×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
כיצד מכריעים בנושא מועד הקרע בהליך הגירושין ומה היא עמדת בית המשפט בנושא...
מועד הקרע בהליך הגירושין – איך קובעים מתי בדיוק?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

מתי חל מועד הקרע הלכה למעשה?

      05/10/2016 11:11

חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג במסגרת הליך הגירושין יכולה להתבצע בהתאם להסכם ממון שנקבע בין הצדדים או בהתאם לדין.

כאשר מדובר בבני זוג שנישאו לפני יום 1.1.1974, הדבר ייעשה בהתאם להלכת השיתוף שהתפתחה בפסיקה ואילו כאשר מדובר בבני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974 הדבר ייעשה בהתאם להסדר איזון המשאבים שעל פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

הסדר איזון המשאבים אשר מעוגן במסגרת סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון קובע כי הרכוש של שני בני הזוג יחולק ביניהם שווה בשווה בעת גירושין או פטירה ללא תלות בשאלה על שם מי הוא רשום, אך למעט הנכסים הקבועים בסעיף 5(א)(1) לחוק ואשר מכונים גם נכסים חיצוניים.

המדובר בנכסים שהיו לכל אחד מבני הזוג לפני הנישואין, נכסים שמי מהם קיבל במתנה או ירושה במהלך הנישואין, גמלת ביטוח לאומי או גמלה / פיצוי שנפסקו או מגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות וכן נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם, כלומר, במסגרת הסכם ממון.

יחד עם זאת, על פי הפסיקה, ייתכן מצב שבו גם הנכסים החיצוניים ייכללו במסגרת הרכוש המשותף המיועד לחלוקה על פי איזון המשאבים וזאת במידה והוכחה לגביהם כוונה ליצור שיתוף בהם.

בהקשר זה התעוררה השאלה מהו המועד שבו יש לבצע את הסדר איזון המשאבים ולחלק את הרכוש המשותף בין הצדדים.

ככלל, סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע כי המועד בו יש לבצע את איזון המשאבים יהיה במועד פקיעת הנישואין, דהיינו, מועד קבלת פסק דין לגירושין. יחד עם זאת, החוק גם מקנה מספר אפשרויות להקדמת מועד זה.

כך, לדוגמא, סעיף 5א(א) לחוק מאפשר להקדים את מועד ביצוע איזון המשאבים כך שהוא יבוצע גם לפני הגירושין וזאת בתנאי שחלפה כבר שנה מיום פתיחת הליך הגירושין או פתיחת הליך תביעה כלשהו לחלוקת הרכוש בין הצדדים או במידה וקיים קרע עמוק בין הצדדים הנמשך לפחות 9 חודשים.

סעיף 5א(ב) לחוק אף מאפשר לבית המשפט לקצר תקופות אלו ואפילו לוותר על קיום התנאים האלו וזאת במידה ובן הזוג של מבקש הקדמת ביצוע איזון המשאבים נהג כלפיו באלימות וננקטו כנגדו הליכים משפטיים שונים עקב כך כגון מעצר, הגשת כתב אישום והוצאת צו הרחקה.

סעיף 8 לחוק מסמיך את בית המשפט, לבקשת אחד מבני הזוג לקבוע הסדר איזון משאבים אשר סוטה מהכללים הקבועים בסעיף 5 לחוק וזאת בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

עם זאת, הפסיקה הכירה באפשרות להקדים את מועד ביצוע איזון המשאבים ממועד הגט למועד שבו חל קרע בין בני זוג וזאת עוד בטרם נחקק סעיף 5(א) לחוק בשנת 2008.

מועד הקרע נקבע כמועד שבו פסק משק הבית של הצדדים מלתפקד כיחידה כלכלית משותפת וזאת בהתאם לנסיבות כל מקרה בין אם במועד הפרידה בפועל, בין אם במועד הגשת התובענות לבית המשפט ובין במועד אחר בנסיבות אשר מצביעות על ההפרדה הרכושית והכלכלית בפועל ובלבד שהמדובר בקרע סופי שאינו ניתן לאיחוי.

הכללים לקביעת מועד הקרע

במסגרת הליך תמ"ש 59054-06-15 פלונית נ' פלוני אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע סקר בית המשפט את הכללים שגובשו בפסיקה לגבי קביעת מועד הקרע וזאת כמפורט להלן:

 • ככלל, יש לערוך את איזון המשאבים נכון למועד פקיעת הנישואין וסטייה ממועד זה תיעשה בנסיבות מיוחדות בלבד.
 • פירוד פיזי ו / או רכושי יכול להוות שיקול בקביעת מועד קרע מוקדם ממועד פקיעת הנישואין.
 • סירוב למתן גט, בשים לב לנסיבותיו אינו משפיע על קביעת מועד האיזון, אלא במקום בו הסירוב למתן גט גורם להתעשרות ו / או לנזק של הסרבן על חשבון בן הזוג האחר.

  יש הסוברים גם כי בנסיבות מיוחדות של סרבנות גט ממושכת שכל תכליתה השגת יתרון כלכלי ומשיקולי צדק והגינות בית המשפט יכול לקבוע את מועד הקרע באופן שיפעל לרעת הסרבן ולטובת בן הזוג שמוכן להתגרש.
 • מועד הקרע יכול לחול גם בנקודת הזמן שבה חל שבר בלתי ניתן לאיחוי ביחסי הצדדים וכן בנקודת הזמן שבה הגיעו הנישואין לסיומם דה פקטו והפכו למרוקנים מתוכן.
 • ניתן לראות בבני זוג כפרודים לצורך קביעת מועד הקרע אף אם הם נשואים וחיים תחת קורת גג אחת.
 • בגידה כשלעצמה אינה מהווה נקודת זמן הקובעת את מועד הקרע לצורך איזון המשאבים ואין בה כשלעצמה כדי להוות נסיבה מיוחדת המצדיקה את הקדמת מועד האיזון.

  קביעה הפוכה יש בה כדי לחתור תחת הרעיון הבסיסי כי שאלת האשם בכישלון הנישואין אינה רלוונטית לסוגיה הרכושית שבין בני הזוג.

  ייתכן מצב שבו מעשה הבגידה יגרום לבן הזוג הנבגד לפעול לסיום הקשר ולפירוד פיזי ורכושי ובמקרה כזה יכול ומועד הבגידה ייחשב גם כמועד הקרע לצורך איזון המשאבים, אולם מקום שבו אקט הבגידה לא הביא לפירוד של בני הזוג, פיזי ו / או כלכלי והדבר לא ייחשב כנסיבה מיוחדת לצורך הקדמת מועד האיזון.
 • אין בעובדה כי בן זוג לא תרם כלכלית לתא המשפחתי כדי להשפיע על מועד הקרע לצורך איזון המשאבים והדבר לא ייחשב כנסיבה מיוחדת המאפשרת סטייה מהכלל הקבוע בסעיף 5 לחוק יחסי ממון.

  שכן, חוק יחסי ממון קובע איזון כלכלי בין בני הזוג מבלי לבחון את תרומתו הכלכלית היחסית של כל בן זוג לתא המשפחתי.

  תרומתו של בן זוג לתא המשפחתי איננה נבחנת רק בתרומתו הכלכלית ויכולה ללבוש צורות אחרות, כגון טיפול בילדים הקטינים וניהול משק הבית.

בית המשפט הבהיר כי אין המדובר ברשימה סגורה וכי יש לבחון כל מקרה לגופו וכי הנטל להוכחת קיומה של נסיבה מיוחדת שיש בה כדי להקדים את מועד איזון המשאבים ממועד פקיעת הנישואין מוטל על הטוען לכך, שכן מדובר בחריג לכלל הקבוע בסעיף 5 לחוק.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (7) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 7 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון