×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
באילו מקרים ניתן ואף רצוי להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת דמי מזונות זמניים לאישה ו/או לילדים?
מתי כדאי לתבוע מזונות זמניים ומה בדיוק ניתן לקבל?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

מתי כדאי לך לתבוע מזונות זמניים?

      11/06/2020 10:23

דמי מזונות הנם תשלום המשולם על ידי אחד מבני הזוג, בדרך כלל הבעל, לצורך מימון הוצאות הילדים שנמצאים אצל בן הזוג השני ולעיתים גם לצורך מימון הוצאות בן הזוג השני כשלעצמו.

עקרונית, מזונות ילדים נקבעים בתום בירור תביעת המזונות שלהם ועל האב לשלמם על פי רוב עד הגיעם של הילדים לגיל בגרות. גם מזונות האישה נקבעים בתום בירור תביעת המזונות שלה ועל הבעל לשלמם עד למתן הגט.

אולם, מאחר שהליכי בירור תביעות המזונות של האישה והילדים עלולים להימשך זמן רב ואף שנים ארוכות, קיימת אפשרות לפסוק להם מזונות זמניים כבר עם הגשת התביעות שלהם, ועוד בטרם התקיים הדיון הראשון בהן, שאף הוא עלול לעיתים להתקיים חודשים רבים לאחר הגשת כתב התביעה.

באילו מקרים חשוב וראוי להגיש תביעה לקבלת מזונות זמניים? כיצד בוחנים את התביעה וכיצד מתקבלת הכרעה משפטית לגבי גובה התשלום, אם וכאשר? עד מתי צריך לשלם מזונות זמניים ומה קורה לא עומדים בתשלומים? בסקירה המפורטת שלפניך נסביר את הנושא לעומקו וניתן תשובות לשאלות חשובות.

נדגיש כי בכל מקרה, לפני הגשת בקשה למזונות זמניים חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה בהליכי גירושין. לשיחה אישית עם עו"ד במשרדנו: 072-336-0526

סעד זמני זה נועד לאפשר את קיום האישה והילדים במהלך תקופת הביניים של בירור תביעות המזונות שלהם ולהבטיח את מילוי צרכיהם גם בתקופה זו, שהנה גם כך קשה מבחינות רבות.

מטרת סעד זה הנה לפתור את הצרכים המיידיים של האישה והילדים, מבלי להמתין לקיום הדיון הראשון בתביעות המזונות שלהם, וממילא עד לתום בירור התביעות.

הדבר נחוץ במיוחד במקרה של היעדר אמצעים כלכליים לאישה ולילדים, וכאשר הבעל נמנע מלשלם להם דבר או אף חסם את גישתה של האישה לחשבונות הבנק שלהם.

מזונות זמניים נחשבים מזונות לכל דבר ועניין. לפיכך במידה והבעל אינו עומד בהם או שהחליט לא לשלם מסיבותיו הוא, ניתן לגבותם על ידי פניה להוצאה לפועל או על ידי הגשת בקשה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

הליך הגשת הבקשה למזונות זמניים

נתחיל ונדגיש כי את הבקשה יש להגיש באמצעות עורך דין המתמחה בדיני משפחה ולא לנסות לפעול ללא ייצוג משפטי הולם.

תקנות 265 ו-265 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 מאפשרות לאישה שהגישה תביעות מזונות אישה ו/או ילדיה, להגיש בקשה לצו מזונות זמניים כבר עם הגשת התביעות ולקבל את הצו תוך זמן קצר יחסית.

תקנה 265 לתקנות סד"א קובעת כי ניתן להגיש את הבקשה בד בבד עם הגשת כתב התביעה העיקרית למזונות. לבקשה יש לצרף לה תצהיר לאימות העובדות שכלולות בבקשה וכן את כל האסמכתאות עליהן מתבססת הבקשה.

על הבעל להגיש כתב הגנה תוך 15 יום בלבד מקבלת כתב התביעה. כמו כן, עליו להגיש תוך 10 ימים בלבד ממועד מסירת הבקשה תגובה לבקשה או בקשה ליישוב הסכסוך.

במידה והבעל הגיש בקשה ליישוב הסכסוך, תזמן יחידת הסיוע את הצדדים לפגישה בעניין המזונות הזמניים תוך 10 ימים.

במידה והבעל הודיע שהוא מסרב להגיע לפגישה ונמסרה לו הודעה על כך לפי סעיף 5(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, או שהוא לא הגיע בפועל לפגישה, או שהוא הגיע לפגישה אך הוא לא הגיע להסכמה בעניין זה עם האישה, עליו להגיש את תגובתו לבקשה תוך 10 ימים לאחר מכן.

במידה והבעל לא הגיב במועדים הללו בית המשפט לענייני משפחה רשאי לפסוק מזונות זמניים על יסוד הבקשה בלבד, וזאת בתנאי שהוא וידא שהבקשה הומצאה כדין לבעל.

כמו כן, בהתאם לתקנה 266 לתקנות סד"א, ביהמ"ש רשאי להורות על מתן צו למזונות זמניים על פי הבקשה והתשובה בלבד של בני הזוג, או אם ראה צורך בכך, לאחר קיום דיון בו הם יחקרו על תצהיריהם.

במקרה כזה הדיון יקבע תוך 30 יום בלבד ממועד קבלת תשובת הבעל.

בכל מקרה, בית המשפט מצווה לתת את החלטתו מוקדם ככל האפשר וזאת כפי שקובעת תקנה 266 (ג) לתקנות סד"א.

קריאה נוספת: האם ניתן לקבל מזונות זמניים לפני הכרעה בשאלת זהות האב?

חשוב לדעת: שיקולי בית המשפט

עקרונית, סכום המזונות הקבועים נקבע בהתאם למצבם הכלכלי של שני בני הזוג, וכן בהתאם לרמת החיים של האישה ו/או הילדים בתקופת הנישואים. לשם כך בית המשפט עורך בדיקה מעמיקה של כל הנתונים והראיות שהוצגו בפניו בעניין זה במהלך בירור תביעת המזונות העיקרית.

אולם, שונה המצב כאשר המדובר בסעד מזונות זמניים, שכן סעד זה הינו סעד מהיר שנועד לפתור צרכים מיידיים של האישה והילדים, מעין מתן עזרה ראשונה, עד לתום הבירור המעמיק בתביעת המזונות.

לפיכך, אין בית המשפט נכנס לעובי הקורה אלא הוא קובע את סכום המזונות הזמניים על דרך האומדנא בלבד, כלומר על פי הערכה כללית של הנתונים על הראיות לכאורה שהוצגו בפניו. כך נפסק לדוגמא בהליך ע"א 342/83 גלוזמן נ' גלוזמן ואח'.

לפיכך בהחלט ייתכן שהסכום שנקבע במסגרת סעד המזונות הזמני יהיה שונה מהסכום שייקבע בתום בירור תביעת המזונות העיקרית.

עוד נקבע בפסק דין גלוזמן הנזכר לעיל, כי: "דמי המזונות הזמניים הם הכספים, הדרושים לזכאים לכך, לפי שיקול דעת בית המשפט, למחייתם עד לסיום הדיון בתביעה. לכן לא יפסוק בית המשפט מזונות זמניים, אם מצויים בידיהם כספים מספיקים למחייתם עד לבירור המשפט".

מטרת סעד המזונות הזמניים הנה לשמור על המצב שהיה קיים עובר להגשת התביעה וזאת על מנת שלא לאפשר לאחד מבעלי הדין לשנות אותו באורח חד צדדי, וזאת כפי שנקבע בהליך בר"ע 324/88 אדר נ' אדר.

יחד עם זאת נקבע כי במסגרת המזונות הזמניים בית המשפט לא יפסוק לאישה צרכים שהנם בגדר מותרות. כך נקבע לדוגמא בהליך בר"ע (באר-שבע) 603/04 אורית אלקיים נ' עירן ברדה.

במסגרת הליך בר"ע (י-ם) 1081/05 פלוני נ' אלמוני נקבע כי יש לקבוע את סכום המזונות הזמניים בשיעור הולם אשר יביא את בני הזוג למצב של איזון כלכלי ביניהם. זאת, על מנת שהאישה לא תמצא את עצמה במצב כה נחות לעומת הבעל בזמן ניהול המו"מ לקראת גירושין, כך שהיא תיאלץ לוותר בעל כורחה על הזכויות המגיעות לה:

"...כאשר מדובר בפער כלכלי משמעותי בין בעל לבין אישה, יש חשש כי אי פסיקת מזונות זמניים בשיעור הולם, תיצור פערי כוחות בין בני הזוג, בעת המשא ומתן לגירושין, ובעת ההליכים המשפטיים ביניהם.

ייתכן כי אישה שהמזונות הזמניים שנפסקו לה יהיו נמוכים, או שלא ייפסקו לה מזונות זמניים כלל, תמצא במצב נחות כל כך, עד שתהיה מוכנה במסגרת הסדר משא ומתן לגירושין או במהלך התדיינות ממושכת - שהבעל העשיר יכול להרשות לעצמו לוותר על המגיע לה...

יש לשקוד, עד כמה שניתן, להביא את בני הזוג למצב פחות או יותר שוויוני מבחינה כלכלית בסיום הנישואין, ופועל יוצא מכך הוא כי במשא ומתן לקראת הגירושין עצמם, מן הראוי כי כל אחד מבני הזוג יימצא באותו מצב כלכלי, פחות או יותר".

עוד בנושא: הגשת בקשה למשמורת זמנית על הילדים

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון