×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
ניכור הורי? מרדנות הילדים כנגד האב? בית המשפט ענייני משפחה פסק בעניין הפחתת תשלומי מזונות הילדים...
ניכור הורי כלפי האב? ניתן להפחית / לבטל את תשלום המזונות לילדים!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

ניכור הורי ומרדנות מצד הילדים? המזונות בסכנה!

      18/02/2020 09:59

תופעת הניכור ההורי מתבטאת בניכור וסירוב ליצור כל קשר מצד ילד להורים גרושים כלפי ההורה שאינו המשמורן שלו וזאת ללא כל צידוק לכאורה.

לעיתים הניכור ההורי נוצר ביוזמת הילד עצמו ולעיתים הוא נוצר מאחר שההורה המשמורן מסית את הילד כנגד ההורה השני.

על רקע תופעה זו, התעוררה בפסיקה השאלה האם ניתן לבטל או להפחית את תשלום המזונות לילדים מורדים שמסרבים לקיים קשר עם מי מהוריהם וזאת בניגוד להוראת בית המשפט.

בית המשפט העליון השיב על שאלה זו בחיוב, במסגרת שורה של פסק דין כגון ע"א 1880/94 קטן נ' קטן ועוד.

בפסק הדין שניתן בהליך בע"מ 513/09 פלונית נ' פלוני נקבע כי הנימוקים לפטור ממזונות ילד מורד הנם כדלקמן.

  • מטרת הפטור היא לכפות על הקטין את מרות האב, על מנת שיהיה עמו בקשר
  • מעל גיל שש, חיוב המזונות הוא מדין צדקה ואין חובה לתת צדקה לאדם שמתנכר אליך
  • ילד שמתנכר לאביו לא נחשב לקרוב שיש לו עדיפות בקבלת צדקה

יחד עם זאת, בפסיקה גם נקבע שייתכנו מקרים בהם הילד לא יוכרז כמורד למרות שהוא מסרב לראות את אביו או את אמו ואף אינו נוהג בהם מצוות כיבוד אב ואם, וזאת בנסיבות בהם לא ניתן לתלות את האשם בקטין וכאשר הנסיבות מצביעות על קיום צידוק לסרבנות.

לפיכך, יש לבחון את הסיבות להיווצרות יחסים בלתי תקינים בין הקטין לבין ההורה, וכן האם הפסקת תשלום המזונות לא תביא להחרפת הסכסוך בינו לבין מי מהוריו. כך נקבע בהליך ע"א 425/68 משכיל נ' לאיתן.

עוד נפסק כי על בית המשפט ליתן משקל לעקרון טובת הילד בטרם ננקטים צעדים לרעתו וביטול מזונותיו, וכי עליו להתייחס להשלכות הכלכליות של הפחתת המזונות על הקטינים שלא יפגעו צרכיהם הבסיסיים או רווחתם הכלכלית, וזאת כאמור בהליך רע"א 37610/10 פלוני נ' פלונית.

כמו כן נקבע שיש לנקוט בזהירות ובריסון בצעד של ביטול ושלילת מזונות או הפחתתם בשל סרבנות קשר, מתוך הבנה כי מדובר בצעד קיצוני, אשר ככלל יש להימנע ממנו, אלא אם קיימות נסיבות יוצאות דופן המצדיקות זאת, כאמור בהליך ע"א 1741/93 אזולאי נ' אזולאי.

בנוסף נקבע לא אחת כי יש לנקוט בהליך טיפולי מקדים לפני נקיטת צעד זה וכי שלילה ואף הפחתה של מזונות, אינה יכולה להיות "הקו הראשון" של התמודדות עם ילדים המסרבים לשמור על קשר עם הוריהם, כאמור ברע"א 3761/10 פלוני נ' פלונית.

לפיכך, כאשר מדובר בבקשה להפחתה ו/או ביטול מזונות לילדים מורדים שמתנכרים למי מהוריהם ומסרבים לכל קשר עמם, יש לבחון את נסיבותיו של מקרה לגופו, ולבדוק את התנהלות כל הגרמים שמעורבים בו ומהן הסיבות להיווצרות היחסים הבלתי תקינים בין הקטין להורה.

קריאה נוספת: שלילת חזקת הגיל הרך בשל ניכור הורי

הדילמה שכרוכה בבקשה להפחית או לבטל תשלום מזונות לילדים מורדים

ההחלטה בבקשה להפחתה או ביטול מזונות לילדים מורדים הנה החלטה קשה, שמצריכה הכרעה בדילמה לא פשוטה.

במסגרת הליך תמ"ש (ת"א) 14652/97 א' ע' נ' א' ר' (קטין) התייחסה השופטת מילר לדילמה זו, בציינה:

"לא בקלות מחליט בית המשפט לקבוע כי מזונות יבוטלו בגלל העדר קשר. הנטיה הטבעית היא לחשוב שילדים אינם אחראים להתנהגות הוריהם במהלך גירושין, ולא לתוצאות הנגרמות כתוצאה מההליך הזה, ובוודאי לא אמורים לשלם את המחיר על ידי צמצום רווחתם הכלכלית. מאידך, אב איננו 'כספומט' וכאשר ילדים בגילאים 15 -14 מסרבים לכל קשר עם האב ולכל טיפול שמטרתו ליצור קשר ופועלים כלפי האב בעלבון והשפלה, אינם יכולים לצפות ממנו לרווחה כלכלית".

עוד בנושא: תביעת אם לקבלת צו שיורה על חידוש הקשר עם בנה

השיקולים שצריך לשקול בעת דיון בבקשה

במסגרת פסק הדין המעניין בהליך עמ"ש (מרכז) 56871-01-16 מ.ז.כ. נ' ע.ז.כ. וכן בפסק הדין בהליך תמ"ש (ת"א) 29511-09-13 פלוני נ' אלמונים נקבע כי לצורך ההכרעה בבקשה להפחית / לבטל תשלום מזונות לילדים מורדים, יש לבחון בין היתר את השיקולים הבאים:

  • האם סרבנות הקשר נובעת אך מרצונו של הילד או שקיימת להורה המנוכר אשמה למצב שנוצר.
  • האם ההורה נקט בכל הפעולות והאמצעים הנדרשים לצורך חידוש הקשר.
  • האם ביטול המזונות עלול לגרום לסיכול הסיכוי לחידוש הקשר.
  • מה תהיה השפעת ביטול המזונות על קיומו הסביר של הקטין.
  • מהו גילו של הילד, קרי, האם הוא קטין או בגיר ומה מקור חיוב האב במזונותיו?

פסיקה עדכנית בנושא הפחתת מזונות של ילדים בניכור הורי

במסגרת פסק הדין המרתק בהליך תלה"מ 65003-01-17 (י-ם) פלוני נ' פלונית דן בית המשפט בבקשה להפחתת / ביטול מזונות ילדים שמסרבים להיות בקשר עם אביהם.

תיק זה עסק בזוג גרושים שהנם הורים לשני ילדים קטנים, מעל לגיל 6 ועל כן תשלום מזונותיהם הנו מדין צדקה. בני הזוג נפרדו בשנת 2012 בשל התרחקות האב מהדת ומהקהילה החרדית אליה השתייכו הצדדים וילדיהם.

בחודש מרץ 2014 חוייב האב לשלם מזונות לילדים בסך של 2,200 ₪ וכן בשיעור של 40% מעלות המדור, מתוך סך מרבי של 4,500 ₪. בנוסף חויבו הצדדים לשאת באופן שווה בשכר הלימוד של הקטינים ובהוצאותיהם החינוכיות החריגות והרפואיות החריגות.

בינואר 2017 הגיש האב בקשה לביטול או הפחתת חיובו במזונות הקטינים מפאת היותם מורדים ומסרבים לקשר עמו וכן מאחר שחל שינוי מהותי בצרכיהם של הקטינים שפחתו, המצדיק הפחתת גובה החיוב.

האם התנגדה לבקשה בטענה לפיה סרבנות הקשר נעוצה בהתנהגות האב ועל כן אין מקום לפגוע עוד בילדים. עוד ציינה האם כי העובדה שאין האב מפרנסם אך מעמיקה את הקשיים בקשר ביניהם. האם הוסיפה וטענה כי יש להגדיל את מזונות הילדים וזאת מאחר שרכושו והכנסתיו של האב גדלו.

ממועד הפירוד בשנת 2012 ועד למתן פסק הדין בתיק זה בינואר 2019 מתנהל בין צדדים הליך הנוגע בעיקרו לקיום קשר של הקטינים עם האב.

במסגרת הליך זה הוגשו לתיק בית המשפט לענייני משפחה כעשרים תסקירים ועדכונים של עו"ס לסדרי דין וגורמים מקצועיים שונים שמונו על ידי בית המשפט ואשר כולם הגיעו למסקנה לפיה העדרו של קשר בין האב לבין הקטינים נעוץ בסירובם של הקטינים לקיום הקשר בעקבות הסתה מצד האם על מנת להדיר את האב מחייהם.

ממסמכים אלו עלה שכאשר שהו הקטינים עם האב לאחר פירוד הצדדים במסגרת הסדרי הראיה שנקבעו לאב, הקשר היה טוב ומטיב והקטינים נהנו ממנו וציפו לו.

זמן קצר לאחר מכן החלו הקטינים לגלות התנגדות לקשר עם האב, מאחר והם הושפעו מהסתת האם.

האם מצידה, הטילה את האשמה על האב וטענה כי אין הוא עושה די על מנת לקרב את לב הילדים אליו, וכי הוא דבק ברצונו לחשוף את הילדים לעולמות ולתכנים החדשים שלו, ולגרור אותם לקונפליקט הדתי ועל כן אין הוא מוצא מסילות ללבם.

לדבריה האב מקנטר את הילדים בדברים על אורחות חייהם ומביע את סלידתו מדרכם ובכך מרחיק אותם ממנו.

עוד בנושא: ניכור הורי נלמד מראיות אובייקטיביות ולא מתחושת ההורה המנוכר לכאורה

בית המשפט דחה את טענות האם לפיהן הטעם בסירוב הילדים לקיום קשר עם האב נעוץ בחשיפתם לעולמות ולתכנים הזרים להם, מאחר ולא נמצאה להם כל אחיזה בחומר הראיות. עוד נקבע שסירוב הקטינים לקשר משמעותי עם האב אינו רציונלי.

גם אם ניתן היה בעבר לטעון כי שינוי אורחות החיים של האב גרם לקטינים מבוכה, בלבול וקשיים, כיום ניכר בבירור שהמצב אינו עוד כזה שכן, מיד לאחר הפירוד קיבל האב את הצורך להקפיד ולשמור על אורח החיים של הילדים בזמן שהותם אצלו וזאת גם במחיר של קיום המצוות ומעשים שאתם הוא לא מזדהה, מה גם שהוא נפגש עם הילדים בעיקר אצל אמו, שממשיכה לשמור על אורח חיים חרדי.

עובדת סוציאלית שבדקה את המקרה שללה בתסקיריה את טענות האם לפיהן הוא חושף את הילדים לאורח חיים חילוני ואף ציינה שהיא התרשמה מדבריהם שישנה הקפדה בבית האב על אורח חייהם וכי במסגרת טיפולית מתאימה, הילדים יהיו מסוגלים להסתגל להבדלים בין הסגנונות השונים בבתי ההורים.

כאמור, עמדת כל הגורמים הטיפוליים והמקצועיים היתה אחת ולפיה האשם בסירוב הקטינים בקשר עם האב אינו נעוץ באב, אלא בהסתה מצד האם כנגד האב וכי התנהלות האם והמסרים השליליים שהטמיעה בילדים לאורך השנים, בצורה שיטתית, אקטיבית ובוטה, הם שגרמו לסרבנות הקשר הקשה והבוטה מצדם של הקטינים.

בית המשפט קבע כי האב, ככל אב אחר, אינו "כספומט" כפי שצוין לעיל והילדים אינם חופשיים מחובתם כלפיו לנהוג בו במידת הכבוד המקובלת ובכללה לקיים עימו קשר.

לפיכך, אין זה הוגן לחייב את האב לפרנס את ילדיו תוך התעלמות מהיחס שהם מעניקים לו.

עמדת הילדים אינה יכולה לעמוד בכפיפה אחת עם המשך הטלת מלוא החיוב על האב לתרום לפרנסתם. על הורה מנכר להפנים ולהבין כי תוצאה אפשרית של הסתתו היא שייאלץ לשאת לבדו הן בעול הטיפול בקטינים והן בעול פרנסתם ונשיאה בכל צרכיהם.

יחד עם זאת, מאחר שבהכרעה בתביעה לביטול מזונות בגין סרבנות קשר על בית המשפט החובה לבחון את האמצעי שפגיעתו פחותה, נראה שאיזון ראוי בין שמירה על צרכיהם הבסיסיים של הילדים ושמירה על טובתם לבין הביטוי שיש ליתן להתנהלותם ניתן להשיג בדרך של צמצום היקף החיוב במזונות תחת ביטולו.

ראשית, קיימת עדיין אפשרות של שיקום הקשר בין הקטינים לאב באמצעות צעדים טיפוליים. על מנת שההכרעה לא תביא לסופם של הניסיונות לחידוש הקשר, יש להורות בשלב ראשון על צמצום החיוב ולא על ביטולו.

שנית, מתן פטור לאב מחיובו במזונות הקטינים עלול להרחיק עוד יותר את לב הקטינים ויעמיק את הקרע. כיום יש קשר ולו מינימאלי בין האב לבין הקטינים. קיים החשש שגם הקשר המתקיים היום יחדל.

שלישית, הקטינים עדיין צעירים בגילם. במידה רבה הם כבר משלמים מחיר כבד בגין עובדת הליך הגירושין של הוריהם ובחירותיהם. ביטול חיוב האב להשתתף במזונותיהם המינימאליים וכפועל יוצא פגיעה אפשרית ברמת חייהם עלול להתפרש על ידם כצעד עונשי נוסף.

עקרון בחינת טובת הילד מחייב גם בירור שלא יהיה בצמצום חיוב האב במזונות פגיעה בסיפוק צרכיהם הבסיסיים של הקטינים. אולם, נראה כי הפחתת חיוב האב במזונות הילדים לא יותירם בחוסר כל ויתכן שדווקא בכך תבוא תמורה ביחס של הילדים לאב.

בצמצום החיוב במזונות יבינו אולי הילדים שנפל דבר ועליהם לתקן את אורחותיהם, בטרם יבוטל החיוב באופן מוחלט.

הפחתת החיוב לא תעשה מהסכום שנקבע בפסק הדין למזונות אלא מגובה החיוב אם היה נפסק כיום. ללא קשר לסרבנות הקשר, אין חולק שחל שינוי נסיבות מהותי מאז מתן פסק הדין, שכן הכנסתו של האב גדלה מסך של 5,000 ₪ ל-8,000 ואילו האם נישאה מחדש ונולדו לה 3 ילדים נוספים וכפועל יוצאי השתנו צרכי הקטינים באשר להשתתפות בעלות מדור ואחזקת המדור.

בנוסף, יש להתחשב בהלכה התקדימית שנקבעה בהליך בע"מ 919/15 אשר שינתה באופן מהותי את אופן חיוב המזונות של קטינים מעל גיל 6 שנים של בני זוג יהודים, בקביעתה שהחיוב הוא מדין צדקה החל במידה שווה על שני ההורים.

ברם, הצדדים לא פירטו את צרכי הקטינים כיום ואילו האם לא פירטה את הכנסותיה הפנויות. בנסיבות אלו, לא ניתן לקבוע על בסיס טענות וראיות את צרכי הילדים ועלותם ואף לא את יכולתה הכלכלית של האם וממילא לא את יחסיות יכולתם הכלכלית של הצדדים.

משכך, אין לבית המשפט אלא לאמוד את סכום המזונות על פי ידיעתו השיפוטית וכן לאמוד את יכולתם הכלכלית של ההורים והיחסיות ביניהם.

בהמשך לכך קבע בית המשפט כי לאחר שהוא שקל את כל השיקולים הנוגעים לעניין, לגבי עוצמת הפעלת הסעד, בשים לב לגילאי הקטינים, לנסיבות ותוך מתן הדעת לסיפוק צרכיהם ההכרחיים ולדין האישי, יש להפחית את תשלום המזונות והמדור של האב לסך של 1,000 ₪ לחודש, 500 ₪ לכל קטין וזאת עד הגיעם לגיל 18 או סיום הלימודים בתיכון.

עוד נקבע שאם יחודש הקשר באופן משמעותי תהיה בכך עילה לעתור להגדלת תשלומי מזונות הילדים. אם חלילה תחול הרעה נוספת בקיום הקשר תהיה בכך עילה לעתור להפחתת החיוב או לצורך ביטולו לחלוטין.

בנוסף חויבו הצדדים להמשיך ולשאת באופן שווה בשכר הלימוד של הקטינים ובהוצאותיהם החינוכיות החריגות והרפואיות החריגות.

עוד בנושא: האם תשלום פיצויים לגרוש בשל לשון הרע וניכור הורי

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 43 רמת גן

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון