×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה פסק בעניין חלוקת תשלומי המזונות בין הורים גרושים לילדים מתחת גיל 6, הנמצאים במשמורת משותפת כשזמני השהות שווים...
תשלום מזונות לילדים מתחת לגיל 6 שנמצאים במשמורת משותפת ושווה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

תשלום מזונות ילדים מתחת גיל 6 במשמורת משותפת

      12/03/2019 14:23

בשנים האחרונות התופעה לפיה ההורים הגרושים חולקים משמורת משותפת וזמני שהות שווים עם ילדיהם הולכת ונעשית יותר ויותר נפוצה וכמובן שגם בתי המשפט לענייני משפחה מעודדים זאת ומברכים על כך, בעיקר מתוך ראייה של טובת הילדים.

כתוצאה מכך ומטבע הדברים מתעוררת ועולה לא אחת השאלה בדבר תשלום המזונות לילדים קטינים, בכל אותם מקרים בהם הוחלט על משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה.

כפי שכתבנו בפירוט בעבר, בפסק הדין מיום 19.7.2017 שניתן בהליך בעמ 919/15 פלוני נ' פלונית קבע בית המשפט העליון כי תשלום דמי מזונות הילדים בני 6 עד 15 שמוחזקים במשמורת משותפת על ידי שני ההורים, יוטל על שני ההורים יחדיו וזאת הן לגבי צרכים הכרחיים והן לגבי צרכים מדין צדקה, אולם בהתאם ליכולותיהם הכלכליות של ההורים ובהתחשב בחלוקת זמני השהות של הילדים אצלם.

במסגרת פסק הדין מיום 4.11.2018 שניתן בהליך תמ"ש 51061-10-15 נ.פ. נ' ד.א. אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקוה, דן בית המשפט בשאלת תשלום המזונות לגבי ילדים שהנם מתחת לגיל 6 ואשר נמצאים במשמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה בין ההורים.

בסקירה שלפניך נסביר בפרטים את עמדת בית המשפט לענייני משפחה והכרעתו לגבי חלוקת תשלומי המזונות כאמור.

הכלל ההלכתי בדבר תשלום מזונות לגבי ילדים מתחת לגיל 6

לפי ההלכה היהודית, כאשר מדובר בקטינים מתחת לגיל 6, אזי לגבי צרכיהם ההכרחיים, האב חייב לממנם באופן אבסולוטי וזאת ללא קשר ליכולתו הכלכלית, ואף אם אין לו הכנסה כלל.

לגבי הצרכים מדין צדקה, שני ההורים משתתפים בהם, אך זאת לפי יחס הכנסותיהם ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

עם זאת יש לזכור כי ההלכה היהודית ניתנה בתקופה בה הילדים היו במשמורת בלעדית של האם בלבד וזאת כשם שהיה למעשה המצב עד לשנים האחרונות, כפי שצויין לעיל ועל כן יש להתאים הלכה זו גם למציאות החדשה של משמורת משותפת.

הכלל האזרחי בדבר מזונות ילדים מתחת לגיל 6 במשמורת משותפת ושווה

בית המשפט לענייני משפחה ציין כי ככלל, בבואו לדון בתביעת מזונות ילדים עליו להידרש למספר פרמטרים ובהם מהו הדין האישי החל, בכמה ילדים מדובר ומה גילאיהם מתוך הבנה שאין לערוך חישוב אריתמטי פשוט שמכפיל צרכיו של ילד אחד במספר הילדים, בהתאם לכלל של נר אחד נר לרבים, מה צרכי הילדים, מה כושר השתכרות ההורים ומה היא ההכנסה של ההורים בפועל, מה רכושו של כל הורה ומהי חלוקת זמני השהות.

עוד יש לזכור כי אף שתביעת מזונות הנה תביעה כספית הדורשת הוכחות, הרי שבתי המשפט קבעו סכום שמשקף את צרכי הקטין ואיננו דורש הוכחה.

סכום זה הוערך נכון לשנת 2018 על סך של 1,400 ₪ לילד, אך זאת רק ביחס לצרכיו ההכרחיים של כל קטין.

כמו כן, מאז שניתנה ההלכה החשובה בהליך בע"מ 919/15 יש לקבוע את כלל הצרכים הנדרשים עבור כל קטין ואלו הוערכו במסגרת פסק הדין שניתן ביום 25.10.18 בהליך רמ"ש 59188-10-18 בסך של 2,250 ₪ לילד.

עם זאת בית המשפט גם הבהיר שהלכת בעמ 919/15 איננה חלה על ילדים מתחת לגיל 6 ושגם לפי הלכה זו, אין המשמעות שבכל תיק בו המשמורת היא משותפת לא יחויב האב במזונות ילדיו, אלא כי יש להתייחס לכלל הנתונים האמורים, כדי למנוע עיוות דין.

עוד נקבע שכל זמן שהוראת החוק מחייבת לפנות לדין האישי, שהנו הדין היהודי במקרה דנן, כך מצווים אנו לעשות.

לפיכך, ביחס לקטינים עד גיל 6, יש לחייב את האב במלוא מזונותיהם, בגין צרכיהם הבסיסיים, אולם ברי כי יש להתחשב בחלוקת זמני השהות, שהרי כל זמן שהקטינים שוהים אצל האב, ממומנים צרכיהם מעצם השהות אצלו.

במקרה דנן האב חויב לשלם 1,400 ₪ לחודש לילד בהחלטה על מזונות זמניים, בעוד שהאם חוסכת את מלוא הסכום האמור מדי חודש.

לטענת האב יש בכך כדי להוכיח שלמעשה אין לאם צורך בסכום האמור. אולם, בית המשפט דחה טענה זו בקובעו שבהחלט ייתכן שהאם יודעת לכלכל את הוצאותיה באופן שמאפשר לה לחסוך מידי חודש סכום שיאפשר לה לתת קורת גג לקטינים.

בהסתמך על חקירות הצדדים והמסמכים שהוצגו בפני בית המשפט, נקבע שצרכיו של כל קטין לכל החודש, הן לזמן שהוא שוהה אצל אביו והן לזמן שהוא שוהה אצל אמו, יהיו בסך של 2,250 ₪ לחודש לפי הפירוט הבא:

1,000 ₪ עבור כלכלה / מזון והגיינה, 250 ₪ עבור ביגוד והנעלה, 100 ₪ עבור בריאות / קופ"ח + תרופות + ביקורים שגרתיים אצל רופא, 300 ₪ עבור צעצועים, ספרים וכדומה וכן 600 ₪ עבור הוצאות שונות, כגון תספורות, מתנות לחברים ודמי כיס לפי 20 ₪ ליום.

בהמשך לכך נקבע שעד הגיע כל קטין לגיל 6, יעמוד סכום המזונות שהאב נדרש לשאת בו על סך של 1,200 ₪ לילד והחל מגיל 6 ועד לגיל 18 או עד סיום לימודי התיכון, המאוחר מבין השניים, יעמוד הסכום על סך של 600 ₪ לחודש לילד.

במהלך השירות הצבאי או שירות לאומי, ישלם האב לידי האם עבור כל אחד מהילדים שליש מסכום המזונות שישולם עבורו, עובר למועד זה.

עוד נקבע שהצדדים יחלקו את כל הוצאות החינוך של הילדים, לרבות צהרונים, קייטנות, חוגים ושיעורים פרטיים, בחלקים שווים ביניהם.

באשר להוצאות המדור של הקטינים, עד הגיע כל קטין לגיל 6 האב חייב בתשלום מדורם ולפיכך עליו לשאת בתשלום חלקם של הילדים. סכום זה מחושב עבור כל קטין לפי 20% מתשלום שכר הדירה או תשלומי המשכנתא שתשלם האם בפועל ולא יותר מ- 500 ₪ לחודש, עבור כל קטין.

לשם כך, על האם להציג לאב אסמכתא על התשלום, כאשר הסכום ישולם לאחר קיזוז כל הנחה, מענק או השתתפות בשכר דירה שתקבל האם ממשרד השיכון, או מכל גוף רשמי אחר, אם תהיה זכאית לכך.

כל זמן שהאם מתגוררת עם הקטינים בבית הצדדים, מחויב האב לשלם את הסכום האמור בגין השתתפותו במדורם של הקטינים, בנוסף לחבותו להמשיך ולשאת במחצית תשלומי המשכנתא בגין זכותו בבית.

כל התשלומים שפורטו לעיל, יבוצעו כנגד קבלות או אישורים שצד אחד יציג למשנהו, מפעם לפעם. אין מניעה כי כל צד ישלם את חלקו ישירות לגוף הרלוונטי.

ככל שצד אחד יישא בהוצאות אלו במלואן בעצמו, ישיב לו האחר את מחציתם מיד עם דרישה. דין התשלומים האמורים כדין מזונות.

כל הסכומים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויתעדכנו אחת לשלושה חודשים, ללא חיוב למפרע. קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי, תשולם לידי האם בנוסף לתשלומי מזונות הילדים כאמור לעיל.

קראו עוד בנושא: מה כוללים מזונות הילדים במשמורת משותפת?

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון