×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
לאור התנהלותה של האם והעובדה שהסיתה את בנה נגד אביו (הגרוש שלה) בית המשפט לענייני משפחה העביר ביקורת על התנהלותה והטיל עליה סנקציות...
בית המשפט הטיל סנקציות על אם גרושה שהסיתה את בנה נגד אביו
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו
ייעוץ משפטי על משמורת ילדים
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו

סנקציות על אם גרושה שמסיתה את הבן נגד האב

      14/02/2019 13:55

התופעה המצערת של הורים גרושים שמסיתים את ילדיהם המשותפים כנגד ההורה השני הנה תופעה ידועה, אשר במקרים חמורים במיוחד אף עלולה להוביל לניכור הורי קרי, סירוב של הילד להיות בכל קשר עם ההורה השני.

רשויות הרווחה ובתי המשפט בארץ מודעים אף הם לתופעה זו ומנסים להיאבק בה ללא הרף, אם כי לא פעם ללא הועיל.

לפיכך, קבעה הפסיקה כי במקרים בהם הניכור ההורי ממשיך להתקיים עקב אי ציות ההורה המסית להחלטות בית המשפט והוראות הדין, אזי יש לשקול להטיל עליו סנקציות ומגבלות וזאת בכדי להביאו לפעול בהתאם להם.

מדובר, בין היתר, בהגבלות כגון עיכוב יציאה מן הארץ, שלילת רישיון נהיגה, איסור שימוש בכרטיסי חיוב והמחאות, מכוח הוראות חוק הוצאה לפועל התשכ"ז – 1967 ואף סנקציות של מאסר וקנס בהתאם להוראות פקודת בזיון בית המשפט.

בסקירה שלפניך נדון בשתי דוגמאות מתוך פסיקה עדכנית של בית המשפט לענייני משפחה, בהליך תמ"ש 4287-07-15 פלונית נ' אלמוני וכן בהליך תמ"ש 20386-05-16 פ.ג. נ' א.ג.

התיק האחרון עסק בילד בן 12.5 שנים לשני הורים גרושים, אשר גר עם אמו ואשר בינו לבן אביו נוצר נתק שנמשך כבר חצי שנה.

האב טען שהנתק נגרם הנתק בשל סירוב האם לאפשר כל מהלך אשר יתווה קשר מיטיב שלו עם בנו.

האם הכחישה את טענות האב וטענה כי לא רק שהיא אינה מסיתה את הילד כלפי האב, אלא שהיא אף דווקא נוקטת במאמצים רבים לשיקום הקשר בין האב לילד. עוד טענה האם כי הילד הוא שמתנגד נחרצות לכל קשר עם האב וכי יש להתחשב ברצונו, כך שמוטב כי בית המשפט ימנע מלכפות על הילד קשר עם אביו.

ברם, תסקיר העובדת הסוציאלית שהוגש לבית המשפט, התריע על ניכור הורי, סרבנות קשר ונזקים כבדים הפוגעים בהתפתחותו התקינה של הילד בהווה ובעתיד וזאת, בין היתר, נוכח התנגדות האם, היעדר שיתוף פעולה מצידה והזמן הממושך בו שורר נתק בין האב לילד.

מהתסקיר גם עלה שלאם יש השפעה ניכרת על הקשר בין הילד לבין האב וכי העובדה לפיה היא אינה נותנת לבנה את ברכת הדרך הטבעית הרצויה ואף ההכרחית, לקיום קשר עם האב, מסכלת את חידוש הקשר בין הילד לאביו.

עוד עלה מהתסקיר כי לאם יש קושי בהפרדת סכסוכה שלה עם האב, ממערכת יחסי האב עם ילדיו, וכי היא אף אינה משכילה להבין כי ילד זקוק לאביו. כתוצאה מכך הילד כלוא בקונפליקט בין הוריו, תוך שהוא נתון להסתה מצד אמו.

התסקיר המליץ להותיר את משמורת הילד בידי האם ולקיים מפגשים בין הילד לאביו אחת לשבוע במרכז הקשר.

בנוסף, הומלץ לאם להתחיל בתהליך טיפולי אשר יסייע לה להבין את חשיבות הקשר בין הילד לאב ולמצער, את נזקי הנתק. זאת מאחר שסיכויי חידוש הקשר בין הילד לאב תלויים רבות באם, ואילו יכולתה להבין את צורך הילד בקשר עם האב תלויה בתהליך טיפולי.

בית המשפט אימץ בהחלטתו את המלצות התסקיר, אולם מעדכוני העו"ס עלה שהילד עדיין מסרב לקשר עם אביו וניכר כי המפגשים בינו לאביו עדיין קשים מנשוא עבורו, ומציבים אותו בתוך הקונפליקט בין אביו לאמו.

בנוסף, האם בחרה להפסיק את התהליך הטיפולי בו החלה, בטענה לפיה גורמי הרווחה, שמקדמים קשר בין האב לילד, אינם מבינים את עוצמת הפגיעה שחוותה. כלומר, האם עדיין לא השכילה להבין את חשיבות הקשר בין האב לילד.

קראו עוד בנושא: חשיבותו של תהליך תיאום הורי

כתוצאה מכך החליט בית המשפט להיפגש עם הילד בלשכתו. במהלך פגישה זו התרשם בית המשפט שהילד מזדהה עם האם הזדהות מוחלטת תוך שלילה מוחלטת של האב.

בית המשפט הגיע למסקנה לאור כל האמור לעיל כי המדובר בהתנהגות שמאפיינת מצב בו נאלץ ילד לבחור בין שני הוריו, בהשפעת מי מהם, כדי להיחלץ מהקונפליקט הרגשי הקשה בו הוא נתון, וכי ללא התערבות בית המשפט יתכן שהניתוק בין הילד לאביו, שכבר הספיק לגרום לו לנזק כבד, יתקבע לעד.

בית המשפט הדגיש כי מחובתו של הורה משמורן, בין היתר, להבטיח קשר רצוף ושוטף בין הילד אשר במשמורתו לבין ההורה השני, וזאת גם אם ההורים מסוכסכים ביניהם ומחובתו אף להפריד בין רצונותיו שלו, לבין טובת הילד אשר במשמורתו.

במקרים שבהם ניתנת משמורתם של קטינים לאם, מקבלת האם לידיה לא רק הזכות לגדל את ילדיה במחיצתה, אלא גם את החובה והאחריות לדאוג לקיום תקין של יחסי הילדים עם אביהם.

משמעות הדברים היא שעל ההורה חלה חובה אקטיבית לקרב את ילדיו להורה האחר, אף אם ההורים נפרדו. הפרת החובה עלולה להוביל את הילד לניתוק מההורה האחר ובכך לפגוע בהתפתחותו הרגשית, למנוע ממנו את היכולת ליצור קשרי חברה וזוגיות בעתיד, לרבות בניית כישורי הורות עם בגירתו.

בתי המשפט קבעו, פעם אחר פעם, שתסמונת הניכור ההורי מזיקה מאד להתפתחות הילד, מאחר והיא יוצרת אצלו תפיסה חד ממדית של אנשים ושל מערכת יחסים, ומעוותת במיוחד את ההבנה שתהיה לו על מהות של מערכות יחסים בתוך המשפחה.

אחד המרכיבים המהותיים שמאפשרים קיום חיי משפחה תקינים היא היכולת לראות את נקודת מבטו של הזולת. להבין שחלק מהצדק נמצא בצד השני.

אדם שרואה את מערכות היחסים דרך פיצול של טוב ורע אינו מסוגל לכך. מתפתחת אצלו הכנה גרועה לחיי המשפחה. ילדים שמפתחים תסמונת סרבנות קשר, לומדים להשתמש במניעת אהבה כמניפולציה וכעונש.

הם מפתחים חוסר אמון כללי וחשדנות בבני אדם. הם לומדים שאינם רשאים להיות בקשרים טובים בו זמנית עם אנשים שונים, הם מעוותים את הדמות הפנימית ואת הייצוג הפנימי של ההורה המנוכר.

עוד נמצא שילדים שנחשפו לניכור הורי נוטים יותר ללקות בהערכה עצמית נמוכה, חוסר אמון, שימוש בחומרים ממכרים, נטייה לאובדנות, הפרעות אכילה, הפרעות שינה, הורות מתנכרת, היעדר רצון להביא ילדים לעולם, הפרעות נפשיות שונות והפרעות סומטיות.

מדובר במצב שהנו בלתי נסבל עבור הילד ומחייב לנקוט באמצעים טיפוליים מיידיים כדי לחלצו ממצב זה.

בית המשפט הוסיף וקבע שהמקרה דנן מחייב פיקוח צמוד של בית המשפט כדי לאכוף על האם להפסיק להסית את הילד כנגד האב ובהתאם לכך הורה כמפורט להלן.

ראשית, בית המשפט חייב את האם להימנע מלהסית את הילד כנגד אביו, לפעול אקטיבית לשם שיקום ועידוד הקשר שבין הילד לאביו ואף להעביר לילד מסר חד, חלק וברור, שהיא תומכת בחידוש הקשר בינו לבין האב ואף מעוניינת בו.

שנית, בית המשפט חייב את שני ההורים להשתתף בהדרכה הורית ואת הילד להשתתף בטיפולים רגשיים, במכון קסל.

שלישית, בית המשפט קבע כי מפגשי הילד עם האב במרכז הקשר יימשכו, וכי על האם להכין את הילד למפגשים האמורים, תוך הפעלת סמכותה ההורית.

עוד נקבע כי במידה והילד לא יופיע הילד למפגשים ואף אם יופיע אך יסרב להיפגש עם האב, אזי בית המשפט ישקול להשית על האם סנקציות בכדי להביאה למלא אחר החלטה זו, לרבות הסנקציות שצויינו לעיל.

עוד בנושא: ביטול או הפחתת מזונות ילדים בשל ניכור הורי

קרא עוד
שייך לנושא:   משמורת ילדים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון