×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הכללים לפיהם נקבע גובה תשלום המזונות לילדים שלך לאחר הגירושין...
כללים לקביעת מזונות ילדים לפי חוק ולפי המצב המשפחתי כלכלי שלך
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

כללים לקביעת מזונות ילדים

      25/10/2020 14:37

תשלום מזונות הילדים נועד לממן את הוצאות צרכי גידול הילדים, ולהבטיח את קיומם ורווחתם גם לאחר פרידת הוריהם בעקבות גירושין על פי רוב.

עקרונית, כל ילד זכאי למזונות מהוריו וזאת ללא קשר למצב היחסים בין הוריו. כלומר, כל ילד זכאי להגיש תביעת מזונות וזאת גם אם הוריו מעולם לא נישאו זה לזה, גם אם הם נישאו אך לאחר מכן הם נפרדו או התגרשו, גם אם אביו נשוי לאשה שאינה אמו, ואף אם אביו מעולם לא ידע על קיומו.

סעיף 3 (א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, שכותרתו הינה מזונות לילדים קטינים, קובע כי: "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".

כלומר, סעיף זה מפנה לדין האישי של הילד כאשר מדובר בתביעת מזונות ילדים. לפיכך, כאשר מדובר בילד יהודי, יש לפנות לדין המשפט העברי על פי ההלכה היהודית.

חשוב לזכור כי הלכה חדשה של בית המשפט העליון (ספטמבר 2019) קובעת כי הסמכות לדון בנושא מזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד, אלא אם ההורים הסכימו אחרת בצורה מפורשת.

חובת תשלום המזונות בארץ מוטלת בדרך כלל על הבעל וזאת ללא תלות במצבו הכלכלי. דבר זה נובע מהשקפת ההלכה היהודית המטילה את החיוב בתשלום המזונות על הבעל וכן מאחר שהמשמורת על הילדים תועבר בדרך כלל לאם, כך שהיא זו שתישא מלכתחילה בהוצאות גידולם.

חיוב זה נובע מההשקפה לפיה הגם שההורים נפרדו בעקבות גירושין, האב עדיין נושא באחריותו לילדיו. לפיכך עליו לסייע לאם ולהשתתף עמה בתשלום ההוצאות הרבות שדורש גידול הילדים.

לאחרונה, בעקבות הלכה שנקבעה בעניין מזונות ילדים במשמורת משותפת, חל שינוי האופן קביעת תשלומי המזונות בכלל, וניתן דגש על חלוקת מזונות שוויונית יותר, בהתאם למבחן ההכנסות של ההורים המתגרשים.

עוד בנושא: תשלום מזונות ילדים בתקופת הקורונה

צרכי הילדים שיש לשלם עבורם מזונות על פי ההלכה היהודית

צרכי הילדים על פי ההלכה היהודית נחלקים לצרכים הכרחיים וצרכים מדין צדקה.

צרכים הכרחיים הינם צרכים שמוגדרים כצרכים החיוניים לקיומם של הילדים, כגון מזון, הלבשה והנעלה, חינוך, טיפול בילדים קטנים, מדור, וצרכים בריאותיים דחופים.

האב חייב בתשלום צרכים הכרחיים של ילדיו בכל מקרה, ללא תלות במצבו הכלכלי. גם אם האב נכה, חי על קצבה, ואין לו כל הכנסה, הוא עדיין מחוייב בתשלומם.

כלומר, תשלומי דמי מזונות ילדים יעשו לפי צורכי הילדים ולא לפי עושרו של האב. הצרכים ההכרחיים של הילדים מוגדרים כאחריותו של האב בלבד, ואין האם אחראית להם מבחינה כספית.

צרכים מדין צדקה הינם צרכים עודפים שאינם מוגדרים כחיוניים לעצם קיומם של הילדים, כגון טיולים, בילויים, חוגים, מתנות וכדומה.

האב מחוייב לשלם צרכים אלו רק במידה וידו משגת לשלמם, ואם הוכח כי הילדים היו רגילים לרמת חיים זו לפני פרידת ההורים. צרכים אלו יחולו על האב ועל האם ביחד, אלא אם האם אינה יכולה לשאת בהם.

קראו בהרחבה: האם תשלם מזונות ילדים כשהאב משמורן יחידי מזונות ילדים מן העיזבון

גילאי הילדים שיש לשלם להם מזונות על פי ההלכה היהודית

על פי ההלכה היהודית, גילאי הילדים שיש לשלם להם מזונות נחלקים למספר קבוצות:

עד גיל 6 קטני קטנים: האב חייב לממן את צרכיו ההכרחיים של הילד באופן אבסולוטי, וזאת ללא קשר ליכולתו הכלכלית, ואף אם אין לו הכנסה כלל. לגבי הצרכים מדין צדקה, שני ההורים משתתפים בהם, אך זאת לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

מגיל 6 עד 15: האב ממשיך להיות אחראי יחיד לצרכים ההכרחיים של הילד. לגבי הצרכים מדין צדקה, שני ההורים משתתפים בהם, אך זאת לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

מגיל 15 ועד 18: מאחר ובגילאים אלו הילד, תיאורטית, יכול לעבוד, אזי כל הוצאותיו נחשבות כהוצאות מדין צדקה בלבד. לפיכך, שני ההורים משתתפים בהן, אך זאת לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

מגיל 18 ועד לתום השירות הצבאי / לאומי: אין חובה לשלם מזונות על פי ההלכה היהודית. אולם, בית המשפט לענייני משפחה רשאי לחייב בתשלום מזונות ילדים גם בגילאים אלו, כאשר סכום המזונות שנפסק הינו בדרך כלל כשליש מסכום מזונות הילדים ששולם עד אז.

לסיכום: עד לגיל 15 האב חייב לממן את כל צרכיהם ההכרחיים של הילדים. לגבי הצרכים מדין צדקה, הן האב והן האם נושאים בהם, לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

מגיל 15 ועד 18 כל הצרכים נחשבים כצרכים מדין צדקה, שאז הן האב והן האם נושאים בהם לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

יובהר כי חובתו של האב לזון את ילדיו קודמת לזכותו לזון את עצמו. כלומר, עליו בראש ובראשונה לספק את צרכיהם ההכרחיים של הילדים.

לעומת זאת, חובת האם לזון את עצמה קודמת לחובתה לזון את ילדיה. כלומר, עליה לזון את ילדיה רק אם ביכולתה לספק את צרכיה שלה, ונותרה לה יתרה כלשהי לאחר מכן.

נציין עוד כי על פי ההלכה, החיוב המקורי לגבי קבוצת הגיל השניה, חל מגיל 6 ועד שיגדלו, כלומר, 12 לבנות ו-13 לבנים.

למרות האמור, תקנת הרבנות הראשית משנת תש"ד, האריכה את החיוב במזונות הילדים עד גיל 15 ואילו החלטת מועצת הרבנות הראשית מיום ט' תמוז תשל"ו, האריכה את החיוב במזונות הילדים עד לגיל 18.

קראו בהרחבה: אלה הכללים לקביעת מזונות ילדים במשמורת משותפת לפי ההלכה החדשה

סמכות שיפוט בתביעת מזונות ילדים

עד לחודש ספטמבר 2019, הסמכות לדון בעניין מזונות לילדים יהודיים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, במקרה ובו תביעת המזונות נכרכה כדין בתביעת הגירושין שהוגשה בפניו, או במקרה ששני ההורים הסכימו כי בית הדין הרבני ידון בעניין מזונות הילדים.

לכתב תביעת המזונות ולכתב ההגנה בבית משפט לענייני משפחה יש לצרף תצהיר לאימות העובדות הכלולות בהם, וכן את כל האסמכתאות עליהם הם מתבססים.

בנוסף יש לצרף להם טופס שנקרא "טופס הרצאת פרטים בתביעת מזונות", בצירוף 12 תלושי משכורת אחרונים או דו"ח הכנסות למס הכנסה, במידה ומדובר בעצמאיים.

במסגרת מסמכים אלו יש לפרט את כל הנכסים, כגון חשבון בנק, מכונית, גודל הדירה וכדומה, וכן את כל ההוצאות, כגון תשלומי משכנתא, דמי שכירות, תשלומי ארנונה, ביטוחים וכו.

הלכה חדשה של בית המשפט העליון, מחודש ספטמבר 2019, קובעת כי הסמכות לדון בנושא מזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד לחצו כאן להרחבה בנושא.

נדגיש כי מומלץ בכל לשון לפעול לצורך קביעת מזונות ילדים רק באמצעות עורך דין מיומן ובעל ניסיון בהליכים מסוג זה.

קראו: האם העובדה שהגרושה מתגוררת בקביעות עם בן זוג משפיעה על גובה מזונות הילדים?

סוגי מזונות ילדים וכיצד נקבע הסכום

קיימים שני סוגים של מזונות ילדים:

  • מזונות קבועים - אשר נקבעים בתום בירור תביעת המזונות של הילדים, ואותם על הבעל לשלם עד להגיעם של הילדים לגיל בגרות כפי שצויין לעיל.
  • מזונות זמניים - אשר נקבעים בתחילת בירור תביעת המזונות של הילדים, אותם על הבעל לשלם עד לסיום בירור התביעה וקביעת המזונות הקבועים.

סכום מזונות הילדים נקבע בהתאם למצבם הכלכלי של שני בני הזוג, וכן בהתאם לצרכים ורמת החיים של הילדים בתקופת הנישואים.

גובה התשלום הבסיסי המינימאלי עבור כל ילד עומד כיום על פי הפסיקה על כ-1,300 ₪, לא כולל הוצאות מדור, חינוך, הוצאות חריגות והוצאות מדין צדקה. כך נקבע במסגרת הליך בר"ע (ת"א) 1895/02 בן עמי נ' משיח.

אולם אם יש יותר מאשר ילד אחד לא יהיה הסכום מכפלת הסכום המיניאלי במספר הילדים, אלא פחות מכך. תשלומי מזונות ילדים צמודים בדרך כלל למדד המחירים לצרכן.

עוד בנושא:

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (9) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 9 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון