×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך וההליך הדרוש לשם הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בן או בת זוג...
הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לפני במהלך או אחרי הליך גירושין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ - איך ומתי?

      07/11/2017 12:22

צו עיכוב יציאה הינו צו אשר אוסר את יציאתו של אדם מן הארץ במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים נגדו וזאת למשך התקופה המוגדרת בצו.

מטרת הצו הנה למנוע מהאדם התחמקות מהשתתפות בהליכים משפטיים ו/או מביצוע פסק דין באמצעות בריחה לחו"ל.

ניתן להוציא את צו עיכוב היציאה מהארץ במסגרת הליכים משפטיים שונים, כולל הליכים אזרחיים, הליכים פליליים, וגם בהקשר של הליכי גירושין.

הסמכות להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ בהקשר של הליכי גירושין נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני וכן ללשכת ההוצאה לפועל.

ניתן לבקש את הוצאת הצו בכל שלב במהלך הליכי הגירושין, לאחר סיומם ואף עוד לפני הגשתם, במידה וקיים צורך דחוף שמצדיק זאת. כמובן שמוטב לפנות בנושא בייצוג של עורך דין גירושין מנוסה בלבד, ולא באופן עצמאי.

עילות המקובלות להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ

העילות המקובלות להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ הנן:

הבעל מתכוון לברוח לחו"ל על מנת להותיר את האישה עגונה וללא גט - במצב זה ומשהובא הדבר לידיעת האישה, עליה לפנות לבית המשפט בהקדם האפשרי, על מנת למנוע את התחמקותו של הבעל.

אחד הצדדים מתכוון להבריח רכוש המשותף לבני הזוג לחו"ל וזאת כדי למנוע את חלוקתו ביניהם - גם במקרה כזה יש צורך בפניה מהירה לבית המשפט לענייני משפחה.

אחד הצדדים מתכוון להבריח לחו"ל ילדים משותפים לשני הצדדים וזאת כדי להרחיקם מההורה השני ולמנוע ממנו להיות עמם בקשר או לקבל עליהם משמורת. במקרה כזה יש להוציא את צו העיכוב הן כלפי אותו צד והן כלפי הילדים.

הוצאת צו עיכוב יציאה כנגד הילדים רלוונטית במיוחד לגבי מקרים בהם אחד מההורים מבקש לצאת עמם לחו"ל. עקרונית, כאשר אחד מההורים מעוניין לצאת עם הילדים לחו"ל, לרבות למטרת נופש וכדומה, עליו לקבל את הסכמתו בכתב של ההורה השני לכך וזאת מתוקף זכויות האפוטרופסות הקיימות לכל הורה ביחס לילדו.

על מנת למנוע מצב בו אותו הורה מוציא את הילד לחו"ל ללא קבלת הסכמת ההורה השני וזאת במיוחד כאשר קיים חשש שאותו הורה לא יחזיר את הילדים ארצה, ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הילדים.

כדי לחסוך את הצורך בנקיטת הליכים דחופים להוצאת צו כזה במקרה שמתעורר חשש שאחד ההורים מנסה להוציאם לחו"ל ללא הסכמת הורה השני, מומלץ במידת האפשר, לקבוע כבר במסגרת עריכת הסכם גירושין, כי לאחר הגירושין יוצא צו עיכוב יציאה קבוע נגד הילדים וזאת עד להגיעם לגיל 18.

בהתאם לכך, בכל מקרה בו אחד ההורים יהיה מעוניין לצאת עם הילדים לחו"ל, יהיה עליו לעתור להסרת הצו הקבוע באופן זמני, למשך היציאה לחו"ל בלבד וזאת כנגד מתן ערבויות עליהן יוסכם בין הצדדים על מנת להבטיח את החזרת הילדים ארצה מחו"ל. עם שובם של הילדים יתחדש תוקף הצו שוב.

בעניין זה יש לשים לב כי תוקף צו עיכוב יציאה כנגד הבעל או האשה, בהיותם בגירים, הינו עד לשנה אחת בלבד, למעט צו עיכוב שניתן כלפי הבעל לגבי תשלום מזונות, כפי שיוסבר להלן. לאחר מכן, יש לבקש את חידוש תוקף הצו.

לעומת זאת, תוקף צו עיכוב היציאה כנגד הילדים הקטינים הנו עד להגיעם לגיל 18 וזאת כל עוד לא התבקש אחרת.

האב מעוניין להתחמק מתשלום מזונות - לאחר סיום הליכי הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, ובמידה ובמסגרת הליכים אלו ניתן כלפי הבעל פסק דין שמחייב אותו לשלם מזונות לאשה ו/או לילדים, קיימת סמכות להוצאת צו עיכוב כנגד הבעל גם במסגרת הליכי הוצאה לפועל, במידה וקיים חשש שהוא יברח לחו"ל על מנת להתחמק מביצוע תשלום המזונות.

בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע כי באיזון בין זכות החייב לחופש התנועה לבין זכות הקטינים למזונותיהם – הרי שזכות הקטינים גוברת.

יתרה מכך, לפי חוק ההוצאה לפועל, אף אין דרישה לקיומו של חוב מזונות בפועל כדי לפתוח תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות ונקיטת הליכים במסגרת התיק.

לפיכך, ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל רק על בסיס חוב פסוק עתידי בלבד וגם אם החייב משלם את דמי המזונות באופן סדיר, זאת במידה וקיים חשש סביר שהוא יתחמק מלשלם את המזונות העתידיים. כך נקבע במסגרת הליך תמ"ש (ת"א) 11540/06 וכן הליך ע"ר (חיפה) 12608-12-13.

קראו בהרחבה: מה ניתן לעשות עם הגרוש לא משלם מזונות?

תוקף צו העיכוב לגבי תשלום מזונות איננו מוגבל בזמן וזאת כדי להבטיח את תשלום המזונות העתידיים, כאמור. במידה והמדובר במקרה בו קיים רק חוב עבר בגין תשלום מזונות, מאחר שהאב כבר פטור מלשלם מזונות עתידים, הצו יעמוד בתוקפו עד לפרעון חוב העבר.

הגשת בקשה לעיכוב יציאה ושיקול דעת בית המשפט

את הבקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ יש להגיש בכתב, ולפרט במסגרתה את העובדות שמהוות בסיס לה. לבקשה יש לצרף תצהיר לאימות העובדות המתוארות בה וכן תמצית ממרשם האוכלוסין הכוללת את פרטי האדם נגדו מוצא הצו.

עם הגשת הבקשה תנתן לצד השני הזדמנות להגיב לבקשה זו, באמצעות הגשת תגובה בכתב. בשני המקרים ראוי להיות מיוצג על ידי עורך דין מנוסה בדיני משפחה, אשר ידע כיצד להכין בקשה ראויה / תגובה מנוסחת ומנומקת היטב.

בדיון ולפני החלטה לגבי מתן הצו ישקול בית המשפט מגוון שיקולים, על מנת לקבוע האם הוצאת הצו הנה מוצדקת דיה לאור הפגיעה בחופש התנועה של מי שכנגדו מוצא הצו:

  • קיים חשש סביר שיציאת בן הזוג מהארץ אכן תכביד על ביצוע ההליך או פסק הדין כנגדו. לשם כך דרושות ראיות מהימנות של ממש.
  • האם הצו הינו מידתי או שהינו פוגעני במידה העולה על הנדרש. לשם כך יש לבחון האם קיימים אמצעים חלופיים פוגעים פחות, שבאמצעותם ניתן להשיג את המטרה שלשמה ניתן הצו; האם משך תקופת הצו המבוקש איננו ארוך מדי וכדומה.

אם הגוף שדן בבקשה יגיע למשל, למסקנה כי המדובר בבקשה טורדנית, אשר הוגשה מטעמים טקטיים בלבד במסגרת הליכי הגירושין וזאת על מנת להתיש ולהכביד על אותו בן הזוג שלא לצורך, הוא לא ייעתר לה וידחה אותה.

לחילופין, יתכן שהוא ישתכנע שיש מקום להתנות את יציאת הצד שכנגדו מבוקש הצד באמצעות הפקדת ערובות הולמות.

הערבויות יכולות להינתן לרבות באמצעות ערבות בנקאית או יפוי כח בלתי חוזר על נכס מקרקעין השייך למבקש, אשר יאפשר העברת הנכס לצד השני, במידה והמבקש לא יחזור ארצה במועד שנקבע לו.

תהא אשר תהא ההחלטה בבקשה להוצאת צו עיכוב היציאה מהארץ, ניתן יהיה לפעול גם לביטולה, אם כי גם לשם כך מומלץ כמובן לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני משפחה.

קראו עוד בנושא: סעדים זמניים בהליכי גירושין - כל מה שצריך לדעת!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון