×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הגיע הזמן להכיר את הכללים והחוק לגבי תשלום מזונות במהלך ולאחר הגירושין...
הגיע הזמן להסדיר את הנושא המזונות - מדריך למתגרש/ת בנושא מזונות
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

הגיע הזמן לדבר על מזונות...

      25/09/2019 11:58

דמי מזונות הנם תשלום המשולם על ידי אחד מבני הזוג, וזאת בכל מקרה של פרידה בין בני הזוג. כלומר, המדובר בפרידה לפני או לאחר גירושין, וגם במקרה של הורות ללא נישואים.

תשלום המזונות נועד לממן את השתתפותו של אותו בן זוג במימון הוצאות הילדים שנמצאים אצל בן הזוג השני, ולעתים גם לממן את השתתפותו בהוצאות בן הזוג השני כשלעצמו.

בארצנו הקטנה חובת תשלום המזונות מוטלת בדרך כלל על הבעל למעט במקרים ויצאי דופן.

דבר זה נובע מהשקפת ההלכה היהודית המטילה את החיוב בתשלום המזונות על הבעל, וכן מאחר שהמשמורת על הילדים תועבר בדרך כלל לאם, כך שהיא זו שתישא מלכתחילה בהוצאות גידולם.

שימו לב כי נושא התשלומים, הן לאישה והן לילדים, הנו נושא מורכב וסבוך ביותר ויש לתת עליו את הדעת ולהתייחס לנושא בכובד ראש לפני ולקראת הליך הגירושין. לאור העובדה כי המדובר על תשלומים שימשכו לאורך שנים ארוכות, יש לנושא משמעות כלכלית אדירה על כל אחד מבני הזוג המתגרשים.

מזונות מסוגים שונים למקרים שונים

בארץ קיימים שני סוגי מזונות: מזונות ילדים ומזונות האישה.

מזונות ילדים

תשלום מזונות הילדים נועד לממן את הוצאות גידול הילדים, ולהבטיח את קיומם ורווחתם. חיוב זה נובע מההשקפה לפיה הגם שההורים נפרדו, האב עדיין נושא באחריותו לילדיו. לפיכך עליו לסייע לאם ולהשתתף עמה בתשלום ההוצאות הרבות שדורש גידול הילדים.

סעיף 3 (א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, שכותרתו הינה מזונות לילדים קטינים, קובע כי "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".

כלומר, סעיף זה מפנה לדין האישי של הילד כאשר מדובר בתביעת מזונות ילדים, כך שכאשר מדובר בילד יהודי, יש לפנות לדין המשפט העברי על פי ההלכה היהודית.

סכום מזונות הילדים נקבע בהתאם למצבם הכלכלי של שני בני הזוג, וכן בהתאם לרמת החיים של הילדים בתקופת הנישואים.

קיימים שני סוגים של מזונות ילדים:

  • מזונות קבועים - אשר נקבעים בתום בירור תביעת המזונות של הילדים, ואותם על הבעל לשלם בד"כ עד להגיעם של הילדים לגיל בגרות.
  • מזונות זמניים - אשר נקבעים בתחילת בירור תביעת המזונות של הילדים, אותם על הבעל לשלם עד לסיום בירור התביעה וקביעת המזונות הקבועים.

קראו בהרחבה: האם פשיטת רגל מהווה עילה אוטומטית להפחתת מזונות ילדים? מזונות ילדים מתוך העיזבון

מזונות אישה

תשלום מזונות האישה הינו תשלום אשר על פי ההלכה נועד להבטיח את קיום האישה במהלך תקופת פרידת בני הזוג ובטרם ניתן הגט.

סעיף 2(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, שכותרתו הינה מזונות לבן זוג, קובע כי אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה.

כלומר, גם סעיף זה מפנה לדין האישי של הצדדים כאשר מדובר בתביעת מזונות לבן הזוג, כך שכאשר מדובר בבני זוג יהודים, יש לפנות לדין המשפט העברי על פי ההלכה היהודית.

על פי ההלכה היהודית לבעל ישנן מספר חובות כלפי אשתו, וביניהן החובה לשאת במזונותיה כלומר, החובה לפרנס אותה. חובה זו מוטלת על הבעל כל עוד הם נשואים ועד למתן הגט, וגם אם הם נפרדו פיזית. זאת למעט במקרים חריגים בהם המדובר באשה מורדת, בוגדת, או אישה שעזבה את הבית מסיבה לא מוצדקת.

סכום מזונות האישה נקבע אף הוא בהתאם למצבם הכלכלי של שני בני הזוג, וכן בהתאם לרמת החיים של האשה בתקופת הנישואים שלפני הפרידה. זאת, בהתאם להלכה הקובעת: "עולה עמו ואינה יורדת עמו".

כלומר, האישה יכולה לדרוש כי הבעל יממן אותה בהתאם לרמת המחייה שהבעל מאפשר לעצמו לפי עושרו ולפי כבודו. בהתאם לכך, במידה והבעל עלה ברמת החיים שלו, כך גם תעלה רמת החיים של האישה. לעומת זאת, האשה לא תרד ברמתה לעומת המצב בו חייתה במסגרת נישואיהם או בטרם נישאה לו.

יחד עם זאת, במידה והאישה עובדת ומשתכרת למחייתה באופן שמספיק דיו לכיסוי צרכיה, זכאי הבעל לטעון כי מעשה ידיה יהיו תחת מזונותיה. כלומר, שהכנסתה מעבודתה תפטור אותו מתשלום מזונותיה. במידה והכנסתה אינה מספקת לכיסוי צרכיה, יהא על הבעל להוסיף ולהשלים למזונותיה.

לצורך עניין זה מתחשבים לא רק במשכורתה של האישה, אלא בכל מקור הכנסה שיש לה כגון דמי שכירות שמשולמים לה, קצבאות ביטוח לאומי וכדומה.

כך נקבע בסעיף 2 א לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות): "על אף האמור בחוק שווי זכויות האישה, תשי"א-1951, בקביעת מידת המזונות שאדם חייב לספק לבן זוגו רשאי בית המשפט להתחשב בהכנסותיו של בן הזוג מעבודה ומנכסים, ואם ראה לנכון - גם מכל מקור אחר".

גם לגבי מזונות אישה קיימים מספר סוגים:

  • מזונות רגילים – מזונות אלו נקבעים בתום בירור תביעת המזונות של האשה, אותם על הבעל לשלם לאשה במהלך תקופת פרידתם ועד למתן הגט, כפי שצויין לעיל.
  • מזונות זמניים – מזונות אלו נקבעים מייד עם תחילת בירור תביעת המזונות של האשה, אותם על הבעל לשלם עד לסיום בירור התביעה וקביעת המזונות הרגילים. ניתן להגיש בקשה לקבלת מזונות זמניים מייד עם הגשת כתב ההגנה, וזאת בהתאם לתקנה 265 לתקנות סדר הדין האזרחי. תשלום זה נועד להבטיח את קיומה של האשה במהלך תקופת הביניים ולמנוע שינוי קיצוני במצבה עד שתתברר תביעת המזונות שלה.
  • מזונות מעוכבת - המדובר בתשלום מזונות אשר נקבע במהלך בירור תביעת הגירושין בבית הדין הרבני, אותם על הבעל לשלם לאשה עד למתן הגט, במקרה בו הוא מסרב ומעכב שלא כדין את מתן הגט לאשה. המדובר בד"כ בסכומים גבוהים אשר נפסקים גם אם האשה משתכרת די צרכה, וזאת כדי להפעיל לחץ על הבעל על מנת שיתן את הגט.
  • מזונות לאחר הגירושין – אינם מחוייבים על פי ההלכה, ועל כן ניתן לפסוק אותם רק בהסכמת הבעל, וזאת במסגרת הסכם יחסי ממון או הסכם גירושין.

מי מוסמך לדון בתביעת המזונות שלך?

גורם המוסמך לדון בתביעת מזונות ולקבוע את סכום המזונות הינו בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, במידה ותביעת המזונות נכרכה כדין בתביעת גירושין שהוגשה לו, או במקרה ששני בני הזוג הסכימו כי בית הדין הרבני ידון בעניין המזונות.

הלכה חדשה (ספטמבר 19) של בית המשפט העליון קובעת כי הסמכות לדון בנושא מזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד.

בעניין זה מקובל לחשוב, ובצדק, כי בית המשפט לענייני משפחה נח יותר לאשה בכל הקשור לתביעת המזונות, מאחר והוא נוהג לפסוק דמי מזונות גבוהים יותר מאשר בית הדין הרבני.

יחד עם זאת, קיימות סיבות נוספות המצדיקות טענה זו. שכן, בית המשפט נוהג להצמיד את סכום המזונות למדד המחירים לצרכן, ואילו בית הדין מצמידם לתוספת היוקר.

לצורך קביעת סכום המזונות, בית המשפט מחייב את הבעל להמציא תלושי שכר במידה והוא שכיר, או הצהרת הכנסה שנתית במידה והוא עצמאי, ואילו בית הדין הרבני אינו כופה זאת עליו.

כמו כן, בית המשפט בודק הן את השכר הנוכחי בפועל של הבעל והן את פוטנציאל ההשתכרות העתידי שלו, בעוד בית הדין הרבני מסתפק בבדיקת השכר בפועל בלבד.

בנוסף, בית המשפט נוהג לפסוק מזונות זמניים כבר בישיבתו הראשונה, ואילו בית הדין הרבני עלול לקיים מספר ישיבות קודם שהוא יפסוק זאת.

עוד בנושא: תשלומי מזונות בתקופת הקורונה האמא תשלם מזונות ילדים כאשר האב משמורן יחידי

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (21) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 21 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון