×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
מה קובע סעיף 49 לחוק הירושה ומהי עמדת בית המשפט במקרים של פטירת יורש לפני מצווה...
היורש נפטר לפני המצווה - פרשנות סעיף 49 לחוק הירושה ומקרים לדוגמא
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

יורש נפטר לפני מצווה - מה יזכה בחלקו בירושה?

      08/06/2016 14:14

כאשר זוכה על פי צוואה נפטר לפני שהמצווה עצמו הלך לעולמו יחול סעיף 49 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אשר קובע כך:

"זוכה על פי צוואה שמת לפני המצווה, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו - אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים של אותו זוכה, יזכו הם לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין. בכל מקרה אחר הוראת הצוואה לטובת אותו זוכה מתבטלת".

כלומר, במידה והמצווה לא קבע בצוואה אדם אחר שיזכה במקומו בחלקו בירושה, יש להבדיל בין מצב בו אותו זוכה שנפטר הותיר צאצאים בשעת מות המצווה ובין אם לאו.

במידה והזוכה הותיר צאצאים בשעת מות המצווה, יזכו אותם צאצאים בחלקו על פי הצוואה, כאשר חלק זה יחולק ביניהם לפי כללי הירושה על פי דין.

בכל מקרה אחר הוראת הצוואה שלטובת אותו זוכה תתבטל ותהיה חסרת כל תוקף.

השאלה המתעוררת בהקשר זה הנה כיצד יחולק חלקו של הזוכה במקרה שהוראת הצוואה שלזכותו מתבטלת בשל הוראות החוק. כלומר, האם חלק זה יחולק בין היורשים לפי הדין של אותו מוריש, או שהוא יחולק רק בין יתר הזוכים לפי הצוואה.

פרשנות סעיף 49 לחוק בבית המשפט

שאלה זו התעוררה ונדונה במסגרת הליך ת"ע 43073-01-12 י.ש. נ' י.ק. אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.

תיק זה עסק בצוואותיהם של זוג הורים ל-10 ילדים. כל אחד מהם הותיר צוואה נפרדת אך זהה, לפיה הם מחלקים את עזבונם בחלקים שווים ל-7 מילדיהם בלבד, כאשר 3 הבנות הנותרות לא ירשו דבר מרכושם.

אחת מבנותיהם שנמנתה על 7 הילדים הזוכים על פי הצוואות נפטרה לפני שני ההורים.

משהוגשו הבקשות למתן צווים לקיום 2 הצוואות של ההורים אחת משלוש הבנות שנושלו מהצוואות הגישה התנגדות לצוואת האב המנוח בלבד.

ההתנגדות הוגשה בנימוק שהצוואה נכתבה על ידו תחת לחץ של חלק מילדיו ובניגוד לרצונו.

השאלה שהתעוררה היתה כיצד יחולק חלקה של הבת שנפטרה לפני ההורים. האם הוא יחולק בין יורשיו על פי דין, כלומר בין כל יתר 9 הילדים האחרים, כולל 3 הבנות שלגביהן נאמר בצוואה שהן לא תזכנה בכל חלק בעזבון ההורים, או שהוא יחולק רק בין יורשיהם על פי הצוואה כלומר בין 6 הילדים בלבד.

בית המשפט פסק שההכרעה בעניין זה תיקבע בהתאם לעקרון העל שמצווה לקיים את דברי המת, ולפיכך יש להתחקות אחר רצונם של ההורים המנוחים כפי שהוא עולה מהצוואות, ולתת תוקף לרצון זה.

אם אפשר לדלות מתוכן הצוואה רצון שונה מזה שנקבע בסעיף 49 לחוק הירושה, יש להעדיף את רצונו של המוריש, הואיל ויש להעדיף את רצון המוריש כפי שהוא משתמע מהצוואה שערך, על פני הקביעה הכללית של המחוקק.

במקרה דנן האב והאם הביעו במסגרת סעיפי הצוואה את רצונם המפורש שלא להוריש כל חלק מעיזבונם לאותן 3 בנות שנושלו ממנה, וכי כל רכושם יחולק אך ורק בין 7 מילדיהם, ואף זאת בחלקים שווים ביניהם.

לפיכך, במידה שהוראת הצוואה לטובת הבת שנפטרה לפני ההורים מתבטלת לפי הסיפא של סעיף 49 לחוק הירושה, הרי שמכח אותם סעיפי הצוואה שנישלו את אותן 3 בנות, יש לחלק את כל רכושם רק בין יתר ששת ילדיהם הזוכים שעל פי הצוואה, בחלקים שווים ביניהם, כך שכל אחד מהם זוכה ב-1/6 מהעיזבון.

קביעה זאת מתחזקת לאור העובדה שהצוואה קובעת שכל העיזבון יחולק בין אותם 7 הילדים בחלקים שווים ביניהם, ולא שכל אחד מהם יזכה רק ב-1/7 בלבד מהעיזבון.

לפיכך, משמתבטלת ההוראה בצוואה שלטובת הבת שנפטרה, אזי גם חלקה יחולק בין 6 הילדים האחרים שזוכים על פי הצוואה בחלקים שווים ביניהם. כתוצאה מכך, כל הרכוש של ההורים מתחלק למעשה בחלקים שווים בין 6 הילדים הזוכים על פי הצוואה.

מאחר שלא הוגשה התנגדות לבקשה לקיום צוואת האם המנוחה קבע בית המשפט כי החלק של הבת שנפטרה בעזבונה של האם יחולק בין יתר 6 הילדים הזוכים על פי הצוואה.

לגבי צוואת האב, שלגביה הוגשה כאמור התנגדות, קבע בית המשפט כי יש לקיים דיון בעניין זה. במידה וההתנגדות תידחה, אזי גם החלק של הבת שנפטרה בעזבונו של האב יחולק בין יתר 6 הילדים הזוכים על פי הצוואה.

כללים לגבי חלוקת ירושה כאשר יורש נפטר לפני המצווה

כאשר יורש על פי צוואה נפטר לפני המוריש יש לבחון האם הוא הותיר אחריו צאצאים.

במידה ואותו יורש שנפטר הותיר אחריו צאצאים, אזי חלקו בעיזבון המצווה יחולק בין יורשיו על פי דין בחלקים שווים ביניהם.

במידה ואותו יורש לא הותיר אחריו צאצאים הוראת הצוואה שלטובתו מתבטלת, ובמקרה כזה יש לקבוע האם חלקו בעזבון יחולק בין כל היורשים על פי דין, או בין יתר הזוכים על פי הצוואה בלבד. לשם כך יש להתחקות אחר רצון המצווה, לרבות כפי שהוא עולה מהצוואה.

לדוגמא, במידה והמצווה הביע במסגרת הצוואה את רצונו המפורש שרכושו יחולק בכל מקרה אך ורק בין הזוכים על פי הצוואה, אזי החלק של אותו יורש שנפטר יחולק בין יתר הזוכים על פי הצוואה, ולא בין היורשים על פי הדין.

בכל מקרה של ספק ולאחר שאחד היורשים נפטר עוד בטרם מות המצווה ולא נעשה כל שינוי בצוואה, מומלץ להקדים ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בנושא צוואות ובטרם נקיטת עמדה פומבית כלשהי לגבי הוראות הצוואה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון