×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך להורות חד מינית לפי חוק בישראל! זכויות מלאות למשפחות חד מיניות...
הורות חד מינית בישראל - לחיות ולהיות משפחה חד מינית שוות זכויות!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

משפחה והורות חד מינית לפי חוק בישראל

      25/10/2021 11:39

הורות חד מינית, הומו-לסבית, הנה הורות שבה בני זוג חד מיניים מגדלים יחדיו ילדים.

ישנם הומוסקסואלים ולסביות רבים שיש להם ילדים ביולוגיים משלהם, כתוצאה מנישואים או מערכות יחסים קודמות שהם קיימו בעבר עם בני זוג הטרוסקסואליים / סטרייטים.

יחד עם זאת ישנם גם זוגות הומו-לסביים רבים שמבקשים להביא ילד לעולם ולגדלו יחדיו. תופעה זו הולכת וגדלה באופן מואץ גם בקרב החברה הישראלית.

בסקירה שלפניך נדון בהרחבה ונסביר את הדרכים שבהם יכולים זוגות חד מיניים להביא ילדים ביולוגיים משלהם לעולם, וכן כיצד יכולים בני זוג חד מיניים להירשם כהורים ביחס לילדים הלא ביולוגיים של בני זוגם.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג משפחות חד מיניות מול רשויות המדינה ובכל הנוגע להליכים המשפטיים לצורך רישום הילדים וקבלת זכויות מלאות לפי חוק. בכל שלב ניתן לפנות לשיחה אישית עם עורך דין ולקבל מענה מעלה באשר לזכויות שלכם.

אופן הבאת ילד לעולם על ידי זוגות חד מיניים

נדגיש כבר בתחילת הדברים כי בכל מקרה שבו רוצים ומתכננים להביא לעולם ילד/ה או לאמץ ילד/ה וכאשר מערכת היחסים בין ההורים אינה ממוסדת, ראוי ורצוי לשקול לפנות לעורך דין ולנסח הסכם הורות משותפת - זוהי דרך המלך.

האפשריות הפתוחות כיום בישראל בפני זוגות הומו-לסביים שמבקשים להביא ילד לעולם ולגדלו יחדיו הנן כדלקמן:

הורות משותפת - המדובר בהיקשרות בין גבר ואישה למטרת הבאת ילד לעולם יחדיו אך ללא קיום קשרי זוגיות ביניהם. לשם כך יתכנו מספר וריאציות של זוגות: הומוסקסואל ולסבית, הומוסקסואל וסטרייטית, לסבית וסטרייט.

ההפריה נעשית בדרך כלל באופן מלאכותי. לרוב נחתם ביניהם חוזה אשר מסדיר את זכויות בני הזוג בנושאים כגון משמורת הילד, הסדרי ראיה, תמיכה כספית, מקום המגורים וכדומה.

תרומת זרע לנשים לסביות - אפשרות זו פתוחה בפני לסביות הרוצות להיכנס להריון מתרומת זרע אנונימית, באמצעות בנק הזרע, או תרומת זרע מוכרת של חבר וכדומה.

תרומת ביצית ופונדקאות לגברים הומוסקסואליים - במסגרת הליך הפונדקאות נושאת אם פונדקאית את העובר ברחמה עבור זוג שיהיה הוריו של הילוד. הזרע הנו של הגבר ההומוסקסואל, והביצית יכולה להיות של האם הפונדקאית או מתרומת ביציות.

עם בואו של הילד לעולם, האשה מוותרת על זכויותיה והאב הביולוגי הופך להיות ההורה החוקי היחידי. בן זוגו של האב הביולוגי יכול לרכוש מעמד כשל הורה כלפי הילד באמצעות צו אימוץ או צו הורות פסיקתי כפי שצויין לעיל.

חוק הפונדקאות הישראלי, חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו- 1996 מגביל את הזכות ליהנות משירותי פונדקאות אך ורק לאיש ואשה שהינם בני זוג.

הפרשנות שניתנה עד כה למילים אלה הנה של גבר ואשה הנשואים כדין. כתוצאה מכך זוגות חד-מיניים ישראלים רבים ובמיוחד זוגות הומוסקסואליים נעזרים בשירותי פונדקאות בחו"ל.

בספטמבר 2006 התיר משרד הבריאות לזוג לסביות ליהנות משרותי פונדקאות כתא משפחתי באופן לפיו אחת מהן הרתה מתרומת ביצית של בת-זוגה. אולם הסדר זה נחשב כטיפול פוריות ועל כן הוא לא נעשה במסגרת חוק הפונדקאות.

אופן רישום ההורה החד מיני כהורה של ילדו הביולוגי של בן/בת הזוג

משנולד ילדו הביולוגי של אחד מבני הזוג החד מיני בדרך כלל נוטל בן הזוג השני חלק פעיל בגידולו, כך שאף הוא משמש לו כהורה וזאת לכל דבר ועניין.

בנסיבות אלו טבעי שההורה הלא ביולוגי, המכונה גם הורה חברתי, ירצה להירשם כהורה ביחס לילד באופן שיקנה לו את אותם הזכויות וחובות שיש להורה ביולוגי כלפי ילדו.

האפשריות הפתוחות כיום בישראל בפני הורה חד מיני לא ביולוגי להירשם כהורה של בנו הביולוגי של בן זוגו, הנן כדלקמן:

צו אימוץ - בתי המשפט בארץ מאפשרים להורה החברתי של הילד לאמץ אותו באופן חוקי, במידה והדבר נעשה למען טובת הילד ובהתקיים נסיבות מיוחדות, וזאת בעקבות פסיקתו התקדימית של ביהמ"ש העליון משנת 2005 במסגרת הליך ע"א 10280/01 ירוס-חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה.

ביום 12.2.2006 אימצו באופן חוקי טל ואביטל ירוס-חקק זו את ילדיה הביולוגיים של זו ובכך הפכו לזוג החד-מיני הראשון בישראל שהותר לו לעשות זאת.

ביום 10.2.2008, הודיע היועמ"ש לממשלה דאז, מני מזוז, בעקבות דיון בהשתתפות אנשי מקצוע מתחום הרווחה והמשפטים כי:

"ניתן לאפשר לבן זוג בן אותו המין לאמץ את ילדו, הביולוגי או המאומץ, של בן זוגו. כן נקבע, כי אין מניעה חוקית לאשר לבני זוג מאותו המין, או למי מהם, לאמץ ילד זר, שאינו ילדו של אחד מבני הזוג, וזאת בנסיבות בהן נשקלת בקשה לאימוץ על ידי אדם יחיד, ובכפוף לשיקולי טובת המאומץ כמקובל".

אימוץ ילד מביא כאמור להשוואה מוחלטת של מערך הזכויות והחובות של ההורה המאמץ לאלה של הורה ביולוגי. לאחר אישור האימוץ ירשם ההורה במשרד הפנים כהורה, המאומץ ירשם בספח תעודת זהותו של המאמץ כילדו, ולימים כאשר המאומץ יגדל ויקבל תעודת זהות משל עצמו, ירשם ההורה המאמץ בתעודה כהורה של המאומץ.

האימוץ יוצר תא משפחתי שווה זכויות לזה של כל משפחה שבה שני הורים ביולוגיים, לרבות בענייני ירושה, קצבאות מהביטוח הלאומי, מזונות, אפוטרופסות וכיו"ב.

האימוץ מאפשר להורה המאמץ, ממש כמו להורה הביולוגי, לעשות כל פעולה בשם המאומץ לרבות קביעת דרך חינוכו, קביעת ענייניו הרכושיים והכספיים, דאגה לבריאותו וכל דבר אחר.

בהתאם לנתונים שהתקבלו מהשירות למען הילד שבמשרד הרווחה, אשר מטפל באופן בלעדי בסוגיית האימוץ בארץ, מידי שנה עולה מספר הבקשות לצווי אימוץ במשפחות חד מיניות. למעט בקשות בודדות מאד, כל הפניות לבקשות לצווי אימוץ במשפחות חד מיניות מאושרות.

צו הורות פסיקתי - צו הורות פסיקתי מאפשר למי שאינו הורה ביולוגי של הילד להירשם כהורה שלו בהתאם לסעיף 1(4) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995 אשר משמש כמסגרת משפטית למתן צו הצהרתי לקביעת קשרי הורות לפי סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984.

צו זה מהווה הקלה משמעותית הואיל והוא חוסך ומייתר את כל ההליכים המייגעים וממושכים אשר כרוכים בקבלת צו אימוץ בארץ.

במסגרת בג"צ 566/11, 6569/11 ממט ואבירם-טבק נ' משרד הפנים בו נדונו במשותף שתי עתירות נפרדות של אותם בני זוג הומוסקסואליים, קבע בית המשפט העליון לראשונה כי בן זוג חד מיני שאינו ההורה הביולוגי של הילד שהביא בן זוגו לעולם במסגרת הליכי פונדקאות בחו"ל, יוכל אף הוא להירשם כהורה של הילד בהתאם לצו הורות פסיקתי.

במסגרת הליך אמצ 245-01-14 ס.א.א. נ' היועמ"ש לממשלה נפסק כי במקרים בהם לזוג לסביות נולד ילד הקשור גנטית לאחת מהן בלבד, כתוצאה מתרומת זרע אנונימית, דהיינו שלא במסגרת הליך פונדקאות בחו"ל, ניתן להורות על מתן צו הורות פסיקתי לבת הזוג השניה.

זאת, בהנתן שמתקיימים רצון וכוונה אמיתית ליחס הורות והסכמה של ההורה הלא ביולוגי לקבל על עצמה חובות הוריות וכי בפועל מתקיימים יחסי הורות.

במסגרת הליך אמצ 57740-12-13 קבע בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב ביום 1.3.2015 כי גם בן זוג חד מיני שאינו ההורה הביולוגי של הילד שהביא בן זוגו לעולם, וזאת שלא במסגרת הליכי פונדקאות בחו"ל, יוכל אף הוא להירשם כהורה של הילד בהתאם לצו הורות פסיקתי.

בית המשפט פסק כך לרבות בהסתמך על עמדת היועמ"ש לממשלה, אשר לראשונה הביע את הסכמתו למתן צו הורות פסיקתי בנסיבות כאלה, בעוד שבעבר התנגד לכך מהטעם שיש לפנות להליך לקבלת צו אימוץ במקרה כזה.

כאן המקום לציין כי במהלך שנת 2013 יזמה ח"כ מירב מיכאלי הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום בת זוג או בן זוג כהורה), התשע"ג–2013 אשר תאפשר להורה לא ביולוגי להירשם באופן אוטומטי במרשם האוכלוסין כהורה של הילד הביולוגי של בן זוגו, וזאת מבלי שהוא יצטרך לקבל צו אימוץ או צו הורות פסיקתי לשם כך וכן ללא צורך בתסקיר של עובדת סוציאלית.

בדברי ההסבר להצעת החוק צויין כי בשנים האחרונות גוברת המגמה בישראל בקרב זוגות נשים וזוגות גברים להביא ילדים לעולם, דרך שימוש בטכנולוגיות פריון קיימות. הדבר נעשה לרוב באמצעות תרומת זרע אצל זוגות נשים ותרומת ביצית ושימוש באם פונדקאית בזוגות גברים.

מטרת הצעת החוק היא לאפשר הליך של רישום בן / בת הזוג שאינם ההורה הביולוגי, בסמוך לאחר לידת הילד.

ברוב המכריע של המקרים מדובר בזוגות הבוחרים להביא יחד ילד לעולם ובשל המנגנון הביולוגי רק אחד ההורים יכולים להיות קשורים ביולוגית לילד, הגם ששני ההורים מתפקדים כהורים מלאים לכל דבר ועניין.

קראו בנושא: הסדרי ראיה במקרה של פרידת בני זוג חד מיניים

בהתאם למצב החוקי הקיים, בני זוג, גבר ואישה נשואים, נרשמים באופן אוטומטי כהורי הילד הנולד. אולם, במקרה של ילד הנולד לאשה פנויה, סעיף 21 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965, קובע שאבי הילד ירשם על פי הודעת האב והאם כאחד או על פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך, וזאת ללא כל דרישה להוכחת קשר ביולוגי בין הגבר הנרשם ובין הילד הנולד.

כלומר לפי המצב כיום נרשמים גבר ואישה נשואים באופן אוטומטי כהורי הילדים. אלא שאם ילד נולד לאשה פנויה, החוק קובע כי אבי הילד ירשם על-פי הודעת האב והאם כאחד, או על פי פסק דין של בית משפט, מבלי לדרוש הוכחה לקשר ביולוגי בין הגבר לילד.

לפיכך, הצעת החוק נועדה להשוות את מעמדם של זוגות חד מיניים למצבם של זוגות הטרוסקסואלים בכל הנוגע לרישום בן / בת הזוג כהורה.

הצעת החוק אושרה בוועדת השרים לחקיקה במאי 2014, אולם מפלגת הבית היהודי טירפדה אותו באמצעות הגשת ערר סמוך לאחר מכן. מהלך זה אסר על הקואליציה להצביע בעד הצעת החוק עד להחלטה אחרת ובכך הביא למעשה לקבורתו.

לפיכך, נכון לינואר 2016, האפשרויות העומדות בפני הורה חד מיני לא ביולוגי להירשם כהורה של בנו הביולוגי של בן זוגו הינן באמצעות קבלת צו אימוץ או צו הורות פסיקתי בלבד, וזאת במידה וקיימות נסיבות מיוחדות המוכיחות כי הדבר הינו לטובת הילד.

עורכי הדין שלנו ישמחו לסייע גם לכם בהליכי הסדרת רישום הילדים ובכל הנוגע לקבלת זכויות מלאות לבני משפחה חד מינית בישראל: לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ אישי

קראו בהרחבה: על פרידה וגירושין של זוגות חד מיניים בישראל

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (7) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 7 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון