×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
עורך הדין שי מויאל מסביר מתי ניתן לכפות גט על אישה לאור התנהגות חמורה וקיצונית בהליך הגירושין...
כפיית גט על אישה שמגישה תלונות סרק כנגד בעלה ועושה לו רצח אופי
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

כפיית גט על אישה עקב התנהלות חמורה בהליך הגירושין

      18/02/2020 12:22

מטבע הדברים ניהול הליך גירושין איננו מהווה חוויה נעימה. יחד עם זאת, לא מן הנמנע לנהלו בצורה מכובדת ולטובת כל הצדדים הנוגעים בדבר.

מציאות החיים מלמדת כי ישנם מקרים בהם מי מבני הזוג מסלים במכוון את הליך הגירושין, ונוקט בצעדים טקטיים מיותרים, אשר לא נועדו אלא להתיש את בן הזוג השני, ולסחוט ממנו ככל ניתן מבחינה כספית. במצבים כאלו דומה שאין מנוס מכפיית גט על אותו בן זוג.

דוגמא אופיינית למקרה כזה נדונה במסגרת הליך 900530-1 פלוני נ' פלונית אשר התנהל בפני בית הדין הרבני בנתניה.

תיק זה עסק בבעל אשר הגיש תביעת גירושין כנגד אשתו לאחר שזו נהגה כלפיו באלימות, הן מילולית והן פיזית. כמו כן האישה נהגה להגיש כנגדו תלונות סרק באופן סדרתי, בגין התנהגות אלימה מצידו כביכול, בגינן הוא הורחק מביתו, מילדיו ומעסקו.

בסקירה המפורטת שלפניך נסביר לפרטים את החלטת בית הדין הרבני ומפרט אודות האפשרות לכפיית גט בכל אותם מקרי קיצון, שבהם מי מהצדדים להליך הגירושין מתנהלים בצורה לא סבירה בעליל.

בהליך הנ"ל האישה הסכימה בתחילה לגירושין, אך לאחר שבשלב מסויים היא החליפה עורך דין מסיבותיה היא, הגישה לפתע תביעה לשלום בית, בטענה שהיא אוהבת את בעלה בכל מאודה, ומוכנה לעשות הכל על מנת לשפר את יחסיהם. ברם, בית הדין קבע שתביעת שלום הבית הוגשה שלא בתום לב וכצעד טקטי בלבד.

עוד נקבע כי האישה למעשה מעוניינת בגירושין באופן מוצהר, אלא שהיא לא מוכנה לקבל את גיטה כל עוד לא יסודר הנושא הרכושי. לפיכך, ניתן להחיל על הצדדים את הילכת רבינו ירוחם הידועה שכאשר שני הצדדים מורדים זה בזה, דהיינו ששניהם אינם רוצים זה את זה, אלא שאחד מהצדדים מעכב את הגט, מחייבים אותו לקבל גט.

עם זאת, בית הדין הרבני הדגיש כי חיוב האישה לקבל את גיטה מתחיל כבר מראשית הליך התביעה לגירושין שהגיש הבעל, נוכח ההתנהגות הקשה שהיא הפגינה כלפי בעלה, ובמיוחד לאור תלונות הסרק שהיא הגישה כלפיו.

בית הדין ציין שהתופעה של הגשת תלונות שווא במשטרה והוצאת צווי הרחקה של נשים כנגד בעליהן מנוצלת היום כשימוש שיטתי במאבקי הגירושין בין בני הזוג.

האישה מגישה תלונת שווא כנגד בעלה כביכול על אלימות, ובכך זוכה כבר בתחילת המאבק לעליונות מול הבעל, שמתבטאת בראשונה בעליונות מורלית, ובשנית מביאה לתוצאות מעשיות לטובת האישה, שיוצרות לבעל קושי להתמודד אחר כך מולם.

כך ובין השאר יצירת המצב שהאישה נשארת בבית לבדה עקב הרחקתו של הבעל מהבית, וממילא גם גורמת לכך שהמשמורת הזמנית מוענקת מידית לאם.

הרחקת הבעל מהבית כאמור היא מכה מורלית קשה לבעל שגורמת לטראומה נפשית קשה לזמן ממושך, שהרי מהרגע שבו מגיעה המשטרה לביתם של בני הזוג מתבצעת אוטומטית הפרדה בין בני-הזוג, בכך שהבעל נלקח ע"י השוטרים לתחנת המשטרה לחקירה.

אין צורך להאריך כמה השפלה טמונה בעצם הוצאת הבעל מביתו כאשר הוא מלווה בשוטרים ובפרט אם זה נעשה בפרהסיה לעיני שכניו ואנשים נוספים הנמצאים בסביבה כאשר הוא מוכנס לניידת המשטרה, וחשוד באלימות במשפחה.

פעמים שהבעל בתום החקירה במשטרה נעצר ולו לזמן קצר ואין צורך להכביר במילים איזו חוויה מפוקפקת זה לשהות בתא מעצר בפרט לאדם נורמטיבי, ובמיוחד אם הוא בעל מעמד חברתי.

בתום החקירה, גם אם לא מתבצע מעצר, יורחק הבעל ע"י המשטרה מאשתו / ביתו לכמה ימים. במקביל ממליצה המשטרה לאישה לפנות לערכאות משפטיות לשם הוצאת צו הגנה. גם אם החוקר לא מוצא שום סיבה משמעותית להרחיק את הבעל מביתו, ממליצים לשמור מרחק לפרק זמן עד שהמתח ירגע.

מלבד זאת, אם הליך הגשת התלונה נגמר בקול ענות חלושה, האישה מנצלת את המצב הנחות שהבעל מורחק מהבית ולו לימים ספורים כדי להשחיר את פניו בפני הערכאה שבה מתנהל הליך הגירושין והופכת את הבעל כביכול לאיש מסוכן.

אם ולאחר שהורחק הבעל מהבית, האישה ממשיכה את הליך ההרחקה על ידי הגשת בקשה לבית הדין או לבית המשפט לענייני משפחה לשם מתן צו הגנה, ברוב המקרים ינתן צו הגנה כנגד הבעל במעמד צד אחד לתקופה של עד 7 ימים.

במהלך או בתום 7 ימים אלו על הערכאה השיפוטית לקיים דיון בנושא זה, כך שהבעל מושלך למאבק משפטי נוסף מלבד מאבק הגירושין, כעת במישור הפלילי.

כאשר הבעל צריך להתמודד מול שתי חזיתות משפטיות, נעשית ההתמודדות הרבה יותר קשה ומורכבת, ואף כרוכה בהוצאות כפולות.

יתרה מכך, בית הדין קבע כי הגשת תלונת סרק כנגד הבעל אף מהווה אלימות פיזית, היות והאישה באמצעות זרועות החוק משליכה את הבעל מן הבית.

לאור האמור לעיל, קבע בית הדין כי במקרה דנן קיימות מספר עילות הלכתיות לחיוב האישה במתן גט:

  • אישה רעה - קרי אישה בעלת מידות רעות, כגון כעסנית ורגזנית. המדובר באישה שאינה מעוניינת לפרק את חייה המשותפים עם בעלה, אולם אופייה הקשה והבלתי מרוסן גורם לה להשתלח בבעלה שכמובן סובל מכך מאד.
  • עוברת על דת משה ויהודית - קרי אישה שנוהגת לקלל את בעלה ולהשפילו מתוך כוונה לפגוע בזוגיות, ומתוך ידיעה שעל ידי כך בעלה יסלוד ממנה וממילא תבוא לסיומה מערכת הנישואין. כך גם אישה שבאופן שיטתי מגישה תלונות שקריות למשטרה כנגד הבעל, שכל מטרתן לפגוע בבעל, להרחיקו מהבית, ולפרק את חייו המשותפים עמה. זו אישה רעה עם ההידור של עוברת על דת, שיכול הבעל לגרשה בעל כרחה ללא התראה.
  • מורדת - אישה הגורמת להרחקתו של הבעל מהבית ללא סיבה המצדיקה זאת, דינה כמורדת, מפני שעל ידי הרחקתו היא מונעת מבעלה יחסי אישות.
  • מוציאה שם רע על בעלה - אין חולק שמעצר הבעל והרחקתו מהבית על ידי המשטרה פוגעים בשמו הטוב. לפיכך כאשר האישה גורמת לבעלה להיות מושמץ בפי הבריות ללא שיש הצדקה להרחיק את הבעל כאחד העבריינים, זו עילה לחייב את האישה בגט.
  • אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת - אישה אשר גורמת לבעלה לחיות בחיי צער בלתי נסבלים, מאחר והבעל צריך להיות כל הזמן במתח שמא תתפתח מצד האישה התפרצות או קטטה, ואז מיידית תוזמן משטרה.

בית הדין סייג את דבריו והבהיר שלא בכל מקרה של תלונות סרק יחייבו את האישה בגט, אלא יש לבחון את הרקע הספציפי להגשת התלונה.

עם זאת, במקרה זה, מדובר בבעל שאין לו שום עבר פלילי, ועבורו ההליך היה רצח אופי של ממש, שקשה מאד להתאושש ממנו.

בית הדין הדגיש כי כשבני זוג רבים, צריך לדעת איך לריב, וכי על בית הדין להפסיק את יצר ההרס הקיים במקרה זה, גם אם הוא כבר נהפך לאידיאולוגיה, ובעיקר בגלל הילדים שמתפוררים בתווך.

בסיכומו של דבר, בית הדין חייב את בני הזוג להתגרש, תוך דחיית שלום הבית של האישה.

עוד בנושא: חיוב במתן גט מיידי בית הדין הרבני כפה על אישה לתת גט לבעלה העגון

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון