×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
סעדים זמניים בבית המשפט לענייני משפחה בזמן הליך גירושין ובדיני המשפחה בכלל...
סעדים זמניים בבית המשפט לענייני משפחה בזמן הליך גירושין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

סעדים זמניים בהליך גירושין

      21/12/2015 12:15

סעד זמני הינו צו הניתן על ידי בית המשפט במהלך ניהול תביעה אזרחית ולפני מתן פסק הדין, ואשר הינו בעל תוקף זמני עד לאחר סיום בירור התביעה ומתן פסק הדין.

המדובר בצווים כגון צו עשה, אל תעשה, עיקול, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בנכס, תפיסת נכסים ועוד רבים אחרים.

מטרת הסעד הזמני הינה לשמור על המצב הקיים ולמנוע את שינויו במהלך ניהול התביעה, וזאת על מנת להבטיח את מימוש פסק הדין העתידי, במידה שהוא ינתן לטובת התובע.

כלומר, הסעד הזמני מתבקש בנסיבות בהן קיים חשש שאם הוא לא ינתן, אזי התובע לא יוכל לממש את הסעד הקבוע שהוא מבקש לקבל במסגרת התביעה. בכל הנוגע לדיני משפחה, ניתן לקבל סעדים זמניים במצבים שונים לאורך הליך הגירושין בכל הנוגע לענייני משמורת ילדים, מזונות אישה וילדים, חלוקת רכוש ועוד.

הפניה לבית המשפט לענייני משפחה לצורך קבלת הסעד צריכה להיעשות בהתאם לפרוצדורה המשפטית הראויה ואך ורק באמצעות עורך דין המתמחה בדיני המשפחה. בסקירה שלפניך נסביר את הנושא בהרחבה.

מתי עולה הצורך לבקש סעד זמני בהליך גירושין?

במסגרת ניהול הליך גירושין קיים מגוון מצבים בהם עולה הצורך לבקש סעד זמני לטובת אחד הצדדים, וזאת כפי שיפורט להלן.

סעד המזונות הזמניים הינו סעד זמני ייחודי אותו ניתן לבקש מטבע הדברים, רק במסגרת תביעת מזונות אישה ו/או מזונות ילדים.

סעד זה נפסק עבור האשה ו/או הילדים בטרם התגרשו בני הזוג כדין, וממילא בטרם נפסקו להם דמי מזונות קבועים. במקרים מסויימים, פסיקת מזונות זמניים גבוהים עשויים לשמש גם כתמריץ למתן הגט על ידי הבעל, במידה והוא סירב לכך קודם לכן.

מטרת סעד זה הינה לאפשר לאישה ולילדים להמשיך ולהתקיים גם במהלך פרידת בני הזוג, וזאת באותה רמת חיים בהם הורגלו בתקופת חיי הנישואים.

יחד עם זאת, סכום המזונות הזמניים יפסק על דרך האומדנא בלבד, וזאת מאחר שמדובר בסעד מהיר יחסית, אשר ניתן לפני שניתנה לבית המשפט הזדמנות מספקת לבחון את כל הפרטים הדרושים לצורך קביעת סכום המזונות המתאים.

בנוסף זכאית האישה לבקש סעד מדור זמני אך זאת בפני בית הדין הרבני בלבד, שם הוא מכונה סעד מדור ספציפי. סעד זה מעניק לאישה את הזכות להמשיך ולהתגורר בדירת המגורים המשותפת לבני הזוג בכל מהלך בירור תביעת הגירושין ביניהם.

כתוצאה מכך מונע סעד זה את אפשרות פירוק השיתוף בדירה בין הצדדים, לשם מכירתה לצד ג' וזאת כל עוד הצו עומד בתוקפו.

מצבים שכיחים נוספים בהם מתעורר נוצר צורך בקבלת סעד זמני במסגרת הליך גירושין, הינם כאשר קיים חשש ממשי להברחת נכסים מתוך הרכוש המשותף על ידי אחד מבני הזוג, או כאשר קיים חשש ממשי לבריחת אחד מבני הזוג לחו"ל, לעתים תוך הברחת הילדים המשותפים עמו, או כאשר אחד מבני הזוג נוקט בצעדים אלימים כלפי בן הזוג השני ואף ילדיהם.

רשימת הסעדים הזמניים העיקריים שחשוב להכיר

צו זמני לעיכוב יציאה מהארץ – צו זה נועד למנוע הימלטות של אחד מבני הזוג לחו"ל עם קבלת תביעת הגירושין. בדרך כלל הצו מופנה כלפי הבעל, אך לא תמיד.

דבר זה עלול להותיר את האשה עגונה וללא אפשרות לקבל גט ממנו, וכן למנוע את תשלום המזונות על ידיו. בנוסף, צו זה ידרש כאשר קיים חשש שבן זוג יקח את הילדים המשותפים ויבריח אותם עמו לחו"ל.

תוקף הצו הינו לשנה ממועד הוצאתו. בנסיבות מסויימות בית המשפט יאפשר למעוכב לצאת מהארץ אך בכפוף להפקדת ערבויות מתתאימות.

צווים זמניים שנועדו למנוע הברחת נכסים מתוך הרכוש המשותף - הברחת הנכסים על ידי אחד מבני הזוג יכולה להתבצע באמצעות העלמת כספים מחשבונות הבנק, מתן הלוואות פיקטיביות, מכירת נכסים, הענקת מתנות לבני המשפחה וכדומה.

על מנת למנוע זאת ניתן להוציא צו מניעה זמני אשר יאסור על אותו בן זוג לבצע כל שינוי או דיספוזיציה ברכוש המשותף, וזאת בין אם הוא רשום על שמו בלבד ובין אם הוא רשום על שם שניהם, ולרבות בדרך של מכירה, השכרה, הלוואה, מתנה, העברה לצד ג' וכדומה.

צווים נוספים שניתן להוציא לשם מטרה זו הינם צו עיקול זמני על נכסי הרכוש המשותף, צו מרווה שהינו מעין צו לעיקול זמני על נכסים הנמצאים בחו"ל, וכן צו אנטון פילר שהינו מעין צו לגילוי או חיפוש מסמכים ונכסים המצויים אצל בן הזוג הנתבע, ואשר קשורים להליך הגירושין.

המדובר למשל במסמכים וחפצים כגון הודעות מייל, סמסים, קבצי מחשב וכד' שיש חשש שהנתבע ישמידם או יחביאם לבל ניתן יהיה להציגם כראיה נגדו בבית המשפט.

צו הגנה / הרחקה זמני – צו זה נועד להרחיק בן זוג אלים מבן הזוג השני ואף מילדיהם במידת הצורך. גם במקרה זה מדובר על פי רוב בבעל / אב אלים.

הצו מורה למי שכפוף לו להתרחק מרחק מסויים מבן הזוג השני ולעתים גם מדירת המגורים המשותפת לשניהם. בנוסף הצו יכול לכלול איסורים נוספים כגון איסור הטרדה, איסור נשיאת נשק ודומה. ניתן להוציא זה לתקופה של עד שלושה חודשים ולהאריכו מעת לעת עד לתקופה מקסימאלית של שנה.

הליך בקשת הסעדים הזמניים במסגרת תיק גירושין

את הבקשות למתן סעדים זמניים רצוי להגיש כבר בעת הגשת תביעת הגירושין, ולעתים ניתן לעשות זאת גם לפני כן. כמו כן ניתן להגיש בקשה זו במעמד צד אחד. כפי שציינו, חשוב להגיש את הבקשה רק באמצעות עורך דין המתמחה בהליכי גירושין ולא לנסות לפנות לבית המשפט ללא ייצוג משפטי הולם.

יש להגיש את הבקשות בכתב, בליווי תצהיר התומך בעובדות המפורטות בבקשה, ובצירוף כל האסמכתאות עליהן מתבססים נימוקי הבקשה.

באופן כללי, שיקוליו המצטברים של בית המשפט בעת דיון בבקשה לקבלת סעד זמני, הינם כדלקמן:

  • קיום עילת תביעה לכאורה.
  • תום הלב ונקיון הכפיים של התובע, מבקש הסעד הזמני.
  • מאזן הנוחות – האם הנזקים שעלולים להיגרם לתובע במידה והסעד הזמני המבוקש על ידו לא יינתן, עולים על נזקי התובע במידה והסעד הזמני כן ינתן.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון