×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
פסיקת מזונות משקמים או מזונות אזרחיים בעת גירושין של בני זוג שנישאו כדת משה בישראל...
מזונות משקמים לבן זוג בנישואים כהלכה, כדת משה וישראל (מזונות אזרחיים)
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

מזונות משקמים או מזונות אזרחיים - אימתי?

      03/02/2016 16:41

סוגיית תשלום המזונות הנה אחת הסוגיות המרכזיות במסגרת הליכי הפרידה בין בני זוג ולא אחת מתעוררות מחלוקות בנושא זה.

סעיף 2(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט-1959 קובע כי: "אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".

ברם, על פי הדין היהודי רק הבעל חב בתשלום מזונות לאשתו, אולם מזונות אלו ישולמו לאשה רק במידה והיא נישאה לבעלה בנישואים דתיים כדת משה וישראל. לפיכך, אשה שנישאה לבעלה בנישואים אזרחיים או הנה בעלת מעמד של ידועה בציבור לא תהיה זכאית לקבלת מזונות מבעלה מכח הדין היהודי.

כמו כן, גם גבר שנישא בנישואים דתיים כדת משה וישראל, לא יהיה זכאי לקבלת מזונות מאשתו מכח הדין היהודי. עם זאת, קיים בארץ מקור נוסף לחיוב תשלום מזונות לבן זוג, אשר נובע מההלכה שהתפתחה במסגרת פסיקת בתי המשפט האזרחיים בארץ. מזונות אלו מכונים מזונות משקמים או מזונות אזרחיים.

חיוב זה חל על בני זוג אשר הנם ידועים בציבור או אשר נישאו זה לזה במסגרת נישואים אזרחיים, להבדיל מנישואים דתיים כדת משה וישראל.

מטרת חיוב זה הנה לשקם את בן הזוג החלש כלכלית מבין שני בני הזוג ולהבטיח את רמת חייו לאחר הפרידה.

יודגש כי חיוב זה חל באופן שיוויוני על שני בני הזוג כאחד ללא אבחנה מגדרית, כך שהוא איננו חל רק על הגבר כלפי האשה אלא גם על האשה כלפי הגבר.

כך לדוגמא, בפסק דין תקדימי וחדשני אשר ניתן ביום 18.12.2011 במסגרת הליך תמ"ש 12818-08-11 הטיל בית המשפט לענייני משפחה חובת תשלום מזונות משקמים על אשה כלפי הידוע בציבור שלה.

במסגרת הליך תמ"ש 4485-12-15 פלוני נ' פלונית אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בת"א, נדונה בקשה יחודית לפסיקת מזונות משקמים זמניים, שהגיש בעל כנגד אשתו, לה נישא בנישואים כהלכה כדת משה וישראל.

הבעל טען כי אשתו משתכרת בסך 8,000 ₪ לחודש ותבע ממנה תשלום מזונות חודשיים בסך של 2,500 ₪ בצירוף הוצאות רפואיות.

לטענתו, במהלך כל 40 שנות חייו הוא מעולם לא עבד ולא נמצא במעגל העבודה, אלא נפלט מכל מסגרת שהיה בה, מאחר וקשה לו להסתגל ולהתמיד במסגרות. במהלך הקשר הזוגי בינו לאשתו, הוא שימש במשך כל השנים כעקר בית ועסק בטיפול במשק הבית ובגידול הקטינים, בעוד שאשתו היא שעבדה ופרנסה את התא המשפחתי, וזה גם היה הסדר שביניהם.

עוד טען הבעל כי אין לו כל רכוש משלו וכי הוא פיתח תלות כלכלית באשתו, שיכולה ומסוגלת לשלם את מזונותיו נוכח הכנסתה ופוטנציאל הכנסתה.

לפיכך טען הבעל כי יש לחייב את אשתו בתשלום מזונות משקמים זמניים כלפיו, וזאת לאור עקרונות תום הלב וההסתמכות, וכן לאור פסק הדין של ביהמ"ש העליון בהליך בע"מ 3151/14 פלונית נ' פלוני, שם אמרה השופטת דפנה ברק-ארז באמרת אגב כי:

"עד כה טרם הוכרה זכאותם של בני זוג נשואים כדת משה וישראל ל"מזונות משקמים" בבית משפט זה, עם זאת לפחות לכאורה, אין לשלול את האפשרות של הכרה בחיוב מזונות מכח עקרונות דומים של הגנה על הסתמכות, הגינות ותום לב, גם כאשר בני הזוג נשואים כדין".

האשה טענה כי אין לבעל כל עילה לתבוע ממנה מזונות לרבות מזונות זמניים. טענת הבעל כי היא פרנסה אותו ולכן צריכה להמשיך בכך, עומדת בסתירה למציאות לפיה הבעל הוא שסילק אותה מהבית והגיש נגדה תביעת גירושין.

עוד טענה האשה כי חייה עם בעלה היו מלווים תמיד באלימות מילולית ואף פיזית וכי הבעל הוא שהחליט באופן חד צדדי כי הוא אינו חייב לפרנס את משפחתו, וכי הוא מסרב לצאת לעבודה, וכי היא זו שצריכה לפרנס את עצמה, את ילדיהם וגם אותו עצמו.

ברם, על פי הדין היא אמנם זכאית לוותר על מזונותיה, אבל אין לה כל חובה מכל סוג לפרנס את בעלה.

האשה גם כפרה בטענת הבעל לפיה הוא שימש כעקר בית, וציינה כי הוא רק בן 34 שנה ואף עבד עם אחיו במשך שנים רבות מאז היותו נער, בהרכבת פרקטים. מנגד, טענת הבעל לפיה אין לו יכולת הסתגלות והתמדה, אינה סיבה שיש בה כדי לפטרו מחובת מזונות על פי הדין.

בית הדין קבע כי הדין האישי של הצדדים הוא הדין העברי, בהיות שניהם יהודים ונשואים זה לזו כדת משה בישראל ולפיכך השאלה בדבר החיוב במזונות תהיה על פי דין זה, כאמור בסעיף 2 (א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות).

למעשה די בכך כדי לקבוע שיש לדחות את בקשת הבעל למזונות זמניים אזרחיים. שכן, במסגרת הליך רע"א 8256/99 פלונית נ' פלוני קבע בית המשפט העליון כי אין להקיש מההלכה בעניין קביעת המזונות האזרחיים בין בני זוג יהודים שלא נישאו כדת משה בישראל גם על קיומם של מזונות משקמים בין בני זוג יהודיים שנישאו כדץ משה בישראל:

"ראשית אין בפסק דיני זה, שיש בו לבסס טענה בדבר "מזונות אזרחיים" החלים על בני זוג יהודים, תושבי הארץ ואזרחיה, אשר נישאו כדמו"י (או שהם ספק נשואים) על נישואין אלה חל המשפט העברי, ופסק דיני זה, אינו בוחן מערכת זו ; אין בו דבר על תחולתם של דיני החוזים הכללים על בני זוג אלה, וממילא אין בו דבר על תפקידו של תום הלב בהקשר זה".

באשר לאמרת האגב של השופטת ברק-ארז בהליך בע"מ 3151/14, ציין בית הדין כי היא אינה מצדיקה פסיקת מזונות זמניים בשלב זה.

בפרט כאשר, וזאת בניגוד לטענת הבעל, לא נוצרה כל תלות כלכלית של הבעל באשתו, מאחר והוא בן 34 בלבד, המדובר בנישואים קצרים בני 5 שנים, ולטענת הבעל הוא אינו עובד רק כי "קשה לו" להסתדר במסגרות. לפיכך, על פי הדין אין כאן כל עילה מוכרת לתשלום מזונות זמניים לבעל.

לסיכום: נכון להיום, על פי פסיקת בתי המשפט בארץ כאשר מדובר בבני זוג יהודים שנישאו כהלכה, כדת משה וישראל, לא ניתן לחייב אשה בתשלום מזונות משקמים לבעלה.

מאידך, ניתן להניח כי בעתיד יוגשו תביעות נוספות לתשלום מזונות משקמים, גם במקרים של זוגות שנישאו לפי ההלכה היהודית, ואין ספק כי פסיקת בתי המשפט עשויה להשתנות בהתאם לנסיבותיה של כל תביעה עתידית אם וכאשר.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון