כיצד מכריעים בשאלה מהי מעורבות פסולה בעריכת צוואה ומה ניתן לעשות מבחינה חוקית?
מעורבות פסולה בעריכת צוואה עלולה להביא לביטול הצוואה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ ראשוני חינם בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

מעורבות פסולה של יורש בעריכת צוואה

      23/05/2016 14:57

לא אחת אנו נתקלים בשאלות של יורשים, שמבקשים לדעת מה ניתן לעשות במקרים שבהם היתה מעורבות פסולה של אחד היורשים בעת עריכת הצוואה ומהן הדרכים החוקיות בהן ניתן ורצוי לפעול במקרים אלה.

בסקירה שלפניך מסביר עורך הדין רם יוגב אודות מקרים בהם אחד הנהנים מהצוואה נכח והיה מעורב באופן פעיל בעריכת הצוואה, ובין השאר נביא דוגמאות מתוך פסקי דין שעסקו בדיוק במקרים שכאלה.

צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו מורה אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו ולמי הוא יחולק.

מאחר והמדובר באחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר מבחינת המצווה, חוק הירושה מייחס חשיבות ראשונה במעלה לעריכת הצוואה באופן שישקף את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה, כשהוא נטול כל השפעה זרה, בלתי עניינית ובלתי הוגנת.

כך לדוגמא, קובע סעיף 30(א) לחוק הירושה כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית הינה בטלה.

כמו כן קובע סעיף 35 לחוק כי "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה - בטלה".

חוק הירושה מציין 4 דרכים צורניות לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה המכונה גם צוואת שכיב מרע.

סעיף 35 לחוק קובע כי הוראה במסגרת צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, וצוואה בפני רשות, אשר מזכה את מי שהיה מעורב בעשייתה, כגון במידה והוא ערך אותה, או היה עד לעשייתה, או לקח באופן אחר חלק בעריכתה ולרבות בן זוגו, הנה בטלה.

מעורבות פסולה בעריכת צוואה - עמדת בית המשפט

במסגרת הליך ע"א 6496/98 בוטו נ' בוטו נקבע כי החוק יוצר למעשה חזקה חלוטה לפיה אדם אשר נטל חלק בעריכתה של הצוואה, השפיע על המצווה שלא כדין.

כלומר, להבדיל מסעיף 30(א) לחוק, סעיף 35 לחוק אינו דורש הוכחת השפעה בלתי הוגנת מצד הנהנה שנטל חלק בעריכת הצוואה על המצווה, אלא מניח ללא כל אפשרות ערעור כי אכן היתה השפעה בלתי הוגנת כזו.

לא ניתן לסתור חזקה זו גם על ידי הבאת ראיות אשר מלמדות כי שלבים אחרים בעריכת הצוואה היו נקיים מכל פגם.

יתרה מכך, אין תוקף להוראה המזכה נהנה אשר נטל חלק בעריכתה, גם אם מדובר בהוראת אמת, כלומר הוראה שהמצווה התכוון לה מרצונו החופשי לכאורה.

כלומר, סעיף זה קובע חזקה חלוטה לפיה בנסיבות בהן המצווה קבע הוראה בצוואה אשר מזכה גורם כלשהו שהיה מעורב בעשיית הצוואה, אזי הדבר נבע מכך שאותו גורם הפעיל השפעה אסורה על המצווה, אשר פגמה ברצונו החופשי ועל כן יש לבטל הוראה זו.

סעיף 35 מגדיר למעשה שלושה סוגים של מעורבות פסולה בעריכת הצוואה:

  • מי שערך את הצוואה, כגון עורך דין או מי שמוגדר כרשות לצורך הכנת צוואה בפני רשות.
  • מי שהיה עד לעריכת הצוואה, כלומר מי שהיה עד לעריכת צוואה בעדים וחתם עליה כעד. אין הכוונה למי שרק נכח במהלך עריכת הצוואה ולא חתם עליה כעד.
  • מי שנטל חלק בעריכת הצוואה באופן אחר.

בעוד ששתי עילות הביטול הראשונות בדבר עריכת הצוואה או שימוש כעד לעשייתה הנן ברורות, ועל כן הן זוכות לפרשנות מצומצמת וצרה, אזי עילת הביטול האחרונה בדבר נטילת חלק בעריכת הצוואה באופן אחר, מוגדרת באופן רחב וגמיש ביותר, בגדרו ניתן להכניס לכאורה שלל פעולות שיכולות להוות בגדר נטילת חלק בעריכת הצוואה.

בפסיקת בית המשפט העליון בעניין זה קיימות שתי מגמות הפוכות לגבי פרשנות עילה זו.

מגמה אחת הגורסת כי יש לפרש עילה זו על דרך הצמצום, נוכח תוצאותיה הקשות בדבר בטלות הוראת צוואה שמזכה את מי שנטל חלק בעריכתה, ומגמה שניה הגורסת כי ניתן למלא את תוכנה של עילה זו באופן גמיש, רחב ומגוון, בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה בנפרד.

כך נקבע למשל במסגרתו של הליך ע"א 5869/03 חרמון נ' גולוב, כמו גם בהליך ע"א 433/77 הררי נ' הררי.

באופן כללי נקבע כי ההגדרה לגבי מי שנטל חלק בעריכת הצוואה באופן אחר, מתייחסת למי שעשה פעולה אשר קשורה ביצירת הצוואה מבחינת התוכן או הצורה שלה. בתיק בוטו נקבע כי מעורבות פסולה כוללת לא רק מעורבות בשלב הניסוח והכתיבה של הצוואה, אלא גם מעורבות בהכנה ובתכנון של הצוואה.

המבחן לקיומה של עילת בטלות בעניינו של מי שלקח חלק בעריכת הצוואה באופן אחר הנו מידת המעורבות של הנהנה וחומרתה, כאשר יש לבחון את המעורבות על כל פרטיה, לאורכו ולרוחבו של כל תהליך עשיית הצוואה, החל מהולדת היוזמה לעשות צוואה ועד לשלבים שלאחר עשייתה.

ככל שמעורבות הנהנה בעריכת הצוואה היתה אינטנסיבית ומשמעותית יותר כך תטה הכף להגדירה כמעורבות פסולה. יש לבחון האם הצטברות האירועים והזיקות בין הנהנה לאופן עריכת הצוואה יוצרת מכלול של השתתפות בעריכת הצוואה שיש בה כדי לפסול את הצוואה.

יחד עם זאת, יש להדגיש ולציין כי לא כל מעורבות שהיא בעריכת הצוואה הנה בהכרח מעורבות פסולה, אשר תביא בהכרח לפגיעה בכשרות ההוראה שמזכה את מי שהיה מעורב בה ולפסלותה עקב כך, אלא יש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות.

כך לדוגמא העובדה שהנהנה הוא שבחר את עורך הדין שערך את הצוואה ואף שילם את שכר טרחתו, או שהוא הסיע את המצווה אל משרדו של עורך הדין, או שהוא נכח בעת עריכת הצוואה, אינה מהווה בהכרח בגדר מעורבות פסולה, אלא יש לבחון מעורבות זו באספקלריה של מכלול כל נסיבות המקרה.

כלומר, יש להבחין בין אותם תמימי דרך שנקלעו בלא משים לתהליך עשיית הצוואה, לבין אותם סייענים, אשר מבחינה נורמטיבית עלולים היו להשפיע על התוצאה הסופית.

במילים אחרות, יש להבדיל בין מי שסייע בתום לב לעריכת הצוואה לבין מי שסייע באופן שהיה בו כדי להשפיע על תוכן הצוואה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

עריכת צוואה לפי חוק חלוקת רכוש בהליך גירושין גישור ליישוב סכסוכים תשלומי מזונות נקודות למחשבה על משמורת ילדים גירושין בהליך מהיר התמודדות עם סכסוכים במשפחה הסכם ממון לשקט נפשי ייעוץ משפטי בדיני משפחה

קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורך הדין היקר, רם יוגב, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורך הדין רם יוגב התנהל הצורה מקצועית, נתן יחס אישי והוביל אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעורך הדין רם יוגב, שפתר סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר. "
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכותו של עו"ד רם יוגב החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעורך הדין רם יוגב ולצוות משרדו הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד של עורך דין רם יוגב בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתו של עורך דין רם יוגב יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עורך הדין רם יוגב הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחה אישית עם עו"ד רם יוגב בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת מקצועית? פנה/י לעורך הדין רם יוגב:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: השיזף 4 רעננה

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון