×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
שימו לב: רשימת טעויות נפוצות של נשים וגברים בזמן הליכי הגירושין! לחצו כאן לפרטים...
טעויות נפוצות של גברים ונשים בזמן הליכי גירושין - שימו לב!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

טעויות נפוצות בהליך גירושין

      09/12/2015 12:18

הליך הגירושין הינו הליך מאד לא קל להתמודדות עבור בני הזוג הנוטלים בו חלק וכמובן שגם עבור הילדים. הקושי בניהול הליך זה נובע הן ממורכבותו המשפטית והן ממורכבותו הרגשית המטלטלת.

כתוצאה מכך, רוב הטעויות שבני זוג מתגרשים מבצעים במסגרת הליך זה, נובעות בדרך כלל משתי סיבות עיקריות: האחת, בורות וחוסר מודעות בכל הקשור למורכבות המשפטית של הליך הגירושין.

ואילו הסיבה השניה הנה חוסר היכולת של בני הזוג להתמודד כיאות עם הרגשות השליליים שמציפים אותם כלפי בן הזוג השני במסגרת הליך הגירושין. הטעויות שנגרמות כתוצאה מהסיבות הללו משותפות לשני המינים יחדיו.

יחד עם זאת, ישנן טעויות נפוצות שאופייניות יותר לגברים המתגרשים, וישנן טעויות האופייניות יותר לנשים המתגרשות. בכל מקרה, ייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בהליכי גירושין, יסייע למי מבני הזוג להמנע מטעויות מיותרות.

אילו טעויות נשים וגברים נוהגים לעשות בהליך?

טעויות נפוצות אצל גברים במהלך הגירושין

מתן עדיפות אוטומטית לנקיטת הליכים בפני בית הדין הרבני – קיימת תפיסה בציבור הרחב לפיה בית הדין הרבני תמיד עדיף ונח יותר לגברים מאשר בית המשפט לענייני משפחה.

לפיכך, ישנם גברים המקדימים ומגישים תביעת גירושין בבית הדין הרבני וכורכים עמה את יתר הסוגיות הנלוות להליכי הגירושים. ברם, המדובר בטעות מאחר ולא תמיד בית הדין הרבני עדיף לגברים. שכן, לבית הדין הרבני ישנה סמכות להורות על מתן צווים לטובת האשה הייחודים לו, אשר בית המשפט לענייני משפחה איננו מוסמך לתיתם.

המדובר במתן צו המחייב את הבעל לשלם לאשתו את סכום הכתובה. צו זה ינתן למשל כאשר הבעל בגד באשה, או ביצע פעולות במטרה לפגוע בשלום הבית. כמו כן, בית הדין הרבני יכול להורות על מתן צו למדור ספציפי עבור האשה.

צו זה מאפשר לאשה להמשיך ולגור בדירת המגורים המשותפת של בני הזוג עד לתום הליכי הגירושין ביניהם, אשר לא פעם עלולים להימשך במשך שנים רבות. לפיכך, ביכולתו של צו זה גם למנוע את מכירת הבית וחלוקת תמורתו בינה לבעלה לפני סיום הליכי הגירושין.

בקשה למשמורת משותפת – ישנם גברים הסבורים כי משמורת משותפת על הילדים תחסוך מהם את הצורך בתשלום המזונות שיהא עליהם לשלם לאשה.

ברם, מקובל לחייב את האבות לשלם מזונות גם כאשר ישנה משמורת משותפת, אם כי בסכום נמוך יותר. בד"כ המדובר בסכום הנמוך בכ-25% מהסכום הרגיל המשולם לאם בעלת משמורת יחידנית.

כמו כן יש לקחת בחשבון כי גם החזקת הילדים במשמורת משותפת על ידי האב כרוכה אף היא בהוצאות רבות. ולא פעם המדובר בהוצאות העולות בהרבה על אותו חיסכון לכאורה בשיעור של כ-25% כאמור.

העלמת כספים והברחת נכסים – בקרב זוגות רבים הגבר הינו הגורם הממונה על ניהול העניינים הפיננסיים והכלכליים של התא המשפחתי, בעוד האשה איננה עוסקת בכך כלל.

כתוצאה מכך מתפתים גברים רבים להעלים כספים ולהבריח נכסים מתוך הרכוש המשותף המיועד לחלוקה שיוויונית בין בני הזוג. המדובר למשל, בכספים הנמצאים בחשבונות בנק, קרנות פנסיה, נכסי נדל"ן הרשומים על שמם בלבד וכיו"ב.

ברם, המדובר בטעות. שכן, טיבם של רבים ממעשים אלו להתגלות בדיעבד, בין באמצעות הליך גילוי מסמכים, ובין באמצעות הפעלת חוקר פרטי. חשיפת מעשים אלו מובילה בהכרח לפגיעה בתדמיתו של הבעל בעיני בית המשפט.

למותר לציין כי פגיעה זו עלולה מטבע הדברים להשפיע באופן משמעותי על תוצאות ההליך. בכל המקרה, הבעל יחוייב בהשבת הכספים המוברחים לאשה ולעיתים אף יצטרך לשלם על כך ריבית.

טעויות נפוצות אצל נשים במהלך הגירושין

התפטרות לצורך השגת מזונות אשה – טעות נפוצה של נשים אשר תובעות מזונות אישה הינה להתפטר ממקום עבודתן עם הגשת הבקשה לדמי מזונות אישה.

טעות זו נובעת מהסברה השגויה לפיה התפטרותן תסייע להן לקבל מזונות אשה מהבעל, וכי לאחר מכן הם יוכלו לשוב ולעבוד.

ברם, המדובר בסברה שגויה כאמור, מאחר שבית המשפט יתייחס בכל זאת לתפקיד ולגובה השכר שהאשה קיבלה במקום עבודתה לפני התפטרותה, לצורך קביעת דמי המזונות שלה. כתוצאה מכך עלולה האשה למצוא את עצמה ללא עבודה מצד אחד, ומצד שני ללא תשלום דמי מזונות בכלל או לקבל מזונות אך בסכום נמוך למדי.

הגשת תלונות שווא כנגד הבעל – ישנן נשים הנוהגות להגיש תלונות שווא בגין אלימות כנגד הבעל לצורך קבלת צווי הרחקה כלפיו.

זאת במטרה להפעיל עליו לחץ בלתי הוגן כדי לקדם את האינטרסים שלהן במסגרת הגירושים. ברם, המדובר בטעות חמורה. ראשית, הגשת תלונות שווא כנגד הבעל מהווה עבירה פלילית, בעטיה האשה עלולה למצוא עצמה מועמדת לדין בשל כך.

שנית, הגשת תלונות השווא כנגד הבעל עלולה להשיג את התוצאה ההפוכה. כלומר, לא רק שהיא לא תכניע את הבעל, ותגרום לו לוותר לאשה, אלא שהיא עלולה לדרבן אותו לנקוט בצעדים נקמניים משלו כלפי האשה, ובכך להסלים עוד יותר את המאבק ביניהם.

התעקשות על משמורת יחידנית וצמצום הסדרי הראיה לבעל – ישנן נשים המתעקשות שלא לצורך על משמורת בלעדית משלהן על הילדים וצמצום הסדרי הראיה של הבעל עם הילדים.

התעקשות זו נובעת מטעות נפוצה לפיה הדבר יאפשר להם לזכות בדמי מזונות גבוהים יותר. ברם, מה שאותן נשים אינן לוקחות בחשבון הוא שהמשמורת הבלעדית על הילדים עלולה להגביל את פיתוח הקריירה שלהן, וממילא את כושר ההשתכרות שלהן.

כמו כן הדבר עלול לפגוע ולהגביל מאד את היכולת שלהן לפתח את החיים שלהן מחוץ לאחריות ההורית החלה עליהן. דהיינו, האפשרות לפתח קשרי חברה, לבלות, לצאת ללימודים וכן ליצור זוגיות חדשה. בנוסף, ולא פחות חשוב, הדבר גם פוגע בטובת הילדים עצמם אשר זקוקים לקשר עם אביהם כמו כל הילדים.

רוצה להמנע מטעויות מיותרות?

כפי שהמלצנו בתחילת הדרך, חשוב לפנות לעורך דין ולהיות מיוצג בהליכי הגירושין. אל תסמכו על עצות של חברים, קרובי משפחה וגורמים אחרים "מנוסים" בהליכי גירושין. אלה יתנו לכם עצות שיכולים לפגוע במטרה האמיתית שלכם, ויגרמו לכם לעשות דברים שאסור לעשות בהליך הגירושין.

רק בליווי משפטי צמוד ניתן לצלוח את הליך הגירושין בדרך המלך - הדרך המהירה, היעילה והממוקדת ביותר להשגת המטרות שלך. ייצוג משפטי ימנע ממך את ביצוען של טעויות מיותרות ובסוף היום יחסוך הרבה זמן ועוגמת נפש.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (7) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 7 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון