×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
המדריך המלא נותן תשובות לכל שאלה ומסביר איך אפשר לגבות חוב מזונות באמצעות הליכי הוצאה לפועל, במהירות וביעילות האפשרית!
אלו הדרכים לגביית חוב מזונות באמצעות הליכי הוצאה לפועל!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

המדריך המלא לגביית חוב מזונות בהליך הוצאה לפועל

      28/10/2020 14:49

הגרוש לא משלם לך מזונות כבר תקופה ארוכה והבנת שאין ברירה, אלא לפנות להליכי הוצאה לפועל? את לא לבד ומצטרפת לאלפי נשים אחרות שנמצאות במצב דומה למרבה הצער. בסקירה המפורטת שלפניך נסביר בדיוק איך גובים את חוב המזונות בהליך הוצאה לפועל, כך שתוכלי להתחיל לפעול על מנת לממש את החוב ולקבל את הכספים שמגיעים לך עוד היום.

כאשר אשה מעוניינת לגבות חוב מזונות באמצעות הליכי הוצאה לפועל, עומדים לרשותה שני מסלולי גבייה חילופיים לצורך העניין והיא יכול לפעול בכל אחד משני המסלולים לפי בחירתה: מסלול רגיל ומסלול מזונות.

המסלול הרגיל, כשמו כן הוא. המדובר במסלול רגיל שמתנהל כמו כל תיק הוצאה לפועל אחר ובאופן שמצריך מעורבות ויוזמה בנקיטת הליכים על ידי האשה ועורך הדין שמייצג אותה לכל אורך ניהול התיק ולפי שיקול דעתם.

מסלול מזונות הנו מסלול יחודי לגביית חוב מזונות שמתנהל בעיקרו על ידי לשכת ההוצאה לפועל, באופן לפיו רשם ההוצאה לפועל הוא שנוקט בהליכי הגבייה כלפי החייב, בעוד האשה נדרשת למעורבות מינימלית בניהול התיק. כפועל יוצא מכך, האשה גם לא תהיה זכאית לקבל שכר טרחת עורך דין למעט במקרים חריגים.

במילים פשוטות, במסלול הרגיל התיק כנגד סרבן המזונות מנוהל על ידי האשה באמצעות עורך הדין שלה ואילו במסלול המזונות התיק מנוהל על ידי רשם ההוצאה לפועל. הבחירה בין המסלול רגיל למסלול מזונות נתונה לבחירת האשה, והיא אף רשאית בכל עת לבקש לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות.

על מנת לבחור במסלול הנכון ובעיקר לצורך גבייה מהירה ככל שניתן של תשלומי המזונות שמגיעים והחוב שהצטבר, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין גירושין מנוסה, לפני קבלת החלטות, כאשר לאחר קבלת הייעוץ ניתן בהחלט להחליט לפעול לבד, ללא ייצוג משפטי, אך כאמור ניסיון החיים מלמד כי הליכי גביית מזונות בייצוג של עורך דין אפקטיביים הרבה יותר ומהירים.

כאן המקום להבהיר שחוב מזונות בהקשר זה הנו חוב שנוצר כאשר קיים פסק דין לתשלום מזונות לטובת הזוכה ואילו החייב לא קיים אותו במלואו או בחלקו.

מאחר שרוב פסקי הדין למזונות בארץ ניתנים לטובת האשה, אזי מטעמי נוחות, מאמר זה מתייחס בלשונו לנקיטת הליכי הוצאה לפועל לגביית חוב מזונות על ידי האשה כנגד האב, אם כי כמובן שאותם כללים תקפים גם למקרים ההפוכים והנדירים, שבהם האב הוא שנוקט בהליכי הוצאה לפועל כאלו כנגד גרושתו בשל אי תשלום מזונות.

לפנייך פירוט מדוייק של עיקר ההליכים אותם יש לבצע לצורך גביית חוב מזונות באמצעות לשכות ההוצאה לפועל ברחבי ישראל.

פתיחת תיק לגביית חוב מזונות בלשכת ההוצאה לפועל

בשלב הראשון יש כמובן לפתוח תיק לגביית חוב מזונות בלשכת ההוצאה לפועל וזאת הן לצורך גביית החוב במסלול רגיל והן לצורך גבייתו במסלול המזונות.

ככלל, ניתן לפתוח את תיק המזונות בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל שפרושות בארץ. יחד עם זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את תיק המזונות ללשכת הוצאה לפועל אחרת, במידה שהוא מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ולאחר שהוא נתן לאשה את ההזדמנות להשמיע את טענותיה בעניין זה.

את התיק יכול לפתוח האשה עצמה או כל עורך דין המייצג אותה.

בעניין זה חשוב להקפיד ולפתוח את תיק המזונות ללא שיהוי ובסמוך ככל הניתן לאחר צבירת חוב המזונות ותוך שנתיים לכל היותר ממועד צבירתו. במידה שמדובר בחוב שכבר חלפו למעלה משנתיים ממועד צבירתו ועד למועד פתיחת התיק, יש לקבל תחילה את רשות בית המשפט לגביית החוב בהוצאה לפועל ולא ניתן להתחיל בגבייתו באופן חופשי ועצמאי.

מגבלה זו נובעת מסעיף 11(ב) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959, אשר קובע כי: "מזונות שלא התחילו לפעול לגבייתם תוך שנתיים לאחר התקופה שבעדה הם נפסקו, אין לגבותם אלא ברשות בית המשפט".

בנוסף, במידה שהאשה מקבלת קצבת מזונות מטעם המוסד לביטוח לאומי היא איננה רשאית לפתוח במקביל תיק מזונות בלשכת ההוצאה לפועל, למעט במקרה בו מדובר בהליך לגביית ההפרשים בלבד מהחייב. כלומר, במקרה בו סכום המזונות שנקבע בפסק הדין הנו גבוה מסכום קצבת המזונות שמשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

אם האשה תנקוט בהליכי הוצאה לפועל בזמן שהיא עדיין מקבלת קצבת מזונות וזאת שלא לצורך גביית הפרשים, המוסד לביטוח לאומי יפסיק לשלם לה את הקצבה.

לשם פתיחת תיק המזונות, יש להגיש בפני לשכת ההוצאה לפועל את המסמכים הבאים:

טופס 207 בדבר בקשה לביצוע תיק מזונות.

פסק דין למזונות בנוסח מקורי או העתק נאמן למקור שלו. פסק הדין צריך לכלול את מספר תעודת הזהות של החייב. במידה שהוא אינו כולל אותו, יש לצרף לו גם כל מסמך אחר שהוגש בפני בית המשפט שנתן את פסק הדין הנ"ל ושבו הופיע מספר תעודת הזהות של החייב.

אם פסק הדין קבע שחיוב המזונות הוא מיום הגשת התביעה אך לא מצויין בו תאריך הגשת התביעה, יש לצרף לו גם העתק מכתב התביעה כשהוא חתום על ידי בית המשפט.

חישוב סכום החוב. עבור חוב עבר שלא שולם באופן רצוף וחיוב עתידי, יש להגיש טופס 208 בדבר מזונות תקופתיים שוטפים. עבור חוב עבר שלא שולם לסירוגין, יש להגיש טופס טבלת פירוט מזונות ולציין בו את החודשים שבהם החייב לא שילם מזונות. עבור חוב הוצאות שאינן מזונות שוטפים, כגון הוצאות חינוכיות ורפואיות, יש להגיש טופס טבלת הוצאות והעתק הקבלות בגין ההוצאות הללו.

צילום תעודת הזהות של הזוכה, כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים.

אסמכתא על מספר חשבון הבנק של הזוכה, כגון צילום צ'ק / צילום כרטיס אשראי / אישור הבנק על ניהול החשבון.

יפוי כח מטעם הזוכה במידה שהתיק נפתח על ידי עורך דין מטעמה.

הצהרת זוכה בפתיחת תיק מזונות.

אישור מטעם המוסד לביטוח לאומי - אם הזוכה קיבלה בעבר תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, יש לצרף אישור מקורי מטעמו על מועד הפסקת התשלום על ידו. אם הזוכה עדיין מקבלת תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, והתיק בהוצאה לפועל נפתח לצורך גביית ההפרשים כאמור, עליה לצרף אישור מקורי מטעמו על הזכאות לגביית ההפרשים.

לגבי מסלול מזונות, יש להגיש גם עוד שני טפסים: טופס 21 ב - טופס שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות, וטופס 21ד - הצהרת הזוכה שאינו המוסד לביטוח לאומי.

אם לאחר פתיחת התיק יש צורך להגדיל את קרן החוב בגין הוצאות שונות שנגרמו לאשה, עליה להגיש טופס 502 שהוא למעשה בקשת זוכה להגדלת או להוספת קרן חוב, בצירוף קבלות מקוריות. יש להגיש טופס זה גם במקרה בו האשה קיבלה כספים על חשבון החוב שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל וזאת באופן מיידי ותוך 7 ימים לכל היותר.

תשלום אגרה עבור פתיחת התיק וניהולו

אם האשה בחרה במסלול הרגיל, היא תהיה פטורה מתשלום אגרה במעמד פתיחת תיק המזונות. בהמשך תנוכה אגרה בסך של 1% מכל תקבול עתידי שיתקבל בתיק.

אם האשה בחרה במסלול המזונות, היא תהיה פטורה מתשלום אגרת פתיחת התיק, שתיגבה לאחר מכן בשיעור של 1% מכל תקבול עתידי שיתקבל בתיק. יחד עם זאת, יהיה עליה לשלם אגרה לניהול התיק במסלול ייחודי זה, בסך של 64 ₪, נכון לחודש נובמבר 2020.

בנוסף, יהיה עליה לשלם אגרה שנתית שוטפת, כלומר, תשלום אגרה אחת לשנה, החל מהשנה השניה ואילך וזאת בסך של 60 ₪, נכון לאוקטובר 2020. אגרה זו תתווסף לחוב שבתיק ותיגבה מהחייב.

אם האשה בחרה לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות, יהיה עליה לשלם אגרת מעבר בסך של 64 ₪, נכון לחודש נובמבר 2020, ולהגיש את טופס 511 בדבר בקשה להעברת תיק למסלול מזונות.

נקיטת הליכי גבייה לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל

כאמור, נקיטת הליכי ההוצאה לפועל לאחר פתיחת תיק המזונות מתבצעת על ידי האשה ו/או עורך הדין שלה, במידה שהאשה בחרה במסלול הרגיל ועל ידי רשם לשכת ההוצאה לפועל, במידה שהאשה בחרה במסלול המזונות, כפי שנסביר מיד.

נקיטת הליכים במסלול הרגיל

לאחר פתיחת תיק המזונות בלשכת ההוצאה לפועל, תישלח אזהרה לחייב לפיה עליו לשלם את חוב המזונות תוך 20 יום וכי אם הוא לא יעשה כן, יראו בו כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.

האזהרה תישלח על ידי לשכת ההוצאה לפועל, אם כי האשה יכולה לבקש להמציא לו בעצמה את האזהרה ולשם כך עליה לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה לביצוע תיק מזונות.

עם קבלת האזהרה, החייב יכול במהלך תקופת האזהרה לשלם את החוב באמצעות לשכת הוצאה לפועל או להגיש טענת פרעתי בפני רשם ההוצאה לפועל. במידה שבכוונתו לערער על פסק הדין למזונות שמכוחו נפתח התיק, הוא רשאי להגיש בקשה לעיכוב הליכים בפני רשם ההוצאה לפועל או בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בפני בית המשפט.

רק לאחר חלוף תקופת האזהרה ובמידה שהחייב לא נקט בכל פעולה במהלך תקופה זו כפי שצויין לעיל, יהיו האשה ו/או עורך הדין שלה רשאים להתחיל לנקוט בהליכי גבייה כנגד החייב ולרבות באמצעות הטלת עיקולים ובין השאר: עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת, הטלת הגבלות כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, התליית רשיון נהיגה וכיו"ב.

נקיטת הליכי הוצאה לפועל במסלול המזונות

נקיטת הליכי ההוצאה לפועל במסלול המזונות נעשית כאמור על ידי רשם ההוצאה לפועל ותוך מעורבות מינימלית של האשה. הליכים אלו ננקטים בעיקרם בהתאם לכללי ההוצאה לפועל (נקיטת הליכים במסלול מזונות), תש"ף-2020, כפי שנסביר מיד.

לאחר חלוף תקופת האזהרה, ניתן להטיל על החייב עיקולים שונים, שכוללים עיקול משכורת, כספים, רכב, מטלטלין, נכסים שנמצאים אצל צד שלישי, ועיקול מקרקעין אם החוב הנו מעל 50,000 ₪.

כעבור 30 יום נוספים, ניתן להטיל על החייב גם עיקול ברישום של כספים הנמצאים בבנקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, חברות אשראי, רשות המיסים ועוד.

כעבור 30 יום נוספים ובמקרה בו התקבלה תשובה מאחד הגופים שבוצעו אצלו עיקולים ברישום לפיה נמצאים אצלו כספים של החייב, ניתן יהיה לממש את הכספים המעוקלים.

כעבור 45 יום נוספים, רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו לקבלת מידע על החייב מבנקים, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקרקעי ישראל וגופים נוספים שיתכן שיש להם מידע על מצבו הפיננסי של החייב ולבצע עיקולים במידה שהתקבל מהם מידע רלוונטי.

במידה שנותרה עדיין יתרת חוב לאחר נקיטת ההליכים הללו, רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על תפיסת רכב, על עיקול ברישום של מקרקעין גם כאשר סכום החובות נמוך מ-50,000 שקלים, ואף להורות על מימוש נכס שאינו משמש את החייב למגורים, אולם אם מדובר בנכס שנמצא בבעלות משותפת של החייב והזוכה, יש לבקש רשות מהזוכה לנקוט בהליך זה.

בנוסף ניתן להטיל על החייב הגבלות שונות, ואף צו מאסר, אם כי בהסכמת הזוכה להוצאת צו המאסר. אם לאחר כל ההליכים הללו עדיין נותרה יתרת חוב, ניתן יהיה גם לממש נכס מקרקעין שמשמש את החייב למגורים.

למה חשוב להתייעץ לפני שיוצאים לדרך?

ניסיון החיים מלמד כי תיקי גביית מזונות שבהם הנשים היו מיוצגות על ידי עורך דין מנוסה, הביאו תוצאות במהירות רבה יותר באופן משמעותי, וכאשר המדובר על כספי מזונות שנצברים לסכומי עתק, מהירות ויעילות הן שם המשחק.

מעבר לכך, לפני שפותחים בהליך הוצאה הוצאה לפועל או בכל הליך משפטי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין, על מנת לבחון את המצב בו את נמצאת מבחינה משפטית ולבחון את אפיקי הפעולה האפשריים, כך שתוכלי לקבל החלטה מושכלת לגבי הדרך הטובה ביותר לגביית חוב המזונות שמגיע לך.

חשוב שתדעי שאחרי קבלת ייעוץ משפטי אישי, תוכלי לבחור בכל דרך שתרצי, עם או בלי ייצוג משפטי, רק מה שבטוח הוא שיהיה לך הרבה יותר קל לבחור בדרך הנכונה, תוך שאת שוקלת את כל השיקולים הראויים לנוכח הנסיבות העגומות והתנהלותו של הגרוש לך.

עוד בנושא: האם ניתן לגבות חוב דמי כתובה בהוצאה לפועל כמו חוב מזונות?

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 43 רמת גן

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון