×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
האם ידעתם כי בבית הדין הרבני יכולים בני הזוג המתגרשים להסכים על חלוקת הרכוש לפי דין תורה...
חלוקת רכוש לפי דין תורה - באילו מקרים וכיצד תתבצע החלוקה?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

חלוקת רכוש לפי דין תורה

      15/12/2019 08:38

כלל ידוע הוא כי בהליכי הגירושין בישראל, הסמכות לדון בעניין חלוקת הרכוש נתונה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

בית הדין הרבני ידון בתביעה לחלוקת הרכוש במקרה ובו תביעה זו נכרכה כדין בתביעת הגירושין שהוגשה בפניו, וזאת בתנאי שבן הזוג השני לא הגיש תביעה כזו קודם לכן בפני בית המשפט לענייני משפחה, או במקרה ששני בני הזוג הסכימו כי בית הדין הרבני ידון גם בעניין חלוקת הרכוש .

כעת נשאלת השאלה לפי איזה דין ידון בית הרבני בתביעה לחלוקת רכוש שמונחת בפניו: בהתאם לדין האזרחי-חילוני או בהתאם לדין העברי-דתי?

סעיף 13(ב) לחוק יחסי ממון, תשל"ג-1973 קובע כך: "בעניין שחוק זה דן בו ינהג גם בית דין דתי לפי הוראות חוק זה, זולת אם הסכימו בעלי הדין לפני בית הדין להתדיין לפי הדין הדתי".

כלומר, בית הדין הרבני מצווה אף הוא לדון בתביעת חלוקת רכוש לפי חוק יחסי ממון, אלא אם כן שני בני הזוג הסכימו כי התביעה תידון בהתאם לדין העברי הוא דין התורה.

על פי הדין העברי, בעת הגירושים, הבעל חייב בתשלום מזונות האשה וכתובתה, אם כי תשלום הכתובה מתבצע כיום לעתים נדירות ביותר. לגבי הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, הדין העברי מחיל את עקרון הפרדת הנכסים, לפיו כל אחד מבני הזוג לוקח עמו את הנכסים שנרשמו על שמו במהלך הנישואין.

כאן טמון למעשה ההבדל העיקרי בין הדין העברי לדין האזרחי בכל הנוגע לנושא חלוקת רכוש בהליך הגירושין. שכן, בעוד הדין העברי מחיל את כלל הפרדת הנכסים, הדין האזרחי מחיל את הכלל ההפוך בדבר השיתוף בנכסים.

כלל זה מעוגן במסגרת הלכת השיתוף, שהנה יציר הפסיקה וחלה על בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974, וכן במסגרת הסדר איזון המשאבים, שעל פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1974, אשר חל על בני זוג שנישאו לאחר מועד זה.

עוד בנושא: האם צריך לחלק מענק פרישה ודמי הסתגלות? דירה שהיתה רשומה על של החמות ז"ל

כלל השיתוף קובע כי הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך הנישואים שלהם משותף לשניהם, ללא קשר לשאלה על שם מי הוא נרשם פורמלית, ועל כן גם הוא יחולק בחלקים שווים ביניהם.

כלל זה נובע מהתפיסה לפיה כאשר בני הזוג מנהלים אורח חיים תקין ומשק בית משותף, לרבות באופן לפיו הבעל עובד מחוץ לבית, ואילו האשה תומכת בו ומטפלת בהחזקת הבית וגידול הילדים, אזי ניתן לומר שהרכוש שנצבר בחיי הנישואים שלהם הינו פרי המאמץ המשותף שלהם, ללא תלות בשאלה על שם מי הוא נרשם.

לכלל זה יש חריג, לפיו אין לכלול בגדר הרכוש המשותף נכסים חיצוניים, דהיינו נכסים שנצברו לפני הנישואין או נכסים שהתקבלו במתנה או ירושה במהלך הנישואין, אלא אם כן גם לגביהם הוכחה כוונה ליצור שיתוף.

אולם, כאמור, הדין העברי איננו מכיר בכלל זה. על פי הדין העברי, חל כלל הפוך בדבר הפרדת הנכסים.

כל בן זוג זכאי לקחת עמו את הנכסים שנרשמו על שמו במהלך הנישואים. מאחר ובלא מעט מקרים נכסים שנרכשים במהלך הנישואין נרשמים על שם הבעל בלבד, התוצאה של החלת הדין העברי הובילה לכך שבמקרים כאלו הועברו כל הנכסים הללו לבעל, בעוד האשה נותרה ללא כלום מהם.

לגבי נכסים שהאשה צברה לפני הנישואין והביאה אותם לנישואים בגדר נדוניה, או נכסים שהיא קיבלה במתנה או במסגרת ירושה במהלך הנישואין, קובעת ההלכה שהם נחלקים לשני סוגים:

נכסי מלוג – נכסים שנשארים רכוש האישה גם במהלך הנישואים, אלא שלבעל יש זכות להנות מפירותיהם, קרי, הרווחים שנובעים מהם. לפיכך, הבעל איננו מקבל עליהם אחריות במהלך הנישואים במידה ונגרם להם נזק כלשהו, או במידה והם אבדו או נגנבו.

בעת הגירושים נכסים אלו חוזרים לאישה וזאת כפי שהם. אם ערכם ירד האישה הפסידה, ואם ערכם עלה האישה הרוויחה. במידה והאישה נפטרה לפני הבעל הבעל יורש אותם, וכאשר גם הוא נפטר אזי רק בניו מאותה האישה ירשו ממנו נכסים אלו.

נכסי צאן ברזל - נכסים שהופכים להיות רכוש הבעל במהלך הנישואים, כך שיש לו ממילא זכות להנות מפירותיהם. הבעל מקבל עליהם אחריות מלאה במידה והם ניזוקו, אבדו או נגנבו. נכסים אלו נרשמים בכתובה.

במקרה של גירושין על הבעל להחזיר לאשה את שווי הנכסים הללו, וזאת כפי שהיה שוויים בשעת הנישואין. זכות זו קיימת לאשה גם בעת פטירת הבעל.

במסגרת הליך בג"צ 1000/92 בבלי נ. ביה"ד הרבני הגדול נדון מקרה בו תביעת חלוקת הרכוש נכרכה כדין על ידי הבעל בתביעת הגירושין שהוגשה על ידו בפני בית הדין הרבני.

לאורך חיי הנישואים הבעל עבד כטייס ואילו האישה עבדה בתחילה כמורה, אך אחר כך היא שימשה כעקרת בית. בני הזוג צברו רכוש רב בתקופת נישואיהם, אך מרבית הרכוש נרשם על שמו של הבעל בלבד.

מאחר ובני הזוג נישאו לפני יום 11.1974 אזי על פי הדין האזרחי הם היו כפופים להלכת השיתוף להבדיל מהסדר איזון המשאבים, פרי חוק יחסי ממון.

בית הדין הרבני קבע שהוא איננו כפוף לחוק יחסי ממון, כאמור בסעיף 13(ב) לחוק זה ועל כן הוא רשאי לדון בתביעת חלוקת הרכוש לפי הדין העברי, לרבות לפי כלל הפרדת הנכסים. בהתאם לכך פסק בית הדין שכל הרכוש הרשום על שם הבעל ישאר שלו בלבד, מבלי שהוא יחלוק בו עם האשה.

מאידך, בית המשפט העליון קבע כי כל דין דתי אשר בית הדין הרבני מפעיל, חייב להתאים לעקרון השוויון הקבוע בשיווי זכויות האשה, תשי"א-1951, ולפיכך בית הדין הרבני אינו רשאי לקבוע דיני חלוקת רכוש המבוססים על הפליה לרעת האשה.

עוד נקבע כי כאשר בית הדין הרבני דן בתביעה לחלוקת רכוש אשר נכרכת בתביעת גירושין, עליו לדון בתביעה זו על פי הדין האזרחי הכללי. הדין האזרחי הכללי כולל הן את דברי החקיקה, והן את פסיקת בתי המשפט האזרחיים, הכוללת גם את הלכת השיתוף.

לפיכך, גדר סמכותם של בתי הדין הרבניים איננה כוללת את הכח לשלול זכות קניין המוקנית כבר לבעל הדין לפי המשפט האזרחי, ולרבות מכח הלכת השיתוף אשר התגבשה כעיקרון בדיני הקניין מכח פסיקת בית המשפט העליון וזאת כ-40 שנה לפני פסק הדין שניתן בתיק בבלי.

המדובר באמת מידה מושרשת ומקובלת בחלוקת הרכוש בין בני זוג בהליכי גירושין.

הלכת בג"צ בבלי נחשבת לאחת ההלכות המהפכניות ביותר בתולדות בית המשפט העליון. מטבע הדברים, היא לא בדיוק התחבבה על בית הדין הרבני, אשר ראה בה כהתערבות מיותרת של בית המשפט האזרחי בעבודתו ובסמכותו לפסוק על פי הדין העברי.

כתוצאה מכך נוטה בית הדין הרבני לעיתים פשוט להתעלם מהלכה זו ולהמשיך ולפסוק לפי הדין העברי.

אולם גם במקרים כאלו ניתן לעתור לבג"צ כנגד בית הדין הרבני, וזאת כפי שנקבע במסגרת הליך בג"צ 5416/09 פלונית נ' פלוני ובית הדין הרבני הגדול ובהליך בג"צ 8214/07 פלונית נ' פלוני וביה"ד הרבני הגדול.

עוד בנושא: בגידה ממושכת הובילה לחלוקת רכוש לא שוויונית בהליך הגירושין!

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון