×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בערעור של גרושה, שעברה לגור במקום מרוחק מבלי שעדכנה את הגרוש וקיבלה את הסכמתו ומבלי שפנתה לבית המשפט לקבלת אישור בהתאם להוראות החוק. פסק הדין בערעור חשוב מאד עבורך...
האם לא עדכנה את הגרוש ועברה דירה: כיצד הכריע בית המשפט?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו
ייעוץ משפטי על משמורת ילדים
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו

האם עברה דירה מבלי לעדכן את הגרוש וללא אישור משפטי...

      19/01/2020 10:08

אחת הסוגיות ששבות ועולות בהליכי הגירושין עוסקת בקביעת מקום מגורי הילדים שאחד ההורים קיבל את המשמורת עליהם.

סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 קובע שקביעת מקום מגורי הקטין הנו אחד מתפקידי ההורים.

במידה וההורים נפרדו ואחד מהם רוצה לעבור למקום מגורים אחר עם הילדים, עליו לקבל מלכתחילה את הסכמת ההורה השני לכך, בהתאם לסעיף 24 לחוק.

במידה וההורה השני אינו מסכים לכך, ניתן לקבל את הסכמת בית המשפט לענייני משפחה לכך, לאחר שיבדוק כל מקרה לגופו ויכריע בעניין בהתאם לעקרון לטובת הילד, כאמור בסעיף 25 לחוק.

בהליך הערעור שהוגש בתיק עמ"ש 34332-08-19 פלונית נ' אלמוני, שהתנהל בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדונה השאלה כיצד יש לנהוג כאשר האם החליטה על דעת עצמה להעתיק את מקום המגורים שלה ושל ילדתה וזאת מבלי לקבל את אישור האב או בית המשפט לכך מלכתחילה ויתרה מכך, הגרושה אף הסתירה את רצונה והעובדה שעברה דירה.

בסקירה שלפניך נסביר את הכרעת הדין החשובה של בית המשפט המחוזי שדן בערעור והשלכותיה לגבי גרושות וגרושים, הורים לילדים, המבקשים לעבור דירה לאחר הגירושין.

הגרושה עברה דירה בהחבא ומבלי שקיבלה הסכמה!

בשורה התחתונה של מקרה מעניין זה, בית המשפט המחוזי הכריע ופסק בסופו של דבר בהתאם לעקרון טובת הילד, כפי שנסביר מיד.

המדובר על תיק זה עסק בבני זוג שנישאו ב-2012, ונולדה להם ילדה בשנת 2013, כך שבמועד פסק הדין בתיק, בנובמבר 2019, היא היתה בת 6 שנים.

בשנת 2015 נפרדה האם מהאב, הגישה נגדו תביעת גירושין ומאז מנהלים השניים הליכי גירושין סוערים ומסועפים, לרבות בסוגיות המשמורת, הסדרי השהות והמזונות.

בהתאם לתסקיר של עובדת סוציאלית נקבע שהמשמורת על הילדה תהיה בידי האם ושהילדה תשהה אצל האב פעמיים בשבוע כולל לינה ובכל סוף שבוע שני.

בחודש אפריל 2018 הגיש האב בקשה בה נטען שהאם עברה עם הילדה לעיר אחרת, ללא קבלת אישור לכך ממנו או מבית המשפט וכי הוא מבקש לקבל מבית המשפט צו שיורה לה לחזור למקום מגוריה הקודם ויאסור עליה לעבור למקום אחר.

האם השיבה בתחילה שכתובת מגוריה הרשומה הנה עדיין במקום המגורים הקודם וטענה שבמידה והיא תצטרך לעבור לעיר אחרת, היא תגיש מראש בקשה לקבלת אישור לכך מבית המשפט.

בית המשפט לענייני משפחה חייב אותה להודיע מהי כתובת מגוריה בפועל, אך היא לא הגיבה ורק לאחר הוא הודיע שיוטל עליה קנס במידה ולא תעשה כן, היא אישרה שהיא והילדה אכן עברו למקום אחר ואף הגישה בחודש יולי 2018 תביעה בבית המשפט לענייני משפחה לאישור מעברה עם הילדה לשם.

ברם, במהלך הדיון בתביעה התגלה שהאם עברה למקום החדש כבר בחודש מאי 2018, בעוד שהיא טענה שהיא עברה לשם רק ביולי 2018.

בתביעה טענה האם שהמעבר למקום החדש ייטיב עם הילדה ויעניק לה תנאי מחייה טובים יותר, מאחר ויש לה שם עבודה ודירות טובות יותר, בשעה שהגרוש אינו משלם מזונות וכי המרחק בין הילדה לאב הנו רק כ-30 ק"מ, שאורכים חצי שעת נסיעה ואין מניעה בהמשך קיום הסדרי השהות של הילדה עם האב.

האב התנגד נמרצות למעבר וטען שמטרת האם במעבר היא לנתק את הקשר בינו לילדה, וכי הוא אינו מוכן לטלטל אותה בדרכים.

בתסקיר שהוגש מטעם פקידי הסעד נכתב שבעוד שהאם הנה דמות יציבה שדואגת לכל צרכיה של הילדה, האב מתקשה להשלים עם הפרידה מהאם ועסוק מאד בה ובקשר הזוגי החדש שלה.

התסקיר המליץ לאפשר לאם לעבור עם הילדה למקום אחר במרחק סביר מהאב, שיאפשר לילדה לשמור על קשר מטיב גם עם האב.

למרות ההמלצה בתסקיר, בית המשפט לענייני משפחה דחה את תביעת האם וקבע שהיא יכולה להתגורר עם הילדה רק במקום שלא יעלה בקו אווירי על 5 ק"מ ממקום מגורי האב, וזאת בנימוק כי מגורי הילדה במקום החדש יחלישו את הקשר בינה לאב וכי יש גם להתחשב בעובדה שהאם עברה למקום החדש ללא אישור האב ובית המשפט, תוך עשיית דין עצמי והדרת האב.

האם הגישה ערעור על פסק הדין בפני בית המשפט המחוזי, בטענה שפסק הדין פוגע בחופש העיסוק שלה ובעיקר פוגע בילדה שנהנית מאיכות חיים טובה יותר, וקיבלה ממנו עיכוב ביצוע של ההחלטה שחייבה אותה לחזור למקום הקודם.

בעקבות זאת הודיע האב לבית המשפט שהוא מבטל את כל הסדרי השהות שלו עם הילדה, עד אחרית ימיו, וזאת למרות שהאם הודיעה שהיא מוכנה להשתתף בהסעות ילדה אליו.

עקרון טובת הילדה, שוב, חשוב מכל!

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור האשה, בקובעו שפסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה לא ישם כראוי את ההלכות שנקבעו בנושא העתקת מגורים של קטין לעיר אחרת, ואשר קבעו שזכותו של ההורה המשמורן להמשיך את חייו ולהגר למקום מגורים אחר בארץ ואף להגר לארץ אחרת, וכי יש לבחון העתקת מקום מגוריו בהתאם לעקרון טובת הילד וללא קשר לאופן התנהגות ההורה המשמורן.

במסגרת פסק הדין החשוב קבע בית המשפט המחוזי:

השאלה אינה האם הקטינים כשלעצמם צריכים את המעבר, האם המעבר ייטיב עימם והאם המעבר מוצדק, אלא מהי טובת הקטינים במצב שנוצר כאשר האם מבקשת לעבור דירה. אין לבדוק האם התנהגות האם נאותה. לשם כך יש לבחון תחילה את יכולת הקטין לעשות את המעבר ולאחר מכן לבחון האם המעבר גורם לניתוק או לפגיעה בקשר שלו עם ההורה השני. כך נקבע בעבר בפסק הדין ע"מ 119/08 פלוני נ' פלונית.

בין היתר, יש לקחת בחשבון שהמצאות האם המשמורנית במקום שבו היא מרוצה ומאושרת, משפיע על הקטין ועל רווחתו. כך נקבע בהליך עמ"ש 9963-06-11 פלונית נ' אלמוני.

אין להעניש את האם, אף אם היא נהגה שלא כדין והעבירה את הילדה למקום אחר ללא רשות בית המשפט וזאת באמצעות דחיית בקשתה לאישור המעבר. הילדה אינה צריכה לשאת על גבה את תוצאות חטאה של האם. ככל שהילדה התאקלמה היטב במקום החדש, יש ליתן משמעות אף לנתון זה ולנזק שעלול להיגרם לה ממעבר נוסף. כך נקבע בפסק הדין החשוב בהליך רמ"ש 22694-04-16 נ.ש. ואח' נ' א.ש.

בישמו את ההלכות הללו על המקרה דנן, קבע בית המשפט המחוזי שבית משפט קמא למעשה הטיל על הילדה את העונש על חטאי האם ולא התחשב מספיק בזכויותיה של האם לקבוע את מקום מגוריה כאם משמורנית ואף לא בנזק שייגרם לילדה, כתוצאה מכך שהיא תעקר ממקום מגוריה החדש.

אין ספק שהאם פעלה שלא כדין, שעה שהעבירה את הילדה למקום אחר ללא הסכמת האב, מאחורי גבו וללא אישור בית המשפט.

עשיית דין עצמית היא מעשה פסול שאין ליתן לו יד ויש לפעול למניעתו בכל האמצעים. ברם, טובת הילדה הנו עודנו השיקול המרכזי שמנחה גם בסוגיה זו והמצב כיום הוא שהילדה נקלטה היטב במקום החדש ואין כל מניעה שהקשר שלה עם אביה ימשך כפי שהיה בעבר.

בפסק הדין שבערעור נקבע עוד כי דווקא האב מחליש בעצמו את הקשר עם בתו, בכך שהוא מתעקש שלא להגיע למקום מגוריה החדש.

בנוסף, מדובר באב שהתנהג באופן אלים כלפי האם, מכפיש אותה באוזני הבת וגם אינו משלם כלל מזונות. למרות שאין כל צורך בהוכחת הצדקה למעבר לעיר אחרת, אין להתפלא על כך שהאם מעוניינת לגור במרחק מהאב, והדבר כלל לא קשור לילדה ולרצון לפגוע בקשר שלה עם האב.

בהתאם לכך נקבע שהאם רשאית להמשיך ולהתגורר עם הילדה במקום החדש. יחד עם זאת גם נקבע שהאם תביא את הילדה לאב אחת לשבוע ותחזירה למחרת בבוקר וכן תאסוף את הילדה בימי ראשון בבוקר כשהילדה שוהה אצל האב בסוף השבוע.

עוד בנושא: הגרושה מתגוררת עם בן זוג חדש? זה עשוי להשפיע על המזונות!

קרא עוד
שייך לנושא:   משמורת ילדים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון