×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
כיצד נקבע אם וכמה צריך לשלם לאישה עבור מדור? הכירו את החוקים וההלכות בנושא...
תביעת מדור כחלק מתביעת מזונות ולפי דיני משפחה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

לדעת יותר בנושא תביעת מדור בהליך הגירושין

      30/11/2021 11:58

תביעה לתשלום דמי מדור הינה תביעה הנלווית לתביעת מזונות האשה ו/או תביעת מזונות הילדים.

תשלום דמי מדור הינו הסכום שבו הגבר נדרש להשתתף בהוצאות המגורים ואחזקת הבית שבהם נושאת האשה באופן ישיר. החיוב בתשלום דמי המדור נובע מההלכה היהודית, ומתווסף לחיוב בתשלום דמי מזונות אשר מוטל על הגבר הגרוש כלפי ילדיו והאשה.

על פי ההלכה, הבעל מחוייב לדאוג למדור האשה עד למוע מתן הגט ולמדור הילדים עד הגיעם לגיל 18.

נציין כי כאשר לבני הזוג ישנה כבר דירת מגורים השייכת לשניהם, נהוג לעתים להסכים בין בני הזוג כי האשה והילדים ימשיכו להתגורר בדירה, עד שהילדים יגיעו לגיל בגרות או כל מועד מוסכם אחר.

לחילופין, הצדדים יצטרכו לנהל הליך לפירוק השיתוף בדירת המגורים. במקרה כזה, על פי סעיף 101 לחוק המקרקעין, קיימת לכל אחד מבני הזוג זכות קדימה לרכישת חלקו של בן הזוג השני, לפני שהוא יוצע לצד שלישי.

במידה והוחלט על פירוק השיתוף בדרך של מכירת הדירה כולה לצד שלישי, בית המשפט יאפשר את המכירה רק לאחר שהובטח לאשה ולילדים הסדר מגורים חילופי המתאים לצרכיהם, וזאת בהתאם לסעיף 40א(א) לחוק המקרקעין.

בהקשר זה יצויין בית הדין הרבני יכול להורות גם על מתן צו למדור ספציפי עבור האשה, שהינו צו הנמצא בסמכותו הבלעדית.

צו זה מאפשר לאשה להמשיך ולגור בדירת המגורים המשותפת של בני הזוג עד לתום הליכי הגירושין ביניהם, אשר לא פעם עלולים להימשך במשך שנים רבות כתוצאה מכך ביכולתו של צו זה גם למנוע את מכירת הבית וחלוקת תמורתו בינה לבעלה לפני סיום הליכי הגירושין.

אופן חישוב סכום תשלומי המדור

כאמור, תשלום דמי מדור נועד לשקף את השתתפות הבעל בהוצאות המגורים ואחזקת הבית שבהם נושאת האשה באופן ישיר.

הוצאות המגורים כוללים תשלומי דמי שכירות או החזרי משכנתא חודשיים, והוצאות אחזקת הבית כוללות את כל התשלומים הנדרשים לשם אחזקתו השוטפת של הבית, כגון ארנונה, מים, חשמל וכד'.

הבעל נדרש לספק לאשתו מדור לפחות ברמה בה הורגלה בתקופת נישואיהם, וזאת בהתאם לכלל "עולה עמו ואינה יורדת".

בדרך כלל, אחוז השתתפות האב בהוצאות המדור, ביחס לחלקה של האם, מחושב כך:

  • בהרכב משפחה של אם + ילד אחד - חלקו של האב במדור הינו 30% ושל האם – 70%.
  • בהרכב משפחה של אם + 2 ילדים - חלקו של האב במדור הינו 40% ושל האם – 60%.
  • בהרכב משפחה של אם + 3 ילדים - חלקו של האב במדור הינו 50% ושל האם – 50%.

האם ההשתתפות בהחזרי המשכנתא מהווה רכיב מזונות או רכיב הוני?

לא פעם מתעוררת השאלה האם חיובו של הגבר להשתתף בהוצאות החזרי ההלוואה המובטחת במשכנתא הרובצת על דירתם המשותפת של בני הזוג, מהווה חלק מחיובו בתשלום המזונות, מכח הדין האישי החל על הצדדים או שמא המדובר בחיוב נפרד, הנובע מכח חיובו החוזי כלפי הבנק נותן ההלוואה.

בעניין זה ניתנו שני פסק דין שונים ע"י ביהמ"ש העליון, וזאת כפי שיפורט להלן: במסגרת הליך ע"א 864/94 שוקר נ' שוקר, נקבע כי חיוב בן זוג להמשיך ולשלם את התשלומים החודשיים של חוב המשכנתא, הרובצת על דירתם המשותפת של בני הזוג אינו רלוונטי למזונות, והחיוב אינו נובע מהדין האישי החל על הצדדים.

שכן כאשר אחד מבני הזוג משלם את החזרי חוב המשכנתא הוא מגדיל את הונו של בן הזוג השני. לפיכך, נושא חיוב בתשלום המשכנתא הוא עניין הקשור בקניין וברכוש המשותף של בני הזוג, ואין לעניין זה קשר לחבותו של בעל-אב במזונות אשתו וילדיו.

משמעות גישה זו הינה שניתן לחייב את הגבר בתשלום מחצית הלוואת המשכנתא גם ללא קשר לתביעת המזונות, וזאת מכוח ההתחייבות המשותפת שלו ושל האישה כלפי הבנק הממשכן.

לעומת זאת, במסגרת הליך ע"א 803/85 ברזילאי נ' ברזילאי, נקבע כי מאחר ותשלום המשכנתא נועד לקיים את חובתו של הבעל להבטיח מדור לאשתו ולילדיו, רשאי בית המשפט לכלול גם את דמי המדור בחישוב קביעת המזונות.

פסק הדין נימק זאת בכך שהמדור בנוי, בין היתר, על כך שהאשה תשלם את התשלומים המתחייבים מן ההחזקה בדירה. לפיכך, אם בני הזוג נכנסו בשעתו להתחייבות לתשלום משכנתא, הרי המשך תשלום המשכנתא הוא האמצעי הנדרש להבטחת המדור, ועל כן בית המשפט רשאי לכלול נתון זה בין חישוביו לצורך קביעת המזונות.

עוד נקבע בפסק דין זה כי על האב להשתתף בהוצאות המדור גם כאשר מדובר בדירה שהינה בבעלות בלעדית של האם, ולאב אין כל חלק בה. שכן, על פי ההלכה, האב מחוייב לשאת בצרכים ההכרחיים של ילדיו.

לפיכך, עליו להשתתף בהוצאות מדורם של הילדים, וזאת בין אם הם מתגוררים עם אמם בשכירות ובין אם הם מתגוררים בדירה שהאם רכשה לבדה ומשלמת עליה החזרי משכנתא.

המדובר במדור רעיוני, מאחר ואם הילדים היו מתגוררים בדירה שכורה, ממילא היה על הגבר להשתתף בדמי השכירות שלה, ועל כן אין סיבה שהאב לא ישתתף בהחזרי המשכנתא עד לשווי דמי השכירות שהיה משלם בכל מקרה.

המחלוקת בין שתי הגישות הללו טרם הוכרעה עד כה בפסיקת ביהמ"ש העליון. אולם, בפסיקת בתי המשפט לענייני למשפחה נהוג להתייחס לרכיב המשכנתא גם כרכיב הוני וגם כרכיב של מזונות.

במסגרת תמ"ש (ת"א) 19574/96 אמינוב בלה נ' מתתוב איליה, קבע בית המשפט כי כאשר משולמת משכנתא חודשית ע"י בן הזוג או הורה, החיוב מדין המזונות הוא בגדר חיוב של מדור רעיוני, שהרי ללא המשכנתא היה על עליו בכל מקרה לשכור דירה, ולבקש מהבעל - האב להשתתף בתשלום דמי השכירות.

בן הזוג או ההורה אמנם מגדיל את הונו באמצעות חיוב זה של מדור רעיוני שנפסק לטובתו, אולם לבעל, האב, לא נגרם חסרון כיס שהרי ממילא היה חב בגין מדור חלופי לפי מפתח של שכר דירה סביר וחלקם של האשה ו/או הקטינים ברכיב זה.

לפיכך, כאשר החזר המשכנתא החודשית גבוה, וחורג מעלות שכר דירה סביר, שניתן לאשרו, רכיב המדור הרעיוני יחושב לפי שווי שכר דירה סביר, ויתרת המשכנתא החודשית תהיה בגדר רכיב הוני, שאין על הבעל - האב להשתתף בו.

תרופתה של האשה במקרה זה הינה בפריסת המשכנתא לתקופה ממושכת יותר תוך הקטנת השיעורים של התשלומים החודשיים.

קריאה נוספת: הפרדה בין עלויות מדור להוצאות אחרות בחישוב מזונות הילדים

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (7) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 7 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון