×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
האם עיקול שהוטל על נכסיו של אדם, יוכל לכלול גם מימוש עיקול על נכס שהעביר את זכויותיו עליו במהלך הסכם גירושין?
העברת נדל"ן במסגרת הסכם גירושין מול עיקול מאוחר - מי גובר?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

מה גובר, הסכם גירושין או עיקול שהוטל לאחריו?

      15/05/2017 12:03
סוגיית העסקאות הנוגדות, או תחרות הזכויות, מוצאת את ביטויה פעמים רבות בתחום המקרקעין. מדובר בסיטואציה בה שני צדדים יריבים טוענים לקיומה של זכות משלהם בנכס מקרקעין, ועל כן יש להכריע ביניהם, ולקבוע זכותו של מי מהם גוברת על זכותו של השני.

העיקרון המקובל בעניין זה הינו כי זכותו של הצד הראשון בזמן גוברת על זכותו של הצד השני, המאוחר בזמן, אלא אם כן הצד השני פעל בתום לב ובתמורה, והזכות נרשמה לטובתו בעודו תם לב, וזאת בהתאם לסעיף 9 לחוק המקרקעין.

במסגרת הליך ה"פ 29018-06-15 ע.כ. נ' מ.א, אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי-מרכז בלוד, נדונה סיטוציה ייחודית של תחרות זכויות במקרקעין. תיק זה עסק באב לילדים אשר התחייב במסגרת הסכם הגירושין שבינו לבין גרושתו להעביר לילדיו את זכויותיו בדירת המגורים שרכש עם האשה, וזאת מייד לאחר הסדרת הגט בין האב לאשה. ההסכם קיבל תוקף של פסק דין בבית הדין הרבני, אולם מסיבה כלשהי האב לא טרח לבצע את העברת את רישום זכויותיו בדירה על שם הילדים.

כעבור למעלה מ-15 שנים הוטל עיקול מטעם נושה של האב על זכויותיו של האב בדירה. כתוצאה מכך התעוררה מחלוקת בין הילדים לבין הנושה לגבי הזכויות בדירה, בעקבותיה עתרו הילדים לקבלת פסק דין אשר מצהיר כי זכויותיהם בדירה שמכוח הסכם הגירושין גוברות על העיקול שהוטל ע"י הנושה של האב.

יצויין כי הסכם הגירושין נחתם בשעה שהילדים היו קטינים, וכי הם המשיכו להתגורר בדירה עם אמם גם לאחר הסכם הגירושין, ולרבות במועד הגשת העתירה לבית המשפט.

הילדים טענו כי לאביהם, החייב, אין כל זכויות בדירה, מאחר שזכויותיו בדירה הוענקו להם בהתאם להסכם הגירושין, וכי יש להם זכות קניינית או מעין קניינית או זכות שביושר בדירה, מכוח הסכם הגירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין בבית הדין הרבני.

לפיכך, זכויותיהם בדירה גוברות על זכויות הנושה המאוחר בזמן, וזאת בהתאם להלכה שנקבעה בהליך ע"א 189/95 בנק אוצר החייל נ' אהרונוב.

הנושה טען, בין היתר, כי התחייבות האב להעברת זכויותיו בדירה לילדים במסגרת הסכם הגירושין עולה כדי התחייבות לעשות עיסקה בלבד, בפרט שזכויות החכירה שלו עצמו ושל גרושתו טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין / טאבו, ועל כן זכותו שלו כמעקל גוברת על זכויות הילדים.

לחילופין, טען הנושה כי העברת הזכויות בדירה לילדים נעשתה ללא תמורה, ועל כן המדובר בהתחייבות למתן מתנה שלא נסתיימה ברישום, עליה יש להחיל את ההלכה שנקבעה בהליך ע"א 11502/05 לניאדו נ' הולנד ישראל בע"מ, לפיה המעקל גובר על בעל התחייבות לקבלת המתנה.

הנושה אף טען שלא מתקיימים החריגים שנקבעו בהלכת לניאדו, שכן האב וגרושתו פעלו בחוסר תום לב במסגרת הסכם הגירושין כדי להבריח את נכסיו של האב מפני נושיו.

בית המשפט ציין בתחילת דבריו כי ראשית יש לסווג את הסכם הגירושין כהסכם מכר או כהסכם מתנה, ובהתאם לכך יש להגדיר את הילדים כרוכשים או כמקבלי מתנה. שכן, זכותו של מקבל המתנה אינה במעמד שווה לזכויות הרוכש, בכל הקשור לתחרות הזכויות בין כל אחד מהם לבין הנושה, מאחר שאינטרס ההסתמכות של מקבל המתנה הינו בעל משקל נמוך מאינטרס ההסתמכות של רוכש בעסקת מכר.

לפיכך, כאשר יש תחרות זכויות בין נושה לבין מקבל מתנה, שטרם השלים את רישום זכויותיו בנכס שקיבל במתנה, נקודת המוצא תהיה מתן עדיפות לנושה, אם יוכח קיומם של חריגים מסויימים, וזאת כאמור בהלכת לניאדו.

לעומת זאת, כאשר יש תחרות זכויות בין נושה לבין רוכש, שטרם השלים את רישום זכויותיו בנכס שרכש, זכותו של הרוכש גוברת, וזאת כפי שנקבע בהלכת אהרונוב.

גם באותו מקרה מדובר היה בהסכם גירושין, במסגרתו העביר הבעל לאשה את זכויותיו בנכס, ופסק הדין מתייחס לאשה לכל אורך הדרך כאל רוכשת. עוד נפסק בהלכת אהרונוב כי היא אינה מוגבלת רק להקנייתה של זכות הבעלות, אלא היא חלה על הקנייה של כל זכות אחרת במקרקעין או במיטלטלין, וכי לקונה אשר התחייבו להקנות לו זכות בנכס מקרקעין או מיטלטלין, זכות שביושר בנכס נושא ההתחייבות.

בהתאם לאמור לעיל, ביהמ"ש קבע כי בנסיבות המקרה דנן, יש לסווג את הסכם הגירושין כהסכם מכר ולא כהסכם מתנה, ומכאן שיש לסווג את הילדים כרוכשים ולא כמקבלי מתנה, ועל כן זכויותיהם בדירה גוברות על זכויותיו של הנושהבדירה.

שכן, ראשית, לא ניתן לסווג את אינטרס ההסתמכות של הילדים במקרה דנן כאינטרס השקול לזה של מקבל מתנה רגיל, בפרט שהם מתגוררים בדירה ביחד עם אמם עד היום, ועל כן יש בכך כדי לחזק את הסתמכותם על הענקת הזכויות בדירה.

שנית, לא ניתן לסווג את הענקת הדירה לילדים כהענקה ללא תמורה / מתנה, מאחר שמהסכם הגירושין עולה כי הבעל הסכים לוותר על זכויותיו בדירה לטובת הילדים רק בתמורה לכך שתשלום המזונות על ידי האב עבור הילדים יכלול את חלקם של הילדים בתשלום המשכנתא בגין הזכויות שהוענקו להם בדירה, וכי האם אף התחייבה לשפות את האב במידה והילדים יגישו נגדו תביעה להגדלת תשלומי המזונות.

שלישית, גם משיקולים של מדיניות משפטית ראויה יש, ככלל, לתת עדיפות לאינטרס ההסתמכות של קטינים במסגרת הסכמי גירושין של הוריהם, על פני אינטרס ההסתמכות של מעקל מאוחר שהוא נושה של אחד מההורים, כאשר חריג למצב זה יהיה כאשר ההורים או מי מהם עושים שימוש בילדים כחלק מהסכם שהוא למראית עין בלבד.

בית המשפט דחה גם את טענות הנושה לפיו האב וגרושתו פעלו בחוסר תום לב במסגרת הסכם הגירושין כדי להבריח את זכויותיו של האב מפני נושיו, ולאור כל האמור לעיל קבע בית המשפט כי זכויותיהם של הילדים בדירה מכוח הסכם הגירושין שבין הוריהם גוברות על צו העיקול שהוטל על ידי הנושה של האב על הדירה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון