×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט העליון פסק והכריע בשאלה חשובה, כאשר לפי ההלכה ניתן בהחלט לדרוש מידוע בציבור לשלם מזונות לילדיה של בת זוגו והגם שהם אינם הילדים הביולוגים שלו...
חובת תשלום מזונות של ידוע בציבור כלפי ילדי בת זוגו
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

ידוע בציבור חייב בתשלום מזונות לילדי בת זוגו

      24/02/2020 10:47

האם ניתן לחייב ידוע בציבור בתשלום מזונות ילדים, כאשר אותם הילדים אינם ילדיו הביולוגיים והנם למעשה ילדיה של בת זוגו מאב אחר?

במסגרת הליך בע"מ 4751/12 אלמוני נ' אלמונית דן בית המשפט העליון בשאלה העקרונית האם ידוע בציבור יכול לחוב בתשלום מזונות כלפי הילדים הקטנים, הביולוגים או המאומצים, של בת זוגו וזאת למרות שהם אינם גם ילדיו של הידוע בציבור עצמו.

בפסק הדין החשוב והמעניין שניתן על ידי כבוד השופט דנציגר ובהסכמת השופטים עמית וזילברטל, נקבע שניתן לחייב ידוע בציבור בתשלום מזונות כלפי הילדים הקטינים של בת זוגו

לפי ההלכה שנקבעה ניתן לעשות זאת בנסיבות בהן הילדים הצטרפו לתא המשפחתי במהלך הקשר שבין הידוע לציבור לבת זוגו, ולא הובאו אליו מלכתחילה, אם כי חובה זו נובעת מכח דיני החוזים ולא מכח החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959.

בסקירה שלפניך נסביר את פסיקתו החשובה של בית המשפט העליון ומשמעותה לגבי זוגות ידועים בציבור, שנכנסו לקשר עם ילדים, שאינם משותפים לשניהם וכעת בוחרים להפרד מכל סיבה שהיא.

השתלשלות ההליכים עד לבית המשפט העליון

תיק זה עסק בידוע ציבור אשר בת זוגו לשעבר אימצה לבדה שתי בנות קטינות במהלך הקשר שלה עמו וזאת מאחר שהיא לא יכלה להרות וללדת ילדים.

הליכי האימוץ של הקטינות נעשו בהסכמת הגבר ותוך שיתוף פעולה מצידו, והוא גם טיפל בהן כאב וראה בהן כבנותיו עד לפרוץ הסכסוך בינו לבת זוגו ופרידתו ממנה.

הגבר גם הציג את עצמו כלפי סביבתו כאביהן של הקטינות, והן קראו לו "אבא", ולהוריו "סבא וסבתא", וכך גם הוריו ראו וכינו את עצמם ביחס לקטינות. ברם, לאחר פרידת בני הזוג ניתק הגבר באופן מוחלט את הקשר עם הקטינות והוא סירב לחדשו.

האשה הגישה נגדו תביעות שונות בפני בית המשפט לענייני משפחה וביניהן תביעה לתשלום מזונות ילדים עבור הקטינות, שהתקבלה על ידו, תוך חיוב הגבר בתשלום סכום מזונות בשיעור המינימלי הנהוג בבתי המשפט לענייני משפחה לכיסוי הצרכים ההכרחיים של הקטינות.

הבעל הגיש ערעור על פסק דין זה בפני בית המשפט המחוזי, אולם ערעורו נדחה.

שתי הערכאות הללו קבעו שהתנהגותו של הידוע בציבור יצרה הסתמכות אצל בת הזוג והקטינות וזאת נוכח שיתוף הפעולה מצידו בהליכי האימוץ של בת הזוג וכן מאחר שהוא ראה את עצמו כאבי הקטינות עד לפרוץ הסכסוך בינו לבת הזוג.

ברם, הגבר לא ויתר והגיש, באמצעות עורך דין, ערעור בפני בית המשפט העליון, אך הוא נדחה גם על ידו וזאת מהסיבות והטעמים שנסביר מיד, בהתאם להכרעתו החשובה של בית המשפט העליון.

חובת המזונות יכולה לנבוע גם מדיני החוזים ולא רק מחוק המזונות

בית המשפט העליון קבע שאכן לא ניתן לחייב את הגבר בתשלום המזונות לקטינות מכח סעיף 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959, אולם ניתן לחייבו בתשלום המזונות מכח דיני החוזים.

לגבי חוק המזונות, נקבע שלא ניתן לחייב את הגבר מכח סעיף 3(א) לחוק זה, מאחר שהדין העברי אינו מקים לאדם חובה לזון את ילדיה הקטינים של בת זוגו שאינה נשואה לו.

בנוסף, לא ניתן לחייבו מכח סעיף 3(ב) לחוק זה מכיוון שחוק זה אינו חל על ידועים בציבור שלא נישאו זה לזה.

יחד עם זאת, נוכח קיומם כיום גם של תאים משפחתיים "אלטרנטיביים", אשר הדין האישי וחוק המזונות אינם חלים עליהם, כגון נישואים אזרחיים, זוגות חד מיניים וידועים בציבור קבעה פסיקת בית המשפט העליון במרוצת השנים שחוק המזונות אינו מהווה הסדר שלילי בעניין חובת המזונות ועל כן הוא אינו מונע מבית המשפט מלפנות אל עקרונות המשפט האזרחי בכלל, ואל דיני החוזים בפרט, כמקור נוסף לביסוס חובת מזונות וזאת בצד חוק המזונות.

הרציונל לביסוס חובת המזונות מכח דיני החוזים במקרים אלו, מבוסס על הסכם שנוצר בין בני הזוג וזאת בין אם המדובר בהסכם מפורש, ובין אם המדובר בהסכם מכללא, שנלמד מהתנהגות הצדדים.

בהתאם לכך כבר נקבע במספר תיקים של בית המשפט העליון שניתן לחייב גבר בתשלום מזונות לילדים הביולוגים או המאומצים של בת זוגו בלבד, אשר צורפו לתא הזוגי במהלך הקשר שלהם, וזאת להבדיל ממצב שבו אחד מבני הזוג או שניהם, מגיע לקשר מלכתחילה עם ילדים קטינים ממערכת יחסים קודמת שלו.

הסיבה לכך הנה שצירוף קטין לתא משפחתי בהסכמת שני בני הזוג, גם אם קשר ההורות הוא של אחד מהם בלבד, מלמד על הסכמת הצד השני ליטול אף הוא מחוייבות לזון את הקטין.

עוד נקבע שאין מקום להבחין הבחנה עקרונית וא-פריורית, ללא תלות בנסיבות הספציפיות, בין האפשרות להטיל על ידוע בציבור חובת מזונות כלפי בן זוגו, לבין האפשרות להטיל על ידוע בציבור חובת מזונות כלפי ילדו הקטין של בן זוגו שצורף לתא המשפחתי במהלך הקשר.

שופטי בית המשפט העליון הסבירו כי החירות שנתונה לידועים בציבור לסיים את הקשר בכל עת אין פירושה היעדר מוחלט של חובות כלפי בן הזוג, ובנסיבות המתאימות גם חובות כלפי ילדיו הקטינים של בן הזוג.

בנוסף, יתכן שדווקא יש טעם טוב להטיל על הידוע בציבור תשלום מזונות כלפי הילדים של בן זוגו שהצטרפו לתא המשפחתי במהלך הקשר בינו לבן זוגו, גם בנסיבות בהן אין להטיל עליו תשלום מזונות כלפי בן הזוג, מאחר ולילדים לא ניתנה הבחירה לאיזה תא משפחתי להצטרף.

בכל מקרה, ההכרעה צריכה להיעשות בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו ואין מקום לקביעות א-פריוריות וגורפות.

הסכמה למזונות יכולה לנבוע מהסכם מפורש או מכללא שנלמד מהתנהגות הצדדים

כאמור, חובת המזונות מכח דיני החוזים מתבססת על הסכם שנוצר בין בני הזוג, אשר יכול להיות הסכם מפורש או הסכם מכללא, שנלמד מהתנהגות הצדדים.

לשם כך יש לבחון את נסיבות המקרה, ולראות האם ניתן להסיק מהתנהגות הצדדים לאורך הזמן הסכמה מכללא ליטול התחייבויות מסוימות זה כלפי זה, ולרבות התחייבות של אדם לזון את בן זוגו או את ילדו הקטין.

יסוד המסוימות מתמצה בעצם ההסכמה, הסכמה מפורשת או הסכמה מכללא, לזון את בן הזוג או הקטין.

שאלת גובה המזונות והשאלה האם מזונות קטינים ישולמו לתקופה מוגבלת, בדומה למזונות משקמים לבת הזוג הידועה בציבור, הנן שאלות שחורגות מיסוד המסוימות ובהיעדר הסכמה מפורשת של הצדדים לגבי פרטים אלו, רשאי בית המשפט להשלימם בהתאם למנגנון ההשלמה הקבוע בסעיף 26 לחוק החוזים, ובדרך של היקש מהמנגנון הקבוע בסעיף 6 לחוק המזונות וזאת בשים לב לנסיבות הספציפיות ועל פי הנוהג המקובל בחוזים מסוג זה.

עוד בנושא: צו הורות פסיקתי או צו אימוץ עבור הורה חברתי

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון