באילו מקרים ניתן ואף רצוי להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת דמי מזונות זמניים לאישה ו/או לילדים?
מתי כדאי לתבוע מזונות זמניים ומה בדיוק ניתן לקבל?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ ראשוני חינם בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

מתי כדאי לך לתבוע מזונות זמניים?

      21/12/2015 09:52

דמי מזונות הנם תשלום המשולם על ידי אחד מבני הזוג, בדרך כלל הבעל, לצורך מימון הוצאות הילדים שנמצאים אצל בן הזוג השני ולעיתים גם לצורך מימון הוצאות בן הזוג השני כשלעצמו.

עקרונית, מזונות ילדים נקבעים בתום בירור תביעת המזונות שלהם ועל האב לשלמם על פי רוב עד הגיעם של הילדים לגיל בגרות.

גם מזונות האישה נקבעים בתום בירור תביעת המזונות שלה ועל הבעל לשלמם עד למתן הגט.

אולם, מאחר שהליכי בירור תביעות המזונות של האישה והילדים עלולים להימשך זמן רב ואף שנים ארוכות, קיימת אפשרות לפסוק להם מזונות זמניים כבר עם הגשת התביעות שלהם, ועוד בטרם התקיים הדיון הראשון בהן, שאף הוא עלול לעיתים להתקיים חודשים רבים לאחר הגשת כתב התביעה.

סעד זמני זה נועד לאפשר את קיום האישה והילדים במהלך תקופת הביניים של בירור תביעות המזונות שלהם ולהבטיח את מילוי צרכיהם גם בתקופה זו, שהנה גם כך קשה מבחינות רבות.

מטרת סעד זה הינה לפתור את הצרכים המיידיים של האישה והילדים, מבלי להמתין לקיום הדיון הראשון בתביעות המזונות שלהם, וממילא עד לתום בירור התביעות. הדבר נחוץ במיוחד במקרה של היעדר אמצעים כלכליים לאישה ולילדים, וכאשר הבעל נמנע מלשלם להם דבר או אף חסם את גישתה של האישה לחשבונות הבנק שלהם.

מזונות זמניים נחשבים מזונות לכל דבר ועניין. לפיכך במידה והבעל אינו עומד בהם או שהחליט לא לשלם מסיבותיו הוא, ניתן לגבותם על ידי פניה להוצאה לפועל או על ידי הגשת בקשה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

הליך הגשת הבקשה למזונות זמניים

נתחיל ונדגיש כי את הבקשה יש להגיש באמצעות עורך דין המתמחה בדיני משפחה ולא לנסות לפעול ללא ייצוג משפטי הולם.

תקנות 265 ו-265 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 מאפשרות לאישה שהגישה תביעות מזונות אישה ו/או ילדיה, להגיש בקשה לצו מזונות זמניים כבר עם הגשת התביעות ולקבל את הצו תוך זמן קצר יחסית.

תקנה 265 לתקנות סד"א קובעת כי ניתן להגיש את הבקשה בד בבד עם הגשת כתב התביעה העיקרית למזונות. לבקשה יש לצרף לה תצהיר לאימות העובדות שכלולות בבקשה וכן את כל האסמכתאות עליהן מתבססת הבקשה.

על הבעל להגיש כתב הגנה תוך 15 יום בלבד מקבלת כתב התביעה. כמו כן, עליו להגיש תוך 10 ימים בלבד ממועד מסירת הבקשה תגובה לבקשה או בקשה ליישוב הסכסוך.

במידה והבעל הגיש בקשה ליישוב הסכסוך, תזמן יחידת הסיוע את הצדדים לפגישה בעניין המזונות הזמניים תוך 10 ימים.

במידה והבעל הודיע שהוא מסרב להגיע לפגישה ונמסרה לו הודעה על כך לפי סעיף 5(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, או שהוא לא הגיע בפועל לפגישה, או שהוא הגיע לפגישה אך הוא לא הגיע להסכמה בעניין זה עם האישה, עליו להגיש את תגובתו לבקשה תוך 10 ימים לאחר מכן.

במידה והבעל לא הגיב במועדים הללו בית המשפט לענייני משפחה רשאי לפסוק מזונות זמניים על יסוד הבקשה בלבד, וזאת בתנאי שהוא וידא שהבקשה הומצאה כדין לבעל.

כמו כן, בהתאם לתקנה 266 לתקנות סד"א, ביהמ"ש רשאי להורות על מתן צו למזונות זמניים על פי הבקשה והתשובה בלבד של בני הזוג, או אם ראה צורך בכך, לאחר קיום דיון בו הם יחקרו על תצהיריהם.

במקרה כזה הדיון יקבע תוך 30 יום בלבד ממועד קבלת תשובת הבעל. בכל מקרה, בית המשפט מצווה לתת את החלטתו מוקדם ככל האפשר וזאת כפי שקובעת תקנה 266 (ג) לתקנות סד"א.

חשוב לדעת: שיקולי בית המשפט

עקרונית, סכום המזונות הקבועים נקבע בהתאם למצבם הכלכלי של שני בני הזוג, וכן בהתאם לרמת החיים של האישה ו/או הילדים בתקופת הנישואים. לשם כך בית המשפט עורך בדיקה מעמיקה של כל הנתונים והראיות שהוצגו בפניו בעניין זה במהלך בירור תביעת המזונות העיקרית.

אולם, שונה המצב כאשר המדובר בסעד מזונות זמניים, שכן סעד זה הינו סעד מהיר שנועד לפתור צרכים מיידיים של האישה והילדים, מעין מתן עזרה ראשונה, עד לתום הבירור המעמיק בתביעת המזונות.

לפיכך, אין בית המשפט נכנס לעובי הקורה אלא הוא קובע את סכום המזונות הזמניים על דרך האומדנא בלבד, כלומר על פי הערכה כללית של הנתונים על הראיות לכאורה שהוצגו בפניו. כך נפסק לדוגמא בהליך ע"א 342/83 גלוזמן נ' גלוזמן ואח'.

לפיכך בהחלט ייתכן שהסכום שנקבע במסגרת סעד המזונות הזמני יהיה שונה מהסכום שייקבע בתום בירור תביעת המזונות העיקרית.

עוד נקבע בפסק דין גלוזמן הנזכר לעיל, כי: "דמי המזונות הזמניים הם הכספים, הדרושים לזכאים לכך, לפי שיקול דעת בית המשפט, למחייתם עד לסיום הדיון בתביעה. לכן לא יפסוק בית המשפט מזונות זמניים, אם מצויים בידיהם כספים מספיקים למחייתם עד לבירור המשפט".

מטרת סעד המזונות הזמניים הנה לשמור על המצב שהיה קיים עובר להגשת התביעה, וזאת על מנת שלא לאפשר לאחד מבעלי הדין לשנות אותו באורח חד צדדי, וזאת כפי שנקבע בהליך בר"ע 324/88 אדר נ' אדר.

יחד עם זאת נקבע כי במסגרת המזונות הזמניים בית המשפט לא יפסוק לאישה צרכים שהנם בגדר מותרות. כך נקבע לדוגמא בהליך בר"ע (באר-שבע) 603/04 אורית אלקיים נ' עירן ברדה.

במסגרת הליך בר"ע (י-ם) 1081/05 פלוני נ' אלמוני נקבע כי יש לקבוע את סכום המזונות הזמניים בשיעור הולם אשר יביא את בני הזוג למצב של איזון כלכלי ביניהם. זאת, על מנת שהאישה לא תמצא את עצמה במצב כה נחות לעומת הבעל בזמן ניהול המו"מ לקראת גירושין, כך שהיא תיאלץ לוותר בעל כורחה על הזכויות המגיעות לה:

"...כאשר מדובר בפער כלכלי משמעותי בין בעל לבין אישה, יש חשש כי אי פסיקת מזונות זמניים בשיעור הולם, תיצור פערי כוחות בין בני הזוג, בעת המשא ומתן לגירושין, ובעת ההליכים המשפטיים ביניהם.

ייתכן כי אישה שהמזונות הזמניים שנפסקו לה יהיו נמוכים, או שלא ייפסקו לה מזונות זמניים כלל, תמצא במצב נחות כל כך, עד שתהיה מוכנה במסגרת הסדר משא ומתן לגירושין או במהלך התדיינות ממושכת - שהבעל העשיר יכול להרשות לעצמו לוותר על המגיע לה...

יש לשקוד, עד כמה שניתן, להביא את בני הזוג למצב פחות או יותר שוויוני מבחינה כלכלית בסיום הנישואין, ופועל יוצא מכך הוא כי במשא ומתן לקראת הגירושין עצמם, מן הראוי כי כל אחד מבני הזוג יימצא באותו מצב כלכלי, פחות או יותר".

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

תשלומי מזונות נקודות למחשבה על משמורת ילדים עריכת צוואה לפי חוק חלוקת רכוש בהליך גירושין הסכם ממון לשקט נפשי גירושין בהליך מהיר גישור ליישוב סכסוכים התמודדות עם סכסוכים במשפחה ייעוץ משפטי בדיני משפחה

קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורך הדין היקר, רם יוגב, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורך הדין רם יוגב התנהל הצורה מקצועית, נתן יחס אישי והוביל אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעורך הדין רם יוגב, שפתר סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר. "
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכותו של עו"ד רם יוגב החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעורך הדין רם יוגב ולצוות משרדו הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד של עורך דין רם יוגב בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתו של עורך דין רם יוגב יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עורך הדין רם יוגב הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחה אישית עם עו"ד רם יוגב בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת מקצועית? פנה/י לעורך הדין רם יוגב:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: השיזף 4 רעננה

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון