×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
עורך דין שי מויאל מסביר מתי הורים זכאים למזונות מן העיזבון של ילדם, ומהי עמדת בית המשפט בנושא זה.
מזונות הורים מן העיזבון - מתי ובאילו תנאים?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

זכות הורים למזונות מן העיזבון של הילדים

      18/02/2020 12:23

בהתאם לסעיפים 56 ו-57(א)(4) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ההורים זכאים למזונות מן העיזבון של ילדם במידה והדאגה לפרנסתם הייתה על ילדם וזאת לכל משך ימי חייהם לאחר מות ילדם.

זכות זו קיימת להורים בין אם מדובר בירושה על פי דין ובין אם מדובר בירושה על פי צוואה ולא ניתן לשלול זכות זו במסגרת הצוואה, כאמור בסעיף 65 (ב) לחוק הירושה.

במסגרת הליך ע"א 393/93 פלוני נ' עזבון לויט, קבע בית המשפט העליון כי דיני המזונות מן העיזבון מהווים חריג לכלל על פיו רצון המצווה מכריע, מאחר שעצם הקרבה המשפחתית מהווה צידוק להטלת החיוב במזונות על העיזבון.

על מנת שההורים יוכיחו כי הם זכאים לקבל מזונות מהעיזבון, עליהם להוכיח כי הם עומדים במבחן הנזקקות הקבוע בסעיף 56 לחוק הירושה. כלומר, עליהם להוכיח שאין ביכולתם לספק את צרכיהם ההכרחיים.

בסקירה המעניינת שלפניך נציג ונסביר בהרחבה את הקריטריונים לזכאות מזונות הורים מן העיזבון.

שיקולי בית המשפט

במידה ובית המשפט השתכנע כי ההורים אכן זכאים לקבל מזונות מן העיזבון, אזי עליו לקבוע את סכום המזונות, בין היתר, בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 59 לחוק הירושה ואשר רלוונטיים לגבי ההורים:

  1. שווי העזבון.
  2. מה שהזכאי למזונות עשוי לקבל מן העיזבון כיורש על פי דין או כזוכה על-פי צוואה.
  3. רמת החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות כפי שהיתה ערב מות המוריש ובשינוי שחל בצרכיו של הזכאי עקב מות המוריש.
  4. רכושו של הזכאי למזונות.
  5. הכנסתו של הזכאי למזונות מכל מקור שהוא.

לבית המשפט יש שיקול דעת רחב כיצד לפסוק את המזונות בהתאם לקריטריונים הללו ומהו המשקל שעליו לתת לכל אחד מהם בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה המובא בפניו.

את הבקשה לקביעת מזונות על ההורים להגיש לבית המשפט לפני חלוקת העזבון. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להיזקק לבקשה שהוגשה אף ששה חדשים לאחר חלוקת העיזבון, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.

בית המשפט רשאי לפסוק מזונות למפרע החל ממות המוריש וכן לפסוק מזונות זמניים עד לגמר בירור הבקשה.

לגבי אופן תשלום המזונות, על בית המשפט לקבוע את תשלומם בתשלומים רב-פעמיים. יחד עם זאת, ניתן לקבוע את תשלומם גם בתשלום חד-פעמי או חלקם בתשלומים רב-פעמיים וחלקם בתשלום חד-פעמי, אם בית המשפט ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.

בנוסף, בית המשפט רשאי לקבוע את הדרכים לסיפוק המזונות, מי יספק את המזונות ולידי מי יסופקו. כמו כן, בית המשפט רשאי להתנות את תשלום המזונות בתנאים אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.

על מנת להבטיח את תשלום המזונות, בית המשפט רשאי לקבוע דרכים שונות לשם כך, לרבות על ידי הפקדה, השקעה, ביטוח קצבה, שעבוד או בכל אופן אחר.

ההחלטה בדבר קביעת סכום המזונות אינה מהווה מעשה בי-דין ועל כן הזכאי למזונות רשאי לבקש את הגדלתם ואילו היורשים זכאים לבקש את הקטנתם או ביטולם ואף לבקש החזרתו של תשלום חד-פעמי והכל בתנאי שנתגלו עובדות שהיו קיימות בשעת קביעת המזונות ועם זאת הן לא היו ידועות למבקש אותה שעה.

כאשר מדובר בבקשה להגדלת או הקטנת או הפסקת תשלומים רב-פעמיים, אזי ניתן להגישה רק לאחר תום שנה מההחלטה הקודמת ובתנאי שהשתנו הנסיבות שהיו קיימות בשעת קביעתן.

יחד עם זאת, בית המשפט רשאי שלא להיזקק לשינוי בנסיבות שהמבקש יכול היה לצפות מראש בשעת הדיון הקודם.

אין לחייב יורש באופן אישי בתשלום מזונות מן העיזבון אלא כדי שוויו של מה שקיבל מן העיזבון ואם קיבל מנכסי העזבון בתום לב, אזי כדי שוויו של מה שנשאר בידו.

כמו כן, אין לחייב זכאי למזונות בהחזרת תשלום חד-פעמי שקיבל, אלא כדי שוויו של מה שקיבל ואם קיבל בתום לב, כדי שוויו של מה שנשאר בידו.

לעומת זאת, בית המשפט רשאי לחייב את המקבל להחזיר לעזבון או לשלם מזונות כדי שוויו של מה שנשאר בידו בזמן מות המוריש ואם קיבל שלא בתום-לב, כדי שוויו של מה שקיבל.

על פי סעיף 56 לחוק הירושה, לא רק ההורים זכאים לקבלת מזונות מן העזבון של ילדם המנוח, אלא גם בן זוגו וילדיו שלו.

לפיכך, במידה וכספי העיזבון לא מספיקים כדי לשלם מזונות לכל הזכאים להם, רשאי בית המשפט, לפי הנסיבות, לחלקם ביניהם או לפסוק מזונות לאלה הנראים לו כזקוקים להם ביותר וזאת כאמור בסעיף 64 לחוק.

בנוסף, בית המשפט רשאי במקרה כזה גם לראות כחלק מן העיזבון מה שנתן המוריש בלי תמורה נאותה תוך שנתיים לפני מותו, למעט מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין וזאת בהתאם לסעיף 63(א) לחוק.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון