נישואים קודמת.

האשה שיתפה את ילדיה בפרטי הליך הגירושין שלה מבן זוגה וכן הציגה בפניהם את הסכם הגירושין ביניהם וכן את פרוטוקול הדיון בהליך הגירושין שהתנהל ביניהם בבית הדין הרבני.

לאחר הגירושים, הגישו ילדי האשה תביעה נגד בעלה לשעבר לפיה הוא נדרש לשלם להם סכום כספי שהוא התחייב לשלם להם במסגרת מסמך התחייבות בכתב, בשעה שהבעל התכחש לחוב זה.

במסגרת תביעה זו, הגישו הילדים גם את הסכם הגירושין, שבו נזכר מסמך התחייבות בכתב הנ"ל וכן את פרוטוקול הדיון בבית הדין הרבני, שבו אישר הגבר את קיום חובו לילדי האשה, ממנו הוא ניסה להתחמק כאמור.

הגבר הגיש תביעת פיצויים כנגד האשה, בין היתר בטענה שעירוב ילדיה בפרטי הליך הגירושין שלהם והצגת מסמכי ההסכם והפרוטוקול בפניהם מהווה פגיעה בפרטיות שלו וכי מסירת מסמכים אלו על ידי האשה לילדיה אף מהווה רשלנות.

ניגוד האינטרסים שבין זכות הפרטיות לזכות השיתוף

אשר לטענת הפגיעה בפרטיות, ציין בית המשפט שהשמירה על פרטיותו של אדם הנה זכות חשובה, שקיבלה מעמד של זכות יסוד, בהתאם לסעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק הגנת הפרטיות וכי מטרת החוק הנה להגן על הפרט מפני התקשורת ומפני הרשות, שלא יוכלו לחדור לענייניו האישיים ולפרסם מידע אודותיו.

כמו כן, אין חולק שהעניינים שבין בני זוג הינם עניינים פרטיים לכל אחד מהם ומטבע הדברים, כאשר עוסקים בענייני זוגיות, ברור שאם אדם זר, או אפילו אחד מבני הזוג, יפרסם ברבים עניינים אישיים שנוגעים לחיי הזוגיות, יהיה בכך משום פגיעה בפרטיותו של הצד שלא הסכים לפרסום.

בהתאם לכך, ניתן לומר שכאשר אחד מבני הזוג משתף אדם אחר בפרטים אישיים ביחס לחיי הזוגיות שלו, הרי שבכך הוא בהכרח פוגע בפרטיותו של בן או בת זוגו.

יחד עם זאת, יש לבדוק האם זו היתה כוונת המחוקק עת נחקק החוק להגנת הפרטיות. כלומר, האם החוק נועד למנוע, מכל אדם, לשתף כל צד שלישי בפרטים אישיים הנוגעים לו ולבן זוגו ולרבות חבר קרוב או בן משפחה.

במצב דברים זה יש לאזן בין שתי זכויות. האחת, זכותו של האחד לשמור על פרטיותו והשניה, זכותו של האחר לשתף אחרים, כגון חברים, בני משפחה, אנשי טיפול וכיו"ב, בפרטים אישיים מחייו שלו, גם אם מדובר בעניינים הקשורים בזוגיות ובפרט עת הוא בסכסוך בת הזוג, שאז יתכן והצורך לשתף אף גובר באופן טבעי.

בנוסף, יש לתת משקל לרמת הציפיה של הצד הנפגע וזאת הן לגבי הציפיה האובייקטיבית קרי, האם האדם הסביר היה מצפה שהדברים לא יועברו לידיעת צד שלישי, והן לגבי הציפיה הסובייקטיבית קרי, האם הוא ציפה שהדברים ישארו בינו לבין האחר ולא יועברו לצד ג' כלשהו.

לאור האמור לעיל, יש לבחון אם התנהגות האשה מהווה פגיעה בפרטיות הגבר ואם כן, האם עומדת לה הגנה כלשהי לפי החוק.

קראו עוד בנושא: האם ניתן להציג בהליכים ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות?

מהו שיתוף סביר?

בית המשפט לענייני משפחה קבע שהעובדה שאישה משתפת את ילדיה הבוגרים בפרטי הגירושין מבן זוגה, שאינו אביהם, יכולה להיחשב כשיתוף סביר, בעיקר ביחס לילדים שהיו מעורבים בחיי בני הזוג גם בזמן הנישואים ובפרט כאשר המידע שהובא לידיעתם עוסק בענייני חלוקת הרכוש של בני הזוג.

ברמה האובייקטיבית, אין זה נחשב חריג בין בני זוג, שמי מהם נוטה לערב בני משפחה קרובים, כגון הורים, אחים ואף חברים, בפרטים מחייו האישיים וממערכת היחסים שלו עם בן או בת הזוג שלו, אם באופן שוטף ברמת 'רכילות' ואם כאשר מצויים הם בסכסוך.

הדברים מקובלים ורווחים יותר עת הנושאים בהם מערבים את אותם צדדים שלישיים נוגעים לנושאים רכושיים, שהצדדים השלישיים יודעים על קיומם. כך לדוגמא, כאשר מדובר בהורים שסייעו לילדם לצבור את הרכוש שבמחלוקת, או כאשר בעל דין מבקש להיוועץ עם הוריו, אחיו וקרובים אחרים באשר לנושאים כלכליים כמו לדוגמא ניהול עסק משפחתי וכדומה.

אם נאמר שכל שיתוף של אדם בנושאים אישיים, זוגיים או כלכליים מחיי הזוגיות, מהווה פגיעה אסורה בפרטיות יווצר מצב של גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה.

הצורך האנושי לשתף אחרים גם בעניינים אישיים, הוא צורך טבעי ומוכר ונראה שאף פרץ גבולות בעידן האינטרנט, בו לא פעם אנשים נוטים לשתף זרים באורחות חייהם, בתמונות אישיות ובחוויות, שלהם ושל קרוביהם, אם לצורך קבלת אישור חברתי לדרך הפעולה בה נקטו, אם משום שהם מבקשים לקבל עצה ואם רק בשל הצורך האישי שלהם לשתף.

אולם, לא תמיד מקבל המפרסם אישור מחבריו לחוויה, לשתף בדבר החוויה שעברו. במצב הדברים שנוצר, מצופה כי הצד שמבקש להימנע מפגיעה בפרטיותו, הוא שיידרש לעשות מעשה, כדי לשמור על פרטיותו.

כך לדוגמא, כאשר מתפרסם ברשתות החברתיות פרסום שיש בו כדי לפגוע בפרטיות צד ג', אותו צד יפעל להסרת הפרסום, או להסרת הקישור אליו.

כך, גם כאשר מפעם לפעם נחשף בתקשורת כי קיים סכסוך זוגי בין ידוענים או בני זוג מהעשירון העליון שמתגרשים, הציפייה הנה כי לא יחשפו בתקשורת פרטים מתוך ההליכים המתנהלים ביניהם או מתוך הסכם הגירושין ויש מקרים בהם אלה נוהגים להחתים איש את רעהו על הסכם סודיות מתאים.

הקושי הגדול הוא כאשר המחלוקת הנה בין שני בני זוג, שאחד מהם מחליט לשתף בחוויות ופרטים מחיי הזוגיות שלא על דעת האחר. במקרה כזה, יש לזכור שזכותו של אדם לפרטיות נפגעת מעצם העובדה שבן זוגו מחליט לשתף בנושאים פרטיים.

אולם, המדיניות השיפוטית הראויה הנה כי אדם לא יהיה חשוף לתביעה רק משום ששיתף את קרוביו בפרטים מחיי הזוגיות, גם ובפרט אם הוא מצוי במסגת הליכים המתנהלים בערכאה משפטית, במהלך תביעת גירושין מול בן או בת הזוג, אלא אם בדברים שפורסמו היה כדי להשפיל או לפגוע באחר, או שמדובר בפרטים אישיים במיוחד.

לשם כך, עלינו לבחון בכל מקרה מה פורסם, למי ולמה וכן לבחון את רמת הציפייה שהיתה לצד האחר כי הדברים לא יחשפו.

מן הכלל אל הפרט

בתביעה שבנדון האשה הציגה לילדיה את הסכם הגירושין בינה לבין הגרוש, כאשר רובו ככולו נוגע לנושאים של חלוקת הרכוש בין הצדדים.

ילדיה של האשה היו מודעים לפרטי הרכוש של אימם ונראה כי הגיעו לגיל בו הם משמשים אוזן קשבת, תומכת ומייעצת לאימם, בסכסוכים שיש לה עם אחרים וגם עם בעלה, שאינו אביהם. עיון בהסכם מעלה כי אין הוא כולל פרטים אישיים באופן מיוחד.

הגבר אישר כי ילדיה של האשה היו מעורבים בכל הנוגע לעניינים שבינו לבין אמם. משכך, סביר להניח שהוא ציפה שגם פרטי ההסכם ביניהם יגיעו לאוזניהם.

הדבר מקבל משנה תוקף בהתחשב בכך שרמת העברית של האשה איננה ברמת שפת אם ובית המשפט קיבל את טענתה כי בקשה לקבל מילדיה הסבר מדוייק יותר לדברים שנאמרו בדיון ונכתבו בהסכם בעברית.

בית המשפט קבע כי באיזון הכולל, עצם העובדה שהאשה הציגה את הסכם הגירושין עליו חתמה לילדיה, אינה מהווה פגיעה בפרטיות הגבר באופן שיחשב כעוולה נזיקית.

יתרה מכך, גם אם היה מדובר בפגיעה בפרטיות הגבר, היתה עומדת לאשה ההגנה לפי סעיף 18(2)(ג) לחוק הגנת הפרטיות, לפיה תהא הגנה לפוגע אם הפגיעה נעשתה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הפוגע, שכן האשה העבירה לילדיה את המסמכים האמורים כדי לסייע להם בהליך המשפטי שהיה ביניהם לבין הגבר ולפיכך המדובר באינטרס אישי כשר של אדם, לסייע לילדיו להוכיח תביעתם, כאשר ההוכחות מצויות בידיו.

בנוסף, דחה בית המשפט גם את טענת הגבר לפיה מסירת המסמכים על ידי האשה לילדיה מהווה רשלנות.

עוולת הרשלנות הקבועה בסעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], מתייחסת למעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, ביחס לאדם אחר, שלגביו מוטלת עליו חובת זהירות.

בית המשפט קבע שביחסים שבין בני זוג אכן קיימת חובת זהירות המחייבת כל אחד לכבד את פרטיות האחר, אולם הוא גם קבע שהצגת המסמכים האמורים לפני בני משפחה קרובים, ולא משנה לאיזו מטרה, אינה מהווה התנהגות שהאדם הסביר לא היה נוהג בה, בפרט שהצגת המסמכים נועדה לסייע לילדיה להוכיח תביעתם, לאחר שהגבר התכחש לחובו כלפי ילדיה.

בנוסף, כדי לבסס תביעה לפיצוי בגין עוולת הרשלנות, היה על הגבר להוכיח כי נגרם לו נזק וזאת לא נעשה.

בהתאם לכך בית המשפט לענייני משפחה דחה את תביעת הגבר נגד האשה והוא אף חייב אותו לשלם לה 20,000 ₪ בגין הוצאותיה המשפטיות.

קראו עוד בנושא: פסיקת פיצויים לאב גרוש בשל עוגמת נפש

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון