×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
פסק דין מעניין וחשוב, בו נקבע שהאם תשלם מזונות ילדים לאחר הגירושין בין השאר לאור היותו של האב משמורן יחידי ובשל חוסר שיוויון כלכלי בין ההורים...
חיוב אם במזונות קטינים כשהאב משמורן יחידי בעקבות הלכת בע"מ 919/15
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

האב משמורן יחידי והאם תשלם מזונות ילדים!

      14/05/2019 10:09

כפי שכתבנו ופירטנו בהרחבה בעבר, הלכת בע"מ 919/15 אשר ניתנה על ידי בית המשפט העליון ביום 19.7.2017, חוללה מהפיכה של ממש בתחום דיני המזונות בארץ, מאחר והיא הביאה לחלוקה שיוויונית והדדית בנטל תשלום מזונות הקטינים שבעבר הוטל בעיקרו על האב.

הלכה זו קובעת שכאשר שני ההורים מחזיקים במשמורת משותפת בילדים בני 6 עד 15, אזי על שני ההורים, כלומר, לא רק על האב, אלא גם על האם, מוטלת החובה לשאת בתשלום המזונות עבורם, אם כי החלוקה ביניהם תיעשה בהתאם להכנסת ההורים ויכולותיהם הכלכליות ולא חצי-חצי.

מאז ניתנה הלכה זו, ניתנו פסקי דין לא מעטים על ידי בתי המשפט לענייני משפחה בארץ אשר מיישמים את רוח ההלכה ואת ערך השיוויון בנטל המזונות שהיא מקדמת, במסגרת המקרים השונים שנדונים בפניהם.

כך גם אירע בפסק דין שניתן ביום 15.1.2019 תיק תלה"מ 7890-08-17 אלמוני נ' פלונית, שהתנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון ואשר הטיל על אם את החובה להשתתף בתשלום מזונות של ילדים אשר נמצאים במשמורת בלעדית של אביהם.

תיק זה עסק בתביעת מזונות שהגיש אב שמשמש כמשמורן יחידי נגד האם במסגרת הליכי הגירושין שהתנהלו בין הצדדים.

מדובר בהורים דתיים שניהלו הליך גירושין מורכב, לאחר שהביאו לעולם 6 ילדים, מתוכם 4 היו קטינים במועד הגשת התביעה, בגילאים 11–18.

בשלב מסויים האם חזרה בשאלה ועקב כך ניהלו השניים הליכי גירושין, במסגרתם הוסדרו ענייני חלוקת הרכוש ביניהם, הוסכם שהילדים יהיו במשמורת בלעדית של האב, אך נושא תשלום המזונות טרם הוכרע.

טענות האב לעניין מזונות הילדים

האב הגיש תביעת מזונות כנגד האם, בטענה שנודע לו שהיא עומדת לרשת על פי צוואה של סבתה המנוחה סכום של לפחות 1.2 מליון ₪.

עוד טען האב כי הוא מפרנס לבדו את הילדים ומממן לבד את כל הוצאותיהם, בעוד האם מתעלמת מהילדים ובקושי מתראה איתם למעט מספר שעות בשבוע במרכז הקשר, כך שכל הנטל הכלכלי והרגשי של גידולם מוטל עליו בלבד וזאת בשעה שהצטברו לו חובות בסך כולל של כ-3 מיליון ₪.

לפיכך טען האב כי מן הראוי שגם האם תשתתף בהוצאות 4 הילדים הקטינים באמצעות תשלום מזונות בסך חודשי כולל של 12,000 ₪.

האב ביסס את עילת תביעתו בהתאם להלכות הקיימות הקובעות כי בתביעת מזונות קטין מאביו רשאי בית המשפט להתחשב גם בהכנסות של האם וכן בהסתמך על הלכת בע"מ 919/15 אשר מטילה ובנסיבות מסוימות חיוב שווה במזונות על שני ההורים.

טענות האם לגבי תביעת המזונות של האב

האם אישרה שקיבלה מסבתה ירושה בסך של 1.2 מיליון ₪ אולם לאחר סילוק חובותיה נותרו ברשותה 700,000 ₪, שאינם מספיקים לה כדי לרכוש דירה או לכלכל את עצמה בהיעדר הכנסה משלה.

עוד טענה האם שמאז הגירושין היא לא עבדה במשך תקופה ממושכת, כי נצברו לחובתה חובות בסכום של אלפי שקלים, היא נמצאת במעקב רפואי לאחר שאובחנה כלוקה במחלת הסרטן וכן נזקקת לתרופות מיוחדות בגין מצבה הנפשי.

לגבי הילדים טענה האם שהיא מתראה עם הילדים מחוץ למרכז קשר אולם האב ממשיך להסית אותם כנגדה וכי היא קונה לילדים בגדים, נעליים, ממתקים ועוד, וגם מממנת להם חוגים.

בנוסף טענה האם כי לא קיימת חובה בדין שלפיה עליה לשאת במזונות ילדיה לאור מצבה הכלכלי הקשה וכי תשלומי הוצאות הקטינים כפי שתוארו על ידי האב בכתב התביעה הנם מנופחים ומוגזמים וממילא שאינם תואמים את המציאות ואת היכולת הכלכלית.

הכרעת בית המשפט ופסק הדין

בית המשפט ציין שמדובר במקרה קשה ומורכב בו הקטינים מקיימים קשר חלקי עם אמם בעקבות שינוי אורח חייה מחרדי לחילוני, עובדה שאף הובילה לגירושי הצדדים והשפיעה באופן מהותי על מערכת היחסים בין האם לבין ילדיה.

מהתסקיר שהוגש לבית הדין הרבני עולה שהאם מביעה רצון עז לפגוש את הקטינים ומודעת לעברה הנפשי, אך האב הביע התנגדות לקיום המפגשים עם האם מחוץ למרכז הקשר לאור קשיי העבר של הקטינים והצורך בהשלמת הטיפול הפסיכולוגי בטרם יוסדרו מפגשים שאינם מפוקחים.

על רקע הדברים הללו קבע בית המשפט כי המציאות בה פוגשים הקטינים באופן מצומצם את אמם כאשר גם לאב אחריות בדבר, משליכה באופן ישיר על היקף חיובה של הנתבעת בדמי המזונות, בדיוק כפי שהיה ראוי שיקרה גם במצב הפוך בו התנהלות האם מגבילה ומצמצמת את הקשר שבין האב לבין ילדיו.

לגבי המקור הנורמטיבי להטלת חובת תשלום המזונות על האם מדין צדקה כאשר האב הנו משמורן, הבהיר בית המשפט כי הפסיקה בעניין זה הנה דלה. חיוב זה בדרך כלל נעשה במשורה, בזהירות ובמקרים חריגים בלבד. במרבית המקרים חיוב זה נתבקש בנוגע לקטינים שחצו את גיל 15 ולרוב נפסקו לאם סכומי מזונות נמוכים.

עיון במיעוט המקרים שהגיעו לבית המשפט בהם התבקש חיוב האם במזונות ילדיה מלמד כי טרם נסלל הנתיב הראוי לכך. עם זאת, בית המשפט הגיע למסקנה כי ניתן להטיל על האם חיוב בתשלום מזונות הקטינים כאשר האב הוא משמורן יחידי מכח רוח הלכת בע"מ 919/15.

שיח השוויון אינו נטע זר בנוף פסיקותיו של בית משפט לענייני משפחה ומזה שנים שערך חשוב זה מפעפע פעם אחר פעם בפסקי הדין שניתנו בו.

ההלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון בפסק הדין החשוב בהליך בע"מ 919/15 העניקה את החותמת המבורכת לשיח רב השנים ולשינוי החברתי שהתחולל מזה זמן. הלכה זו בודדה את ההבדל המגדרי בתשלום המזונות באמצעות אימוץ פרשנות ליברלית ומודרנית של תקנת הרבנות הראשית תש"ד.

אמנם, מאז ומתמיד היו מאופיינים דיני מזונות הילדים בישראל באי שוויון כלכלי אינהרטי לכאורה, המטיל את מרבית החיוב על האב, בהתבסס על ההלכה היהודית המחייבת את האב לשאת בדמי מזונות ילדיו.

ואולם כיום, תפיסת השוויון והצדק היא זו שמנחה את בתי המשפט לענייני משפחה ללא הבחנה מגדרית, כאשר ערך זה וביחד עם תפיסת טובתם ורווחתם של הקטינים ניצב כעליון בפסיקת משמורת והסדרי שהות, חלוקת רכוש ותשלומי מזונות.

בעקבות הלכת בע"מ 919/15 עקרונות מסורתיים של ההלכה היהודית התמזגו יחד עם עקרונות אזרחיים ליברליים ושוויוניים, שנותנים מענה לתמורות החברתיות-הכלכליות שחלו בחברה הישראלית מאז הוכרזה עצמאותנו ועוד קודם לכך.

לאחר שבית המשפט בחן את הכנסות הצדדים, הרכוש שלהם, צרכי הילדים הקטינים, היקף הסדרי השהות שלהם עם כל אחד מההורים, וגם הפערים הכלכליים שבין ההורים, הגיע בית המשפט למסקנה לפיה יש לחייב את האם בתשלום מזונות של 3 ילדים קטינים, בסך של 650 ₪ עבור כל אחד מהם ובסך הכל 1,950 ₪ לחודש.

האם לא חוייבה לשלם מזונות עבור אחת הבנות שבינתיים הפכה לבגירה, עקב הנתק הממושך המוחלט שקיים ביניהן.

עוד נקבע שהתשלום יתבצע עד להגעת כל אחד מהקטינים לגיל 18 או עד לסיום לימודיו התיכוניים, לפי המאוחר מבין השניים. אם מי מהקטינים ישרת בצה"ל, אזי תשלם האם לאב במהלך שירותם הצבאי 1/3 מסכום המזונות אותו שילמה עבורו עד לאותה העת.

עוד בנושא: מזונות ילדים מתחת גיל 6 במשמורת משותפת

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון