×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
שינוי מהותי בעניין תשלומי מזונות ילדים בבית הדין הרבני: הכירו את העמדה המהפכנית של הרב אוריאל אליהו לגבי החיוב במזונות ילדים לפי ההלכה...
הרב אוריאל אליהו: איזון בין זכויות וחובות ההורים בעניין מזונות ילדים
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

איזון בזכויות ובחובות: עמדת ההלכה בעניין מזונות ילדים

      17/10/2021 11:10

ההלכה היהודית הנה כידוע הלכה שמרנית עתיקת יומין, אשר איננה מרבה להתחדש או להתאים את עצמה באופן תכוף לשינויי המציאות המודרנית ולרבות בכל הקשור לדיני מזונות ילדים.

והנה, במסגרת מאמר שכתב הרב אוריאל אליהו המשמש כדיין בית הדין הרבני נתניה, אשר פורסם בחודש אוקטובר 2021 תחת השם "מזונות קטינים מתחת גיל 6 – האם חיוב גמור או מדין צדקה?" הביע הרב דיעות חדשניות, שלא לומר נועזות, בנושא עמדת ההלכה לגבי תשלומי מזונות ילדים.

מעניין יהיה לצפות עד כמה דיעות אלו יאומצו בפועל, אם בכלל, במסגרת פסיקות עתידיות של בתי הדין הרבניים.

בסקירה שלפניך נסביר בהרחבה אודות חשיבות דבריו של הרב אוריאל אליהו, כפי שפרסם במאמרו, מתוך השוואה לעמדה המסורתית של דייני בית הדין הרבני לאורך השנים.

ההלכה המסורתית בבתי הדין בעניין מזונות ילדים

ככלל, ההלכה היהודית נוהגת לחלק את תשלומי מזונות הילדים לשני סוגים: הוצאות הכרחיות והוצאות שאינן הכרחיות.

הוצאות הכרחיות הינן הוצאות שחיוניות לקיומם של הילדים, כגון מזון, לבוש, חינוך, ובריאות. מדובר בהוצאות שמקור החיוב להן הינו מדין תורה, והן מוטלות רק על האב ובאופן אבסולוטי, קרי, ללא תלות במצבו הכלכלי וגם אם אין לו כלל הכנסה משלו.

לעומת זאת, הוצאות שאינן הכרחיות הינן הוצאות שאינן חיוניות לקיומם של הילדים, כגון בילויים, טיולים, מתנות וכדומה. הוצאות אלו נחשבות כהוצאות שמקור החיוב להן הוא מדין צדקה, כך שהן מוטלות על שני ההורים יחדיו, וזאת לפי יחס הכנסותיהם ובתנאי שמצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

ככלל, אופן הטלת החיוב בתשלום המזונות על ההורים לפי ההלכה כיום נעשה לפי סיווג ההוצאות וכן לפי סיווג גילאי הילדים, באופן הבא:

עד גיל 6 קטני קטנים

מימון ההוצאות ההכרחיות מדין תורה ובאופן אבסולוטי מוטל רק על האב, ואילו ההוצאות הלא הכרחיות שמן צדקה מוטלות על שני ההורים, לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

מגיל 6 עד 15

תקנת הרבנות הראשית משנת תש"ד האריכה את חיוב האב בהוצאות ההכרחיות של ילדיו עד לגיל 15. ההוצאות הלא הכרחיות שמן צדקה ממשיכות להיות מוטלות על שני ההורים, לפי יחס הכנסותיהם ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

מגיל 15 ועד 18

החלטת מועצת הרבנות הראשית משנת תשל"ו האריכה את החיוב במזונות הילדים עד לגיל 18. אולם, מאחר וילדים בגילאים אלו יכולים לעבוד ולו תיאורטית, אזי כל הוצאותיהם נחשבות כהוצאות מדין צדקה בלבד, כך ששני ההורים נושאים בהן, לפי יחס הכנסותיהם ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

מזונות ילדים לפי גישת הרב אוריאל אליהו

במאמרו טען הרב אוריאל אליהו שתי טענות מהפכניות בנושא מזונות הילדים שאותן חשוב להכיר לעומק.

ראשית, יש לפרש את עמדת ההלכה כעמדה שסבורה שחיוב האב במזונות ילדים מתחת לגיל 6 הנו חיוב וולונטארי מדין צדקה בלבד ולא חיוב אבסולוטי מדין תורה כפי שנהוג היה לסבור, בטעות, עד כה.

שנית, יש להתאים את עמדת ההלכה לשינויי המציאות המודרנית ולשנות אותה באופן שיפסוק שחיוב המזונות לגבי ילדים עד גיל 6 ומעל גיל 6 צריך להיות מוטל כולו על שני ההורים, כלומר, גם על האם ולא רק על האב וזאת בהתאם ליחס ההכנסות וזמני השהות.

מקור חיוב האב במזונות ילדים: דין תורה או דין צדקה?

כפי שצויין לעיל, כיום מקובל לסבור כי לפי ההלכה, חיוב האב בצרכים ההכרחיים של ילדים עד גיל 6 הנו חיוב אבסולוטי מדין תורה.

אולם, לטענת הרב, מדובר למעשה בטעות, שהתבססה על דעת מיעוט של המהר"ם והרא"ש בלבד, בעוד שרוב פוסקי ההלכה, הן הראשונים והן האחרונים, דווקא סבורים שחיוב האב במזונות ההכרחיים של ילדיו גם מתחת לגיל 6 הינו חיוב וולונטארי מדין צדקה בלבד ולא חיוב אבסולוטי מדין תורה.

בהתאם לכך, יש להתייחס גם לתקנת הרבנות הראשית שמרחיבה את החיוב למעל גיל 6 כהרחבת דין צדקה בלבד.

לפיכך, סיכם הרב: "להלכה ולמעשה יש להתייחס למזונות קטינים הן מתחת לגיל שש והן מעל גיל שש כחיוב שמקורו בדין צדקה בלבד, אלא שניתן לכוף גם באב שאינו אמיד ביותר לזון את ילדיו ולספק להם את הצרכים ההכרחיים והבסיסיים".

עדכון הלכה מתבקש לאור כמה סיבות טובות

לאחר שקבע שההלכה דווקא סבורה שהחיוב במזונות הכרחיים של ילדים מתחת לגיל 6 מוטל על האב מדין צדקה בלבד, צעד הרב צעד אחד נוסף קדימה, וטען שיש לשנות כעת את פסיקת ההלכה, שהטילה את החיוב בהוצאות ההכרחיות של הילדים על האב בלבד, ולקבוע שיש להטיל אותם גם על האם, כך ששניהם ישאו בהם יחדיו, וזאת לפי יחס יכולותיהם הכלכליות וזמני השהות של הילדים עמם.

לדבריו: "תורתנו תורת חיים ודרכיה דרכי נועם, ומוכרחים אנו להתייחס לשינויים הדרמטיים שהתרחשו בפסיקה, בנוהג, ובמערכות הכלכלה המשפחתית בדורות האחרונים".

איזון בין חובות לזכויות ההורים גם בקביעת המזונות

השינויים במערכות הכלכלה המשפחתית מתבטאים בכך שבעוד שבעבר, האמהות לא עבדו ולכן הן היו מחוסרות אמצעים כלכלים משלהן ולא ניתן היה לחייב אותן במזונות הילדים והבעל אפילו מדין צדקה, אזי כיום נשים רבות עובדות והכנסותיהן מאפשרות גם להן להשתתף בכלכלת הבית.

השינויים בפסיקת דיני המשפחה מתבטאים בחוסר האיזון שנוצר בעקבות השינויים לגבי דיני חלוקת רכוש שאומצו הן בבתי הדין הרבניים והן בבתי המשפט לענייני משפחה.

הרב אוריאל אליהו הסביר כי בעוד ההלכה מטילה רק על הגבר את החיוב במזונות הילדים ההכרחיים, היא גם מקנה רק לו את כל הבעלות על הרכוש שהוא והאשה צברו בתקופת נישואיהם, ואף קובעת שרק הבעל יורש את אשתו בעוד האשה איננה זכאית לרשת את בעלה.

לעומת זאת, הדין האזרחי, שחל בבתי המשפט לענייני משפחה וגם בבתי הדין הרבניים, קובע שהרכוש המשותף של שני בני הזוג יתחלק בין שניהם, שווה בשווה וכי גם האשה זכאית לרשת את בעלה.

כתוצאה מכך נוצר חוסר איזון לפיו האשה זוכה לשיתוף רכוש מלא, בעוד שלפי ההלכה רק הבעל נושא בחיוב בתשלומי מזונות הילדים ההכרחיים.

על רקע זה קבע בע"מ 919/15 כי כדי לצמצם את חוסר האיזון הנ"ל, יש להתייחס לחיוב המזונות מעל גיל 6 מכח תקנת הרבנות הראשית כחיוב מדין צדקה בלבד ומשכך להטיל אותו על שני ההורים יחדיו לפי יחסי יכולותיהם הכלכליות וזמני השהות.

כלומר, בעקבות האיזון בזכויות הבעל והאשה יש לאזן גם את חובת המזונות ולהטיל אותה על שניהם.

לפיכך, סבור הרב, יש לאמץ את הפרשנות שקובעת שלפי ההלכה חיוב המזונות כבר מגיל הלידה הנו מדין צדקה וכי גם האם חייבת במזונות מדין צדקה כמו האב או לחלופין, לתקן תקנות ולשנות את החוק בהתאם.

הרב אף קרא לערכאות השיפוט הדתיות והאזרחיות לחתור להגינות וצדק בהתאם לדיני היושר ולא להמתין למחוקק או למועצת הרבנות הראשית שיעשו את "השינוי המתבקש והמבורך" ובמקביל הוא גם קרא למחוקק לשנות את החוק ולא להמתין לשינוי האבולוציוני של מערכת השפיטה.

לפיכך, כעת לא נותר אלא להמתין ולראות עד כמה המאמר המהפכני של הרב יכה גלים, ויביא לשינוי של ממש בנושא דיני מזונות ילדים בארץ בפסיקה ובחקיקה, ובמיוחד בקרב עמדת הרבנות הראשית ודייני בתי הדין הרבניים בארץ.

קריאה נוספת:

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון