×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
כיצד נקבע אם וכמה צריך לשלם לאישה עבור מדור? הכירו את החוקים וההלכות בנושא...
תביעת מדור כחלק מתביעת מזונות ולפי דיני משפחה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

לדעת יותר בנושא תביעת מדור בהליך הגירושין

      30/11/2021 11:58

תביעה לתשלום דמי מדור הינה תביעה הנלווית לתביעת מזונות האשה ו/או תביעת מזונות הילדים.

תשלום דמי מדור הינו הסכום שבו הגבר נדרש להשתתף בהוצאות המגורים ואחזקת הבית שבהם נושאת האשה באופן ישיר. החיוב בתשלום דמי המדור נובע מההלכה היהודית, ומתווסף לחיוב בתשלום דמי מזונות אשר מוטל על הגבר הגרוש כלפי ילדיו והאשה.

על פי ההלכה, הבעל מחוייב לדאוג למדור האשה עד למוע מתן הגט ולמדור הילדים עד הגיעם לגיל 18.

נציין כי כאשר לבני הזוג ישנה כבר דירת מגורים השייכת לשניהם, נהוג לעתים להסכים בין בני הזוג כי האשה והילדים ימשיכו להתגורר בדירה, עד שהילדים יגיעו לגיל בגרות או כל מועד מוסכם אחר.

לחילופין, הצדדים יצטרכו לנהל הליך לפירוק השיתוף בדירת המגורים. במקרה כזה, על פי סעיף 101 לחוק המקרקעין, קיימת לכל אחד מבני הזוג זכות קדימה לרכישת חלקו של בן הזוג השני, לפני שהוא יוצע לצד שלישי.

במידה והוחלט על פירוק השיתוף בדרך של מכירת הדירה כולה לצד שלישי, בית המשפט יאפשר את המכירה רק לאחר שהובטח לאשה ולילדים הסדר מגורים חילופי המתאים לצרכיהם, וזאת בהתאם לסעיף 40א(א) לחוק המקרקעין.

בהקשר זה יצויין בית הדין הרבני יכול להורות גם על מתן צו למדור ספציפי עבור האשה, שהינו צו הנמצא בסמכותו הבלעדית.

צו זה מאפשר לאשה להמשיך ולגור בדירת המגורים המשותפת של בני הזוג עד לתום הליכי הגירושין ביניהם, אשר לא פעם עלולים להימשך במשך שנים רבות כתוצאה מכך ביכולתו של צו זה גם למנוע את מכירת הבית וחלוקת תמורתו בינה לבעלה לפני סיום הליכי הגירושין.

אופן חישוב סכום תשלומי המדור

כאמור, תשלום דמי מדור נועד לשקף את השתתפות הבעל בהוצאות המגורים ואחזקת הבית שבהם נושאת האשה באופן ישיר.

הוצאות המגורים כוללים תשלומי דמי שכירות או החזרי משכנתא חודשיים, והוצאות אחזקת הבית כוללות את כל התשלומים הנדרשים לשם אחזקתו השוטפת של הבית, כגון ארנונה, מים, חשמל וכד'.

הבעל נדרש לספק לאשתו מדור לפחות ברמה בה הורגלה בתקופת נישואיהם, וזאת בהתאם לכלל "עולה עמו ואינה יורדת".

בדרך כלל, אחוז השתתפות האב בהוצאות המדור, ביחס לחלקה של האם, מחושב כך:

  • בהרכב משפחה של אם + ילד אחד - חלקו של האב במדור הינו 30% ושל האם – 70%.
  • בהרכב משפחה של אם + 2 ילדים - חלקו של האב במדור הינו 40% ושל האם – 60%.
  • בהרכב משפחה של אם + 3 ילדים - חלקו של האב במדור הינו 50% ושל האם – 50%.

האם ההשתתפות בהחזרי המשכנתא מהווה רכיב מזונות או רכיב הוני?

לא פעם מתעוררת השאלה האם חיובו של הגבר להשתתף בהוצאות החזרי ההלוואה המובטחת במשכנתא הרובצת על דירתם המשותפת של בני הזוג, מהווה חלק מחיובו בתשלום המזונות, מכח הדין האישי החל על הצדדים או שמא המדובר בחיוב נפרד, הנובע מכח חיובו החוזי כלפי הבנק נותן ההלוואה.

בעניין זה ניתנו שני פסק דין שונים ע"י ביהמ"ש העליון, וזאת כפי שיפורט להלן: במסגרת הליך ע"א 864/94 שוקר נ' שוקר, נקבע כי חיוב בן זוג להמשיך ולשלם את התשלומים החודשיים של חוב המשכנתא, הרובצת על דירתם המשותפת של בני הזוג אינו רלוונטי למזונות, והחיוב אינו נובע מהדין האישי החל על הצדדים.

שכן כאשר אחד מבני הזוג משלם את החזרי חוב המשכנתא הוא מגדיל את הונו של בן הזוג השני. לפיכך, נושא חיוב בתשלום המשכנתא הוא עניין הקשור בקניין וברכוש המשותף של בני הזוג, ואין לעניין זה קשר לחבותו של בעל-אב במזונות אשתו וילדיו.

משמעות גישה זו הינה שניתן לחייב את הגבר בתשלום מחצית הלוואת המשכנתא גם ללא קשר לתביעת המזונות, וזאת מכוח ההתחייבות המשותפת שלו ושל האישה כלפי הבנק הממשכן.

לעומת זאת, במסגרת הליך ע"א 803/85 ברזילאי נ' ברזילאי, נקבע כי מאחר ותשלום המשכנתא נועד לקיים את חובתו של הבעל להבטיח מדור לאשתו ולילדיו, רשאי בית המשפט לכלול גם את דמי המדור בחישוב קביעת המזונות.

פסק הדין נימק זאת בכך שהמדור בנוי, בין היתר, על כך שהאשה תשלם את התשלומים המתחייבים מן ההחזקה בדירה. לפיכך, אם בני הזוג נכנסו בשעתו להתחייבות לתשלום משכנתא, הרי המשך תשלום המשכנתא הוא האמצעי הנדרש להבטחת המדור, ועל כן בית המשפט רשאי לכלול נתון זה בין חישוביו לצורך קביעת המזונות.

עוד נקבע בפסק דין זה כי על האב להשתתף בהוצאות המדור גם כאשר מדובר בדירה שהינה בבעלות בלעדית של האם, ולאב אין כל חלק בה. שכן, על פי ההלכה, האב מחוייב לשאת בצרכים ההכרחיים של ילדיו.

לפיכך, עליו להשתתף בהוצאות מדורם של הילדים, וזאת בין אם הם מתגוררים עם אמם בשכירות ובין אם הם מתגוררים בדירה שהאם רכשה לבדה ומשלמת עליה החזרי משכנתא.

המדובר במדור רעיוני, מאחר ואם הילדים היו מתגוררים בדירה שכורה, ממילא היה על הגבר להשתתף בדמי השכירות שלה, ועל כן אין סיבה שהאב לא ישתתף בהחזרי המשכנתא עד לשווי דמי השכירות שהיה משלם בכל מקרה.

המחלוקת בין שתי הגישות הללו טרם הוכרעה עד כה בפסיקת ביהמ"ש העליון. אולם, בפסיקת בתי המשפט לענייני למשפחה נהוג להתייחס לרכיב המשכנתא גם כרכיב הוני וגם כרכיב של מזונות.

במסגרת תמ"ש (ת"א) 19574/96 אמינוב בלה נ' מתתוב איליה, קבע בית המשפט כי כאשר משולמת משכנתא חודשית ע"י בן הזוג או הורה, החיוב מדין המזונות הוא בגדר חיוב של מדור רעיוני, שהרי ללא המשכנתא היה על עליו בכל מקרה לשכור דירה, ולבקש מהבעל - האב להשתתף בתשלום דמי השכירות.

בן הזוג או ההורה אמנם מגדיל את הונו באמצעות חיוב זה של מדור רעיוני שנפסק לטובתו, אולם לבעל, האב, לא נגרם חסרון כיס שהרי ממילא היה חב בגין מדור חלופי לפי מפתח של שכר דירה סביר וחלקם של האשה ו/או הקטינים ברכיב זה.

לפיכך, כאשר החזר המשכנתא החודשית גבוה, וחורג מעלות שכר דירה סביר, שניתן לאשרו, רכיב המדור הרעיוני יחושב לפי שווי שכר דירה סביר, ויתרת המשכנתא החודשית תהיה בגדר רכיב הוני, שאין על הבעל - האב להשתתף בו.

תרופתה של האשה במקרה זה הינה בפריסת המשכנתא לתקופה ממושכת יותר תוך הקטנת השיעורים של התשלומים החודשיים.

קריאה נוספת: הפרדה בין עלויות מדור להוצאות אחרות בחישוב מזונות הילדים

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (8) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 8 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון