×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
האשה הוכיחה כוונת שיתוף בדירה שקיבל בעלה במסגתר ירושה ומתנה, וזכתה בחצי מהדירה במסגרת חלוקת הרכוש המשותף בהליך הגירושין שלהם...
הוכחת כוונת שיתוף וקבלת חצי מדירה שעברה במסגרת ירושה!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

הוכיחה כוונת שיתוף וזכתה בזכויות בחצי דירה שעברה בירושה!

      27/12/2020 16:47

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע שאשה שהתגרשה מבעלה, זכאית לקבל בעלות על מחצית הזכויות בדירת המגורים שלה ושל בעלה וזאת למרות שהבעל קיבל את הדירה בירושה ובמתנה והיא רשומה על שמו בלבד.

כך נקבע בפסק הדין החשוב בהליך עמ"ש 62688-12-19 ד.ש. נ' ש.ש. שאותו נסביר בהרחבה בסקירה שלפניך, בעיקר לאור חשיבותו הרבה בכל הנוגע לאפשרות להגן על דירה או נכס מקרקעין אחר שעבר בירושה לאחד מבני הזוג.

הנסיבות שהובילו לסכסוך המשפטי בעניין הדירה

תיק זה עסק בבני זוג שנישאו בשנת 1993 והתגרשו כעבור 25 שנים, במהלך שנת 2018.

הסכסוך בין השניים התמקד בשאלת חלוקת הרכוש המשותף ועסק בעיקרו בדירת המגורים שבה הם התגוררו ואשר היתה רשומה על שם הבעל בלבד, לאחר שהבעל קיבל חצי ממנה בירושה מאביו בשנת 1996 ואילו את החצי השני הוא קיבל במתנה מאמו בשנת 2005.

מאחר שמדובר בדירה שהתקבלה בירושה ובמתנה, לכאורה מדובר בדירה שהנה נכס חיצוני לנישואין ועל כן היא שייכת לבעל בלבד, לפי סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

אולם, בפסיקה נקבע שניתן לכלול גם נכסים חיצונים ברכוש המשותף של בני הזוג, ולחלק אותם ביניהם במקרה של גירושין, וזאת במקרה שבו הוכח כי היתה להם כוונה ליצור שיתוף ביניהם לגבי נכסים אלו.

הלכה זו מכונה הלכת השיתוף. נטל ההוכחה לגבי קיומה של כוונת השיתוף מוטל על הצד שטוען לקיומה.

גם האשה במקרה זה הסתמכה על הלכת השיתוף והגישה תביעה בפני בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, בטענה שהיא זכאית למחצית הזכויות בדירה, בשל קיומה של כוונת שיתוף בינה לבעלה לגביה.

בית המשפט קיבל את תביעת האשה, בקובעו שהיא אכן הוכיחה קיומה של כוונת שיתוף לגבי הדירה וזאת בהסתמך על הראיות הבאות:

  • שני הצדדים השקיעו יחדיו השקעה מהותית בדירה, באמצעות שיפוצה במשותף 5 פעמים במהלך חיי הנישואים שלהם, חלקם בהיקף נרחב בשנים 2013 ו-2016, לאחר שהבעל כבר קיבל את הדירה בירושה ובמתנה. השקעה זו מהווה ראיה ברורה לקיומו של הסכם שיתוף.
  • מדובר בנישואים ראשונים לשני הצדדים, שנמשכו 25 שנים, ללא פירוד. הצדדים התגוררו בדירת מגורים יחידה במשך כל שנות הנישואין וגידלו בה את שני ילדיהם. הדירה מהווה נכס משמעותי ויחיד של התא המשפחתי, חוץ מזכויות צבורות.
  • שני הצדדים קיימו משק בית משותף, באופן לפיו לבני הזוג היה חשבון בנק אחד משותף, שבו הם הפקידו את כל ההכנסות שלהם מעבודתם וכל מקור אחר, כולל דמי שכירות שהתקבלו מהשכרת הדירה בשנתיים שבהן הם שהו בחו"ל ודמי ביטוח בסך של 329,000 ₪ שהאשה קיבלה לאחר שלקתה במחלת סרטן.

הבעל לא השלים עם פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה והגיש עליו ערעור בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, בעיקר בכל הנוגע לקביעתו לפיה הצדדים השקיעו יחדיו השקעה מהותית בדירה.

לדברי הבעל, כספי השיפוצים של הדירה לא מומנו על ידם במשותף, אלא רק באמצעות כספים שאמו נתנה לו לשם כך. לפיכך, אין מדובר בהשקעה שמשותפת לו ולאשה, אלא בהשקעה שלו בלבד בדירה, שמלכתחילה שייכת רק לו, מאחר שהוא קיבל אותה לפי ירושה ובמתנה.

כיצד מוכיחים כוונת שיתוף בדירת מגורים?

בית המשפט המחוזי ציין שאין חולק שהבעל קיבל את הדירה בירושה ובמתנה במהלך הנישואים ולכן מדובר בנכס חיצוני לנישואין. לפיכך, על האשה להוכיח קיומה של כוונת שיתוף ספציפי לגבי הדירה, כדי שהיא תהיה זכאית למחצית הזכויות בה.

לפי הפסיקה, על מנת להוכיח קיומה של כוונת שיתוף בנכס חיצוני לנישואים, יש להוכיח את קיומן של נסיבות עובדתיות שונות, בנוסף לעצם קיומם של חיי הנישואים, לרבות נישואים ממושכים, שמהן ניתן להסיק שבן הזוג בעל הנכס החיצוני אכן התכוון להקנות לבן הזוג השני זכויות באותו נכס.

נסיבות עובדתיות אלו מכונות בפסיקה "דבר מה נוסף". עם זאת גם נקבע שיש להקל לגבי נסיבות אלו כאשר מדובר בדירת המגורים של בני הזוג, מאחר שמדובר בנכס משפחתי מובהק, שלעיתים מהווה גם את הנכס המשמעותי היחידי או העיקרי של בני הזוג.

בפסק דין החשוב והמעניין בהליך בע"מ 1391/11 אלמונית נ' אלמוני קבע בית המשפט העליון מספר סימנים לגבי קיומו של אותו דבר מה נוסף שנדרש לצורך הוכחת כוונת שיתוף בדירת מגורים, תוך שהוא מחלק אותם לסימנים שקשורים לדירת המגורים עצמה, ולסימנים שקשורים לאורך ואורח חיי הנישואין של בני הזוג.

לגבי הסימנים שקשורים לדירת המגורים עצמה, יש להבחין מבחינת נטל ההוכחה בין מספר נקודות חשובות.

כך יש להבחין בין דירת מגורים שהובאה לנישואין על ידי מי מבני הזוג, לבין דירת מגורים שהתקבלה לידיו במסגרת מתנה או בירושה במהלך חיי הנישואין. עוד יש לקחת בחשבון את אורך התקופה בה היתה דירת המגורים רשומה על שם אחד מבני הזוג ומספר השנים בה התגוררו בני הזוג בדירה עד למשבר הנישואים.

כמו כן חשוב לשים לב לקיומה של זיקה כלכלית, מתוך נכסי המאמץ המשותף ובמהלך חיי הנישואין, בנוגע לדירה, שיש בה כדי ללמד על תרומה משמעותית של בן הזוג הבלתי רשום בה, כגון החזרי משכנתא, תוספת בניה מהותית להרחבתה, או שיפוץ מסיבי שנערך בה.

נקודה נוספת וחשובה הנה ההתנהלות הספציפית של בני הזוג, בפרט של בן הזוג שרשום כבעלים של הדירה, שיש בה כדי ללמד, מפורשות או מכללא על דרך של התנהגות, על כוונה לשתף את בן הזוג הבלתי רשום בזכויות בדירה.

לגבי הסימנים שקשורים לאורך ואורח חיי הנישואין יש לבחון האם המדובר בנישואים ראשונים או לאו, אורך חיי הנישואין עד למשבר הנישואים, אורח חיי הנישואין עד למשבר, כלומר, האם היתה אווירה כללית של שיתוף ושל מאמץ משותף, התנהלותו והתנהגותו של בני הזוג במהלך החיים המשותפים להבדיל מבעת פרוץ המשבר, לגבי הנכסים החיצוניים ושילובם בנכסי התא המשפחתי.

חשוב לזכור כי המדובר ברשימת סימנים שאינה סגורה וגם אין מדובר בסימנים שמצטברים, כך שכל המרבה בהם, הרי זה משובח, אלא מדובר בסימנים שמשליכים על זה ושעוצמתם משתנה בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.

עוד: האשה לא הצליחה להוכיח כוונת שיתוף בדירת המגורים זכויות בדירה הרשומה על שם החמות ז"ל

האשה עמדה בנטל ההוכחה לגבי קיומה של כוונת שיתוף

בית המשפט המחוזי קבע שהאשה עמדה בנטל שנדרש ממנה לצורך הוכחת קיומה של כוונת שיתוף בדירת המגורים, למרות שהיא ניתנה לבעל בירושה ובמתנה, וזאת גם בהסתמך על הראיות לכך שצויינו בפסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה, כפי שפורט לעיל.

לגבי טענת הבעל לפיה כספי שיפוץ הדירה מומנו על ידי אמו, אימץ בית המשפט המחוזי את קביעות בית המשפט לענייני משפחה לפיה אמו של הבעל אכן הפקידה כספים בחשבון הבנק המשותף של שני בני הזוג, אולם מדובר בכספים שלא ניתנו לשם שיפוץ הדירה, אלא לצורך כיסוי יתרות חובה שנוצרו בחשבון זה, כולל בשנים שבהם לא בוצעו כלל שיפוצים בדירה וזאת כדי למנוע את התמוטטותם הכלכלית של בני הזוג.

בנוסף, גם אם היה מדובר בכספים שניתנו רק לבעל, אזי הם התערבבו בכספי המאמץ המשותף שהופקדו במקביל, במשך כל השנים, על ידי שני בני הזוג בחשבון הבנק המשותף שלהם, עד כי לא ניתן לייחד ולומר שדווקא כספי האם הם אלה ששימשו לביצוע השיפוצים.

בהתאם לכך דחה בית המשפט המחוזי את הערעור של הבעל וכן חייב אותו לשלם לאשה הוצאות משפט בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך של 20,000 ₪.

עוד בנושא: דחיית תביעה של אשה לחלק בדירת ירושה האם בגידה של האשה יכולה לשלול כוונת שיתוף בדירה?

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון