×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את מהותם של דיני הירושה החלים על אזרחי ישראל והדרך הנכונה ליישמם...
דיני ירושה - הסבר ומידע מפורט בענייני ירושה לפי חוק בישראל
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

הכירו את דיני הירושה בישראל

      25/11/2015 14:49

הכלל הבסיסי בדיני ירושה קובע כי עם מותו של אדם עוברים כל הנכסים שהוא הותיר אחריו ליורשיו החוקיים. נכסים אלו, המכונים גם עיזבון, הנם למעשה הירושה של המנוח.

כתוצאה מכך יורשיו של המנוח הופכים לבעלים החוקיים של כל אותם נכסים שירשו מהנפטר. בארץ קיימים שני סוגים עיקריים של דינים העוסקים בנושא הירושה: הדין האזרחי-חילוני והדין הדתי-הלכתי.

הסמכות השיפוטית בארץ לדון בענייני ירושה מוקנית לבתי המשפט לענייני משפחה אשר פוסקים לפי הדין האזרחי, ולבתי הדין הרבניים אשר פוסקים לפי הדין הדתי. כלומר, לשתי הערכאות הללו קיימת סמכות מקבילה לדון בכל נושא הקשור לדיני ירושה.

יחד עם זאת, קיים הבדל מהותי ביניהן, מאחר שבית הדין הרבני מוסמך לדון בנושאים אלו רק במידה וכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו בכתב את הסכמתם לכך, וזאת בהתאם לסעיף 155 (א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

המשותף לשני סוגי הדינים הללו, הינו שבשניהם ניתן להעביר את נכסי הירושה לידי היורשים באמצעות שתי דרכים: ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה.

יחד עם זאת, קיימים ביניהם הבדלים בסיסיים באשר לאופן לפיו ניתן להוריש על פי הדין, ולגבי האופן לפיו ניתן להוריש על פי צוואה, וזאת כפי שיבואר להלן.

כללי הירושה על פי הדין

שיטת ההורשה הן על פי הדין האזרחי והן על פי הדין הדתי הינן שיטת הורשה לקרובי משפחת המנוח לפי דרגות. יחד עם זאת, קיים שוני מהותי ביניהן לגבי קרובי המשפחה שייכללו בכל אחת מאותן הדרגות.

על פי ההלכה היהודית, בדרגה הראשונה, ירשו את המנוח בניו וצאצאיהם בלבד. בדרגה השניה, ורק במידה ואין יורשים בדרגה הראשונה, ירשו את המנוח בנותיו וצאצאיהן. בדרגה השלישית, האב וצאצאיו, ובדרגה הרביעית, אבותיו הרחוקים יותר של המוריש וצאצאיהם.

כמו כן, בנו הבכור של המוריש יורש פי שניים ממה שיורש כל בן אחר שאינו בכור, המכונה יורש פשוט.

בנוסף, הבעל יורש את כל עזבון אשתו, אך לעומת זאת, האישה אינה יורשת את בעלה. לפיכך, לאישה אין כל חלק בנכסי הבעל למעט הנכסים המשועבדים לכתובתה ושאר הזכויות הממוניות להם היא זכאית מכח דין הכתובה. האישה אף אינה יורשת את בנה, אך בנה יורש אותה.

יחד עם זאת, ההלכה הטילה את עול פרנסתן של הבנות והאלמנה על הבנים וקבעה לאלמנה זכות לפירעון הכתובה, לאלמנה ולבנות זכות למזונות מן העיזבון, ולבנות זכות לנדוניה.

לעומת זאת, שונה המצב לחלוטין על פי הדין האזרחי. בדרגה הראשונה, ירשו את המנוח בן הזוג של המנוח וילדי המנוח. בדרגה השניה, ורק במידה ולא קיימים יורשים בדרגה הראשונה, נמצאים הורי המנוח, ובדרגה השלישית, הורי הורי המנוח.

כלומר, להבדיל מהדין הדתי, בנותיו של המנוח יורשות אותו שווה בשווה עם בניו, ולבנים אין כל עדיפות עליהן.

שנית, לבכור אין זכות לרשת פי שניים, והוא יורש שווה בשווה כמו כל יתר אחיו. שלישית, האשה זכאית לרשת את בעלה, והיא אף יורשת מחצית מעזבון בעלה כשיש להם ילדים, וגם הבעל יורש רק את מחצית עזבון אשתו, כשיש להם ילדים.

כללי הירושה על פי צוואה

ההבדל הבסיסי לעניין עריכת הצוואות בין הדין הדתי לאזרחי, נובע מכך שעל פי הדין הדתי, לכאורה לא ניתן כלל לערוך צוואה. שכן, כללי הירושה על פי דין תורה הינם קוגנטיים. כלומר, המדובר בכללים שלא ניתן להתנות עליהם, גם לא במסגרת צוואה.

לעומת זאת, על פי הדין האזרחי, לא רק שהמצווה רשאי לערוך צוואה, אלא שהוא אף רשאי במסגרתה להוריש את עזבונו לכל מי שהוא ירצה, וזאת ללא כל קשר ליורשים על פי הדין האזרחי. לפיכך, אם ירצה המצווה, במסגרת צוואתו הוא יהיה רשאי אף לנשל כליל את יורשיו על פי הדין.

על פי חוק הירושה האזרחי, קיימות ארבע דרכים לעשיית צוואה, כאשר לכל צורה יש את הכללים הפורמאליים לעשייתה כדין: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה, המכונה גם צוואת שכיב מרע.

על מנת לעקוף את האיסור הדתי לערוך צוואה, פותח הפתרון ההלכתי של מתנה מחיים. על פי פתרון זה, המוריש מקנה את נכסיו ליורשיו באמצעות הענקתם במתנה עוד בחייו, אלא שהמתנה תיכנס לתוקף רק בסמוך מאד למותו של המוריש, שעה אחת לפני מיתתו, וזאת כדוגמת הנוסח הבא: "מהיום ושעה אחת קודם מיתתי אם לא אחזור בי".

בדרך זה יוכל המוריש להמשיך ולהשתמש בנכסיו במשך חייו, ולהקנות ליורשיו את הזכות בהם על ערש מותו בלבד.

על פי הדין ההלכתי ניתן איפוא, לערוך שני סוגים של צוואות:

צוואת אדם בריא - צוואה זו נערכת על ידי אדם בריא, ועל כן צריכה להיערך על פי דיני המתנה שעל פי ההלכה. כלומר, הצוואה צריכה להיות מנוסחת באופן לפיו המדובר בהקניית מתנה בלשון הווה, אשר תחול רק בסמוך למות המצווה, להבדיל מהקנייה שמנוסחת בלשון עתיד. בנוסף יש לערוך שטר קניין אשר יעיד על העברת הבעלות בנכסים.

צוואת שכיב מרע - צוואה זו נערכת על ידי אדם הצופה את מותו קרב ובא. לפיכך, על פי ההלכה, אין מקפידים עמו על הכללים הפורמאליים של דיני המתנה בדבר ניסוח הקניית המתנה בלשון הווה ועריכת שטר הקניין. די בכך ששכיב המרע אומר בעל פה בפני עדים למי הוא מעוניין להוריש את נכסיו ותו לא.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (23) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 23 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון