×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
כיצד בדיוק עורכים ייפוי כוח מתמשך, מתי וכיצד הוא נכנס לתוקף? כל התשובות לכל השאלות שלך בלחיצת כפתור...
עריכת ייפוי כוח מתמשך לכל מקרה שלא יבוא: אלה הכללים!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

כל מה שחשוב לדעת על ייפוי כוח מתמשך

      22/09/2020 17:43

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם בגיר, מעל גיל 18, למנות במסגרתו אדם אחר שיטפל בעתיד בענייניו האישיים כולל הרפואיים ו/או בענייני רכושו, ויקבל בהם החלטות במקומו, במידה ומצבו חלילה ידרדר כך שהוא עצמו כבר לא יוכל לטפל בהם וזאת בתנאי שהממנה מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן יייפוי הכוח המתמשך.

יש לערוך את ייפוי הכוח באמצעות עורך דין מנוסה בתחום דיני המשפחה, המכיר את הוראות החוק ובקיא בנהלים ולא נהוג לערוך אותו ללא ייצוג משפטי.

עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לתכנן מראש את עתידו ולקבוע בעצמו מי יטפל בענייניו, באיזה עניינים ספציפיים הוא יוסמך לטפל, ואף לתת לו הנחיות מקדימות שבהן הוא יפרט את רצונו לגבי ההחלטות והפעולות שהוא רוצה שיינקטו בשמו ולמענו, בשלב העתידי בו ייבצר ממנו לטפל בענייניו.

מדובר למשל במקרים בהם מצבו של הממנה הדרדר עקב מחלות זקנה, דמנציה, תאונה, מוגבלות נפשית או שכלית כלשהי וכדומה, אשר פוגעות בכושר השיפוט שלו.

כלומר, מינוי מיופה הכוח משמש למעשה כוחלופה חוקית למינוי אפוטרופוס לאדם על ידי בית המשפט לבקשת צד שלישי, וזאת באופן לפיו האדם ממנה לעצמו מראש מעין אפוטרופוס לענייניו.

ההוראות אשר מסדירות את מתן ייפוי כוח מתמשך מעוגנות במסגרת פרק שני 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, אשר נחקק במסגרת תיקון 18 לחוק זה ואשר בעיקרו נכנס לתוקף ביום 11.10.2016 וכן במסגרת תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017.

הסוגים שחשוב לך להכיר

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו האישיים לרבות הרפואיים ו/או ענייניו הרכושיים או רק לחלקם.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

מייפה את כוחו של מיופה הכוח לטפל ברווחתו האישית של הממנה, צרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, בריאותו, ענייניו הנפשיים, החברתיים, הגופניים, וכן עניינים רפואיים הנוגעים לבריאותו.

כלומר, העניינים האישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אולם ניתן גם לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד של הממנה וזאת כאמור בסעיף 32ט"ו לחוק הכשרות.

חשוב להיות מודע לכך שעל הממנה לציין במפורש בייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים האם מיופה הכוח מוסמך לפעול בשמו גם בעניינים בריאותיים ואם כן, באילו עניינים.

במידה והממנה מינה מיופה כוח לכלל ענייניו האישיים ולא סייג מהם במפורש את העניינים הבריאותיים, יחול ייפוי הכוח המתמשך גם על עניינים אלה.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

מייפה את כוחו של מיופה הכוח לטפל בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של הממנה.

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית במסגרת ייפוי הכוח לפיה מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר לו את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לתת לו הנחיות מקדימות שבמסגרתן הוא יפרט איזה החלטות ופעולות הוא רוצה שיינקטו לגביו.

לדוגמא, הממנה יכול לקבוע לגבי ענייניו האישיים שהוא מעדיף שמקום מגוריו בעתיד יהיה בביתו ושהוא יועבר לבית אבות או מוסד חיצוני אחר רק בנסיבות מסויימות בלבד וכן לקבוע לגבי ענייני הרכוש שלו באילו נסיבות יש למכור או להשכיר את ביתו וכיצד להשקיע את כספיו.

כיצד עורכים את ייפוי הכוח המתמשך?

הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך כדין כולל מספר שלבים שחשוב להקפיד עליה וכפי שציינו, חשוב לפנות ולערוך את המסמך המשמעותי רק באמצעות עורך דין מנוסה בדיני משפחה.

מילוי פרטי טופס ייפוי הכוח המתמשך

את ייפוי הכוח יש לערוך בכתב על גבי טופס א' לתקנות ייפוי הכוח המתמשך שצויינו לעיל, ולמלא בו פרטים שונים, שעיקרם פרטי הממנה, פרטי מיופה הכוח, העניינים שבהם מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו של הממנה, הנחיות מקדימות, הוראות לעניין כניסת ייפוי הכוח לתוקף ופקיעת תוקפו.

בנוסף, הממנה רשאי לקבוע אנשים מיודעים, אשר יקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע, או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח וכן לקבוע הוראות בדבר מסירת מידע לפי החוק לקרובי משפחתו.

ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים שקבע הממנה, או לחלופין למנות מספר מיופי כוח וכן לקבוע האם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

ניתן גם להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

חתימות

לאחר מילוי הפרטים השונים על גבי טופס ייפוי הכוח המתמשך מגיע שלב החתימות עליו, אותו יש לבצע בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת בנושא זה ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח המתמשך של הממנה.

עם זאת, כאשר מדובר ביייפוי כוח מתמשך שעוסק רק בעניינים רפואיים, ניתן לחתום עליו לא רק בפני עורך דין אלא גם בפני רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך.

בכל מקרה יש לחתום על ייפוי הכוח רק לאחר שעורך הדין או אחד מבעלי המקצוע הללו הסבירו לממנה ולמיופה הכוח את משמעות ייפוי הכוח.

תחילה חותם הממנה על ייפוי הכוח המתמשך וזאת באופן לפיו הוא מאשר שהוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמתו החופשית ומרצונו, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.

לאחר מכן חותם מיופה הכוח על ייפוי הכוח המתמשך, וזאת באופן לפיו הוא מאשר בעיקרו שהוא מסכים וכשיר לשמש כמיופה הכוח של אותו ממנה ספציפי וכי הוא מבין את משמעותו, האחריות, והסמכויות לפי ייפוי הכוח.

לבסוף יחתום על ייפוי הכוח המתמשך עורך הדין או איש המקצוע שבפניו נחתם ייפוי הכוח באופן לפיו הוא מאשר בעיקרו את חתימות הממנה ומיופה הכוח, ושהוא הסביר להם את משמעות ייפוי הכוח.

יש להכין לפחות ארבעה עותקים מקוריים חתומים של ייפוי הכוח המתמשך וזאת עבור הממנה, מיופה הכוח, עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח והאפוטרופוס הכללי, אצלו יש להפקיד עותק מייפוי הכוח וזאת כפי שיוסבר להלן.

הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי

יש להפקיד עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך החתום במשרדי האפוטרופוס הכללי וזאת כתנאי מקדים לכניסתו לתוקף. ייפוי כוח רפואי שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי יהיה תקף לשנה.

נכנס ייפויי הכוח לתוקף במהלך אותה שנה, הוא ימשיך לעמוד בתוקפו, בכפוף להוראות חוק הכשרות.

ניתן להפקיד את ייפוי הכוח במשרדי המחוז הרלוונטי של האפוטרופוס הכללי בשתי דרכים חילופיות:

  • באמצעות עורך דין שבפניו נערך ייפוי הכוח, אשר ישגר אותו באופן מקוון באמצעות מערכת נט המשפט האלקטרונית של משרד המשפטים. כאשר תוך 14 יום לאחר מכן יש גם לשלוח עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך בדואר רשום למשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי .
  • באמצעות הממנה אשר יתייצב בעצמו במשרדי האפוטרופוס הכללי וימסור שם באופן אישי את ייפוי הכוח המתמשך, תוך הצגת תעודה מזהה.

ניתן לצרף חוות דעת מומחה, אם היא נדרשה על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך, כראיה להוכוחת כשרותו של האדם הממנה וכן כל מסמך רלוונטי שהממנה רוצה לצרף לייפוי הכוח המתמשך שלו, ולמשל רשימת נכסים מפורטת.

אם הופקדו מספר ייפויי כוח מתמשכים באותם עניינים, ייפוי הכוח האחרון באותו עניין הוא המחייב והקובע.

לאחר הפקדת העותק המקורי אצל האפוטרופוס הכללי ובתום טיפולו בבקשה להפקדתו, תישלח הודעה לאדם הממנה עם העתק לעורך הדין על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה. אישור כאמור יהווה ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בייפוי הכוח כממנה נתן את ייפוי הכוח, וכי ייפוי הכוח ניתן לכל המאוחר ביום ההפקדה.

ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף, כפי שיוסבר להלן, ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה תזכורת אחת לשלוש שנים כדי לוודא שהוא אינו רוצה לבטל או לשנות את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא.

כניסה לתוקף - אימתי?

סעיף 32 י"ט לחוק הכשרות קובע את אופן כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף בעתיד.

ככלל, ייפוי כוח מתמשך שנערך והופקד כדין אצל האפוטרופוס הכללי ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו.

במקרה כזה, על מיופה הכוח להודיע תחילה לממנה ולאדם המיודע שבכוונתו להודיע לאפוטרופוס הכללי על התקיימות התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, ולאחר מכן לשגר לאפוטרופוס הכללי את ההודעה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף.

עם קבלת הודעה זו, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שיייפוי הכוח נכנס לתוקף, וישלח הודעה על כך לממנה ולאדם המיודע.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך את הדרך שבה ייקבע בעתיד שהוא אינו מסוגל להבין בדבר, בין באמצעות חוות דעת מומחה ובין בדרך אחרת, ובלבד שלא ייקבע שייפוי הכוח ייכנס לתוקפו לפי החלטתו של מיופה הכוח בלבד והוא גם רשאי לקבוע מבחנים שונים לכל עניין.

במידה והוא לא יקבע כאמור, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר.

מיופה הכוח יהיה מוסמך לתת הסכמה בשם הממנה לביצוע הבדיקה הדרושה לשם עריכת חוות הדעת האמורה.

יחד עם זאת, כאשר מדובר בייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש רשאי הממנה לקבוע שהוא ייכנס לתוקפו מיד לאחר שייפוי הכוח ניתן או במועד מאוחר יותר, וזאת אף אם באותו מועד יהיה הממנה עדיין מסוגל להבין בדבר.

במקרה כזה, דינו של ייפוי הכוח המתמשך עד למועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר יהיה כדין ייפוי כוח שניתן לפי חוק השליחות.

פקיעת תוקף - אימתי?

פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך תתבצע בהתאם להוראות שנתן הממנה בעניין זה במסגרת ייפוי הכוח, אם וככל שהוא נתן הוראות כאלו.

בהיעדר הוראות כאלו, ובמקרה בו ייפוי הכוח נכנס לתוקפו כאמור בסעיף 32יט לחוק, יהיה ייפוי הכוח תקף עד לפקיעתו או לביטולו באחת מהדרכים הבאות:

בהתקיים אחד מהתנאים שמפורטים בסעיף 32כב לחוק. מדובר למשל במקרים בהם הממנה או מיופה הכוח נפטר, מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה שהוא אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוח ועוד.

באמצעות ביטול ייפוי הכוח על ידי הממנה לפי סעיף 32כג לחוק. הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח באמצעות מסירת הודעת ביטול בכתב למיופה הכוח.

במידה והממנה יחזור בו מהודעת הביטול, עליו או על מיופה הכוח להגיש בקשה לחידוש תוקפו של ייפוי הכוח בפני בית המשפט המחוזי.

באמצעות ביטול ייפוי כוח על ידי בית המשפט לפי סעיף 32כט לחוק. בית המשפט רשאי לבטל יייפוי כוח מתמשך או מינוי על פיו בהתקיים אחד מאלה:

  • מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות שבייפוי הכוח כראוי וכתוצאה מכך נגרמת לממנה פגיעה של ממש או שהוא אינו פועל לפי רצונו של הממנה כאמור בסעיף 32ט לחוק.
  • ייפוי הכוח ניתן כתוצאה ממרמה, מניצול או מהפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנת על הממנה או בעת שהממנה לא היה בעל כשירות.
  • בית המשפט ראה כי לשם שמירת ענייניו של הממנה אין די בייפוי הכוח ויש למנות לו אפוטרופוס שידאג לענייניו, כולם או חלקם.

עוד בנושא: חתימה על יפוי כח מתמשך גוברת על בקשה למינוי אפוטרופוס

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון