×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
סרבנות גט הנו מושג שכמעט כולם מכירים אבל רק מעט מבינים את משמעותו האמיתית...
על סרבנות גט - כשאחד מבני הזוג לא רוצה להתגרש...
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

מה עושים במקרה של סרבנות גט

      20/10/2020 13:43

על פי ההלכה היהודית הגט חייב להנתן מרצונו החופשי של הבעל. בעקבות התקנות שהתקין רבי גרשום מאור הגולה, הגט חייב כיום להינתן גם מרצונה החופשי של האישה.

ברם, ישנם מצבים בהם למרות שהנישואים אינם מתממשים עוד בפועל, אחד מבני הזוג מסרב לתת את הגט לבן הזוג השני ולסיים את נישואיהם באופן רשמי על פי ההלכה, וזאת מטעמים שאינם ענייניים, כגון נקמה, קנאה, סחטנות מתוך רצון לשפר את תנאי הסכם הגירושין ועוד.

מצבים אלו מכונים באופן כללי כסרבנות גט. סרבני הגט הנם לרוב הבעלים אך ישנן גם נשים שהנן סרבניות גט.

לפי גישת הנהלת בתי הדין הרבניים סרבנות גט משמעה כי בית הדין הגיע להחלטה על כפיית גט או חיוב גט, תוך מתן מענה לכל העניינים הנוגעים בדבר, אלא שאחד הצדדים מסרב לכך.

שכן כאשר הליכי גירושין בין בני זוג מתמשכים לאורך תקופה בשל סירוב של אחד מבני הזוג לגירושין, יכול בית הדין הרבני לפסוק על גירושין בלשון של כפייה, חובה או המלצה.

כאשר מדובר בפסק דין הנוקט בלשון של כפייה, קיימות מספר עילות בהקשר זה על פי ההלכה כגון: מאיסה מוצדקת, סכנת חיים כתוצאה מהמשך קיומו של קשר הנישואין, עקרות ונישואין אסורים.

קיימת מחלוקת הלכתית האם המדובר ברשימה סגורה או שמא ניתן לצרף לה עילות נוספות. ברם הלכה למעשה, בתי הדין הרבניים נרתעים מכפיית גט כאשר עילת הגירושין אינה אחת מהעילות שצוינו לעיל.

השלכותיה של סרבנות גט

בעניין השלכות הגט קיימים הבדלים ברורים בין בעלים מסורבי גט לנשים מסורבות גט, וזאת באופן שמוטה בצורה מובהקת לטובת הבעלים.

באופן עקרוני מסורבי הגט נחשבים לנשואים כל עוד לא ניתן להם הגט, הן על פי ההלכה והן על פי חוקי מדינת ישראל, ועל כן הם אינם יכולים להתחתן בשנית כל עוד לא ניתן להם הגט.

יחד עם זאת, גבר מסורב גט יכול לקבל היתר לשאת אישה שניה על פי אישור של 100 רבנים. אולם, פתרון זה איננו קיים לגבי נשים מסורבות גט. כתוצאה מכך קיימות בארץ נשים עגונות רבות, אשר אינן יכולות להמשיך בחייהן ולהקים קשרי נישואים ומשפחה עם גברים אחרים כל עוד לא נפתרה בעיית עגינותם.

כמו כן, מסורבת גט אשר מקיימת יחסי מין עם גבר אחר שאינו בעלה תיחשב כנואפת, ועקב כך יאסר עליה להינשא בעתיד לאותו גבר אחר, בהתאם להלכה לפיה היא "אסורה לבעלה ולבועלה".

בנוסף, במידה וייוולדו למסורבת הגט ילדים כתוצאה מקשר עם גבר שאינו בעלה אזי אותם ילדים עלולים להיחשב כממזרים, על כל המשמעות והמגבלות ההלכתיות הכרוכות בכך.

לעומת זאת, גבר מסורב גט שיקיים יחסי מין עם אישה אחרת לא יחשב כנואף על פי ההלכה, ובמידה וייוולדו ילדים כתוצאה מקשר זה הם לא יחשבו כממזרים על פי ההלכה.

כיצד ניתן להתמודד עם סרבנות גט?

הדרך המרכזית כיום להתמודד עם תופעות של סרבנות גט, הנה באמצעות הטלת סנקציות על סרבני הגט בהתאם לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) תשנ"ה - 1995.

בנוסף, כאשר מדובר בבעל שהינו סרבן גט ניתן גם להטיל עליו חיוב תשלום מזונות עונשיים כלפי האישה. שכן על על פי ההלכה כל עוד הבעל מסרב לתן גט לאשתו, הוא נחשב עדיין כנשוי לה, ועל כן הוא מחוייב עדיין במזונותיה.

על מנת לתמרץ אותו לתן את הגט נהוג לפסוק לו חובת תשלום מזונות עונשייים, שהנם גבוהים מהמקובל ואשר יהיו בתוקף עד למתן הגט על ידו.

לעומת זאת, את הסנקציות שעל חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), תשנ"ה – 1995, ניתן להטיל הן על גברים סרבני גט והן על נשים סרבניות גט. אלא שלגבי נשים סרבניות גט יש צורך גם באישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול, וזאת בהתאם לסעיף 1(ג) לחוק זה.

סעיף 1(א) לחוק זה קובע כי במידה ובית הדין הרבני קבע בפסק דין שאיש יתן גט לאשתו והאיש לא קיים את פסק הדין, רשאי בית הדין, במטרה להביא לקיום פסק הדין, להוציא כנגדו כל אחד מצווי ההגבלה השונים המפורטים בחוק.

לפי חוק זה על מנת שהחוק יופעל כנגד סרבן הגט, די בכך שניתן פסק דין לפיו על בני הזוג להתגרש ואין זה משנה באיזה לשון נקט אותו פסק דין. כלומר, האם המדובר בלשון של כפייה, חובה, המלצה, הצעה וכדומה.

צווי ההגבלה שבית הדין הרבני רשאי להטיל על סרבני הגט הינם רבים ומגוונים, ובמסגרתם ניתן לפגוע בזכויות רבות של סרבני הגט, כולם או חלקן, וזאת לתקופה ולתנאים שייקבעו על ידו.

בין היתר המדובר בפגיעה בזכויות הבאות:

  • יציאה מהארץ.
  • קבלת דרכון ישראלי.
  • קבלה / החזקה / חידוש רישיון נהיגה.
  • להתמנות / לשמש במשרה על פי דין או במשרה בגוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה.
  • לעסוק במקצוע / עסק שטעון רישיון על פי דין.
  • לפתוח / להחזיק חשבון בנק, או למשוך שיקים מחשבון בנק, על ידי הגדרתו כלקוח מוגבל מיוחד על פי החוק.
  • במידה וסרבן הגט הינו אסיר / עציר – ניתן לפגוע גם בזכויותיו לקבל חופשה מיוחדת, לקבל ולשלוח מכתבים, למעט לגבי עורך דין / טוען רבני שלו, ומבקר המדינה, לקבל מבקרים פרט לגורמים מסויימים, להחזיק חפצים אישיים למעט כאלו הקשורים למצבו המשפטי או הדרושים לשמירת בריאותו ועוד.

בהתאם לסעיף 3 לחוק זה ניתן אף לאסור את סרבן הגט לתקופה שלא תעלה על 5 שנים, אולם ניתן להאריכה מעת לעת, כך שתקופת המאסר הכוללת לא תעלה על 10 שנים.

בהתאם לדו"ח הנהלת בתי הדין הרבנים לשנת 2014, במהלך שנת 2014 ניתנו 191 פסקי דין לסנקציות נגד 40 סרבני גט, לעומת השנה קודמת במהלכה ניתנו 168 פסקי דין לסנקציות נגד 46 סרבנים.

הסנקציות הכוללות: צו עיכוב יציאה מהארץ, מניעת ניהול חשבון בנק, מניעת רישיון נהיגה, מניעת מינוי למשרה ציבורית, מניעת תנאים מאסירים פליליים שהינם גם לסרבני גט.

בנוסף, ניתנו במהלך אותה שנה ניתנו 16 צווי מאסר לסרבני גט, וכן מונו 4 חברות חקירה פרטיות לאיתור סרבני גט בארץ ובחו"ל.

בנוסף להפעלת הסנקציות המצויינות לעיל קיימת אפשרות להגיש תביעת נזיקין כנגד סרבן הגט, ובמסגרתה לתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמים למסורב הגט עקב סירובו הלא מוצדק של סרבן הגט לתת לו את הגט.

במסגרת הליך תמ"ש (י-ם) 3950/00 פלונית נ' פלוני ואח' קבע כבוד השופט גרינברגר לראשונה, כי ניתן להגיש תביעת נזיקין בגין הנזקים הנגרמים לעגונה מסורבת הגט, וכך נפסק:

"הפגיעה באוטונומיה של האישה, שהינה פועל יוצא מעיגונה ע"י בעלה, הינה לדעתי נזק בר פיצוי לפי פקודת הנזיקין ... זכותה של אישה לקבוע לעצמה מתי ברצונה לנתק קשרי נישואין ומתי ברצונה להתחתן מחדש. רצונה 'לכתוב את סיפור חייה כרצונה ועל פי בחירתה' הינו זכות יסוד אשר ודאי תמצא את מקומה בזכות המסגרת האמורה. שאיפתה של האישה הרוצה בגירושין להגשים את הווייתה האישית כאדם חופשי הקובע את גורלו, ראויה לכל הגנה כחלק בלתי נפרד מכבודה כאדם...".

במסגרת הליך תמ"ש (י-ם) 19270/03 כ.ש. נ' כ.פ. ניתן לראשונה פסק דין לפיו סרבן גט חויב בפיצויים של 425,000 ש"ח בגין סירובו לתת גט לאשתו במשך 12 שנה. פסק הדין התבסס על עוולת הרשלנות, באופן לפיו בעל חב חובת זהירות כלפי אשתו וסירובו לתת גט, כאשר ברור לצדדים כי הנישואים הסתיימו בפועל, מהווה הפרה של חובה זו וגורם לנזק נפשי כבד.

במסגרת הליך תמ"ש (י-ם) 18561/0 ש.ד. נ' ר.ד. ניתן פסק דין לפיו אישה סרבנית גט חוייבה לשלם לבעלה פיצויים בסך של 400,000 ש"ח. בנוסף חויבה האישה לשלם לבעל פיצויים עיתיים בסך 4,000 ש"ח עבור כל חודש נוסף של סרבנות מיום מתן פסק הדין.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי הפסיקה בעניין פיצויי נזיקין לאישה בגין סרבנות גט מצד בעלה תקפה גם לגבי גבר מסורב גט, וזאת גם במצב בו הגבר קיבל היתר לשאת אישה שנייה, המכונה היתר 100 רבנים. עם זאת, בית המשפט הכיר בכך שהנזק שנגרם למסורב גט הוא נמוך יותר מזה שנגרם למסורבת.

פסק הדין מבוסס על עוולת הרשלנות, הפרת חובה חקוקה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והפרת חובה חקוקה של סעיף 287(א) לחוק העונשין הקובע סנקציה פלילית למפר הוראה שיפוטית. במקרה זה האישה הפרה פסק דין של בית דין רבני שחייב אותה לקבל מבעלה את הגט.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון