×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את משמעותו החוקית ותכולתו של הסדר יורש אחר יורש במסגרת צוואה הדדית...
יורש אחר יורש בצוואה הדדית - משמעותו החוקית של ההסדר
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

יורש אחר יורש בצוואה הדדית

      21/11/2021 09:25

הסדר יורש אחר יורש הנו הסדר הורשה שהמצווה רשאי לקבוע במסגרת הצוואה שלו וזאת בהתאם סעיף 42 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

במסגרת הסדר זה קובע המצווה שני יורשים שיירשו אותו בזה אחר זה, באופן לפיו היורש הראשון ירש אותו במותו, וכי היורש השני ירש את היורש הראשון בהתקיים מקרה מסויים, שהנו בדרך כלל מותו של היורש הראשון.

צוואה הדדית המכונה גם צוואה משותפת הנה צוואה הנערכת על ידי בני זוג במשותף. במסגרת צוואה זו קובעים בני הזוג במשותף הוראות זהות בנוגע לחלוקת הירושה, אשר יחולו על שניהם באופן הדדי לאחר פטירת כל אחד מהם, ותוך הסתמכות של כל אחד מהם על כך שלאחר פטירתו, בן הזוג השני לא ישנה או יבטל את צוואתו.

ההסדרים שקבע כל אחד מהמצווים מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה האחר, והם לא היו נערכים אלמלא הסדרים אלה.

גם במסגרת צוואה הדדית ניתן לקבוע הסדר יורש אחר יורש כשם שניתן במסגרת צוואה רגילה וכפי שנסביר בסקירה שלפניך.

בדרך כלל המדובר בהוראה במסגרתה של צוואה הדדית אשר קובעת כי לאחר מות אחד מבני הזוג בן הזוג השני ירש את כל עזבונו, וכי לאחר מות בן הזוג השני, ירשו ילדיהם המשותפים את עיזבון שניהם, בחלקים שווים או שונים ביניהם.

בהקשר זה התעוררה השאלה האם בן הזוג שנותר בחיים יכול לשנות את הצוואה המשותפת, באופן שיבטל את זכות היורש השני לרשת את עיזבון בני הזוג?

כאשר דנים בצוואות הדדיות בכלל ובשינויין או ביטולן בפרט, יש להבדיל בין צוואה הדדית שנערכה לפני חקיקת סעיף 8א לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, במסגרת תיקון 12 לחוק, אשר נכנס לתוקף ביולי 2005 לבין צוואה שנערכו לאחר מכן.

סעיף 8א לחוק הירושה קובע הסדר מיוחד לגבי עריכת צוואה הדדית, ומתייחס גם לאופן שינוי או ביטול הצוואה וההשלכות של פעולות אלה. יחד עם זאת, במסגרת תיקון 12 לחוק נקבע כי הוראותיו יחולו רק על צוואות משותפות שנערכו לאחר כניסתו לתוקף.

לפיכך, כאשר מדובר על צוואה הדדית שנערכה לאחר תיקון סעיף 8א לחוק, יחול עליה סעיף זה, אשר קובע כי כאשר הביטול נעשה כששני בני הזוג עדיין בחיים, ניתן לבטל את הצוואה ההדדית בתנאי שהמבטל מודיע על כך בכתב לבן הזוג השני, ובמקרה כזה בטלות הצוואות ההדדיות של שניהם.

אולם כאשר הביטול נעשה לאחר שאחד מבני הזוג כבר נפטר, יש להבדיל בין שני מצבים:

לפני חלוקת עיזבון בן הזוג המנוח: במקרה כזה בן הזוג אשר נותר בחיים ומבקש את ביטול הצוואה ההדדית, יאלץ להסתלק מכל חלק בעיזבון בן הזוג המנוח, אותו היה אמור לקבל על פי הצוואה ההדדית.

לאחר חלוקת עיזבון בן הזוג המנוח: במקרה כזה בן הזוג אשר נותר בחיים ומבקש את ביטול הצוואה ההדדית יאלץ להשיב את הרכוש שירש מבן הזוג המנוח, ובמידה שלא ניתן להשיבו בעין, עליו להשיב את שוויו של אותו הרכוש.

לעומת זאת, כאשר מדובר בצוואה משותפת שנערכה לפני תיקון סעיף 8א לחוק, לא יחול עליה סעיף זה, כי אם ההלכה אשר נפסקה ע"י ביהמ"ש העליון במסגרת הליך בע"מ 10807/03 זמיר נ' גמליאל, ואשר קובעת כי עקרונית כל מצווה חופשי לשנות כרצונו את צוואתו, הן כשמדובר בצוואה רגילה והן כשמדובר בצוואה משותפת.

כלומר, עצם ההדדיות בכתיבת הצוואה המשותפת איננה מלמדת בהכרח גם על רצון משותף של בני זוג להגביל זה את כוחו של זה מלשנות את צוואתו לאחר מותו של מי מהם, אך זאת רק בהיעדר כל כוונה מפורשת או משתמעת בדבר רצון בני הזוג להגביל זה את כוחו של זה במסגרת הצוואה המשותפת.

שכן בשונה מצוואה רגילה, בצוואה הדדית קיים אינטרס הסתמכות אשר ראוי להגנה מצד המצווה השני, ולפיכך במידה והצוואה המשותפת קובעת הוראה אשר מגבילה את כוחם של בני הזוג לשנות או לבטל את הצוואה המשותפת לאחר מות אחד מהם, יש להתחשב בכך, ובמקרה כזה לא ינתן תוקף לביטול או שינוי הצוואה כאמור.

יורש אחר יורש בצוואה הדדית - לסיכום

כאשר צוואה משותפת קבעה הסדר של יורש אחר יורש ולאחר מות אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר בחיים מעוניין לבטל הסדר זה בצוואה חדשה משלו, אזי על מנת לבחון האם לביטול במסגרת הצוואה החדשה יהיה תוקף, יש לבדוק מתי נערכה הצוואה המשותפת ביחס לתיקון סעיף 8א לחוק הירושה, מיולי 2005.

במידה והצוואה נערכה לפני התיקון, תחול הלכת פסק דין זמר ולפיה יש לבחון האם הצוואה המשותפת כללה הוראה אשר הביעה כוונה מפורשת או משתמעת בדבר רצון בני הזוג להגביל זה את כוחו של זה.

במידה הצוואה אכן כללה הוראה כזו לא יהיה לביטול במסגרת הצוואה החדשה כל תוקף, ויש לקיים את הסדר היורש אחר יורש, כאמור בצוואה המשותפת. במידה והצוואה לא כללה הוראה כזו, הביטול יקבל תוקף ובהתאם לכך ניתן יהיה לקיים את הצוואה החדשה.

במידה והצוואה נערכה לאחר התיקון, יחול סעיף 8א לחוק הירושה, ובהתאם לכך הביטול במסגרת הצוואה החדשה יכנס לכאורה לתוקף, אך עם זאת יש להבחין האם הוא נעשה לפני או לאחר חלוקת עזיבון בן הזוג המנוח:

  • אם הביטול נעשה לפני חלוקת עזבון בן הזוג המנוח, בן הזוג אשר נותר בחיים יאלץ להסתלק מכל חלק בעיזבון בן הזוג המנוח, אותו היה אמור לקבל על פי הצוואה ההדדית.
  • אם הביטול נעשה לאחר חלוקת עזבון בן הזוג המנוח, בן הזוג אשר נותר בחיים ומבקש את ביטול הצוואה ההדדית יאלץ להשיב את הרכוש שירש מבן הזוג המנוח, ובמידה שלא ניתן להשיבו בעין, עליו להשיב את שוויו של אותו הרכוש.

עוד בנושא: בימ"ש הורה לכבד הוראת יורש אחר יורש למרות התנגדות היורשים

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון