×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את האפשרות לבטל את תשלומי המזונות של אישה שהנה סרבנית גט...
ביטול דמי מזונות לאשה סרבנית גט - באילו תנאים בדיוק?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

ביטול תשלום מזונות לאשה סרבנית גט

      31/07/2022 15:59

על פי ההלכה היהודית, מתן הגט חייב להינתן מרצונו החופשי של הבעל. אולם, בעקבות התקנות שהתקין רבי גרשום מאור הגולה, כיום הגט חייב להינתן גם מרצונה החופשי של האשה.

ברם, ישנם מצבים של סרבנות גט, בהם למרות שהנישואים אינם מתממשים עוד בפועל, אחד מבני הזוג מסרב לתת את הגט לבן הזוג השני ולסיים את נישואיהם באופן רשמי על פי ההלכה, וזאת מטעמים שאינם ענייניים, כגון נקמה, קנאה, סחטנות מתוך רצון לשפר ולשנות את תנאי הסכם הגירושין וכדומה.

הדרך המרכזית כיום להתמודד עם תופעת סרבני הגט, הינה באמצעות הטלת סנקציות על סרבני הגט בהתאם לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) תשנ"ה - 1995. המדובר בסנקציות כגון עיכוב יציאה מהארץ, שלילת השימוש ברשיון נהיגה ועוד.

סרבני הגט הנם לרוב הבעלים אך ישנן גם נשים שהנן סרבניות גט. את הסנקציות הללו ניתן להטיל הן על גברים סרבני גט והן על נשים סרבניות גט, אלא שלגבי נשים סרבניות גט יש צורך גם באישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול, וזאת בהתאם לסעיף 1(ג) לחוק זה.

בסקירה המעניינת שלפניך נביא דוגמא למקרה שבו החליט בית המשפט המחוזי לבטל את תשלום המזונות מצד הבעל, כסנקציה על התנהלותה של האשה וסרובה לקבל את הגט.

סנקציה על סרבנית גט: ביטול המזונות

על פי הדין היהודי, הבעל מחוייב בתשלום מזונות האשה עד למתן הגט. לפיכך, אחת הסנקציות שהתפתחו לגבי נשים סרבניות גט, הנה ביטול חיוב הבעל בתשלום מזונות האשה שמסרבת להתגרש.

במסגרת הליך עמ"ש 47439-05-15 פלונית נ' פלוני אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, נדון ערעור שהגישה אשה על החלטת בית המשפט לענייני משפחה לבטל את תשלום המזונות של בעלה כלפיה.

המדובר היה בבני זוג פרודים אשר במשך 10 שנים, החל משנת 2006 ואילך, ניהלו הליכי גירושין שונים ורבים בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין הרבני ובערכאות הערעור עליהם, תוך שהאשה מסרבת בתוקף לתת גט לבעלה .

במסגרת תיק מזונות האשה חוייב הבעל לשלם לאשה מזונות בסך של 1,500 ₪ לחודש, מאחר והיא אינה עובדת, וזאת כל עוד היא נשואה לו או עד לקביעה פוזיטיבית לעניין שלילת זכאותה למזונות, אם וככל שייקבע כך.

במסגרת הסכם פשרה שהושג בין בני הזוג בשנת 2011, ואשר קיבל תוקף של פסק דין, נקבע כי האשה תקבל מהבעל סכום פשרה מסויים, אשר כלל גם רכיב תשלום בגין היוון מזונות האשה בסך 200,000 ש"ח. עוד סוכם כי האשה תוותר כנגד קבלת סכום זה על מזונותיה וכתובתה, וזאת בכפוף לסידור הגט בין בני הזוג, אשר יוסדר תוך 60 יום ממועד חתימת ההסכם.

ברם, למרות האמור בהסכם הפשרה האשה סירבה להתגרש. כעבור מספר חודשים, ביקש הבעל לבטל את הסכם הפשרה, בטענה שהסכים לשלם לאשה את סכום הפשרה מתוך הבנה והסכמה כי הילדים יתגוררו עמה, וכי היא תסכים לסידור הגט. ברם בפועל הקטינים עברו להתגורר אצלו ואילו האשה מסרבת לקבל גט.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי נוכח סירובה של האשה להתגרש, והואיל והיא ויתרה על מזונותיה בהסכם הפשרה החל ממועד גיבושו, אין הבעל חייב לה עוד את הסכום בגין היוון מזונותיה.

עוד נקבע כי מאחר ובני הזוג עדיין נשואים זה לזה ובהעדר החלטה אופרטיבית של בית הדין הרבני המחייבת את האישה בגירושין, ומאחר והבעל לא תבע את ביטול חיובו במזונות האשה, יש לחזור לחיוב המקורי במזונות האישה על פי פסק הדין הנזכר לעיל, לפיו על הבעל לשלם לאשה מזונות בסך חודשי של 1,500 ₪.

חיוב זה יעמוד על כנו עד לסידור הגט בפועל בין הצדדים או עד להכרעה בתביעה לביטול החיוב במזונות האישה, אם וככל שתוגש תביעה כזו ע"י הבעל.

בהמשך לכך הגיש הבעל תביעה בפני ביהמ"ש לענייני משפחה לביטול חיובו בתשלום מזונות אלו לאשה.

במקביל, נקבע ע"י בית הדין הרבני האזורי והגדול שיש לחייב את האשה במתן גט ואף להטיל עליה סנקציות אם תסרב לתת את הגט, וזאת מאחר והיא מסרבת להתגרש אך ורק מתוך רצון לשפר את זכויותיה הכספיות.

ברם, האשה התמידה בסירובה להתגרש וזאת חרף הסנקציות שהוטלו עליה בדבר עיכוב יציאתה מהארץ, ושלילת שימושה בדרכון ורשיון נהיגה.

במסגרת תביעתו לביטול חיובו בתשלום מזונות לאשה, טען הבעל כי האשה מסרבת להתגרש בחוסר תום לב מובהק, תוך שהיא עושה שימוש לרעה בהליכי בית משפט ומנסה להתיש אותו ככל יכולתה על מנת להתחמק מסידור הגט.

כל זאת במטרה לקבל ממנו כספים בסכומים גבוהים יותר מכפי שנפסק, מאחר והיא מתנה את מתן הגט בקבלת סכום נוסף בסך של כ-390,000 ₪ ממנו. לפיכך אין עוד כל הצדקה להמשך חיובו במזונותיה.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את תביעת הבעל, בקובעו שהאשה מסרבת בתוקף לקבל גט וזאת חרף כל החלטות ביה"ד הרבני שניתנו לגביה.

פסק הדין ניתן בהתאם לפסיקה לפיה די בסירוב אישה לקיים את החלטת בית הדין הרבני להתגרש או כל צעד המהווה עיכוב בביצוע החלטתו, כולל התנאת תנאים בהן תיאות האישה לקבל גט שאינם מצויים בפסק הדין של ביה"ד הרבני, כדי להביא בהכרח לאיבוד מזונותיה, כאשר איבוד זה יהא ביום הסירוב הממשי שהוכח להבדיל מיום פסק הדין.

האשה ערערה על פסק דין זה בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, אולם הוא דחה את ערעורה.

בית המשפט המחוזי קבע כי האשה מסרבת שלא כדין לקבל גט מבעלה וכי סירוב זה גורר אחריו איבוד מזונותיה, וזאת לאור פסיקת בית המשפט העליון לפיה עם קיצם של החיים המשותפים של בני הזוג, ראוי להקפיד עם בן הזוג המסרב להתנתק מבן זוגו, כך שסירוב אישה להתגרש יכול להוביל לפטור מתשלום מזונותיה.

שכן, מקור החיוב במזונות האישה יונק מקשר הנישואין המתקיים הלכה למעשה. לפיכך, תנאי מהותי לחיוב במזונות האישה הוא ניהול חיי משפחה משותפים, וכשתנאי זה אינו מתקיים מתערער החיוב, כך נקבע בהליך ע"א 5930/93 פדן נ' פדן.

במסגרת הליך ע"מ 638/04 ח.ר. נ' ר.ר. נפסק כי במקרים בהם ברור שמטרת האישה בסירובה להתגרש הינה אכן להכעיס או להכניס ידה לכיסו העמוק של הבעל, כי אז רשאי ולעיתים חייב בית המשפט להפחית את מזונות האישה או אף לקבוע כי אינה זכאית כלל למזונות, וזאת לאור פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין זה.

בחינת זכאותה של האשה למזונות מבעלה צריכה להבחן גם לאור עקרונות תום הלב, וזאת באמצעות החלת סעיף 61(ב) לחוק החוזים על חיוב מזונות, כאמור בהליך ע"א 32/81 צונן נ' שטל.

לסיכום: כאשר אשה מסרבת לתת גט לבעלה הפרוד ממנה, למרות שחייהם המשותפים הגיעו לקיצם וזאת בחוסר תום לב, ובמטרה לסחוט כספים מהבעל, ניתן לבטל את חיוב הבעל בתשלום מזונותיה.

קריאה נוספת בנושא: חוייבה בקבלת גט ומזונותיה נשללו

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון